портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 18 червня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____ 

 

 

Київ

 

Про визнання такими, що втратили чинність,

постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого

2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством аграрної політики та продовольства” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 627);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 957 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 103).

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                           А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957”

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України з метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957” з “18” червня 2015 р. оголошує про його публікацію (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено відповідно до частини 8 статті 21 Закону України від 2 березня 2015 року № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон), з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог цього Закону та пункту 52 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357-р.

Проект постанови разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Вігура Марія Василівна, тел. 279-85-12.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

    політики та продовольства України                                                                                                                                                Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957” розроблено на виконання пункту 52 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357.

Відповідно до пункту 37 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

Згідно з пунктом 8 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 798), Мінагрополітики України є органом ліцензування щодо вищезазначеного виду господарської діяльності.

Згідно з абзацом п’ятим статті 6 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” Мінагрополітики України як орган ліцензування здійснює контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

Однак 02 березня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон), який набирає чинності 28 червня 2015 року, у зв’язку з цим втрачає чинність Закон  України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Законом не передбачається ліцензування такого виду господарської діяльності, як торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

У зв’язку з цим відповідно до частини восьмої статті 21 Закону розроблено проект постанови з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з вимогами Закону.

Таким чином, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством аграрної політики та продовольства” і від 25 грудня 2013 р. № 957 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178” потребують визнання такими, що втратили чинність.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з  вимогами Закону.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, закони України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, який набирає чинності 28 червня 2015 року.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової  сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови сприятиме впорядкуванню законодавства, що діє у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

 

 

Міністр аграрної політики

    та продовольства України                                                                                                                                                                       О.М. Павленко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 37 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

Згідно з пунктом 8 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011р. № 798), Мінагрополітики України є органом ліцензування щодо вищезазначеного виду господарської діяльності.

Згідно з абзацом п’ятим статті 6 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” Мінагрополітики України як орган ліцензування здійснює контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

Однак 02 березня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон), який набирає чинності 28 червня 2015 року, у зв’язку з цим втрачає чинність Закон  України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Законом не передбачається ліцензування такого виду господарської діяльності, як торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

У зв’язку з цим відповідно до частини восьмої статті 21 Закону розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України  від 24 лютого 2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957” (далі – проект постанови), з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з вимогами Закону.

Проектом постанови передбачається, втрата чинності постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством аграрної політики та продовольства” і від 25 грудня 2013 р. № 957 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178” потребують визнання такими, що втратили чинність.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю затвердження проекту постанови є приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з вимогами Закону.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки необхідність розробки проекту постанови визначена прямою нормою Закону, альтернативних способів досягнення зазначених цілей не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Єдиним можливим механізмом досягнення цілей державного регулювання є прийняття відповідного акта Кабінету Міністрів України, яким визнається втрата чинності постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 № 178 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством аграрної політики та продовольства” і від 25 грудня 2013 р. № 957 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178”, що є найбільш ефективним способом забезпечення виконання  вимог частини 8 статті 21 Закону та пункту 52 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357-р.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту постанови сприятиме уникненню колізій у законодавстві та впорядкуванню законодавства, що діє у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Не передбачається впливу будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію зазначеного проекту постанови.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати державного бюджету відсутні.

Інтереси суб’єктів господарювання

Спрощення механізму ведення господарської діяльності.

Витрати відсутні.

Інтереси громадян

Дія проекту постанови на громадян не розповсюджується

Витрати відсутні

   

 7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії регуляторного акта – необмежений.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не передбачено.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які займаються господарською діяльністю, пов’язаною з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта – не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики України, а після прийняття буде офіційно опубліковано, розміщено на сайті Верховної Ради України та буде надіслано структурним підрозділам агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Буде здійснюватися базове, повторне відстеження результативності акта. Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу та порівняння статистичних даних з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності цього регуляторного акта Мінагрополітики України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

    політики та продовольства України                                                                                                                                            Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux