Проект постанови КМУ від 12 лютого 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно"

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                     №____  

 

Київ

 

Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань

за складськими документами на зерно

 

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Утворити Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі – Гарантійний фонд), як державну спеціалізовану непідприємницьку установу, на яку покладаються функції забезпечення та захисту прав і законних інтересів володільців складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу та державного управління у сфері гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно.

2. Затвердити положення про Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, що додається.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства України у місячний строк забезпечити реєстрацію Гарантійного фонду та надання йому приміщення у місті Києві.

4. Визначити вступний внесок учасника Гарантійного фонду, який прийняв рішення про участь у Гарантійному фонді у 2013 році, в розмірі 15 мінімальних заробітних плат та 75 мінімальних заробітних плат – для тимчасового учасника Гарантійного фонду, який прийняв рішення про участь у Гарантійному фонді у 2014 році (з одного учасника).

5. Міністерству фінансів, Міністерству аграрної політики та продовольства під час внесення змін до Державного бюджету України на 2013 рік передбачити видатки в сумі 110 000 000 гривень для надання безвідсоткового кредиту з державного бюджету строком на 12 місяців для формування та забезпечення діяльності Гарантійного фонду та визначити плату за користування кредитом після спливу цього строку в розмірі облікової ставки Національного банку України.

6. Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі у місячний строк подати до Кабінету Міністрів України проект постанови щодо затвердження порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу – учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                              М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проектом постанови передбачається:

- утворення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно;

- затвердження положення про Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно;

- визначення розміру вступного внеску учасника і тимчасового учасника Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” розроблено на виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою створення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно як інструменту подолання загроз, через який зернові склади спільно гарантують зобов’язання один одного, тим самим підвищуючи надійність складських документів на зерно.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001.

E-mail: zkv@minapk.kiev.ua.

 

 

Заступник директора Департаменту

економічного розвитку аграрного

ринку – начальник відділу інвестицій

та розвитку інфраструктури                                                                                                                                                          О.О. Кузьменков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” (далі – проект постанови) розроблено на виконання пункту 3 розділу ІІ Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”.

Складські документи на зерно, які виробники можуть використовувати як механізм доступу до фінансових ресурсів за умови наявності товару (зерна), визначено законодавством. Проте ці документи повною мірою не забезпечуються як механізм доступу до фінансових ресурсів з огляду на недовіру до зернових складів, зокрема через загрози втратити зерно, передане зерновому складу на зберігання, неплатоспроможність елеватора, що робить складські документи з точки зору залучення фінансових ресурсів не привабливими.

З метою подолання загроз створюється Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, через який зернові склади спільно гарантують зобов’язання один одного.

Для виробника, таким чином, створюються умови, за яких зменшується його залежність від зернового складу, де зберігається власне зерно.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття зазначеного проекту постанови є створення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, а також врегулювання відносин, які виникають в процесі передачі зерна зерновому складу на зберігання, створення сприятливих умов для виробників зерна, підвищення рівня надійності складських документів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Господарський кодекс, закони України “Про Державний бюджет на 2013 рік”, “Про зерно та ринок зерна в Україні”, “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”, передбачено, що для формування Гарантійного фонду держава надає кредит з державного бюджету у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дасть змогу підвищити рівень надійності складських документів та їх привабливості, зокрема як для фінансових установ, так і для зерновиробників шляхом забезпечення функціонування інституту гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно.

 

 

Міністр аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                    М.В. Присяжнюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності:

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” передбачається утворення інституту гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, що покликаний підвищити надійність складських документів на зерно, тим самим створюючи умови забезпечення їх привабливості для фінансових установ, що дасть змогу залучати необхідні фінансові ресурси сільськогосподарським товаровиробникам використовуючи складські документи на зерно.

2. Визначення цілей державного регулювання:

Проектом постанови “Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” (далі – проект постанови) передбачається утворення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі – Гарантійний фонд), затвердження положення про нього та міста його розташування. Крім того, проектом постанови визначається розмір вступного внеску учасника і тимчасового учасника Гарантійного фонду, кредиту з державного бюджету для формування Гарантійного фонду.

Затвердження проектом постанови положення про Гарантійний фонд дасть змогу утворити і забезпечити функціонування Гарантійного фонду, а також визначити правові засади його діяльності та учасників.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” Кабінет Міністрів України приймає рішення про створення Гарантійного фонду, розмір вступного внеску учасника і тимчасового учасника Гарантійного фонду, а також розмір кредиту з державного бюджету.

Альтернативні способи досягнення цілі відсутні.

4. Опис механізмів для розв’язання проблем, відповідні заходи:

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” запроваджується інституту гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно.

Проект постанови спрямований на реалізацію норм зазначеного Закону і передбачає створення Гарантійного фонду – як логічної складової системи складських документів на зерно, що покликана забезпечити підвищення надійності зазначеної системи та рівня доступу виробників до кредитних ресурсів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Створення Гарантійного фонду реалізується вперше як інструмент забезпечення надійності системи складських документів.

Проектом постанови буде затверджено положення про Гарантійний фонд, що дасть змогу практично розпочати його роботу.

6. Очікувані результати прийняття акту:

Створення Гарантійного фонду дасть змогу підвищити ліквідність складських документів на зерно, підвищити відповідальність суб’єктів зберігання зерна, які надають такі послуги, та сприятиме підвищенню рівня залучення фінансових ресурсів в сільське господарство від банківських установ.

7. Обґрунтування дії строку акта:

Проект постанови є безстроковим і його реалізація здійснюватиметься відповідно до законодавства.

8. Визначення показників результативності акта:

У разі прийняття проекту постанови буде закладено засади створення, розвитку та забезпечення функціонування інституту гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, що є елементом системи обігу та функціонування складських документів на зерно.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта вище середнього – проект постанови Кабінету Міністрів України “Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” (далі – проект постанови) розміщений на сайті www.minagro.gov.ua.

Після прийняття акта, його редакція буде оприлюднена на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та в ЗМІ.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось до набрання ним чинності шляхом аналізу оперативної інформації про можливості доступу сільськогосподарських товаровиробників до кредитних ресурсів фінансових установ із застосуванням складських документів на зерно.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в місячний строк після закінчення відповідного бюджетного року.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися по показниках залучення кредитних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками, кількості учасників Гарантійного фонду та його результатів діяльності.

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку аграрного

рикну Мінагрополітики України                                                                                                                                                               В.П. СаблукOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux