портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 01 березня 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження уніфікованої форми

акта, що складається за результатами

проведення планового (позапланового)

заходу державного нагляду (контролю)

щодо додержання суб’єктом господарювання

вимог законодавства у сфері землеустрою

 

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту «ж1» статті 14, статті 611 Закону України «Про землеустрій», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою, що додається.

2.Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 Перший заступник Міністра                                                                                                                   М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою»

 

1. Розробник: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Відповідно до положень частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

У межах переліку питань кожен орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу має визначити ті питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастра у порядку, визначеному законодавством.

Наказом Мінагрополітики України від 11 лютого 2013 р. № 79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 року за № 279/22811, було затверджено Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою та Уніфіковану форму акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів.

Однак, зазначений наказ визнано таким, що втратив чинність наказом Мінагрополітики від 11 лютого 2016 р. № 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2016 року за № 266/28396, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством.

Тому є необхідність у затверджені форми акта перевірки для здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання виконавцями робіт із землеустрою законодавства України, державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою, технічних та технологічних умов.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту  землеробства та технічної політики в АПК, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 226-26-51, volodymyr.topchiy@minagro.gov.ua

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, 03151,

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, тел. 275-75-66, expert@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285-05-55, факс 254-43-93, inform@dkpp.gov.ua.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                            Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою» підготовлено відповідно до:

пункту «ж1» статті 14, статті 611 Закону України «Про землеустрій»;

абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастру у порядку, визначеному законодавством.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою нормативно-правового врегулювання переліку питань для проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

Конституція України;

Земельний кодекс України;

Закон України «Про землеустрій»;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України від 02 липня 2013 року № 367-VII «Про внесення змін до законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та «Про землеустрій»;

Закон України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Реалізація передбачених проектом акта положень не стосується питань розвитку регіонів.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (www.land.gov.ua) для громадського обговорення.

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта забезпечить уніфікований підхід до фіксації результатів проведення планового (позапланових) заходу державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою»

 

І. Визначення проблеми

На сьогодні відсутній єдиний підхід до всіх суб’єктів господарської діяльності у сфері землеустрою при здійсненні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання виконавцями робіт із землеустрою законодавства України, державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою, технічних і технологічних умов.

 Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою» підготовлено на виконання:

Закону України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»;

Закону України від 02 липня 2013 року № 367-VII «Про внесення змін до законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та «Про землеустрій»;

пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»;

доручення Прем’єр-міністра України від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 щодо проведення перегляду нормативно-правової бази з питань державного нагляду (контролю).

Відповідно до положень частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастра у порядку, визначеному законодавством.

Наказом Мінагрополітики України від 11 лютого 2013 року № 79, який зареєстровано в Мін’юсті 15 лютого 2013 року за № 279/22811, було затверджено Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою та уніфіковану форму акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів. Однак, зазначений наказ визнано таким, що втратив чинність наказом Мінагрополітики від 11 лютого 2016 року № 41, зареєстрованим в Мін’юсті 19 лютого 2016 року за № 266/28396, з метою приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів.

Держгеокадастром було підготовлено проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства «Про затвердження форми акта перевірки, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)  у сфері землеустрою», однак прийняття його стало неможливим у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 482.

Так, постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 22 липня 2016 року № 482 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», зокрема, в частинні спрямування та координації діяльності Державної служби України геодезії, картографії та кадастру через Міністра аграрної політики та продовольства України.

У запропонованій до затвердження формі акта перевірки для здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання виконавцями робіт із землеустрою законодавства України, державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою, технічних та технологічних умов встановлено єдиний підхід до всіх суб’єктів господарювання у сфері землеустрою.

Основні групи (підгрупи), на які проблема, справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

ІІ. Цілі державного регулювання

З метою дотримання основних принципів державного нагляду (контролю), визначених положеннями статті 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», зокрема, здійснення Держгеокадастром державного нагляду у сфері землеустрою лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом, проект наказу спрямований на приведення у відповідність до Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 (далі – Методика) та вимог чинного законодавства уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Види альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Існуючі правові норми не відповідають вимогам законодавства при здійсненні державного нагляду у сфері землеустрою

Альтернатива 2 –

Прийняття регуляторного акта

Затвердження нової уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду у сфері землеустрою відповідає вимогам щодо складання уніфікованої форми акта перевірки, встановленим Методикою.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2 –

Прийняття регуляторного акта

Приведення форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду у сфері землеустрою, у відповідність із чинним законодавством з урахуванням вимог Методики.

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Відсутні.

Відсутність.

Альтернатива 2 –

Прийняття регулятивного акта

Відсутні

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

1

1539

1540

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

0.05

99.95

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2 –

Прийняття регулятивного акта

Чітко встановлена уніфікована форма акта перевірки та вичерпний перелік питань для здійснення державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою

Відсутні

Розробниками документації із землеустрою згідно статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним  забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками,  відповідальними за якість робіт із землеустрою.

На сьогодні Держгеокадастр здійснює ведення, зокрема, реєстру сертифікованих інженерів – землевпорядників, а тому кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють роботи у сфері землеустрою, визначалась  із кількості суб’єктів господарювання, які відображені в обмінних файлах (електронних документах) при реєстрації земельних ділянок у Національній кадастровій системі Державного земельного кадастру.

Із загального числа суб’єктів господарювання у сфері землеустрою, які, майже всі, відносяться до мікропідприємництва, лише Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» відноситься до суб’єктів малого бізнесу

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв’язку з тим, що у випадку залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей буде відсутня уніфікована форма акта перевірки, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою, складеного з урахуванням вимог чинного законодавства України. Цілі не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2 –

Прийняття регулятивного акта

 

4

Прийняттям регуляторного акта буде досягнуто цілі в повному обсязі, а саме: приведення форми акта перевірки, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою, у відповідності з вимогами чинного законодавства (проблема існувати не буде).

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 

Прийняття регуляторного акта

 

Оцінюючи підсумкові вигоди цієї альтернативи, необхідно зазначити, що проблему буде вирішено в повному обсязі, оскільки буде забезпечено усунення колізії норм права та забезпечено виконання вимог законодавства України

Відсутні

Забезпечується досягнення цілей державного регулювання, що відповідає потребам у розв’язанні проблеми

Альтернатива 1

 

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Відсутні

Відсутні

Не забезпечується досягнення цілей державного регулювання, що не відповідає потребам у розв’язанні проблеми

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми

Х

Альтернатива 2 –

Прийняття регулятивного акта

 

Перевага цієї альтернативи полягає в тому, що прийняття регуляторного акта вирішує проблему в повному обсязі

Ризики відсутні

V. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми

Проектом наказу Мінагрополітики передбачається затвердження нової уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду у сфері землеустрою.

Розв’язання проблеми можливе шляхом видання цього наказу Мінагрополітики.

З виданням проекту регуляторного акта у відповідних системах державного нагляду та контролю, а також виробничого та громадського контролю змін або додаткових заходів не передбачається.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва наведено в Тесті малого підприємництва (М-тест)

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива у разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основним показником результативності регуляторного акта є:

обсяг надходження коштів до державного та місцевого бюджетів, пов’язаних з дією акта – не змінюється, оскільки норми проекту наказу не встановлюють податки чи надходження;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та /або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням цього акта – не змінюється.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності наказу буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості проведених перевірок у сфері землеустрою.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей. Установленні показники результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження, зокрема у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюватиметься на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу регуляторного акта.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                           Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux