портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 10 січня 2019

Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів 

 

Відповідно до статей 8-10 та 12 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання», підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Вимоги до фруктових соків та деяких подібних продуктів, що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

4. Установити, що надання на ринку фруктових соків та деяких подібних продуктів, які введені або будуть введені в обіг до 01 січня 2023 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності усім чи окремим положенням Вимог, затверджених цим наказом, до закінчення строку придатності таких продуктів.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Міністра

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                  О. ТРОФІМЦЕВА

Повідомленняпро оприлюднення

до проекту наказуМіністерства аграрної політики та продовольства України«Про затвердження Вимог до  фруктових соків та деяких подібних продуктів»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів» (далі – проект наказу) оголошуємо про його публікацію на офіційному сайті Мінагрополітики.

Метою прийняття проекту наказу є стимулювання виробництва безпечної та якісної сокової продукції.

Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування фруктових соків та деяких подібних продуктів, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.

У разі прийняття проекту наказу буде імплементовано в законодавстві України Директиву Ради 2001/112/ЄС від 20 грудня 2001 року щодо фруктових соків та деяких подібних продуктів, призначених для споживання людиною, що позитивно вплине на експортний потенціал національних виробників сокової продукції.
Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.
Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

 

Державна регуляторна служба України:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

01011, м. Київ, вул. Хрещатик, 24; тел.: 278 67 24;

e-mail: lyudmila.lupandina@minagro.gov.ua.

 

Заступник Міністра

 аграрної політики та

 продовольства України

             з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                  О. ТРОФІМЦЕВА

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до фруктових соків та деякихподібних продуктів»

 

Мета:удосконалення нормативно-правового регулювання питань, повязаних із виробництвом та розміщенням на ринку сокової продукції, шляхом гармонізації національного законодавства з європейським.

1. Підстава розроблення проекту акта

16 вересня 2014 року Верховною Радою України було ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Закон України № 1678-VII), Додатком ХХХVIII якої передбачено імплементувати в законодавство України, серед іншого, Директиву Ради 2001/112/ЄС від 20 грудня 2001 року щодо фруктових соків та деяких подібних продуктів, призначених для споживання людиною (далі – Директива № 2001/112/ЄС).

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів» (далі – проект наказу) розроблено на виконання пункту 916 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі – План заходів з виконання Угоди про асоціацію).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проекту наказу продиктовано необхідністю гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до сокової продукції для забезпечення вітчизняного ринку якісною продукцією та розширення експортних можливостей України. 

3. Суть проекту акта

Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування фруктових соків та деяких подібних продуктів, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.

У разі прийняття проекту наказу буде імплементовано в законодавство України Директиву № 2001/112/ЄС, що позитивно вплине на експортний потенціал національних виробників сокової продукції.

4. Правові аспекти

Правовими підставами для розробки проекту наказу є: Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; Закон України від 15 січня 2015 року № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; Директива № 2001/112/ЄС; Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує видатків з Державного та/або місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу

Від реалізації проекту наказу очікується позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання в частині захисту від недобросовісної конкуренції, забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією, посилення експортного потенціалу вітчизняних виробників сокової продукції. 

Встановлені проектом наказу вимоги до маркування сокової продукції забезпечать реалізацію гарантованих державою прав споживачів на отримання достовірної інформації щодо продуктів харчування. 

Прийняття проекту наказу забезпечить виконання зобов’язань щодо гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів, як це передбачено Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію. 

З прийняттям проекту наказу буде законодавчо врегульовані відносини між суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку сокової продукції, контролюючими органами, чітка регламентація їх прав та обов’язків. 

Передбачений проектом наказу механізм перехідного періоду дозволить мінімізувати для суб’єктів господарювання фінансові ризики, повязані з модернізацією виробництва, придбанням додаткового технологічного обладнання для переробки свіжої сировини, організації додаткових складських приміщень для зберігання сировини, розробку нових сокових продуктів, оновлення споживчого пакування.

7. Позиція заінтересованих сторін

Стосовно проекту наказу проводилися консультації із галузевою асоціацією «Союз виробників сокової продукції України», учасники якої формують 85 % сокового ринку України. Представники бізнесу підтримали проект наказу та надали пропозиції щодо перехідного періоду, який дозволить вітчизняним виробникам зменшити фінансові навантаження, що пов’язані з впровадженням європейських вимог до виробництва та маркування сокової продукції. Надані пропозиції до проекту наказу враховані.

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін на 1 арк. додається.

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій не надсилався.

8. Громадське обговорення

З метою додержання вимог щодо громадського обговорення проектів регуляторних актів проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.uaдля отримання пропозицій та/або зауважень від фізичних та/або юридичних осіб.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

Проект наказу не має положень, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

1 1¹.  Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу сприятиме удосконаленню нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з виробництвом фруктових соків та деяких подібних продуктів, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України.

Разом з тим, впровадження нових вимог до сокової продукції пов’язане з ризиками для суб’єктів господарювання від додаткових фінансових втрат на модернізацію виробництва, придбання додаткового технологічного обладнання для переробки свіжої сировини, організації додаткових складських приміщень для зберігання сировини, розробку нових сокових продуктів, оновлення споживчого пакування.

За даними Асоціації «Союз виробників сокової продукції України», що об’єднує підприємства, продукція яких складає 85 % всього сокового ринку України, перехід до нових вимог потребує біля 120 млн грн.

Для мінімізації ризиків, пов’язаних з переходом суб’єктів господарювання до нових умов виробництва, проектом наказу передбачено механізм перехідного періоду, який дозволить вітчизняним виробникам зменшити фінансові навантаження, що пов’язані з впровадженням європейських вимог до виробництва та маркування сокової продукції.

 

Заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України

з питань європейської інтеграції                                      О. ТРОФІМЦЕВА

 

Прогноз впливу

реалізації проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів» на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проекту наказу

Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування фруктових соків та деяких подібних продуктів, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману. 

 

2. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
 (у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив

(до року)

середньостроковий вплив (більше року)

Споживачі

Споживання якісної сокової продукції, реалізація права на отримання достовірної інформації щодо харчового продукту

Позитивний

Позитивний

Проектом наказу встановлюються чіткі основні вимоги до складу, маркування, етикетування фруктових соків та деяких подібних продуктів, що зменшить ризик появі на ринку неякісної сокової продукції з неналежним маркуванням, що може ввести в оману споживача

Суб’єкти господарювання

Посилення експортного потенціалу, захист від недобросовісної конкуренції

Негативний

Позитивний

Негативний короткостроковий вплив пов’язаний з ризиками для суб’єктів господарювання від додаткових фінансових втрат на модернізацію виробництва, розробку нових сокових продуктів, оновлення споживчого пакування. Застосування механізму перехідного періоду дозволить мінімізувати зазначені ризики.

Впровадження європейських вимог до сокової продукції посилить конкурентоспроможність національних виробників на зовнішніх ринках.

 Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів»

 

I. Визначення проблеми

 16 вересня 2014 року Верховною Радою України було ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Закон України № 1678-VII), Додатком ХХХVIII якої передбачено імплементувати в законодавство України, серед іншого, Директиву Ради 2001/112/ЄС від 20 грудня 2001 року щодо фруктових соків та деяких подібних продуктів, призначених для споживання людиною (далі – Директива № 2001/112/ЄС).

 Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів» (далі – проект наказу) розроблено на виконання пункту 916 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі – План заходів з виконання Угоди про асоціацію).

 Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування фруктових соків та деяких подібних продуктів, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.

 

У разі прийняття проекту наказу буде імплементовано в законодавство України Директиву № 2001/112/ЄС, що позитивно вплине на експортні позиції національної продукції на світовому ринку.

 Наразі в Україні виробництво сокової продукції регламентується положеннями національних стандартів, вимоги яких мають низку неузгодженостей з положеннями Директиви № 2001/112/ЄС, що створює значні перешкоди для успішного експорту вітчизняної продукції.

 Прийняття проекту наказу сприятиме гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в частині вимог до ідентифікації та маркування сокової продукції, удосконаленню нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з виробництвом конкурентоспроможної продукції, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок та значно розширити експортні можливості України.

 Разом з тим, впровадження нових вимог до сокової продукції пов’язане з ризиками для суб’єктів господарювання від додаткових фінансових втрат на модернізацію виробництва, придбання додаткового технологічного обладнання для переробки свіжої сировини, організації додаткових складських приміщень для зберігання сировини, розробку нових сокових продуктів, оновлення споживчого пакування.

 За даними Асоціації «Союз виробників сокової продукції України», що об’єднує підприємства, продукція яких складає 85 % всього сокового ринку України, перехід до нових вимог потребує біля 120 млн грн.

 Для мінімізації ризиків, пов’язаних з переходом суб’єктів господарювання до нових умов виробництва, проектом наказу передбачено механізм перехідного періоду, який дозволить вітчизняним виробникам зменшити фінансові навантаження, що пов’язані з впровадженням європейських вимог до виробництва та маркування сокової продукції.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

II. Цілі державного регулювання

 Метою прийняття проекту наказу є удосконалення нормативно-правового регулювання питань, повязаних із виробництвом та розміщенням на ринку сокової продукції шляхом імплементації в національне законодавство Директиви № 2001/112/ЄС.

 III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Призведе до невиконання домовленостей, досягнутих при підписанні Угоди про асоціацію в частині гармонізації законодавства України із законодавством ЄС. 

Така альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

Затвердження вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів

Гармонізує законодавство України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів, як це передбачено Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію 

 

 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність європейським вимогам продукції призведе до стримування експорту, а відповідно, до недоотримання коштів в бюджет від експорту продукції, репутаційні ризики

Альтернатива 2

Затвердження вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів

Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у частині вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів для забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією та розширення експортних можливостей України

Відсутні

 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Затвердження вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів

Забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією, реалізація прав споживачів на отримання достовірної інформації щодо харчової продукції 

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

20

380

400

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5

95

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Затвердження вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів

Зміцнення конкурентоспро-можності на внутрішньому та зовнішньому ринках

Витрати, повязані з модернізацією виробництва, придбанням додаткового технологічного обладнання для переробки свіжої сировини, організації додаткових складських приміщень для зберігання сировини, розробку нових сокових продуктів, оновлення споживчого пакування. Застосування механізму перехідного періоду дозволить мінімізувати зазначені витрати.

 

 

 За даними Державної служби статистики України в 2017 році галузь випустила біля 450 тис. тонн сокової продукції, орієнтовна вартість якої – 11,7 млрд грн, відрахування в бюджет становили біля 2,34 млрд грн. 

 За даними митних органів експортовано в 2017 році 77,224 тис. тонн сокової продукції, орієнтовна вартість якої – 2,24 млрд грн.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Репутаційні ризики, пов’язані з невиконанням міжнародних домовленостей. 

Недоотримання коштів в бюджет від стримування експорту продукції 

Альтернатива 2

Затвердження вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів

Витрати, повязані з модернізацією виробництва, придбанням додаткового технологічного обладнання для переробки свіжої сировини, організації додаткових складських приміщень для зберігання сировини, розробку нових сокових продуктів, оновлення споживчого пакування (біля 120 млн грн).

Застосування механізму перехідного періоду дозволить мінімізувати зазначені витрати та уникнути здорожчання продукції.

 

 

IV . Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Цілі державного регулювання не будуть досягнуті, не буде гармонізоване законодавство України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів, що передбачено Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію 

Альтернатива 2

Затвердження вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів

4

 

Цілі державного регулювання будуть досягнуті шляхом гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Невідповідність європейським вимогам продукції призведе до стримування експорту, а відповідно, до недоотримання коштів в бюджет від експорту продукції 

Цілі державного регулювання не будуть досягнуті, оскільки не буде гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у частині вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів, як це передбачено Угодою про асоціацію 

Альтернатива 2 Затвердження вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів

Удосконалення нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з виробництвом конкурентоспроможної продукції, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України.

Витрати, повязані з модернізацією виробництва, розробку нових сокових продуктів, оновлення споживчого пакування (біля 120 млн грн). Застосування механізму перехідного періоду дозволить мінімізувати зазначені витрати та уникнути здорожчання продукції.

 

Цілі державного регулювання будуть досягнуті з мінімальними витратами суб’єктів господарювання за рахунок механізму перехідного періоду

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Невиконання міжнародних домовленостей, досягнутих під час підписання Угоди про асоціацію

Відсутність гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів, що негативно вплине на експорт вітчизняного сокової продукції до країн ЄС 

Альтернатива 2

Затвердження вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів

Запропоноване дасть змогу здійснювати державне регулювання, передбачене міжнародними домовленостями

 

Ризики зовнішніх чинників відсутні

 

 V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом реалізації даного регуляторного акта, яким встановлюються вимоги до фруктових соків та деяких подібних продуктів, які гармонізовані з вимогами європейського законодавства, що дозволить уникнути додаткових торгівельних бар’єрів та зміцнити позиції вітчизняних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 Також проектом наказу передбачається перехідний період щодо набрання таким наказом чинності, який є достатній для пристосування учасників ринку до вимог, передбачених проектом наказу.

 VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

 Регуляторний акт не передбачає витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, а також не потребує оцінки виконання тестуванням малого підприємництва (М-Тест), оскільки не стосується суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

 VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Строк дії наказу не обмежується у часі.

 VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 Показники результативності регуляторного акта:

 1) дія акта поширюватиметься на всіх суб’єктів господарювання – виробників фруктових соків та деяких подібних продуктів, призначених для споживання людиною (близько 400 підприємств);

 2) реалізація наказу сприятиме наповненню бюджету від експорту конкурентоспроможної сокової продукції;

 3) реалізація наказу дозволить забезпечити ринок якісною продукцією з належним маркуванням; перехідний період, який передбачений наказом, дозволить не зменшити обсяг надходжень до бюджету різних рівнів, оскільки дасть можливість використати повністю замовлений пакувальний матеріал, не порушити термінів поставлення готової продукції, від реалізації якої залежать відрахування в бюджет країни (близько 2,34 млрд грн на рік);

 4) застосування механізму перехідного періоду дозволить мінімізувати для суб’єктів господарювання ризики, пов’язані з переходом до нових умов виробництва, додаткові фінансові навантаження, повязані з модернізацією виробництва, розробкою нових сокових продуктів, оновленням споживчого пакування (біля 120 млн грн);

 5) рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо запровадження регуляторного акта високий через оприлюднення на сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, галузевого об’єднання «Союз виробників сокової продукції України».

 З прийняттям наказу буде законодавчо врегульовані відносини між суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку сокової продукції, та контролюючими органами, чітка регламентація їх прав та обов'язків.

 IX . Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 Відстеження результативності буде здійснюватись шляхом базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим актом.

 Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта.

 Періодичні відстеження пропонується проводити кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 Проведення відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

  

   

 Заступник Міністра

 аграрної політики та

 продовольства України

 з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                  О. ТРОФІМЦЕВА

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux