портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 30 грудня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного стану ґрунтів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

Про нормативи якісного стану ґрунтів

 

Відповідно до статті 30 Закону України "Про охорону земель" та пункту 2 Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р .№ 271-р "Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити нормативи якісного стану ґрунтів, що додаються.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства України у тримісячний термін розробити та затвердити Перелік нормативних документів для визначення якісного стану ґрунтів . 

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

 

 

  Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН   

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного стану ґрунтів", Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного стану ґрунтів" та Аналіз регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції до проекту акта просимо надавати протягом місяці з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул.. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: infarm@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вуд. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: svitlana.rudenko@minagro.gov.ua, виконавець Руденко Світлана Вікторівна, телефон 226-30-62.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного стану ґрунтів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови розроблено на виконання пункту 2 Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р .№ 271-р "Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання" .

Нормування в галузі охорони земель полягає у забезпеченні екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог щодо якості ґрунтів, їх родючості і допустимого антропогенного навантаження та господарського освоєння земель.

Актуальність нормування в галузі охорони земельних ресурсів обґрунтовується результатами аналізу даних агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, які свідчать, що останніми роками стабільно фіксується від’ємний баланс гумусу та поживних речовин в ґрунті, підкислюються грунти, руйнується їх структура, не припиняються процеси ерозії, розбалансована система ведення сівозмін

Статтею 165 Земельного кодексу України, статтею 30 Закону України "Про охорону земель" (далі – Закон) встановлено, що одним з нормативів якій встановлюється у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів є – нормативи якісного стану ґрунтів.

Цей Закон був прийнятий у 2003 році, проте до цього часу нормативи якісного стану ґрунтів не розроблені.

2 .Мета і шляхи її досягнення

Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються з метою запобігання їх виснаженню і використовуються для здійснення власником землі контролю за якісним станом ґрунтів .Нормативи якісного стану ґрунтів визначають рівень забруднення, оптимальний вміст поживних речовин, фізико-хімічні властивості тощо .

Відповідно до статті 30 Закону нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлює Кабінет Міністрів України .

3 .Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативні акти:

Конституція України;

Земельний кодекс України;

Закон України "Про охорону земель";

Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель";

Указ Президента України від 2 грудня 1995 р .№ 1118 "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення".

4 .Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів .

5 .Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України, Держгеокадастром України та Національною академією аграрних наук України .

6 .Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7.Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9.Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери .

10.Аналіз регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

 

Сфери впливу

Втрати

Вигода

Інтереси держави

відсутні

 Забезпечення екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян.

 Удосконалення правових і господарських механізмів що діють у цій сфері, а також контролю землевласників за збереженням ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.

Інтереси суб’єктів господарювання

відсутні

 Наявність у товаровиробників механізмів визначати ґрунти (землі), які відповідають найвищим стандартам і можуть забезпечити виробництво сільськогосподарської продукції високої якості .

 Можливість землевласників (землекористувачів) проводити аналіз наслідків господарської діяльності на земельних ділянках сільського-сподарського призначення.

Інтереси громадян

відсутні

 Можливість землевласників проводити аналіз наслідків господарської діяльності на земельних ділянках переданих в користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 Забезпечить механізм реалізації права землевласника отримати землю після припинення дії договору оренди у стані не гіршому порівняно з тим, у якому вона була передана в користування (статті 29 Закону України "Про оренду землі"; п .21 Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМУ від 03.03.2004 № 220).

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив реалізації акта на ринок праці відсутній.

11.Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного стану ґрунтів" створить підґрунтя для ефективного вирішення проблем, пов’язаних з використанням земель сільськогосподарського призначення, забезпечить удосконалення правових і господарських механізмів що діють у цій сфері, а також дієвого контролю за збереженням ґрунтів.

Одним з результатів повинно стати формування свідомості реального власника земельних ресурсів з відповідним ставленням до грунтів, як невідємною складовою приватної власності, що є дієвим чинником збереження цих ресурсів.

 

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                Т. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України"Про нормативи якісного стану ґрунтів"

 

І .Визначення проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного стану ґрунтів" (далі – проект постанови) розроблено на виконання пункту 2 Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 271-р "Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання".

Статтею 165 Земельного кодексу України та статтею 30 Закону України "Про охорону земель" (далі – Закон) встановлено, що одним з нормативів якій встановлюється у сфері охорони земель та відтворення родючості ґрунтів є – нормативи якісного стану ґрунтів.

Актуальність нормування в сфері охорони земельних ресурсів обґрунтовується результатами аналізу даних агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, які свідчать, що останніми роками стабільно фіксується від’ємний баланс гумусу та поживних речовин в ґрунті, підкислюються ґрунти, руйнується їх структура, не припиняються процеси ерозії, розбалансована система ведення сівозмін.

На даний час власники землі позбавлені можливості вчасно, компетентно та об'єктивно проаналізувати стан ґрунтового покриву своїх земельних ділянок, що негативно впливає на можливість прийняття ефективних управлінських рішень, щодо земельних ресурсів, і забезпеченні екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян.

Тому, проблемами, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, а саме прийняттям проекту постанови є:

недостатність нормативно-правової бази для повноцінного та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення на території України;

відсутність можливості у власника земель сільськогосподарського призначення та держави об'єктивно проаналізувати результати її господарського використання та прийняти відповідні управлінські рішення.

Враховуючи наведене, розв’язати поставлену проблему за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, неможливо.

Основні групи (підгрупи), на які проблема, справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

ІІ .Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є удосконалення правових і господарських механізмів використання земель сільськогосподарського призначення на території України.

ІІІ .Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1 .Визначення альтернативних способів

 

Види альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Такий спосіб залишить існуючий стан оцінки якісного стану ґрунтів землевласниками та землекористувачами, в результаті чого землі сільськогосподарського призначення і далі будуть використовувати без аналізу якісного стану ґрунтів, що вже привело до систематичної фіксації під час моніторингу земель, від’ємного балансу гумусу та поживних речовин в ґрунті, підкислення ґрунтів, руйнацію їх структури.

Альтернатива 2 –

Прийняття проекту постанови

 

Обраний спосіб.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Затвердження проекту акту, що дасть можливість забезпечити власників земель механізмом для об'єктивного аналізу стану земель сільськогосподарського призначення за результатами її господарського використання.

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Визначення нормативів якісного стану ґрунтів самим землевласником, не забезпечить однакового, системного та науково обґрунтованого підходу до оцінки якісного стану ґрунтів на всій території України.

 

2 .Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Відсутні .

Такий спосіб не забезпечить належного збереження ґрунтового покриву та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

Починаючи з 1990 року спостерігається стійка тенденція втрат гумусу та поживних речовин з ґрунтів .Від’ємний баланс гумусу за рік в середньому становить 0,7–0,4 тонни на гектар .Як наслідок вміст гумусу за останні 20 років зменшився з 3,36 відсотка до 3,14, тобто на 0,22 відсотка в абсолютних величинах .Якщо оцінити втрати гумусу в грошовому еквіваленті, то це становитиме щонайменше 450 мільярдів гривень.

Альтернатива 2 –

Прийняття проекту постанови

 

Обраний спосіб.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Висока.

Дасть можливість забезпечити власників земель (в т.ч .державу) механізмом для об'єктивного аналізу стану земель сільськогосподарського призначення за результатами її господарського використання.

Захистить державні інтереси у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, забезпечить продовольчу безпеку держави .Сприятиме надходженню інвестицій у галузь сільського господарства.

Бюджетні витрати відсутні.

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Мінімальна.

Матимуть місце випадки недоотримання врожаю та відповідно надходжень до бюджетів усіх рівнів через науково не обґрунтовані висновки щодо якісного стану ґрунту, які вплинуть на прийняті управлінські рішення.

Такий спосіб не забезпечить однакового, системного та науково обґрунтованого підходу до оцінки якісного стану ґрунтів на всій території України.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Відсутні .Відсутність гарантій і впевненості у продуктах та сировині, які реалізуються на ринку сільськогосподарської продукції.

Витрати, пов’язані із впровадженням наведеного проекту постанови у громадян, відсутні

Альтернатива 2 –

Прийняття проекту постанови

 

Обраний спосіб.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Висока.

Позитивний вплив на здоров’я завдяки безпеки та якості сільськогосподарської продукції.

Позитивний вплив на навколишнє природне середовище.

Витрати, пов’язані із впровадженням наведеного проекту постанови у громадян, відсутні

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Відсутні .

Відсутність гарантій і впевненості у продуктах та сировині, які реалізуються на ринку сільськогосподарської продукції.

Витрати, пов’язані із впровадженням наведеного проекту постанови у громадян, відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Нормування в сфері охорони земель полягає у забезпеченні екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог щодо якості ґрунтів, їх родючості і допустимого антропогенного навантаження та господарського освоєння земель.

Власники та користувачі земель сільськогосподарського призначення отримуючи данні агрохімічної паспортизації або результати інших ґрунтових обстежень не мають можливості провести об'єктивний аналіз на основі науково обґрунтованих критеріїв та нормативів якісного стану ґрунтів .

Відсутність аналізу якісного стану ґрунтів не дають можливість оцінити вплив господарської діяльності на ґрунтовий покрив та прийняти вірні та обґрунтовані управлінські рішення щодо подальшого використання земельних ресурсів .

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Відсутні .

Відсутність інформації для прийняття зважених та результативних управлінських рішень стосовно використання земельних ресурсів.

Недоотримання прибутку у разі зниження урожайності сільськогосподарської продукції.

Фінансові витрати відсутні.

 

Альтернатива 2 –

Прийняття проекту постанови

 

Обраний спосіб.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Висока.

Можливість вчасно, компетентно та об'єктивно проаналізувати стан ґрунтового покриву своїх земельних ділянок, з метою прийняття ефективних управлінських рішень, щодо земельних ресурсів.

Фінансові витрати відсутні.

 

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Відсутні.

Такий спосіб не забезпечить незалежного, об'єктивного та науково обґрунтованого підходу до оцінки якісного стану ґрунтів на всій території України.

Фінансові витрати відсутні.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрати, грн.

Альтернатива 1 Збереження status quo

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

Витрати відсутні.

 

Альтернатива 2 Прийняття проекту постанови.

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

Витрати відсутні.

 

Альтернатива 3 Саморегуляція .

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

Витрати відсутні.

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

 

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

---

---

 

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

---

---

 

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

---

---

 

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

---

---

 

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

---

---

 

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

---

---

 

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

---

---

 

Інше, гривень

---

---

 

Разом, гривень

---

---

 

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

---

---

 

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (пункт 9 х пункт 10), гривень

00,00

00,00

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

---

---

---

 

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

---

---

     

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

---

---

---

---

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

---

---

---

---

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

---

---

---

---

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

---

---

---

        

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за

п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

---

---

 

ІV .Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Призведе до збільшення в подальшому від’ємного балансу гумусу та поживних речовин в ґрунті, подальшого підкислення ґрунтів, руйнації їх структур.

Альтернатива 2

 

Прийняття проекту постанови

4

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Відповідає нормам статі 165 Земельного кодексу України, статі 30 Закону України "Про охорону земель" .Забезпечить можливість власникам землі та землекористувачам зробити висновки щодо якісного стану ґрунтів та прийняти відповідні управлінські рішення спрямовані на раціональне і ефективне використання земель сільськогосподарського призначення та збереження ґрунтів і охорону їх родючості .

Альтернатива 3

 

Саморегуляція

2

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Зазначений спосіб призведе до відсутності у власників землі (особливо власників земельних ділянок виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток пахв) об'єктивних висновків щодо якісного стану ґрунтів на належних ним земельних ділянках .

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

Можливість землевласників та землекористувачів вчасно, компетентно та об'єктивно проаналізувати стан ґрунтового покриву своїх земельних ділянок, з метою прийняття ефективних управлінських рішень, щодо земельних ресурсів.

Позитивний вплив на здоров’я завдяки безпеки та якості сільськогосподарської продукції.

Позитивний вплив на навколишнє природне середовище.

Захистить державні інтереси у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, забезпечить продовольчу безпеку держави .Сприятиме надходженню інвестицій у галузь сільського господарства.

Фінансові витрати відсутні.

Забезпечується досягнення цілей державного регулювання та відповідає потребам у розв’язанні проблеми

Альтернатива 3

 

Саморегуляція

Такий спосіб не забезпечить незалежного, об'єктивного та науково обґрунтованого підходу до оцінки якісного стану ґрунтів на всій території України.

Відсутність гарантій і впевненості у продуктах та сировині, які реалізуються на ринку сільськогосподарської продукції.

Матимуть місце випадки недоотримання врожаю та відповідно надходжень до бюджетів усіх рівнів через науково не обґрунтовані висновки щодо якісного стану ґрунту, які вплинуть на прийняті управлінські рішення.

Фінансові витрати відсутні.

Не забезпечується досягнення цілей державного регулювання та не відповідає потребам у розв’язанні проблеми

Альтернатива 1

 

Збереження status quo

 

Відсутність гарантій і впевненості у продуктах та сировині, які реалізуються на ринку сільськогосподарської продукції.

Відсутність інформації для прийняття зважених та результативних управлінських рішень стосовно використання земельних ресурсів.

Недоотримання прибутку у разі зниження урожайності сільськогосподарської продукції.

Фінансові витрати відсутні.

Не забезпечується досягнення цілей державного регулювання та не відповідає потребам у розв’язанні проблеми

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Місце №1

(обраний спосіб) – прийняття проекту постанови (альтернатива 2)

Прийняття акта забезпечує досягнення цілей державного регулювання та відповідає потребам у розв’язанні проблеми .

Забезпечує принципи державної регуляторної політики.

Відповідає нормам статі 165 Земельного кодексу України, статі 30 Закону України "Про охорону земель".

Не потребує витрат.

Вплив зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта не очікується.

Негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акту не передбачається.

Місце №2

Саморегуляція

(альтернатива 3)

 

Вигоди цього способу відсутні.

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання та не відповідає потребам у розв’язанні проблеми .

Ураховуючи викладене, вважаємо, що дана альтернатива є неприйнятною.

Х

Місце №3

Збереження status quo

(альтернатива 1)

Вигоди цього способу відсутні.

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання та не відповідає потребам у розв’язанні проблеми .

Ураховуючи викладене, вважаємо, що збереження чинного регулювання є неприйнятним.

Х

 

V .Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови, що дасть можливість затвердити нормативи якісного стану ґрунтів та визначити:

показники для встановлення нормативів якісного стану ґрунтів;

критерії, за якими визначається суттєве погіршення якості ґрунтів та небезпечний рівень зниження їх родючості.

У разі прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного стану ґрунтів" буде створене підґрунтя для ефективного вирішення проблем, пов’язаних з використанням земель сільськогосподарського призначення, забезпечено удосконалення правових і господарських механізмів що діють у цій сфері.

Прийняття проекту постанови дасть можливість захистити державні інтереси у сфері використання земель сільськогосподарського призначення та удосконалити правові і господарські механізми використання таких земель на території України.

VI .Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для фізичних та юридичних осіб не передбачається.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади не передбачається.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII .Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей сільськогосподарського виробництва на землях сільськогосподарського призначення, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін, її дія буде постійною на термін дії Земельного кодексу України та Закону України "Про охорону земель" та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII .Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Враховуючи стрімкий розвиток виробництва сільськогосподарської продукції на землях сільськогосподарського призначення процес якісний стан ґрунтів потребує посиленого контролю .

Показниками результативності впровадження проекту постанови буде недопущення збільшення, а можливо і зменшення від’ємного балансу гумусу та поживних речовин в ґрунті, підкислення ґрунтів .

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика");

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua) .

Прийнятий проект постанови буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та відвідних громадських об’єднань.

IX .Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом обробки даних моніторингу земель (моніторингу ґрунтів) отриманих в процесі проведення агрохімічної паспортизації земель.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту постанови шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надійшли від фізичних та юридичних осіб до проекту постанови .

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу результатів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на п'ять роки (зважаючи на періодичність проведення агрохімічної паспортизації земель), починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності регуляторного акта – статистичний.

Вид даних за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності – статистичні (за даними компетентних органів виконавчої влади) .

Проведення опитувань та залучення наукових установ для відстеження результативності регуляторного акту не планується.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

  

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux