портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 09 вересня 2014

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політки України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131”

Проект

 

         МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ                                                                МІНІСТЕРСТВО  ФІНАНСІВ

               ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ                                                                                     УКРАЇНИ

     

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                 Київ                                                                                  _____________

 

 

Про визнання таким, що втратив чинність,

наказу Міністерства аграрної політики України,

Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року

№ 57/131

 

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства,

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2002 року за № 324/6612.

2. Департаменту інженерно-технічного забезпечення Міністерства аграрної політики та продовольства України (Гринько П.В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Дикуна А.Є.

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства України                                                                                                   Міністр фінансів України

 

                                                                 І.О. Швайка                                                                                                                    О.В. Шлапак

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту спільного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту спільного наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131" підготовлено на виконання листів Міністерства юстиції України від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9, від 25 липня 2014 року № 10.1-19/46 щодо переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих у Мін’юсті України, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції і законодавства України.

Повний пакет документів до проекту наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. Відповідальний виконавець - Маранда Сергій Олександрович (тел. 278-58-37, e-mail: sergii.maranda@minagro.gov.ua).

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          А.Є. Дикун

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131” підготовлено відповідно до вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

Спільним наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131, який було прийнято з метою забезпечення раціонального та ефективного використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 403 “Про Програму виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу на 1998 – 2005 роки”, затверджено Порядок використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості, що додається (далі – Порядок).

Вищевказаний Порядок передбачав раціональне та ефективне використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

На даний час немає законодавчих або нормативно-правових підстав для продовження дії Порядку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Мета досягається шляхом визнання наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131 “Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості” таким, що втратив чинність.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, не впливає на регіональний розвиток та потреби регіонів.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131” забезпечить приведення власних нормативно-правових актів до вимог законодавства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          А.Є. Дикун

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131"

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131" (далі – проект наказу) підготовлено відповідно до вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність,наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131".

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Прийняття зазначеного наказу є єдиним способом, що забезпечить приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Спільним наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131, який було прийнято з метою забезпечення раціонального та ефективного використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 403 "Про Програму виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу на 1998 – 2005 роки", затверджено Порядок використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості, що додається (далі – Порядок).

Вищевказаний Порядок передбачав раціональне та ефективне використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

На даний час немає законодавчих або нормативно-правових підстав для продовження дії Порядку.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

У разі прийняття наказу буде забезпечено визнання таким, що втратив чинність нормативно-правового акту, який втратив актуальність та не відповідає вимогам чинного законодавства.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових бюджетних витрат, а також не спричиняє виникнення фінансових витрат у населення.

         Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акту немає.

Введення в дію зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акту

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

 - Інтереси держави

- приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства

- відсутні

 - Інтереси суб'єктів господарювання

 - відсутні

- відсутні

 - Інтереси громадян

 - відсутні

- відсутні

 

7. Запропонований строк дії акту

Строк дії проекту наказу не обмежений. Проект наказу діє постійно з дня набрання чинності.

8. Визначення показників результативності акту

Прийняття наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого       2002 року № 57/131" забезпечить приведення власних нормативно-правових актів до вимог законодавства України. 

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу: високий.

Проект регуляторного акту оприлюднено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Після прийняття акту його редакцію також буде розміщено на сайті та в інформаційно-пошуковій системі нормативних документів міністерства.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          А.Є. ДикунOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux