портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 14 листопада 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових

буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року

 

Відповідно до статей 2 і 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Установити граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 р. у обсязі 1640 тис. тонн.

2. Затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 р. для виробництва цукру в межах квоти "А", з урахуванням базисної цукристості та на цукор квоти "А" згідно з додатком.

 

  

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН  

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року"

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року" (далі – проект постанови) розроблений на виконання Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Основними положеннями зазначеного проекту постанови є:

- установлення граничного розміру квоти з поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року у обсязі 1640 тис. тонн (1615 тис. тонн – фонд споживання населенням, виходячи з рекомендованої раціональної норми середньодушового споживання 38 кг за рік, 25 тис. тонн – інше споживання);

- затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки на внутрішній ринок на період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року на рівні відповідно 633,10 та 9172,57 грн/т без урахування ПДВ.

Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки та цукор визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН і Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП), враховуючи стан внутрішнього ринку та забезпечуючи відтворення витрат на виробництво продукції.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / Проекти постанов КМУ).

Пропозиції та зауваження стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: tetyana.starodub@minagro.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна, тел. (044) 226-27-72).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, електронна адреса: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                         О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року" (далі – проект постанови) розроблено на виконання Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Проектом постанови передбачається установити на період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") та мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор, який поставляється на внутрішній ринок (цукор квоти "А").

З урахуванням прогнозної чисельності населення у 2017-2018 роках (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) внутрішній обсяг споживання цукру у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 р. оцінюється на рівні 1640 тис. тонн.

Вказаний обсяг повинен забезпечити споживання цукру за наступними напрямами:

- фонд споживання населенням, виходячи з рекомендованої раціональної норми середнього споживання на одну особу (38 кг на рік), – 1615 тис. тонн;

- інше споживання (для потреб галузі бджільництва) – 25 тис. тонн.

Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки (633,10 грн/т) та цукор (9172,57 грн/т) визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП) з урахуванням стану внутрішнього ринку та з метою забезпечення відтворення витрат на виробництво продукції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розроблення проекту постанови є виконання статей 2, 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" та постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2000 року № 868 "Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує додаткового виділення коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному сайті Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. У разі прийняття постанови буде досягнута мета, визначена у пункті 2 цієї пояснювальної записки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація постанови сприятиме виконанню вимог законодавства України.

 

  

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 року"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Основні правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі цукром визначені Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (далі – Закон України).

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року" (далі – проект постанови) розроблено на виконання Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Проектом постанови передбачається на період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року:

- установити граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") (визначено пунктом 2 статті 2 Закону України);

- затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор квоти «А» (визначено пунктом 1 статті 6 Закону України).

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

2. Цілі державного регулювання

Основною метою розроблення проекту постанови є виконання статей 2, 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

3. Альтернативні способи досягнення цілі

3.1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Внесення змін до існуючих нормативно-правових актів. Проте на даний час немає таких актів, в які можна вносити зміни, оскільки вони мають встановлений термін дії. Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" встановлено механізм державного регулювання виробництва цукру шляхом щорічного визначення Кабінетом Міністрів України граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок та мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А".

Альтернатива 2

Прийняття постанови, яка передбачала би установлення граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") та затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки на внутрішній ринок на період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року, як це передбачено законодавством України.

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

У зв’язку з невиконанням Закону України, вигоди відсутні

відсутні

Альтернатива 2

Виконання Закону України

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не стосується інтересів громадян.

відсутні

Альтернатива 2

Не стосується інтересів громадян.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

70

-

-

-

70

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

-

-

-

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди для суб’єктів господарювання відсутні.

відсутні

Альтернатива 2

Прийняття постанови дозволить виконати норми Закону України

відсутні

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1:

 

Відсутні

(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Альтернатива 2:

 

Відсутні

(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

1

Існуючий Порядок розподілу є застарілим та неефективним.

Альтернатива 2

 

4

Прийняття постанови дозволить виконати норми Закону України

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигоди для суб’єктів господарювання відсутні.

Витрати відсутні

Не відповідатиме законодавству України.

Альтернатива 2

 

Дозволить виконати норми Закону України

Витрати відсутні

 

Прийняття постанови дасть відповідає вимогам законодавства України

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

Не відповідає законодавству України

Невиконання Закону України

Альтернатива 2

Відповідає законодавству України

Виконання Закону України

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено механізм квотування цукру, який виробляється для забезпечення потреб внутрішнього ринку, та встановлення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А".

Положення про порядок формування квот поставки цукру на внутрішній ринок, визначення та розподіл обсягів вирощування цукрових буряків і виробництва цукру в межах цієї квоти, а також порядок визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 року № 868.

З урахуванням прогнозної чисельності населення у 2017-2018 роках (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) внутрішній обсяг споживання цукру у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 р. оцінюється на рівні 1640 тис. тонн.

Вказаний обсяг повинен забезпечити споживання цукру за наступними напрямами:

- фонд споживання населенням, виходячи з рекомендованої раціональної норми середнього споживання на одну особу (38 кг на рік), – 1615 тис. тонн;

- інше споживання (для потреб галузі бджільництва) – 25 тис. тонн.

Мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор квоти "А" на період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 р. пропонується затвердити на рівні відповідно 633,10 грн та 9172,57 грн за 1 тонну без урахування ПДВ.

Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України і Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" з урахуванням стану внутрішнього ринку та з метою забезпечення відтворення витрат на виробництво продукції.

Також, абзацом першим частини третьої статті 9 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено, що у разі поставки цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб’єкта підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Регуляторний акт не потребує оцінки виконання тестуванням малого підприємництва (М-Тест), оскільки не стосується суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт діє у період 2017/2018 маркетингового року (з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року).

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта:

1) реалізація наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджету різних рівнів;

2) дія акта поширюватиметься на всі суб’єкти господарювання – учасників внутрішнього ринку, які здійснюють виробництво та реалізацію цукрових буряків та цукру;

3) виконанням вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат суб’єктами господарювання коштів та робочого часу;

4) виконанням вимог регуляторного акта не заощаджує суб’єктами господарювання коштів та робочого часу.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснюватись шляхом базового та повторного відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу цінової ситуації та статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності цього регуляторного акта Департаментом продовольства Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

  

Заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                                         О. КовальоваДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux