портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 10 січня 2019

Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 


Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію

 

Відповідно до статей 8-10 та 12 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання», підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Вимоги до екстрактів кави та екстрактів цикорію, що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

4. Установити, що надання на ринку екстрактів кави та екстрактів цикорію, які введені або будуть введені в обіг до 01 січня 2023 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності усім чи окремим положенням Вимог, затверджених цим наказом, до закінчення строку придатності таких продуктів.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Міністра

з питань європейської інтеграції                                                                                                        О. ТРОФІМЦЕВА  

 

Повідомлення про оприлюднення

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу «Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію» (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному сайті Мінагрополітики.

Метою прийняття проекту наказу є стимулювання виробництва безпечної та якісної продукції з належним маркуванням.

Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування екстрактів кави та екстрактів цикорію, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.

У разі прийняття проекту наказу буде імплементовано в законодавстві України Директиву Європейського Парламенту і Ради 1999/4/ЄС від 22 лютого 1999 року щодо екстрактів кави та екстрактів цикорію, що позитивно вплине на експортний потенціал національних виробників.

Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна регуляторна служба України:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

01011, м. Київ, вул. Хрещатик, 24; тел.: 278 67 24;

e-mail: lyudmila.lupandina@minagro.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України

з питань європейської інтеграції                                                                                                        О. ТРОФІМЦЕВА

 Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію»

 

Мета: удосконалення нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних із виробництвом та розміщенням на ринку екстрактів кави та екстрактів цикорію шляхом гармонізації національного законодавства з європейським.

 1. Підстава розроблення проекту акта

 16 вересня 2014 року Верховною Радою України було ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Додатком ХХХVIII якої передбачено імплементувати в законодавство України, серед іншого, Директиву Європейського Парламенту і Ради 1999/4/ЄС від 22 лютого 1999 року про екстракти кави та екстракти цикорію (далі – Директива № 1999/4/ЄС).

 Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію» (далі – проект наказу) розроблено на виконання пунктів 914 і 915 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 (далі – План заходів з виконання Угоди про асоціацію). 

 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 Прийняття проекту наказу продиктовано необхідністю гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію для забезпечення вітчизняного ринку якісною продукцією та розширення експортних можливостей України.

 3. Суть проекту акта

 Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування екстрактів кави та екстрактів цикорію, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.

 У разі прийняття проекту наказу буде імплементовано в законодавство України Директиву № 1999/4/ЄС, що позитивно вплине на експортний потенціал національних виробників екстрактів кави та екстрактів цикорію.

 4. Правові аспекти

 Правовими підставами для розробки проекту наказу є: Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України»; Директива Європейського Парламенту і Ради 1999/4/ЄС від 22 лютого 1999 року про екстракти кави та екстракти цикорію.

 5. Фінансово-економічне обґрунтування

 Реалізація проекту наказу не потребує видатків з Державного та/або місцевого бюджетів.

 6. Прогноз впливу

 Від реалізації проекту наказу очікується позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання в частині захисту від недобросовісної конкуренції, забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією, посилення експортного потенціалу вітчизняних виробників екстрактів кави та екстрактів цикорію.

 Встановлені проектом наказу вимоги до маркування екстрактів кави та екстрактів цикорію забезпечать реалізацію гарантованих державою прав споживачів на отримання достовірної інформації щодо продуктів харчування.

 Прийняття проекту наказу забезпечить виконання зобов’язань щодо гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію, як це передбачено Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію.

 З прийняттям проекту наказу буде законодавчо врегульовані відносини між суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку екстрактів кави та екстрактів цикорію, контролюючими органами та чітка регламентація їх прав та обов'язків.

 Передбачений проектом наказу механізм перехідного періоду дозволить мінімізувати для суб’єктів господарювання фінансові ризики, пов’язані з модернізацією виробництва та оновленням споживчого пакування.

 7. Позиція заінтересованих сторін

 Стосовно проекту наказу проводилися консультації з галузевою асоціацією «Укркондпром», що об’єднує найбільших виробників екстрактів кави та екстрактів цикорію України. Представники бізнесу підтримали проект наказу та надали пропозиції щодо перехідного періоду, який дозволить вітчизняним виробникам зменшити фінансові навантаження, що пов’язані з впровадженням європейських вимог до виробництва та маркування екстрактів кави та екстрактів цикорію. Надані пропозиції до проекту наказу враховані.

 Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін на 1 арк. додається.

 Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

 Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій не надсилався.

 8. Громадське обговорення

 З метою додержання вимог щодо громадського обговорення проектів регуляторних актів проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua) для отримання пропозицій та/або зауважень від фізичних та/або юридичних осіб.

 9. Позиція заінтересованих органів

 Проект наказу потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України.

 10. Правова експертиза 

 Проект наказу потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 11. Запобігання дискримінації

 Проект наказу не має положень, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась. 

 11¹. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 12. Запобігання корупції

 У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 13. Прогноз результатів

 Прийняття наказу сприятиме удосконаленню нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з виробництвом екстрактів кави та екстрактів цикорію, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України.

 Разом з тим, впровадження нових вимог до продукції пов’язане з ризиками для суб’єктів господарювання від додаткових фінансових втрат на модернізацію виробництва, оновлення споживчого пакування.

 За даними Асоціації «Укркондпром», що об’єднує найбільших виробників екстрактів кави та екстрактів цикорію України, перехід до нових вимог потребує значних інвестицій в модернізацію виробництва.

 Для мінімізації ризиків, пов’язаних з переходом суб’єктів господарювання до нових умов виробництва, проектом наказу передбачено механізм перехідного періоду, який дозволить вітчизняним виробникам зменшити фінансові навантаження, що пов’язані з впровадженням європейських вимог до виробництва та маркування продукції.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України

         з питань європейської інтеграції                                                                                                        О. ТРОФІМЦЕВА

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

 

реалізації проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію»

 

на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

 

 

1. Суть проекту наказу 

 

Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування екстрактів кави та екстрактів цикорію, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.

 

2. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін:

 

Заінтересо

вана сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

Споживачі

Споживання якісних екстрактів кави та екстрактів цикорію, реалізація права на отримання достовірної інформації щодо харчового продукту

Позитивний

Позитивний

Проектом наказу встановлюються чіткі основні вимоги до складу, маркування, етикетування екстрактів кави та екстрактів цикорію, що зменшить ризик появи на ринку неякісної продукції з неналежним маркуванням, що може ввести в оману споживача.

Суб’єкти господарювання

Посилення експортного потенціалу, захист від недобросовісної конкуренції

Негативний

Позитивний

Негативний короткостроковий вплив пов’язаний з ризиками для суб’єктів господарювання від додаткових фінансових втрат на модернізацію виробництва та оновлення споживчого пакування. Застосування механізму перехідного періоду дозволить мінімізувати зазначені ризики. Впровадження європейських вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію посилить конкурентоспроможність національних виробників на зовнішніх ринках.

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію»

 

I. Визначення проблеми

16 вересня 2014 року Верховною Радою України було ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Додатком ХХХVIII якої передбачено імплементувати в законодавство України, серед іншого, Директиву Європейського Парламенту і Ради 1999/4/ЄС від 22 лютого 1999 року про екстракти кави та екстракти цикорію (далі - Директива № 1999/4/ЄС).

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію» (далі – проект наказу) розроблено на виконання пунктів 914 і 915 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 (далі – План заходів з виконання Угоди про асоціацію).

Проект наказу містить вимоги щодо термінології, маркування, етикетування екстрактів кави та екстрактів цикорію, що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.

У разі прийняття проекту наказу буде імплементовано в законодавство України Директиву № 1999/4/ЄС, що позитивно вплине на експортні позиції національної продукції на світовому ринку.

Наразі в Україні виробництво екстрактів кави та екстрактів цикорію регламентується положеннями національних стандартів, вимоги яких мають низку неузгодженостей з положеннями Директиви № 1999/4/ЄС, що створює перешкоди для успішного експорту вітчизняної продукції.

Прийняття проекту наказу сприятиме гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в частині вимог до ідентифікації та маркування екстрактів кави та екстрактів цикорію, удосконаленню нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з виробництвом конкурентоспроможної продукції, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України.

Разом з тим, впровадження нових вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію пов’язане з ризиками для суб’єктів господарювання від додаткових фінансових втрат на модернізацію виробництва, оновлення споживчого пакування.

Так за даними Асоціації «Укркондпром», що об’єднує найбільших виробників екстрактів кави та екстрактів цикорію України, додержання нових вимог до екстрактів кави потребує значних інвестицій в модернізацію підприємств, які виробляють розчинну каву методом агломерації (приблизно 8,4 % ринку розчинної кави), переобладнання яких складатиме біля1 млн 200 тис. євро.

В 2017 році галузь випустила 659 тонн розчинної кави на 155,1 млн грн, 388,3 тонн розчинного цикорію на 33,1 млн грн. Відрахування в бюджет склали близько 37,7 млн грн (дані Асоціації «Укркондпром»).

Для мінімізації ризиків, пов’язаних з переходом суб’єктів господарювання до нових умов виробництва, проектом наказу передбачено механізм перехідного періоду, який дозволить вітчизняним виробникам зменшити фінансові навантаження, що пов’язані з впровадженням європейських вимог до виробництва та маркування екстрактів кави та екстрактів цикорію. Також, запровадження перехідного періоду дасть змогу виробникам мінімізувати збитки від невикористаного споживчого пакування з маркуванням, що не відповідає європейським вимогам.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є удосконалення нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних із виробництвом та розміщенням на ринку екстрактів кави та екстрактів цикорію шляхом імплементації в національне законодавство Директиви № 1999/4/ЄС.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Призведе до невиконання домовленостей, досягнутих при підписанні Угоди про асоціацію в частині гармонізації законодавства України із законодавством ЄС. Така альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

Затвердження вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію

Гармонізує законодавство України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію, як це передбачено Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність європейським вимогам продукції призведе до стримування експорту, а відповідно, до недоотримання коштів в бюджет від експорту продукції, репутаційні ризики

Альтернатива 2

Затвердження вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію

Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у частині вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію для забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією та розширення експортних можливостей України. 

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Затвердження вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію

Забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією, реалізація прав споживачів на отримання достовірної інформації щодо властивостей харчового продукту 

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

5

10

15

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

33

67

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Затвердження вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію

Зміцнення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Витрати, пов’язані з модернізацією виробництва, оновлення споживчого пакування. Застосування механізму перехідного періоду дозволить мінімізувати зазначені витрати.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Репутаційні ризики, пов’язані з невиконанням міжнародних домовленостей.

Недоотримання коштів в бюджет від стримування експорту продукції.

Альтернатива 2

Затвердження вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію

Витрати, пов’язані з модернізацією виробництва, оновлення споживчого пакування (приблизно 1 млн 200 тис. євро).

Застосування механізму перехідного періоду дозволить мінімізувати зазначені витрати та уникнути здорожчання продукції

       

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Цілі державного регулювання не будуть досягнуті, не буде гармонізоване законодавство України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію, як передбачено Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію

Альтернатива 2

Затвердження вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію

4

 

Цілі державного регулювання будуть досягнуті шляхом гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію для забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією та розширення експортних можливостей України

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Невідповідність європейським вимогам продукції призведе до стримування експорту, а відповідно, до недоотримання коштів в бюджет від експорту продукції

 

Цілі державного регулювання не будуть досягнуті, оскільки не буде гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у частині вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію, як це передбачено Угодою про асоціацію 

Альтернатива 2 Затвердження вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію

Удосконалення нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з виробництвом конкурентоспроможної продукції, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та розширити експортні можливості України. 

Витрати, пов’язані з модернізацією виробництва, оновлення споживчого пакування (біля 1 млн 200 тис. євро). Застосування механізму перехідного періоду дозволить мінімізувати зазначені витрати та уникнути здорожчання продукції.

Цілі державного регулювання будуть досягнуті з мінімальними витратами суб’єктів господарювання за рахунок механізму перехідного періоду

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Невиконання міжнародних домовленостей, досягнутих під час підписання Угоди про асоціацію

Відсутність гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію, що буде стримувати експорт вітчизняного продукції до країн ЄС 

Альтернатива 2

Затвердження вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію

Запропоноване дасть змогу здійснювати державне регулювання, передбачене міжнародними домовленостями

Ризики зовнішніх чинників відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом реалізації даного регуляторного акта, яким встановлюються вимоги до екстрактів кави та екстрактів цикорію, які гармонізовані з вимогами європейського законодавства, що дозволить уникнути додаткових торгівельних бар’єрів та зміцнити позиції вітчизняних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Також проектом наказу передбачається перехідний період, який є достатній для пристосування учасників ринку до вимог, передбачених проектом наказу.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Регуляторний акт не передбачає витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, а також не потребує оцінки виконання тестуванням малого підприємництва (М-Тест), оскільки не стосується суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії наказу не обмежується у часі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта:

1) дія акта поширюватиметься на всіх суб’єктів господарювання – виробників екстрактів кави та екстрактів цикорію (15 підприємств);

2) реалізація наказу сприятиме наповненню бюджету від експорту конкурентоспроможної продукції; 

3) реалізація наказу дозволить забезпечити ринок якісною продукцією з належним маркуванням; перехідний період, який передбачений наказом, дозволить не зменшити обсяг надходжень до бюджету різних рівнів, оскільки дасть можливість використати повністю замовлений пакувальний матеріал, не порушити термінів поставлення готової продукції, від реалізації якої залежать відрахування в бюджет країни (близько 37,7 млн грн на рік);

4) застосування механізму перехідного періоду дозволить мінімізувати для суб’єктів господарювання ризики, пов’язані з переходом до нових умов виробництва, додаткові фінансові навантаження, пов’язані з модернізацією виробництва, оновленням споживчого пакування (приблизно 1 млн 200 тис. євро);

5) рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо запровадження регуляторного акта високий через оприлюднення на сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, галузевого об’єднання «Укркондпром».

З прийняттям наказу буде законодавчо врегульовані відносини між суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку екстрактів кави та екстрактів цикорію, та контролюючими органами, чітка регламентація їх прав та обов'язків. 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснюватись шляхом базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта.

Періодичні відстеження пропонується проводити кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Проведення відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України

з питань європейської інтеграції                                                                                                          О. ТРОФІМЦЕВАДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux