портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 19 грудня 2017

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. у частині визначення мінімальних цін"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

 

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків

у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2016 р. у частині

визначення мінімальних цін

 

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. для виробництва цукру в межах квоти "А", з урахуванням базисної цукристості та на цукор квоти "А" згідно з додатком.

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                  В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. у частині визначення мінімальних цін"

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. у частині визначення мінімальних цін" (далі – проект постанови) розроблений на виконання частини 1 статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Проектом постанови передбачається затвердити на період з 1 вересня 2018 року до 1 вересня 2019 року (без урахування ПДВ):

- мінімальну ціну на цукрові буряки для виробництва цукру в межах квоти "А", з урахуванням базисної цукристості, на рівні 753,04 грн/т;

- мінімальну ціну на цукор квоти "А" на рівні 10907,61 грн/т).

Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки та цукор визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП) з урахуванням стану внутрішнього ринку та з метою забезпечення відтворення витрат на виробництво продукції.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / Проекти постанов КМУ).

Пропозиції та зауваження стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: tetyana.starodub@minagro.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна, тел. (044) 226-27-72).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, електронна адреса: inform@dkrp.gov.ua

 

Заступник Міністра аграрної

          політики та продовольства України                                                                                                                                     О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. у частині визначення мінімальних цін"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. у частині визначення мінімальних цін" (далі – проект постанови) розроблено на виконання частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Проектом постанови передбачається затвердити на період з 1 вересня 2018 року до 1 вересня 2019 року (без урахування ПДВ):

- мінімальну ціну на цукрові буряки для виробництва цукру в межах квоти "А", з урахуванням базисної цукристості, на рівні 753,04 грн/т;

- мінімальну ціну на цукор квоти "А" на рівні 10907,61 грн/т).

Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки та цукор визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП) з урахуванням стану внутрішнього ринку та з метою забезпечення відтворення витрат на виробництво продукції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розроблення проекту постанови є виконання статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" та постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2000 року № 868 "Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному сайті Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua).

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. У разі прийняття постанови буде досягнута мета, визначена у пункті 2 цієї пояснювальної записки.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів 

Реалізація постанови сприятиме виконанню вимог законодавства України.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

          продовольства України                                                                                                                                                 Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року у частині визначення мінімальних цін"

 

I. Визначення проблеми

Основні правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі цукром визначені Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (далі – Закон України).

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року у частині визначення мінімальних цін" (далі – проект постанови) розроблено на виконання частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", якою передбачається щорічне затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А".

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

II. Цілі державного регулювання

Основною метою розроблення проекту постанови є виконання статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілі

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Внесення змін до існуючих нормативно-правових актів. Проте на даний час немає таких актів, в які можна вносити зміни, оскільки вони мають встановлений термін дії. Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" встановлено механізм державного регулювання виробництва цукру шляхом щорічного затвердження Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А".

Альтернатива 2

Прийняття постанови, яка передбачала би затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки на внутрішній ринок на період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року, як це передбачено законодавством України.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

У зв’язку з невиконанням Закону України, вигоди відсутні

відсутні

Альтернатива 2

Виконання Закону України

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не стосується інтересів громадян.

відсутні

Альтернатива 2

Не стосується інтересів громадян.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

70

-

-

-

70

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

-

-

-

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди для суб’єктів господарювання відсутні.

відсутні

Альтернатива 2

Прийняття постанови дозволить виконати норми Закону України

відсутні

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1:

 

Відсутні

(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Альтернатива 2:

 

Відсутні

(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

1

Не відповідатиме законодавству України.

Альтернатива 2

 

4

Прийняття постанови дозволить виконати норми Закону України

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигоди для суб’єктів господарювання відсутні.

Витрати відсутні

Не відповідатиме законодавству України.

Альтернатива 2

 

Дозволить виконати норми Закону України

Витрати відсутні

 

Прийняття постанови дасть відповідає вимогам законодавства України

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

Не відповідає законодавству України

Невиконання Закону України

Альтернатива 2

Відповідає законодавству України

Виконання Закону України

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" встановлення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А".

Порядок визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 року № 868.

Мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор квоти "А" на період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. пропонується затвердити на рівні відповідно 753,04 грн та 10907,61 грн за 1 тонну без урахування ПДВ.

Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України і Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" з урахуванням стану внутрішнього ринку та з метою забезпечення відтворення витрат на виробництво продукції.

Також, абзацом першим частини третьої статті 9 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено, що у разі поставки цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб’єкта підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Регуляторний акт не потребує оцінки виконання тестуванням малого підприємництва (М-Тест), оскільки не стосується суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт діє у період 2018/2019 маркетингового року (з 1 вересня 2018 року до 1 вересня 2019 року), оскільки статтею 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено щорічне затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А".

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта:

1) реалізація акта не впливатиме на обсяг надходжень до бюджету різних рівнів;

2) дія акта поширюватиметься на всі суб’єкти господарювання – учасників внутрішнього ринку, які здійснюють виробництво та реалізацію цукрових буряків та цукру;

3) виконанням вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат суб’єктами господарювання коштів та робочого часу;

4) виконанням вимог регуляторного акта не заощаджує суб’єктами господарювання коштів та робочого часу.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснюватись шляхом базового та повторного відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу цінової ситуації та статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності цього регуляторного акта Департаментом продовольства Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                       О. КовальоваДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux