портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 06 березня 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження уніфікованої форми акта, який

складається за результатами проведення планового

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю)

щодо додержання суб’єктом господарювання вимог

законодавствау сфері використання та охорони земель

 

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,  

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити уніфіковану форму акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                               М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони»

 

1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою проекту наказу є затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03151, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2499683, факс 2499683, land_oz@land.gov.ua

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, факс 254-43-93, inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель ” розроблено на підставі Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контрою)”.

Конституцією України визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Правові, економічні та соціальні основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель визначає Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”.

Відповідно до статей 4, 9 Закону України Про державний контроль за використанням та охороною земель об'єктом державного контролю за використанням та охороною земель є всі землі в межах території України.

Державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель і моніторинг ґрунтів здійснюються, зокрема, шляхом проведення перевірок.

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Відповідно до статті 2 Закону України “Про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності”, дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Згідно з частиною першою статті 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Закон України Про охорону земель визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля. Зокрема, визначає вимоги до власників і землекористувачів земельних ділянок щодо заходів з охорони земель та охорони родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення при здійсненні господарської діяльності.

Згідно даних, внесених до Державного земельного кадастру обліковується 11984594 власників земель сільськогосподарського призначення – суб’єктів господарювання на площі 26772426 га.

Інтенсивне використання земельних ресурсів, як просторового базису, у тому числі у сільському господарстві призводить до погіршення стану земель, псування ґрунтів, інших негативних наслідків. Тому питання раціонального використання та охорони земель, у тому числі збереження родючості ґрунтів під час здійснення діяльності потребують організації здійснення безперервного та системного державного нагляду (контролю) у зазначеній сфері.

У процесі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель виникають питання необхідності здійснення нагляду за господарською діяльністю суб’єктів господарювання на земельних ділянках, що підпадає під дію положень Закону України “Про основі засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Використання земельних ресурсів, у тому числі для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва, пов’язано з виробничою діяльністю суб’єктів господарювання.

Таким чином, видання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель” забезпечить прозорість у сфері контролю за дотриманням земельного законодавства, використання та охорони земель, врегулює періодичність заходів державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання, надасть можливість залучити додаткові надходження до бюджетів різних рівнів від справляння плати за землю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель” дозволить організувати здійснення державного нагляду (контролю) на належному рівні, забезпечити однозначність та прозорість у відносинах між суб'єктами господарювання і органом державного нагляду (контролю) – Держгеокадастром, забезпечить організацію планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням земельного законодавства, реалізацію державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель, запобігання порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів реагування щодо їх усунення. Також, сприятиме надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Земельний кодекс України, Закони України “Про землеустрій”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових бюджетних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Держгеокадастром, Мінприроди та Державною регуляторною службою України і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу буде розміщено на офіційних веб-сайтах Держгеокадастру та Мінагрополітики з метою проведення громадського обговорення відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується відносин у соціально-трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

проектом наказу пропонується затвердити уніфіковану форму акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

Проект наказу є регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить затвердити уніфіковану форму акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель” розроблено на підставі Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контрою).

Конституцією України визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Правові, економічні та соціальні основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель визначає Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

Відповідно до статей 4, 9 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» об'єктом державного контролю за використанням та охороною земель є всі землі в межах території України.

Державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель і моніторинг ґрунтів здійснюються, зокрема, шляхом проведення перевірок.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності», дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Згідно з частиною першою статті 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Закон України «Про охорону земель» визначає правові економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля. Зокрема, визначає вимоги до власників і землекористувачів земельних ділянок щодо заходів з охорони земель та охорони родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення при здійсненні господарської діяльності.

Згідно даних, внесених до Державного земельного кадастру обліковується 11984594 власників земель сільськогосподарського призначення – суб’єктів господарювання на площі 26772426 га.

Інтенсивне використання земельних ресурсів, як просторового базису, у тому числі у сільському господарстві призводить до погіршення стану земель, псування ґрунтів, інших негативних наслідків. Тому питання раціонального використання та охорони земель, у тому числі збереження родючості ґрунтів під час здійснення діяльності потребують організації здійснення безперервного та системного державного нагляду (контролю) у зазначеній сфері.

В процесі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель виникають питання необхідності здійснення нагляду за господарською діяльністю суб’єктів господарювання на земельних ділянках, що підпадає під дію положень Закону України «Про основі засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Використання земельних ресурсів, у тому числі для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва, пов’язано з виробничою діяльністю суб’єктів господарювання.

Таким чином, видання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель ” забезпечить прозорість у сфері контролю за дотриманням земельного законодавства, використання та охорони земель, врегулює періодичність заходів державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання, надасть можливість залучити додаткові надходження до бюджетів різних рівнів від справляння плати за землю.

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель ” дозволить організувати здійснення державного нагляду (контролю) на належному рівні, забезпечити однозначність та прозорість у відносинах між суб'єктами господарювання і органом державного нагляду (контролю) – Держгеокадастром, забезпечить організацію планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням земельного законодавства, реалізацію державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель, запобігання порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів реагування щодо їх усунення. Також, сприятиме надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

  Альтернатива1.    

 

Не затверджувати уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Альтернатива 2.

 

Затвердити уніфіковану форму акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні.

Відсутність уніфікованої форми акта перевірки у сфері державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель за діяльністю суб’єктів господарювання призводить до порушень вимог земельного законодавства, наслідком яких є нераціональне використання земель, зниження родючості ґрунтів, втрат бюджету.

 

Альтернатива 2.

 

Забезпечить організацію планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за додержанням земельного законодавства, реалізацію державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель, запобігання порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів реагування щодо їх усунення. Також, сприятиме надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів.

 

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2.

Забезпечення захисту інтересів громадян шляхом здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у частині, зокрема, додержання вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових угод, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних

ділянок; вжиття відповідно до закону заходів щодо  повернення самовільно   зайнятих земельних   ділянок їх власникам або користувачам.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

7442

195959

597799

24003765

24804965

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,03

0,79

2,41

 

96,77

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

   Альтернатива 1.

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

   Альтернатива 2.

Забезпечення ефективного та прозорого державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності.

Витрати відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

0

Не затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів Держгеокадастром та його територіальними органами призведе до неефективного здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

Альтернатива 2

4

Забезпечення додержання органами  державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства  України  та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Оцінюючі підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена шляхом затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів Держгеокадастром та його територіальними органами, що дасть можливість забезпечити ефективний контроль за використанням та охороною земель

Витрати відсутні

Враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

 

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Проблема продовжує існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

  Існування проблеми

Х

Альтернатива 2

Вирішення проблеми

Ризик зовнішніх чинників на дію акта відсутній

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію акта відсутні, отже відповідні таблиці, що додаються до Аналізу регуляторного впливу та М-тесту не заповнюються.

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць

203401

203401

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

0

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має необмежений строк дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень проекту наказу, не передбачено;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом збору зауважень та пропозицій та їх аналізу.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                     Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux