портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 18 червня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

Проект

            

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                    №_____________

 

Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в

Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних,

дослідних робіт і експонування

 

На виконання пункту 71 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357, та відповідно до статей 7 та 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 399/22931, що додаються.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування".

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання пункту 71 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357 та відповідно до статей 7 та 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minapk.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail: taisa.shutenko@minapk.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України, 

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування" (далі – проект наказу) розроблено на виконання пункту 71 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357 та відповідно до статтей 7 та 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

На сьогодні відповідно до пункту 4 діючого Порядку діють обмеження на обсяг насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, які не дозволяють суб’єктам господарювання проводити дослідні та селекційні роботи на різних ділянках в різних ґрунтово-кліматичних зонах.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є зняття обмежень на обсяги насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, шляхом внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 20 лютого 2013 року № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 399/22931.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

Конституція України;

Закон України "Про насіння і садивний матеріал";

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України";

Реалізація змін до цього наказу не потребує внесення змін до чинних нормативно - правових актів з даного питання чи визнання їх такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що даний нормативно-правовий акт не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною інспекцією сільського господарства України, Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Прийняття наказу дозволить зняти обмеження на обсяги насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування.

101 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить удосконалити чинний Порядок, в частині зняття обмежень на обсяги насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, що в свою чергу дасть можливість суб’єктам господарювання проводити дослідні та селекційні роботи на різних ділянках в різних ґрунтово-кліматичних зонах та дозволить відбирати найкращі сорти та гібриди для України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 

 Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування" (далі – проект наказу) розроблено на виконання пункту 71 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357 та відповідно до статтей 7 та 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Разом з тим, на адресу Мінагрополітики України неодноразово звертались суб’єкти господарювання, міжнародні організації і недержавні об'єднання, зокрема Американська Торгівельна Палата в Україні та Український клуб аграрного бізнесу з пропозиціями щодо внесення змін до діючого Порядку, оскільки на сьогодні відповідно до пункту 4 Порядку діють обмеження на обсяг насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, які не дозволяють суб’єктам господарювання проводити ґрунтовні дослідні та селекційні роботи на різних ділянках в різних ґрунтово-кліматичних зонах України.

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття відповідного проекту наказу.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю внесення змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування є збільшення обсягу насіння і садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для зазначених цілей.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки встановлено обмеження на обсяг насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, які не дозволяють суб’єктам господарювання проводити дослідні та селекційні роботи на різних ділянках в різних ґрунтово-кліматичних зонах України.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить удосконалити Порядок підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування та дозволить ввезення насіння і садивного матеріалу в кількості, що визначається для забезпечення проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні з розрахунку 1 зразок на 1 рік на 1 точку досліджень. Кількість точок дослідження не може перевищувати тридцяти.

Таким чином найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Розв'язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу.

Наказом передбачено внести зміни в частині:

- збільшення об’ємів ввезення в Україну насіння у кількості, що визначається для забезпечення проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні з розрахунку 1 зразок на 1 рік на 1 точку досліджень. Кількість точок дослідження не може перевищувати тридцяти;

- надання суб’єктом господарювання інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання, щодо кількості ввезеного насіння та його використання (місце вирощування, обсяги одержаного врожаю, подальше використання)".

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу із Державною інспекцією сільського господарства України, Державною регуляторною службою України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги проекту регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульовано питання Порядку ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, в частині збільшення об’ємів.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта.

 

Вигоди

Витрати

Для держави:

удосконалення процедури ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування та можливість контролю подальшого використання ввезеного насіння.

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Для суб’єктів господарювання:

 

можливість проведення дослідних та селекційних робіт на різних ділянках в різних ґрунтово-кліматичних зонах, що дозволить відібрати найкращі сорти та гібриди для України.

додаткові витрати відсутні

Для населення:

 

посилення гарантій зі сторони держави для громадян (споживачів сільськогосподарської продукції), захист їх прав та охоронюваних законом інтересів

додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта.

Строк дії регуляторного акта не обмежений.

Регуляторний акт діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта, не передбачається;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, оскільки проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

аналізу звітів і статистичних даних;

розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux