Проект Наказу Мінагрополітики від 23 січня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем"

Проект

  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження зразка Реєстраційного

посвідчення (свідоцтва) власника (користувача)

апаратури супутникових радіонавігаційних систем

 

Відповідно до пункту 6 Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року № 1075, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), та з метою реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зразок Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 Перший заступник Міністра                                                                                                                                                        Максим МАРТИНЮК

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем"

 

1. Розробник

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем" розроблено відповідно до пункту 6 Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами).

Метою прийняття проекту наказу є затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем та забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://minagro.gov.ua/) та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (www.land.gov.ua) в мережі Інтернет.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця шляхом надсилання поштової кореспонденції або електронною поштою.

5. Зауваження та пропозиції направляти на адресу

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24, тел.: (044) 278-81-71, тел./факс: (044) 278-76-02,  e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картограіії та кадастру: МСП 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 249-96-91, факс 249-96-70, topomaps@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, факс 254-43-93, inform@dkpp.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до пункту 6 Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем та забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність";

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 "Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами) "Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державною регуляторною службою України, а також підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційних сайтах Мінагрополітики України (http://minagro.gov.ua/) та Держгеокадастру (www.land.gov.ua) в розділі "Законотворча діяльність".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується відносин у соціально-трудовій сфері, а тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, який спрямовано на врегулювання порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Виконання топографо-геодезичних робіт з використанням апаратури супутникових радіонавігаційних систем

Додаткові витрати відсутні

Інтереси фізичних осіб

Отримання якісної топографо-геодезичної інформації та продукції

Додаткові витрати відсутні

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці.

Реалізація проекту акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів 

Прийняття проекту наказу забезпечить узгодження норм законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем.

 

  

 Перший заступник Міністра                                                                                                                                                        Максим МАРТИНЮК

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем"

 

I. Визначення проблеми

Цей проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України розроблено відповідно до пункту 6 Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року № 1075, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), підпункту 8 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15 (із змінами), для забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

З метою узгодження вимог Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок розроблено зразок Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем.

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем та забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіті вишукувань та кадастрових зйомок.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Альтернатива 2

Здійснення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок із застосуванням апаратури супутникових радіонавігаційних систем відповідно до Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                                 від 13 липня 1998 р. № 1075

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Проблема не вирішується

Додаткові витрати відсутні

Альтернатива 2

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вплив на корупційні можливості

Додаткові витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Проблема не вирішується

Додаткові витрати відсутні

Альтернатива 2

Отримання якісної топографо-геодезичної інформації та продукції

Додаткові витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

7563

7563

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючого на сьогодні правового

 регулювання цілей є неприйнятним. Існуючі правові норми не дозволяють Держгеокадастру видавати Реєстраційні посвідчення апаратури 

супутникових радіонавігаційних систем.

Додаткові витрати відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідає вимогам чинного законодавства і забезпечить затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем, впровадження нормативно-правових та організаційних засад під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, та законність видачі Держгеокадастром Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем.

Додаткові витрати відсутні

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0,00

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0,00

         

 

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати, використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань здійснюється без реєстрації та обліку апаратури СРНС у Держгеокадастрі

Альтернатива 2

3

Залишається необхідність забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Додаткові витрати

Проблема продовжує існувати, топографо-геодезичні, картографічні, аерофотознімальні, проектні, дослідницькі роботи і вишукування із  застосуванням апаратури СРНС здійснюються без реєстрації та обліку апаратури СРНС у Держгеокадастрі

 

 

Альтернатива 2

Встановлюються єдині правила використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок

Додаткові витрати відсутні

Уведення в дію проекту наказу дозволить  затвердити зразок Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем, створити чітко визначені правові засади 

використання апаратури 

супутникових

радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, що дозволить підвищити якість топографо-геодезичної і

картографічної інформації та продукції, забезпечить ефективність їх використання

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Така альтернатива є неприйнятною, адже проблема не вирішується

Відсутність регулювання проблеми

Альтернатива 2

Уведення в дію проекту наказу дозволить затвердити зразок Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем, створити чітко визначені правові засади використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, що дозволить підвищити якість топографо-геодезичної і картографічної інформації та продукції, забезпечить ефективність їх використання.

Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта  відсутній, оскільки його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення вказаних цілей, керуючись Законом України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", Порядком використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року № 1075, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), пропонується затвердити зразок Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів малого підприємництва відсутні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сфері топографо-геодезичної картографічної діяльності. У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

обсяг надходжень коштів до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не змінюється;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – усі суб’єкти господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи з використанням апаратури супутникових радіонавігаційних систем;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням цього акта – не змінюється;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта – вище середнього.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості зареєстрованих GPS-приймачів.

Повторне відстеження буде проведено через рік після набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності, за результатами якого порівнюватимуться показники базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за аналізом якісних показників дії акта ці питання будуть врегульовані внесенням відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із такими аналогічних показників, встановлених під час повторного відстеження. Відстеження здійснюватиметься Держгеокадастром статистичним методом.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 08 серпня 2016 р. по 08 вересня 2016 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

11

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Робоча нарада з науковцями

9

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 7563 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 7563 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 90 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

7563

7563

7563

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень 0

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

0

 

0

 

0

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

7563

7563

7563

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

0

0

0

      

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

  

Процедура регулювання суб’єктів малого

підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта

господарювання малого підприємництва – за потреби

окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові

витрати часу

на процедуру

Вартість часу

співробітника органу державної

влади відповідної

категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості

процедур за рік,

що припадають

на одного суб’єкта

Оцінка кількості

 суб’єктів, що підпадають

під дію процедури

регулювання

Витрати на

адміністрування

регулювання* (за рік),

гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

 

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

 

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

  

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

0

 

  

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання 

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0

0

 

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

У зв’язку з відсутністю сумарних витрат на виконання запланованого регулювання з боку малого підприємництва (за перший рік регулювання та за п’ять років) відсутня необхідність пропонування компенсаторних механізмів.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux