портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 24 січня 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

  

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків

у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року

 

Відповідно до статей 2 і 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Установити граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. в обсязі 1600 тис. тонн.

2. Затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. для виробництва цукру в межах квоти «А», з урахуванням базисної цукристості та на цукор квоти «А» згідно з додатком.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                           В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року»

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року» (далі – проект постанови) розроблений на виконання Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру».

Проектом постанови передбачається установити на період з 1 вересня 2018 року до 1 вересня 2019 року граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») та затвердити на період з 1 вересня 2018 року до 1 вересня 2019 року (без урахування ПДВ) мінімальні ціни на цукрові буряки для виробництва цукру в межах квоти «А» та на цукор квоти «А».

З урахуванням наданого Мінекономрозвитку прогнозу чисельності населення (у 2018 р. – 42,4 млн осіб, у 2019 р. – 42,2 млн осіб) внутрішній обсяг споживання цукру у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. оцінюється на рівні 1600 тис. тонн.

Вказаний обсяг повинен забезпечити фонд споживання цукру, виходячи з рекомендованої МОЗ раціональної норми середнього споживання на одну особу (38 кг на рік).

Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки, які поставлятимуться для виробництва цукру квоти «А» (753,04 грн/т) та цукор квоти «А» (10907,61 грн/т) визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП) з урахуванням стану внутрішнього ринку та з метою забезпечення відтворення витрат на виробництво продукції.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / Проекти постанов КМУ).

Пропозиції та зауваження стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: tetyana.starodub@minagro.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна, тел. (044) 226-27-72).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, електронна адреса: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                       О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року» (далі – проект постанови) розроблено на виконання Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру».

Проектом постанови передбачається установити на період з 1 вересня 2018 року до 1 вересня 2019 року граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») та мінімальні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться для виробництва цукру квоти «А» та на цукор квоти «А».

З урахуванням наданого Мінекономрозвитку прогнозу чисельності населення (у 2018 р. – 42,4 млн осіб, у 2019 р. – 42,2 млн осіб) внутрішній обсяг споживання цукру у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. оцінюється на рівні 1600 тис. тонн.

Вказаний обсяг повинен забезпечити фонд споживання цукру, виходячи з рекомендованої МОЗ раціональної норми середнього споживання на одну особу (38 кг на рік).

Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки, які поставлятимуться для виробництва цукру квоти «А» (753,04 грн/т) та цукор квоти «А» (10907,61 грн/т) визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП) з урахуванням стану внутрішнього ринку та з метою забезпечення відтворення витрат на виробництво продукції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розроблення проекту постанови є виконання статей 2, 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» та постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2000 року № 868 «Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному сайті Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua).

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. У разі прийняття постанови буде досягнута мета, визначена у пункті 2 цієї пояснювальної записки.

10.1.Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація постанови сприятиме виконанню вимог законодавства України.

 

 

Заступник Міністра з питань

європейської інтеграції

Міністерства аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                     О. Трофімцева

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року»

 

I. Визначення проблеми

Основні правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі цукром визначені Законом України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (далі – Закон України).

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року у частині визначення мінімальних цін» (далі – проект постанови) розроблено на виконання частини першої статті 6 Закону України, якою передбачається щорічне затвердження Кабінетом Міністрів України за пропозиціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики мінімальних цін на цукрові буряки з урахуванням базисної цукристості та цукор квоти «А».

Слід зазначити, що за порушення норм Закону України, зокрема, в частині недотримання вищезазначеної норми частини першої статті 6 Закону України, передбачена фінансова відповідальність. Так, абзацом першим частини третьої статті 9 Закону України визначено, що у разі поставки цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб’єкта підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

II. Цілі державного регулювання

Основною метою розроблення проекту постанови є забезпечення стабілізації виробництва цукросировини та цукру, задоволення внутрішньої потреби держави в цукрі, сприяння подоланню інфляційних процесів, встановленню партнерських відносин на паритетних засадах між усіма учасниками бурякоцукрового комплексу.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілі

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Внесення змін до існуючих нормативно-правових актів. Проте на даний час немає таких актів, в які можна вносити зміни, оскільки вони мають встановлений термін дії.

Альтернатива 2

Прийняття постанови, яка передбачала би затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки на внутрішній ринок на період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р., як це передбачено законодавством.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

У зв’язку з невиконанням Закону України, вигоди відсутні

відсутні

Альтернатива 2

Виробництво цукру в обсязі визначеної квоти дасть змогу задовольнити внутрішню потребу держави в цукрі, беззбитковість виробництва сприятиме збільшенню податкових надходжень до бюджету,

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Недостатнє (менше встановленої квоти «А») виробництво цукру може призвести до необхідності у імпорті цукру, що, в свою чергу, може викликати його подорожчання на внутрішньому ринку

Альтернатива 2

Задоволення потреб внутрішнього ринку цукром власного виробництва

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

70

-

-

-

70

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

-

-

-

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Може призвести до збитковості виробництва, оскільки рівень виробництва продукції та рівні мінімальних цін орієнтують виробників щодо забезпечення виробництва цукру для задоволення потреб внутрішнього ринку та відтворення витрат на виробництво продукції.

Альтернатива 2

Товаровиробники цукросировини та виробники цукру визначатимуть ціну реа­лізації своєї продукції, яка могла забез­печувати беззбитковість виробництва та отримання мінімальної рентабельності, а також будуть орієнтовані у необхідних обсягах виробництва, необхідних для забезпечення потреби внутрішнього ринку продукцією власного виробництва.

Відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не відповідатиме законодавству України.

Альтернатива 2

 

4

Прийняття постанови дозволить виконати норми Закону України, сприятиме забезпеченню держави цукром, виробникам – беззбитковість виробництва продукції

 

Рейтинг результатив­ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Може призвести до збитково­с­ті виробництва, оскільки рівень виробництва цукру та рівень мінімальних цін орієнтує виробників цукрових буряків і цукру щодо забезпечення відтворення витрат на виробництво продукції.

Не відповідатиме законодавству України і може привести до збитковості виробництва

Альтернатива 2

 

Товаровиробники визначати­муть ціну реалізації своєї про­ду­к­ції, яка могла забезпечу­вати беззбитковість виробниц­тва та отримання мінімальної рентабельності.

Достатній обсяг виробництва цукру (квота «А») дозволить забез­печити внутрішній ринок продукцією власного вироб­ництва і уникнути імпорту.

Відсутні

Прийняття постанови відповідає вимогам законодавства України, сприятиме беззбитковості виробництва

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язанням визначеної проблеми є установлення на період з 1 вересня 2018 року до 1 вересня 2019 року граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») та встановлення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти «А», як це передбачено Законом України.

За прогнозними макропоказниками, наданими Мінекономрозвитку, прогноз середньорічної чисельності населення у 2018 році оцінюється у 42,4 млн осіб, у 2019 році - 42,2 млн осіб.

Довідково. Вказані макропоказники використовувалися для розрахунку прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 906.

Рекомендована Міністерством охорони здоров’я раціональна норма середнього споживання на одну особу складає 38 кг на рік.

Таким чином, з урахуванням наданого Мінекономрозвитку прогнозу чисельності населення (у середньому у 2018/2019 маркетинговому році 42,3 млн осіб) та рекомендованої МОЗ раціональної норми середнього споживання на одну особу внутрішній обсяг споживання цукру у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. оцінюється на рівні 1600 тис. тонн.

Мінімальні ціни визначаються відповідно до Порядку визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 року № 868 (далі – Порядок).

Так, мінімальна ціна на цукрові буряки визначається з урахуванням нормативних витрат, пов'язаних з виробництвом 1 тонни цукрових буряків у заліковій вазі базисної цукристості 16 % на умовах франко-поле, і мінімального прибутку та податку на додану вартість. У разі відхилення цукристості цукрових буряків від базисної для визначення фактичних мінімальних цін застосовуються коефіцієнти перерахунку цін згідно з додатком до Порядку.

Мінімальна ціна на цукор визначається уже з урахуванням мінімальної ціни на цукрові буряки з базисною цукристістю 16 % та нормативних витрат, пов'язаних з виробництвом 1 т цукру, і з урахуванням мінімального прибутку та податку на додану вартість.

Мінімальний рівень рентабельності обліковується у розмірі 10%, оскільки саме такий мінімальний рівень рентабельності передбачений при визначенні мінімальної інтервенційної ціни об’єкта державного цінового регулювання, зокрема, і цукру, що визначено п. 2 Методики визначення мінімальної та максимальної інтервенційної ціни об’єкта державного цінового регулювання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 № 159.

На підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України і Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості» проектом постанови пропонується затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор квоти «А» на період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. на рівні відповідно 753,04 грн та 10907,61 грн за 1 тонну без урахування ПДВ.

Таким чином, запропоновані рівні мінімальних цін визначені з урахуванням стану внутрішнього ринку та з метою забезпечення відтворення витрат на виробництво продукції.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Регуляторний акт не потребує оцінки виконання тестуванням малого підприємництва (М-Тест), оскільки не стосується суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт діє у період 2018/2019 маркетингового року (з 1 вересня 2018 року до 1 вересня 2019 року), оскільки статтею 6 Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» передбачено щорічне затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти «А».

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта:

1) не передбачається надходжень до бюджету різних рівнів;

2) кількість суб’єктів господарювання – учасників внутрішнього ринку, які здійснюють виробництво та реалізацію цукрових буряків та цукру - 70;

3) розмір коштів та робочого часу – не зміниться;

4) рівень поінформованості – середній (оприлюднення на офіційному WEB-сайті Мінагрополітики);

5) обсяг виробництва цукру із цукрових буряків урожаю 2018 року (за офіційними даними Держстату);

6) середній рівень ціни реалізації цукрових буряків урожаю 2018 року (за офіційними даними Держстату);

7) середній помісячний рівень цін на цукор у його виробників за період з 01 вересня 2018 року до 01 вересня 2019 року (за офіційними даними Держстату).

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснюватись шляхом базового та повторного відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за три місяці до втрати чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу цінової ситуації та статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності цього регуляторного акта Департаментом продовольства Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                       О. КовальоваДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux