Проект Наказу Мінагрополітики від 11 січня 2019

Про затвердження Вимог до меду

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 


Про затвердження Вимог до меду

 

Відповідно до статей 8–10 та 12 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання», підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до меду, що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

4. Установити, що надання на ринку меду, який введений або буде введений в обіг до 01 січня 2023 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності усім чи окремим положенням Вимог, затверджених цим наказом, до закінчення строку його придатності.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Міністра

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                            О. ТРОФІМЦЕВА

 

Повідомлення про оприлюднення

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до меду»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до меду» (далі – проект наказу) оголошуємо про його публікацію на офіційному сайті Мінагрополітики.

Метою прийняття проекту наказу є уніфікація та адаптація національного законодавства до законодавства ЄС щодо маркування, виробництва і продажу меду, встановлення єдиних правил до суб’єктів, які здійснюють свою діяльність, пов’язану зі збором, фасуванням, зберіганням, переробкою та продажем меду як на території України, так і за її межами.

Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, видів меду з метою забезпечення функціонування ринку та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману, гарантування якості меду на внутрішньому ринку.

У разі прийняття проекту наказу буде імплементовано в законодавстві України Директиву Ради № 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року стосовно меду, що позитивно вплине на експортний потенціал національних виробників меду.

Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу в електронній формі та на паперових носіях просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

 

Державна регуляторна служба України:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24; тел.: 278 67 24;

e-mail: [email protected].

 

Заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України

з питань європейської інтеграції                                      О. ТРОФІМЦЕВА

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до меду»

 

Мета: удосконалення нормативно-правового регулювання питань щодо розміщення на ринку меду шляхом гармонізації національного законодавства з європейським.

1. Підстава розроблення проекту наказу

Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII Верховною Радою України ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Додатком ХХХVIII якої передбачено імплементувати в законодавство України, серед іншого, Директиву Ради 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року про мед (далі – Директива № 2001/110/ЄС).

Проект наказу «Про затвердження Вимог до меду» (далі – проект наказу) розроблено на виконання пунктів 218, 975–979 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 (далі – План заходів).

2. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Прийняття проекту наказу продиктовано необхідністю гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до меду для забезпечення вітчизняного ринку якісною продукцією та розширення експортних можливостей України.

3. Суть проекту наказу

Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування меду, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.

У разі прийняття проекту наказу буде імплементовано в законодавство України Директиву 2001/110/ЄС, що позитивно вплине на покращення експортних позицій меду, виробленого в Україні.

Наразі в Україні питання виробництва, маркування і продажу меду регламентуються положеннями національного стандарту України ДСТУ № 4497:2005 «Мед натуральний», виконання якого носить добровільний характер та який має низку неузгодженостей із положеннями Директиви 2001/110/ЄС, що створює значні перешкоди для успішного експорту даного продукту.

Прийняття проекту наказу сприятиме гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в частині вимог до ідентифікації та маркування меду, удосконаленню нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних зі збором і фасуванням меду, що створить прозорі механізми для вітчизняного ринку та значно розширить експортні можливості України.

Впровадження нових вимог до меду ризиків для суб’єктів господарювання та громадян-пасічників не несе, оскільки необхідність додаткових фінансових витрат на модернізацію виробництва, придбання додаткового технологічного обладнання для збору, маркування і продажу меду, організації додаткових складських приміщень для його зберігання, розробку оновлення споживчого пакування тощо відсутня.

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють:

Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету та/або місцевих бюджетів.

6. Прогноз впливу

Від реалізації проекту наказу очікується позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання в частині захисту від недобросовісної конкуренції, забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією, посилення експортного потенціалу вітчизняних виробників меду.

Встановлені проектом наказу вимоги до маркування меду забезпечать реалізацію гарантованих державою прав споживачів на отримання достовірної інформації щодо продуктів харчування.

Прийняття проекту наказу забезпечить виконання зобов’язань щодо гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до меду, як це передбачено Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

З прийняттям проекту наказу будуть законодавчо врегульовані відносини між суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку меду, контролюючими органами, чітко регламентовано їх права та обов’язки.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу потребує обговорення з суб’єктами, які здійснюють свою діяльність, пов’язану зі збором, фасуванням, зберіганням, переробкою та продажем натурального меду.

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін на 1 арк. додається.

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій не надсилався.

8. Громадське обговорення

З метою додержання вимог щодо громадського обговорення проектів регуляторних актів проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua) для отримання пропозицій та/або зауважень від фізичних та/або юридичних осіб.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу немає положень, які містять ознаки дискримінації. 

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

11¹. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції 

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією.

13. Прогноз результатів 

Прийняття проекту наказу сприятиме удосконаленню нормативно-правого регулювання питань маркування, виробництва і продажу меду, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                    О. ТРОФІМЦЕВА

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до меду»

 

І. Визначення проблеми

16 вересня 2014 року Верховною Радою України ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Закон України № 1678-VII), додатком якої передбачено імплементувати в законодавство України, серед іншого, Директиву Ради 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року про мед (далі – Директива № 2001/110/ЄС).

Проект наказу розроблено на виконання пунктів 218, 975–979 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі – План заходів).

Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування меду, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.

У разі прийняття проекту наказу буде імплементовано в законодавство України Директиву № 2001/110/ЄС, що позитивно вплине на покращення експортних позицій меду на світовому ринку.

Наразі в Україні питання маркування, виробництва і продажу меду регламентується положеннями національного стандарту України ДСТУ № 4497:2005 «Мед натуральний», виконання якого носить добровільний характер та має низку неузгодженостей із положеннями Директиви № 2001/110/ЄС, що створює значні перешкоди для успішного експорту даного продукту.

Прийняття проекту наказу сприятиме гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в частині вимог до ідентифікації та маркування меду, удосконаленню нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з виробництвом і фасуванням меду, що створить прозорі механізми для вітчизняного ринку та значно розширить експортні можливості України.

Впровадження нових вимог до меду ризиків для суб’єктів господарювання та громадян-пасічників не несе, оскільки необхідність додаткових фінансових витрат на модернізацію виробництва, придбання додаткового технологічного обладнання для збору, маркування і продажу меду, організації додаткових складських приміщень для його зберігання, розробку оновлення споживчого пакування тощо відсутня.

Аналізуючи ситуацію на ринку меду, встановлено, що ведення Державною службою статистики України обліку суб’єктів – громадян-пасічників, які здійснюють свою діяльність, пов’язану зі збором, фасуванням, зберіганням, переробкою та продажем меду, не передбачено. Однак, за приблизними експертними даними встановлено близько 400 тис. осіб – громадян-пасічників, які займаються бджільництвом.

Відповідно до Реєстру експортних потужностей Держпродспоживслужби в Україні зареєстровано 74 суб’єкти господарювання, які здійснюють експортні операції з медом, обсяг валютної виручки від експортних операцій меду з 2011 року до 2017 року збільшився у 4,8 рази – з 27 821 тис. доларів США до 133 821 тис. доларів США.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі громадяни-пасічники

+

II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є удосконалення нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних із маркуванням, виробництвом і продажем меду шляхом імплементації в національне законодавство Директиви № 2001/110/ЄС.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Спричинить до невиконання домовленостей, досягнутих при підписанні Угоди про асоціацію в частині гармонізації законодавства України із законодавством ЄС. 

Така альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

Затвердження вимог до меду

Гармонізує законодавство України із законодавством Європейського Союзу в частині вимог до меду, як це передбачено Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність європейським вимогам продукції призведе до стримування експорту, а відповідно, до недоотримання коштів у бюджет від експорту продукції, 

репутаційні ризики

Альтернатива 2

Затвердження вимог до меду

Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у частині вимог до меду для забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією та розширення експортних можливостей України

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Затвердження вимог до меду

Забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією, реалізація прав споживачів на отримання достовірної інформації щодо харчової продукції 

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання та громадян-пасічників

Показник

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання

74

Кількість громадян-пасічників

400 000

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Затвердження вимог до меду

Зміцнення конкурентоспро-можності на внутрішньому та зовнішньому ринках

Відсутні

Ведення Державною службою статистики України обліку суб’єктів – громадян-пасічників, які здійснюють свою діяльність, пов’язану зі збором, фасуванням, зберіганням, переробкою та продажем меду, не передбачено, однак за приблизними експертними даними встановлено близько 400 тис. осіб – громадян-пасічників, які займаються бджільництвом.

Відповідно до Реєстру експортних потужностей Держпродспоживслужби в Україні зареєстровано 74 суб’єкти господарювання, які здійснюють експортні операції з медом, обсяг валютної виручки від експортних операцій меду з 2011 року до 2017 року збільшився у 4,8 рази – з 27 821 тис. доларів США до 133 821 тис. доларів США.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Репутаційні ризики, пов’язані з невиконанням міжнародних домовленостей

Альтернатива 2

Затвердження вимог до меду

Витрати, пов’язані з модернізацією виробництва, придбанням додаткового технологічного обладнання для переробки меду, відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Цілі державного регулювання не будуть досягнуті, не буде гармонізоване законодавство України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до меду, що передбачено Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію 

Альтернатива 2

Затвердження вимог до меду

4

 

Цілі державного регулювання будуть досягнуті шляхом гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до меду

 

Рейтинг результати-

вності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернати-

ва 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Невідповідність європейським вимогам продукції призведе до стримування експорту, а відповідно, до недоотримання коштів у бюджет від експорту продукції 

Цілі державного регулювання не будуть досягнуті, оскільки не буде гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у частині вимог до меду, як це передбачено Угодою про асоціацію 

Альтернати-

ва 2

Затвердження вимог до меду

Удосконалення нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних із збором, фасуванням та продажем меду, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України

Витрати, пов’язані з модернізацією виробництва, відсутні 

Цілі державного регулювання будуть досягнуті, оскільки відсутні витрати на модернізацію виробництва

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Невиконання міжнародних домовленостей, досягнутих під час підписання Угоди про асоціацію

Відсутність гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до меду, що негативно вплине на експорт даного продукту до країн ЄС 

Альтернатива 2

Затвердження вимог до меду

Запропоноване дасть змогу здійснювати державне регулювання, передбачене міжнародними домовленостями

 

Ризики зовнішніх чинників відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вказану проблему планується розв’язати шляхом реалізації даного регуляторного акта, яким встановлюються вимоги до меду, гармонізовані з вимогами європейського законодавства, що дозволить уникнути додаткових торговельних бар’єрів та зміцнити позиції вітчизняних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тестування малого підприємництва (М-Тест) додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії наказу не обмежується у часі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта:

1) дія акта поширюватиметься на всіх суб’єктів господарювання та громадян-пасічників, які займаються виробництвом, маркуванням і продажем меду;

2) реалізація наказу сприятиме наповненню бюджету від експорту меду;

3) реалізація наказу дозволить забезпечити внутрішній ринок якісною продукцією з належним маркуванням;

4) механізм перехідного періоду до нових вимог дозволить мінімізувати для суб’єктів господарювання штрафні санкції за невідповідно марковану продукцію;

5) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян-пасічників щодо запровадження регуляторного акта високий через оприлюднення на сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби та громадських об’єднань пасічників України.

З прийняттям наказу буде законодавчо врегульовано відносини між суб’єктами господарювання, громадянами-пасічниками, з однієї сторони, та контролюючими органами, з іншої. Чітко регламентовано їх права та обов’язки.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснюватись шляхом базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта.

Періодичні відстеження пропонується проводити кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Проведення відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

Заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України

з питань європейської інтеграції                                      О. ТРОФІМЦЕВА

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до меду»

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 липня 2018 року до 18 вересня 2018 року.

з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Проведено низку нарад, консультацій та зустрічей з представниками галузі бджільництва

Мінагрополі-

тики, Держпродспо-живслужба, Спілка пасічників України, Офіс ефективного регулювання

В цілому регулювання сприймається.

За результатами консультацій, у разі необхідності, законопроект буде доопрацьовано з урахуванням пропозицій представників галузі.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

В українському класифікаторі видів економічної діяльності відсутній код, за яким можливо ідентифікувати зареєстрованого суб’єкта господарювання як виробника меду. Даний вид діяльності віднесено до коду 01.49 «Розведення інших тварин» (до якого відносяться кролі, домашні тварини, хутрові, молюски, страуси тощо).

Крім того, через недосконалість механізмів реєстрації пасічників більшість з них знаходиться поза межами статистичного обліку, але за експертними даними їх налічується близько 400 тисяч.

За даними Державної служби статистики України тільки 1,3 % меду виробляється у формальному секторі, тобто сільськогосподарськими підприємствами, решта – в домогосподарствах населення. Тобто виробничий потенціал сектору практично на 99 % формується за рахунок суб’єктів малого (мікро-) підприємництва.

Наведена вище інформація свідчить, що питома вага суб’єктів малого (мікро-) бізнесу, на яких поширюється регулювання, становить практично 100 відсотків.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Дане регулювання спрямоване на спрощення умов діяльності суб’єктів господарювання та не передбачає введення додаткових умов, що несуть за собою які-небудь витрати.

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), грн

Періодичні

(за наступний рік),

грн

Витрати за п’ять років, грн

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5

Інші процедури

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

6

Разом, гривень

0,00

0,00

0,00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

400 тис.

400 тис.

400 тис.

8

Сумарно, гривень

0,00

0,00

0,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

11

Процедури офіційного звітування

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

13

Інші процедури

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

14

Разом, гривень

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

400 тис.

400 тис.

400 тис.

16

Сумарно, гривень 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

           

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру, год

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання

(за рік), грн

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

відсутні

відсутня

відсутня

відсутня

відсутні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

відсутні

відсутня

відсутня

відсутня

відсутні

камеральні

відсутні

відсутня

відсутня

відсутня

відсутні

виїзні

відсутні

відсутня

відсутня

відсутня

відсутні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

відсутні

відсутня

відсутня

відсутня

відсутні

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

відсутні

відсутня

відсутня

відсутня

відсутні

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

відсутні

відсутня

відсутня

відсутня

відсутні

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

відсутні

відсутня

відсутня

відсутня

відсутні

7. Інші адміністративні процедури: копії, переоформлення, дублікат

відсутні

відсутня

відсутня

відсутня

відсутні

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

Х

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

Х

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0

0

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Коригуючі заходи не розроблялись, оскільки регулювання стосується виключно малих суб’єктів господарювання (100 % суб’єктів).Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux