портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 11 липня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765"

 

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА 

           

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____

 

Київ

 

Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 грудня 2006 року № 1765

 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

         1. Доповнити додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765 "Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 51, ст. 3416) такою позицією:

 

2403 10

Курильний тютюн, що містить або не містить замінників тютюну в будь-якій пропорції

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 2403 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                              М. АЗАРОВ

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765" розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою врегулювання питання здійснення експорту курильного тютюну до країн, у яких відповідно до національного законодавства наявність сертифіката походження на товари, що імпортуються, є обов’язковим.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua /розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2013).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: homichak@minapk.gov.ua

 

 

Директор Департаменту продовольства

Мінагрополітики України                                                                                                                                                                          О.І. Куць

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про

доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Тютюнові фабрики України виробляють та експортують різаний тютюн, який відноситься до товарної підпозиції 2403 10 згідно з УКТ ЗЕД (курильний тютюн, що містить або не містить замінників в будь - якій пропорції) та використовується для подальшого машинного виготовлення сигарет.

Національне законодавство окремих країн, до яких експортується вітчизняна продукція, вимагають обов’язкового надання сертифіката походження товару, який підтверджує, що товар на території країни - виробника був повністю вироблений або підданий достатній переробці.

Відповідно до статті 40 Митного кодексу України встановлено, що критеріями достатньої переробки є:

1) виконання виробничих або технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;

2) зміна вартості товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у вартості кінцевого товару (правило адвалорної частки);

3) виконання виробничих та/або технологічних операцій, які в результаті переробки товару не ведуть до зміни його класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД або вартості згідно з правилом адвалорної частки, але з дотриманням певних умов вважаються достатніми для визнання товару походженням із тієї країни, де такі операції мали місце.

Для виробництва курильного тютюну використовується в основному тютюнова сировина, що відноситься до товарної позиції 2401 (тютюнова сировина; тютюнові відходи). Крім цього, у виробництві зазначеного товару може використовуватись також відновлений тютюн, розширена тютюнова жилка та розширений тютюн, які класифікується за кодом 2403 УКТ ЗЕД.

Оскільки у виробництві тютюну для куріння використовується не тільки сировина, що відноситься до позиції 2401, а й сировина, яка відноситься до позиції 2403, виконання виробничих та/або технологічних операцій за результатом переробки товару не призведе до зміни його класифікаційного коду. Тому пропонується застосувати критерії правила адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій при дотриманні певних умов для конкретних товарів, який встановлюється та застосовуються у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765 "Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є врегулювання питання здійснення експорту курильного тютюну до країн, у яких відповідно до національного законодавства наявність сертифіката походження на товари, що імпортується, є обов’язковим, шляхом внесення товарної підпозиції 2403 10 в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765 "Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій"

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Митний кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765 "Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством доходів і зборів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та підприємництва України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не має впливу на регіональний розвиток.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщений на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765 позицією "Курильний тютюн, що містить або не містить замінників тютюну в будь-якій пропорції" (підпозиція 2403 10 згідно з УКТ ЗЕД) дасть можливість врегулювати питання отримання сертифіката походження на курильний тютюн, що експортується.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765" дасть можливість врегулювати питання отримання сертифіката походження на курильний тютюн, що експортується, сприятиме збільшенню обсягів експорту тютюну курильного та, як наслідок, дозволить збільшити надходження до Державного бюджету України за рахунок сплати податків та забезпечить створення нових робочих місць.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України - керівник апарату                                                                                                                                         О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про доповнення додатка до  постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765 "

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Тютюнові фабрики України виробляють та експортують різаний тютюн, який відноситься до товарної підпозиції 2403 10 згідно з УКТ ЗЕД (Курильний тютюн, що містить або не містить замінників в будь - якій пропорції) та використовується для подальшого машинного виготовлення сигарет.

Національні законодавства окремих країн, до яких експортується вітчизняна продукція, вимагають обов’язкового надання сертифіката походження товару, який підтверджує, що товар на території країни – виробника був повністю вироблений або підданий достатній переробці.

Відповідно до статті 40 Митного кодексу України встановлено, що критеріями достатньої переробки є:

1) виконання виробничих або технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;

2) зміна вартості товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у вартості кінцевого товару (правило адвалорної частки);

3) виконання виробничих та/або технологічних операцій, які в результаті переробки товару не ведуть до зміни його класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД або вартості згідно з правилом адвалорної частки, але з дотриманням певних умов вважаються достатніми для визнання товару походженням із тієї країни, де такі операції мали місце.

Для виробництва курильного тютюну використовується в основному тютюнова сировина, що відноситься до товарної позиції 2401 (Тютюнова сировина; тютюнові відходи). Крім цього, у виробництві зазначеного товару може використовуватись також відновлений тютюн, розширена тютюнова жилка та розширений тютюн, які класифікується за кодом 2403 УКТ ЗЕД.

Оскільки у виробництві тютюну для куріння використовується не тільки сировина, що відноситься до позиції 2401, а й сировина, яка відноситься до позиції 2403, виконання виробничих та/або технологічних операцій за результатом переробки товару не призведе до зміни його класифікаційного коду. Тому пропонується застосувати критерії правила адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій при дотриманні певних умов для конкретних товарів, який встановлюється та застосовуються у порядку, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765 "Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій".

2. Цілі державного регулювання

Доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765 позицією "Курильний тютюн, що містить або не містить замінників тютюну в будь-якій пропорції" (підпозиція 2403 10 згідно з УКТ ЗЕД) дасть можливість українським тютюновим фабрикам отримати сертифікат походження зазначеного товару, що дозволить експортувати курильний тютюн до країн,  де наявність сертифіката походження є обов’язковою вимогою. Збільшення обсягів виробництва та експорту курильного тютюну буде сприяти збільшенню надходжень до Державного бюджету України за рахунок сплати податків та забезпечить створення нових робочих місць.

3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, аргументація переваг обраного способу

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як недоцільний.

Діюча норма не дає можливості експортувати курильний тютюн до країн, де наявність сертифіката походження товару при імпорті є обов’язковою вимогою

Застосування альтернативного способу

Спосіб оцінюється як недоцільний.

 

Відсутній альтернативний спосіб вирішення зазначених питань.

Обраний спосіб

Спосіб оцінюється як єдиний.

Розширення можливостей для здійснення експорту курильного тютюну, збільшення надходжень до Державного бюджету, створення нових робочих місць

 

4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом акта пропонується доповнити додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765 "Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій" товарною позицією 2403 10 (Курильний тютюн, що містить або не містить замінників тютюну в будь - якій пропорції) за умови виготовлення з матеріалів будь яких позицій і при цьому вартість використовуваних матеріалів позиції 2403 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту регуляторного акта

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта

Прийняття постанови дасть можливість експортувати курильний тютюн до країн, де наявність сертифіката походження товару є обов’язковою вимогою

Оцінка можливості впровадження і виконання вимог акта

Прийняття запропонованого акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

Контроль за виконанням зазначеного акта буде здійснюватись під час митного оформлення експортних операцій експорту курильного тютюну до країн, у яких наявність сертифіката походження товару при ввезені є обов’язковою вимогою.

6. Очікувані результати від прийняття акта. Аналіз вигод та витрат

Реалізація акта буде сприяти поліпшенню соціально-економічної ситуації в країні.

 

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Витрат з державного бюджету не передбачається

Додаткові надходження до Державного бюджету

Інтереси суб’єктів господарювання

Витрат не передбачається

Збільшення обсягів виробництва, та прибутку

Інтереси громадян

Витрат не зазнають

Створення нових робочих місць

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акта не обмежено, оскільки він встановлюється на необмежений термін.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основним показниками результативності регуляторного акта є обсяги експорту курильного тютюну до країн, у яких наявність сертифіката походження товару при ввезені є обов’язковою вимогою.

Проект акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів акта

Відстеження результативності цього акта буде здійснюватись у відповідності до статті 10 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Відстеження результативності буде проведено шляхом аналізу статистичних даних про обсяги експорту курильного тютюну.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                         В.М. ДавиденкоOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux