портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 23 квітня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                              Київ                                                             №_____________

 

Про затвердження Вимог до повних технологічних

циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв

за коньячною технологією

 

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та підпункту 7.199 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

Затвердити Вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, що додаються.

Департаменту землеробства та технічної політики в АПК у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

  

Міністр                                                                                                                                                                                              О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошувало про його публікацію.

Повний пакет матеріалів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) в розділі "Регуляторні акти".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: lav@minagro.gov.ua, sergii.chenusha@minagro.gov.ua (Відповідальний виконавець – Ченуша Сергій Андрійович 278-42-23).

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства  аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття акта обумовлена вимогами статті 8 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та підпунктом 7.199 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500. Згідно з вимогами вказаних актів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави встановлює вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою визначення вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Зазначена мета може бути досягнута лише шляхом прийняття відповідного проекту наказу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє:

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

Закон України "Про виноград та виноградне вино";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття наказу не потребує виділення коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України, Національною академією аграрних наук України та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61 Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (http://www.minagro.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

101 Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів 

Прийняття наказу "Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією" врегулює питання щодо визначення вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією"Про

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Згідно із вимогами статті 8 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та підпунктом 7.199 підпункту 7 пункту 4  Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави встановлює вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Зазначені вимоги на даний час Міністерством аграрної політики та продовольства України не встановлені.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціль державного регулювання визначити вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в результаті цього не виконуються вимоги Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо встановлення вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією при отриманні суб'єктами господарювання ліцензії на виробництво спирту коньячного і плодового та коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить забезпечити здійснення виконання вимоги Закону України ”Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” щодо встановлених вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією при отриманні суб'єктами господарювання ліцензії на виробництво спирту коньячного і плодового та коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією.

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

 

- спосіб оцінюється як такий, що не забезпечує вимоги чинного законодавства України щодо повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією;

- не вирішує правові та соціальні потреби і завдання, передбачені законодавством України;

- забезпечує лише часткове досягнення цілей регулювання.

- не забезпечує виконання вимог чинного законодавства в Україні, не відповідає вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Обраний спосіб

- відповідає потребам у вирішенні проблеми;

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує виконання національного законодавства України.

- розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.

 

Альтернативи запропонованому проекту наказу на даний час немає.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Для досягнення цілей, визначених у розділі другому Аналізу регуляторного впливу, проектом наказу пропонується затвердити вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України, Національною академією аграрних наук України та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу Мінагрополітики України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу забезпечить досягнення цілей виробництва спирту коньячного і плодового та коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта

Аналіз вигод і витрат:

 

Вигоди

Витрати

Для держави:

визначаються вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Для суб’єктів господарювання:

отримання суб'єктами господарювання  ліцензії на  виробництво спирту коньячного  і  плодового та коньяку  і  алкогольних напоїв за коньячною технологією при наявності повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

додаткові витрати відсутні

Для населення:

можливість придбання для особистого споживання вітчизняного коньяку  і  алкогольних напоїв за коньячною технологією

додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторних  актів

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України та нормативно-правових актів, що регулюють зазначене питання на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторних актів

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта не обмежена;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на дотримання процедур, пов’язаних із виконанням вимог акта, не змінюватимуться;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий.

Наказ після прийняття буде доведено до відома суб’єктів господарювання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях, включення до електронного Єдиного реєстру нормативно-правових актів, розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Прийняття наказу не передбачає утворення додаткових державних чи громадських контролюючих органів і не потребує матеріальних витрат на його впровадження.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом аналізу щорічних звітів Державної фіскальної служби щодо кількості суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на виробництво спирту коньячного і плодового та коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Відстеження будуть узагальнюватись та, у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій до плану законопроектної діяльності Мінагрополітики України на відповідний рік.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux