портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 02 листопада 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 року"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від  ______________                                                                                                                                                                                      №____    

 

Київ

 

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових

буряків у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 року

 

Відповідно до статей 2 і 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Установити граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 р. в обсязі 1670 тис. тонн.

2. Затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 р. для виробництва цукру в межах квоти "А", з урахуванням базисної цукристості та на цукор квоти "А" згідно з додатком.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 року"

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 року" (далі – проект постанови) розроблений на виконання Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Основними положеннями зазначеного проекту постанови є:

- установлення граничного розміру квоти з поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня

2017 року у обсязі 1670 тис. тонн;

- затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки на внутрішній ринок на період з 1 вересня 2016 року до 1 вересня 2017 року на рівні відповідно 616,99 та 9078,87 грн/т без урахування ПДВ.

Вказаний обсяг граничного розміру квоти повинен забезпечити споживання цукру за наступними напрямами:

- фонд споживання населенням, виходячи з середньодушового споживання (38 кг за рік) - 1620 тис. тонн;

- інше споживання - 50 тис. тонн.

Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки та цукор визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН і Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП), враховуючи стан внутрішнього ринку та забезпечуючи відтворення витрат на виробництво продукції.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / Проекти постанов КМУ).

Пропозиції та зауваження стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: tetyana.starodub@minagro.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна, тел. (044) 226-27-72).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                        Я.В Краснопольський

 

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 року"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На виконання Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 року" (далі – проект постанови), яким передбачено установлення граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") у період з 1 вересня 2016 року до 1 вересня 2017 року та мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки на внутрішній ринок.

З урахуванням прогнозної чисельності населення у 2016-2017 роках (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя), внутрішній обсяг споживання цукру у період з

1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 р. оцінюється на рівні 1670 тис. тонн.

Вказаний обсяг повинен забезпечити споживання цукру за наступними напрямами:

- фонд споживання населенням, виходячи з середньодушового споживання (38 кг за рік), - 1620 тис. тонн;

- інше споживання - 50 тис. тонн.

Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки (616,99 грн/т) та цукор (9078,87 грн/т) визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП), враховуючи стан внутрішнього ринку та забезпечуючи відтворення витрат на виробництво продукції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розроблення проекту постанови є забезпечення стабілізації виробництва цукросировини та цукру, задоволення внутрішньої потреби держави в цукрі, регулювання внутрішнього його ринку, створення реальних передумов для оптимального функціонування галузі.

Визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" сприятиме подоланню інфляційних процесів, відходу від давальницької схеми переробки цукросировини, встановленню партнерських відносин на паритетних засадах між усіма учасниками бурякоцукрового комплексу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" та постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2000 року № 868 "Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує додаткового виділення коштів з державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Зазначений проект постанови розміщений на офіційному сайті Мінагрополітики України (http://www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. У разі прийняття постанови буде досягнута мета, визначена у пункті 2 цієї пояснювальної записки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація постанови сприятиме покращенню роботи галузі, дозволить забезпечити її мінімальними обіговими коштами, в тому числі для здійснення стабільних розрахунків підприємств по податках з державою, дасть можливість призупинити інфляційні процеси, зберегти потенціал бурякоцукрової галузі та забезпечити продовольчу безпеку країни.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                 О.М. Павленко

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 року"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання держави у відповідну сферу підприємницької діяльності

Основні правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі цукром визначені Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 року" (далі – проект постанови) направлений на вирішення проблеми організації виробництва та ринку цукру, забезпечення стабільних економічних умов для бурякосіючих господарств, цукрових заводів та споживачів, а також сталих надходжень до бюджету.

Основними положеннями проекту постанови є:

- установлення граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") у період з 1 вересня 2015 року до 1 вересня 2016 року (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь);

- затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки на внутрішній ринок на період з 1 вересня 2015 року до 1 вересня 2016 року.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою прийняття постанови є стабілізація виробництва цукросировини та цукру, задоволення внутрішньої потреби держави в цукрі, регулювання його ринку, створення реальних передумов для оптимального функціонування галузі.

3. Прийняті альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Альтернативним способами досягнення цілі може бути:

1. Внесення змін до існуючих нормативно-правових актів. Проте на даний час немає таких актів, в які можна вносити зміни, оскільки вони мають встановлений термін дії. Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" встановлено механізм державного регулювання виробництва цукру шляхом щорічного визначення Кабінетом Міністрів України граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок та мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А".

2. Запропонований проект постанови відповідає чинному законодавству України, а також є таким, що спрямований на покращення роботи підприємств бурякоцукрової галузі.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено механізм квотування цукру, який виробляється для забезпечення потреб внутрішнього ринку, та встановлення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А".

Положення про порядок формування квот поставки цукру на внутрішній ринок, визначення та розподіл обсягів вирощування цукрових буряків і виробництва цукру в межах цієї квоти, а також порядок визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 року № 868.

Проектом постанови пропонується встановити граничний розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А"), починаючи з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 р. в обсязі 1670 тис. тонн.

Мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор квоти "А" на період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 р. пропонується затвердити на рівні відповідно 616,99 грн та 9078,87 грн за 1 тонну без урахування ПДВ.

Зазначені рівні мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України і Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості", виходячи із витрат на виробництво продукції та мінімального необхідного рівня його рентабельності.

Також, абзацом першим частини третьої статті 9 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено, що у разі поставки цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб’єкта підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.

5. Можливість досягнення встановлених цілей

Установлення квоти "А", мінімальних цін на цукрові буряки та цукор дозволяє забезпечити підприємства бурякоцукрового комплексу мінімальними обіговими коштами, здійснювати беззбиткове виробництво, відійти від бартерних розрахунків та сприяє відродженню галузі.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

 

Витрати

Вигода

Держава

Не потребує додаткових витрат

Дасть можливість сформувати регульований ринок цукру та підвищити ефективність роботи галузі

Суб’єкти господарської діяльності

Не потребують додаткових витрат

Дозволить забезпечити беззбиткове виробництво цукрових буряків та цукру, отримання обігових коштів, можливість відійти від давальницької схеми переробки цукрових буряків та бартерних розрахунків, отримати державну фінансову підтримку на вирощування цукрових буряків через механізм підтримки виробництва продукції рослинництва

Населення

Не потребує додаткових витрат

Сприятиме стабільному забезпеченню населення цукром вітчизняного виробництва, поліпшенню соціального стану на селі

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії акта починається та діє у період 2015/2016 маркетингового року (з 1 вересня 2016 року до 1 вересня 2017 року).

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показники результативності зазначеного регуляторного акта є виконання обсягів виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок на маркетинговий період і не допущення падіння рівня цін на цукор до рівня нижчого за собівартість продукції:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з реалізацією акта передбачається від сплати податків, ПДВ близько – 2900 млн гривень.

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта - щонайменше 120 тисяч суб’єктів господарювання, а саме: цукрові заводи - виробники цукру квоти "А", сільгосптоваровиробники, посередницькі структури з оптової торгівлі цукром, підприємства роздрібної торгівлі та інші учасники внутрішнього ринку цукру;

- виконання вимог акта не потребує додаткових витрат суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, оскільки мінімальні ціни за 1 тонну (без урахування ПДВ) на цукрові буряки та цукор збільшилися незначно в порівнянні з минулим маркетинговим роком, в межах індексів інфляції;

- рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб про основні положення регуляторного акта високий (розміщення в Інтернеті на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України – http://www.minagro.gov.ua та надані коментарі до проекту акта в профільних газетах та журналах).

Після набрання чинності акта його буде опубліковано в засобах масової інформації.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності шляхом аналізу цінової ситуації та статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності цього регуляторного акта Департаментом продовольства Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                          Я.В КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux