Проект Наказу Мінагрополітики від 10 серпня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за

результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо

додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері

топографо-геодезичної і картографічної діяльності

 

Відповідно до абзаців сьомого, восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статей 23, 24 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики АПК у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Міністра з питань 

європейської інтеграції                                                                                                                                                                                О. Трофімцева

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності”

 

1. Розробник

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності” розроблено на виконання вимог статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, статей 23, 24 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”.

Метою прийняття проекту наказу є удосконалення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та приведення у відповідність до вимог Законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” заходів із здійснення контролю.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua/) та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (www.land.gov.ua) в мережі Інтернет.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції направляти на адресу

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24, тел.: (044) 278-81-71, тел./факс: (044) 278-76-02, e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картограіії та кадастру: МСП 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, тел. 249-96-91, факс 249-96-70, e-mail:topomaps@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, факс 254-43-93, e-mail:inform@dkpp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                          О. Трофімцева

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності"

1.  Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі – Закон про нагляд) залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

При цьому, згідно зі статтею 4 Закону про нагляд орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

В частині здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю такі повноваження визначено Законом України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” (далі – Закон).

Завдання державного геодезичного нагляду регламентовано статтею 23 Закону, згідно з якою державний геодезичний нагляд спрямовано на забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами:

вимог цього Закону, нормативно-технічної документації, стандартів під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

вимог щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

встановленого порядку обліку, зберігання, використання та розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними матеріалами;

режиму охорони геодезичних пунктів.

Крім того, статтею 24 Закону визначено, що державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до підстав, визначених Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Державний нагляд здійснюється за місцем провадження господарської діяльності виконавцем топографо-геодезичних і картографічних робіт або його відокремленими підрозділами. Заходи державного нагляду можуть здійснюватися у приміщенні органу державного нагляду за згодою виконавця топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Водночас, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин прямо уповноважений Законом на здійснення контролюючих заходів з питань додержання вимог до технічного, технологічного та метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Разом з тим зазначаємо, що метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності визначено статтею 17 Закону.

Технічне та технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності визначено статтею 171 Закону.

Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 лютого 2014 року № 65, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 року за № 395/25172.

На даний час відсутня уніфікована форма акта, яка містить перелік питань щодо додержання вимог до технічного, технологічного та метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, на нагляд (контроль) за якими Держгеокадастр прямо уповноважений Законом.

Зазначене унеможливлює здійснення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього проекту наказу є удосконалення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та приведення у відповідність до вимог Законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” заходів із здійснення контролю.

Для досягнення зазначеної мети пропонується затвердити наказом Мінагрополітики уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 “Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15 “Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребуватиме додаткових витрат Державного та місцевих бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною регуляторною службою України та проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для громадського обговорення на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу сприятиме удосконаленню державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та врегулювання відносин між органами державної влади та юридичними і фізичними особами – підприємцями під час здійснення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання

Витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику

Витрати відсутні

Інтереси фізичних осіб

Підвищення якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт та ефективності їх використання через заходи державного нагляду (контролю) щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання

Витрати відсутні

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці.

Реалізація проекту акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної та сприятиме врегулюванню відносин між органами державної влади та юридичними і фізичними особами – підприємцями під час здійснення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики 

та продовольства України з питань

європейської інтеграції                                                                                                                                                                               О. Трофімцева

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності"

 

I. Визначення проблеми

Статтею 24 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” визначено, що державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до підстав, визначених Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

На сьогодні відсутність уніфікованої форма акта, який містить перелік питань щодо додержання вимог до технічного, технологічного та метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, унеможливлює здійснення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання для вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, забезпечення його прозорості та узгодження норм чинного законодавства України.

II. Цілі державного регулювання

Проект наказу розроблено з метою встановлення чітко регламентованого переліку питань та оформлення відповідного акта під час проведення перевірки у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, приведення процедури здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності у відповідність до вимог законодавства та досягнення відповідного рівня ефективності функціонування органу контролю, що у свою чергу відобразиться на якості створення суб’єктами господарювання топографо-геодезичних і картографічних матеріалів, які забезпечать вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних

способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Неможливість реалізації норм та положень Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Альтернатива 2

Затвердження наказом Мінагрополітики уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Дозволить удосконалити систему державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та врегулюванню відносин між органами державної влади та юридичними і фізичними особами – підприємцями під час здійснення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, реалізувати державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності на здійснення контролюючих заходів з питань додержання вимог до технічного, технологічного та метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

 

 

 

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного проекту наказу, є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Проблема не вирішується

Призведе до зниження якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт через відсутність механізму щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами
господарювання

Альтернатива 2

Затвердження наказом Мінагрополітики уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Забезпечить здійснення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності               та врегулюванню відносин між органами державної влади та юридичними і фізичними особами – підприємцями під час здійснення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання.

 

Додаткові витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Проблема не вирішується

Не буде забезпечено захист споживачів від неякісної топографо-геодезичної інформації і продукції

Альтернатива 2

Затвердження наказом Мінагрополітики уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Проект наказу сприятиме підвищенню якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт та ефективності їх використання через заходи державного нагляду (контролю) щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів  суспільства.

 

Додаткові витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

2 927

2 927

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100%

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Безконтрольне виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного і спеціального призначення, які фінансуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, може призвести до їх дублювання

Альтернатива 2

Затвердження наказом Мінагрополітики уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

При здійсненні  заходів державного  нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику

Додаткові витрати відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0,00

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0,00

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Затвердження наказом Мінагрополітики уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4

Проблема вирішується

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Щорічне виділення коштів державного та місцевого бюджетів на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного і спеціального призначення

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Затвердження наказом Мінагрополітики уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Встановлення чітко регламентованого переліку питань та оформлення відповідного акта  під час проведення перевірки у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, приведення процедури здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності у відповідність до вимог законодавства

У разі прийняття проекту акта держава, громадяни

та суб’єкти господарювання не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат

У разі прийняття регуляторного акта задекларована ціль буде досягнута повною мірою

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується

Відсутність регулювання проблеми

Альтернатива 2

Затвердження наказом Мінагрополітики уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Удосконалення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та приведення у відповідність до вимог Законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

При виникненні змін у  законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акту  відсутній.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:

погодити запропонований проект наказу з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною регуляторною службою та проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим наказом вимоги шляхом його оприлюднення на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики та Держгеокадастру;

суб’єктам топографо-геодезичної і картографічної діяльності обов’язково дотримуватися вимог законодавства у сфері топографо-геодезичеої і картографічної діяльності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів малого підприємництва відсутні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії

регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності відповідно до законодавства.

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

кількість суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи;

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастру.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватись із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

  

 

Заступник Міністра з питань 

європейської інтеграції                                                                                                                                                                                О. ТрофімцеваOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux