портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 16 лютого 2016

Про затвердження вимог до продуктів з какао та шоколаду

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                            Київ                                                               №___________

   

Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду

 

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, статті 8 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Вимоги до продуктів з какао та шоколаду, що додаються.

2. Відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Рутицьку В.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                            О.М. Павленко

Повідомленняпро оприлюднення 

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства УкраїниПро затвердження вимог до продуктів з какао та шоколаду

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу «Про затвердження вимог до продуктів з какао та шоколаду» (далі – проект Наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному сайті Мінагрополітики України.

Метою прийняття проекту Наказу є стимулювання виробництва безпечних та якісних продуктів з какао та шоколаду. 

Прийняття проекту Наказу продиктовано необхідністю гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до продуктів з какао та шоколаду для розширення експортних можливостей України. 

Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. 

У разі прийняття проекту Наказу буде імплементовано в законодавство України Директиву № 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року, яка стосується продукції, що містить какао та шоколад і призначена для споживання людиною, що позитивно вплине на покращення експортних позицій національної продукції на відповідному ринку.

Проект Наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Наказу та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

 

Державна регуляторна служба України:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

01011, м. Київ, вул. Хрещатик, 24; тел. 278 80 49;

oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики та

         продовольства з питань європейської інтеграції                                                                                                                              В.В. Рутицька

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проекту наказу «Про затвердження вимог до продуктів з какао та шоколаду» (далі – проект Наказу) продиктовано необхідністю гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до продуктів з какао та шоколаду для розширення експортних можливостей України. 

16 вересня 2014 року Верховною Радою України було ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Закон України № 1678-VII), Додатком ХХХVIII якої передбачено імплементувати в законодавство України, серед іншого, Директиву № 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року, яка стосується продукції, що містить какао та шоколад і призначена для споживання людиною (далі - Директива № 2000/36/ЄС).

Проект Наказу розроблено на виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». 

Проект Наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування шоколадної продукції, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману. 

У разі прийняття проекту Наказу буде імплементовано в законодавство України Директиву № 2000/36/ЄС, що позитивно вплине на покращення експортних позицій національної продукції на світовому ринку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Наказу є удосконалення нормативно-правового регулювання питань, пов'язаних із виробництвом та розміщенням на ринку шоколадної продукції, а також імплементація в національне законодавство Директиви № 2000/36/ЄС.

3. Правові аспекти

Правовими підставами для розробки проекту Наказу є Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-ІV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», Закон України від 15 січня 2015 року № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Директива № 2000/36/ЄС, ДСТУ 3924 «Шоколад. Загальні технічні умови», ДСТУ 2633 «Продукція кондитерського виробництва. Терміни та визначення понять», ДСТУ 5005 «Еквіваленти, поліпшувачі, замінники та сурогати какао-масла. Загальні технічні умови», підпункт 11 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Наказу не потребує видатків з Державного та/або місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Наказу потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною слубою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Наказу не містить положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Наказу не містить положень, які містять ознаки корупції.

8. Громадське обговорення

Проект Наказу оприлюднено на офіційному сайті Мінагрополітики (http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18582) з метою отримання пропозицій та/або зауважень від фізичних та/або юридичних осіб.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці  

Проект Наказу не здійснює негативного впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Наказу сприятиме удосконаленню нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з виробництвом шоколадної продукції, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України.   

 

 

Заступник Міністра аграрної політики та

продовольства з питань європейської інтеграції                                                                                                                             В.В. Рутицька

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду"

 

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу «Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду» (далі – проект наказу) розроблено в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року за № 1678-VII (далі – Угода). 

Додатком ХХХVIII до Угоди визначено перелік актів ЄС, які потребують імплементації в національне законодавство. Зазначений перелік, зокрема, включає Директиву 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року, яка стосується продукції, що містить какао та шоколад і призначена для споживання людиною (далі - Директива № 2000/36/ЄС).

Наразі в Україні виробництво шоколадної продукції регламентується положеннями національних стандартів, вимоги яких мають низку неузгодженостей з положеннями Директиви № 2000/36/ЄС, що створює значні технічні бар’єри для успішного експорту вітчизняної продукції. 

Приведенння у відповідність вимог до якісного та кількісного складу, маркування, класифікації продуктів з какао та шоколаду дозволить продукції більше ніж 5 тис. суб’єктам господарювання вітчизняного кондитерського ринку успішно конкурувати з кращими світовими аналогами як на внутрішньому ринку, так і за кордоном.

Прийняття проекту наказу сприятиме гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в частині якості продуктів з какао та шоколаду, удосконаленню нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з виробництвом конкурентоспроможної продукції, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною шоколадною продукцією та значно розширити експортні можливості України.   

2. Цілі державного регулювання 

Метою прийняття даного проекту наказу є стимулювання виробництва якісних продуктів з какао та шоколаду. 

Прийняття проекту наказу продиктовано необхідністю гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до продуктів з какао та шоколаду для розширення експортних можливостей України. 

Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки:

Україна стала членом СОТ, розвиває ринкову економіку та проголосила агропромисловий сектор одним з основних напрямків розвитку економіки. Разом з тим Україна претендує на континентальне лідерство у виробництві органічних продуктів харчування, ціна на які щороку зростає. Виробництво харчової продукції в таких умовах вимагає запровадження справедливих, прозорих і, головне, ефективних правил їх виробництва та формування якості. 

Забезпечення високого рівня захисту здоров’я людини є одним з основних завдань продовольчого законодавства. Україна – аграрна країна, яка є конкурентоспроможною на аграрних ринках Європейських держав, в тому числі в експорті продуктів з какао та шоколаду. 

Перехід до забезпечення відповідальності виробників за відповідність заявлених у сертифікатах показників якості реальним значенням з одного боку суттєво змінює та спрощує організаційні підходи до виробництва харчової продукції, з другого боку вимагає запровадження міжнародних систем контролю якості (ISO, HACCP та ін.). Проте саме такий підхід надає можливість виготовляти харчову продукцію на будь-яке замовлення споживача. 

Друга альтернатива - розроблення проекту наказу, що обумовлено необхідністю гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до продуктів з какао та шоколаду для розширення експортних можливостей України. 

Перевагами обраного способу досягнення встановленої цілі є безпосереднє державне регулювання, яке направлене на гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до показників якості продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання людиною, а також запровадження міжнародних систем контролю якості.

Таким чином, єдиним способом вирішення вищезазначених проблем є прийняття проекту наказу.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Організаційна робота щодо виконання заходів і робіт, зазначених в проекті наказу, покладається на Мінагрополітики.

Проект наказу встановлює вимоги до складу, показників якості, правил маркування продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання людиною. Критерії якості сировини та готової шоколадної продукції, встановлені проектом наказу, повністю гармонізовані з вимогами європейського законодавства, що дозволить уникнути додаткових технічних бар’єрів та зміцнити позиції вітчизняних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування шоколадної продукції, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману. 

Також проектом наказу передбачається перехідний період щодо набрання таким наказом чинності, який є достатній для пристосування учасників ринку до вимог, передбачених проектом наказу.

Механізм здійснення державного контролю продукції з какао та шоколаду передбачено в рамках Закону України від 22 липня 2014 року № 1602-VII «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту наказу відбудеться удосконалення нормативно-правового регулювання питань, пов'язаних із виробництвом продуктів з какао та шоколаду, а також імплементація в національне законодавство Директиви № 2000/36/ЄС.

Оскільки проект наказу розроблено, виходячи із положень, визначених Директивою № 2000/36/ЄС, у разі його прийняття очікується досягнення поставлених цілей.

Вплив зовнішніх факторів на дію акта не передбачається. Із прийняттям регуляторного акта механізми впливу на фізичних, юридичних осіб залишаються незмінними, перешкоди та негативні наслідки щодо впровадження та виконання ними вимог регуляторного акта відсутні.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Гармонізація законодавства України до Директиви № 2000/36/ЄС.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Збільшення інвестицій.

Додаткові витрати      державного та місцевих бюджетів відсутні.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Збільшення виробництва продукції та зміцнення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Можливі одноразові витрати,  пов’язані з виготовленням пакувальних матеріалів, етикеток, споживчого пакування для шоколадної продукції з нанесенням відповідного до вимог регуляторного акта маркуванням. 

Сфера інтересів громадян

Гарантія захисту здоров’я населення країни. 

Витрати відсутні.

 

 

Дія акта поширюється на більше ніж 5 тис. суб’єктів господарювання.

Після набрання чинності регуляторний акт буде надіслано всім заінтересованим міністерствам та відомствам.

Досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання будуть відстежуватися на підставі порівняння прогнозованих показників та отриманих у подальшому даних.

7. Строк чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. 

Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта, при зміні законодавчої бази.

8. Визначення результативності регуляторного акта

Основним показником результативності буде стимулювання виробництва якісних продуктів з какао та шоколаду, захист продукції від фальсифікації.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта, не змінюватиметься.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту –більше 5 тис. суб’єктів господарювання.

З прийняттям проекту наказу буде законодавчо врегульовані відносини між суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку харчових продуктів, чітка регламентація прав та обов'язків, а також відповідальність за якість продукції.

Результативність проекту наказу характеризуватиметься встановленням належних процедур державного контролю для забезпечення прав операторів ринку на виробництво товарів належної якості.

Рівень поінформованості буде значним: по-перше – проект наказу буде оприлюднено з метою обговорення та отримання від суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій, по-друге – після прийняття, зазначений нормативно-правовий акт буде розміщено на сайті Мінагрополітики України. 

Інформацію щодо основних положень акта суб’єкти господарювання та/або фізичні особи можуть отримати на сайті за електронною адресою Мінагрополітики www.minagro.gov.ua (підрозділ «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика»).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

У разі прийняття регуляторного акта Відділом міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК послідовно буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних, а також моніторингу звернень суб’єктів господарювання з питань, які регулюються проектом наказу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівняні з базовим відстеженням. 

Періодичне відстеження результативності буде здійснено з метою перевірки сталого досягнення регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. 

За результатами кожного відстеження готується звіт про відстеження результативності регуляторного акта, який, не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання, оприлюднюється на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та направляється до Державної регуляторної служби України.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики та

        продовольства з питань європейської інтеграції                                                                                                                              В.В. РутицькаДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux