портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 18 серпня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать

до сфери управління Державного агентства рибного господарства

 

  Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити перелік платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства, що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів затвердити порядок визначення вартості та надання послуг, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою.

  

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства" Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України (e-mail: darg4514@meta.ua), виконавець Адамчук Олена Василівна, телефон (044) 486-29-59

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної потітики та продовольства України

01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. E-mail; inform@dukr.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства" (далі – проект постанови) розроблено з метою визначення переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства та забезпечення реалізації Закону України "Про аквакультуру".

Крім того, Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за КПКВК 2804020 "Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства" на проведення рибовідтворювальних робіт затверджено видатки на оплату заробітної плати з нарахуванням, оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв. Видатки на придбання кормів, пально-мастильних матеріалів, оплату послуг затверджено у сумі 1145,7 тис. грн, що становить 8,3 % від потреби.

Проектом постанови передбачається затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства.

Після прийняття проекту постанови Кабінетом Міністрів України, Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів буде затверджено порядок визначення вартості та надання послуг, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є визначення переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства. Прийняття постанови убезпечить суб’єктів господарювання, населення (фізичних осіб) від справляння плати за надання послуг, які не передбачені даним актом, і забезпечить надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України в економічно обґрунтованих розмірах.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", Закон України "Про аквакультуру".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Державною регуляторною службою.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознак дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою забезпечення проведення громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Державного агентства рибного господарства (www.darg.gov.ua) та Міністерства аграрної політики та продовольства (www.minagro.gov.ua) для одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Проектом передбачається визначити перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства. Прийняття постанови убезпечить суб’єктів господарювання, населення (фізичних осіб) від справляння плати за надання послуг, які не передбачені даним актом, і забезпечить надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України в економічно обґрунтованих розмірах.

11. Прогноз результатів прийняття акта

Прийняття постанови надасть можливість визначити перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства, що забезпечить надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету в економічно обґрунтованих розмірах.

 

 

Голова Державного агентства  

рибного господарства України                                                                                                                                                               Я.Б. Ковалів

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства "

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Актуальність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства України" (далі – проект постанови) обумовлена необхідністю затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю прийняття постанови є визначення переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства та реалізація вимог Закону України "Про аквакультуру".

Прийняття цієї постанови також убезпечить суб’єктів господарювання, населення (фізичних осіб) від справляння плати за надання послуг, які не передбачені даним актом, і забезпечить надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України в економічно обґрунтованих розмірах.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації.

Другий спосіб - прийняття зазначеного проекту постанови, що дозволить визначити перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства України. Також убезпечить суб’єктів господарювання, населення (фізичних осіб) від справляння плати за надання послуг, які не передбачені даним актом, і забезпечить надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України в економічно обґрунтованих розмірах.

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Таким чином, на сучасному етапі найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Основним механізмом розв’язання проблеми є прийняття проекту постанови.

Затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства України, надасть можливість забезпечити надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України в економічно обґрунтованих розмірах та убезпечить суб’єктів господарювання, населення (фізичних осіб) від справляння плати за надання послуг, які не передбачені даним актом.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дозволить:

- визначити перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства;

- реалізувати вимоги Закону України "Про аквакультуру".

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України в економічно обґрунтованих розмірах; затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства, реалізація вимог Закону України "Про аквакультуру".

Суб’єкти господарської діяльності

Передбачається плата за послуги в економічно обґрунтованих розмірах у разі їх звернення для надання послуг на добровільних засадах

Затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства України.

Населення (фізичні особи)

Передбачається плата за послуги в економічно обґрунтованих розмірах у разі їх звернення для надання послуг на добровільних засадах

Затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства України.

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – передбачається надходження коштів до державного бюджету;

2) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – не передбачається;

3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Державного агентства рибного господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Голова Державного агентства  

рибного господарства України                                                                                                                                                               Я.Б. КовалівДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux