портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 13 квітня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак"

Проект

  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження строків проведення користувачами

мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування,

польових випробувань і змагання мисливських собак

 

Відповідно до статей 6 та 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити строки проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак, що додаються.

2. Департаменту тваринництва подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра  М. Мартинюка.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                        Т.Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак" разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторні акти".

Прийняття проекту наказу дозволить затвердити строки проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак відповідно до частини першої статті 34 Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом 30 днів з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Державне агентство лісових ресурсів України, e-mail: hunter@dklg.gov.ua відповідальний виконавець: Баранівський М.В., тел. 235-51-10. 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра   

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Частиною першою статті 34 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (далі - Закон) передбачено, що натаскування, наганяння, вимуштрування, польові випробування і змагання мисливських собак проводяться на окремих ділянках, виділених для цієї мети користувачем мисливських угідь за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, у строки, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

На даний час такі строки натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагань мисливських собак чітко не визначені. Така ситуація унеможливлює племінну роботу для організацій, що опікуються мисливським собаківництвом.

Відповідно до положень частини шостої статті 34 Закону організація обліку племінних собак мисливських порід, ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи (ведення єдиних племінних книг, видача на їх підставі родоводів єдиного зразка та паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів), розроблення нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства.

Затвердження нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Згідно з Положенням про мисливське собаківництво України, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 червня 2013 року № 356, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2013 року за № 1347/23879, до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, зокрема, належить встановлення строків проведення натаскування, наганяння, польових випробувань і змагань мисливських собак.

З метою охорони середовища існування диких тварин, птахів та недопущення порушення вимог ведення мисливського собаківництва виникла необхідність затвердження строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлено з метою затвердження строків натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагань мисливських собак, культивованих в Україні.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діє:

Закон України "Про мисливське господарство та полювання";

Закон України "Про тваринний світ";

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 червня 2013 року № 356 «Про затвердження Положення про мисливське собаківництво України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2013 року за № 1347/23879.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством лісових ресурсів України, Державною регуляторною службою України та потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту наказу не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу надасть можливість запобігти порушенням вимог чинного законодавства під час охорони середовища існування, умов розмноження дикої фауни та у сфері ведення мисливського собаківництва.

 

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                         Т. Кутовий 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак"

 

1. Визначення проблеми

Частиною першою статті 34 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (далі - Закон) передбачено, що натаскування, наганяння, вимуштрування, польові випробування і змагання мисливських собак проводяться на окремих ділянках, виділених для цієї мети користувачем мисливських угідь за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, у строки, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

На даний час такі строки натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагань мисливських собак чітко не визначені. Така ситуація унеможливує племінну роботу для організацій, що опікуються мисливським собаківництвом.

Відповідно до положень частини шостої статті 34 Закону організація обліку племінних собак мисливських порід, ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи (ведення єдиних племінних книг, видача на їх підставі родоводів єдиного зразка та паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів), розроблення нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства.

Затвердження нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Згідно з Положенням про мисливське собаківництво України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 червня 2013 року № 356, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2013 року за № 1347/23879, до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, зокрема, належить встановлення строків проведення натаскування, наганяння, польових випробувань і змагань мисливських собак.

З метою охорони середовища існування диких тварин, птахів та недопущення порушення вимог ведення мисливського собаківництва виникла необхідність затвердження строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Ні

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

 

Ні

 

2. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту наказу забезпечить належне регулювання на державному рівні питання щодо племінного розведення мисливських собак та недопущення порушення вимог ведення мисливського собаківництва.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Види альтернативи

Опис альтернативи

 

Альтернатива 1

Відсутність регулювання.

Не прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак", що суперечить Закону України "Про мисливське господарство та полювання"

 

 

Альтернатива 2

Затвердити строки проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання  мисливських собак з метою охорони середовища існування диких тварин, птахів та недопущення порушення вимог ведення мисливського собаківництва

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність державного  контролю за дотриманням строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак, що є недотриманням Закону України "Про мисливське господарство та полювання"

Не передбачено

Альтернатива 2

Забезпечення контролю з боку держави за дотриманням строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак

Не передбачено

 

Оцінка впливу на інтереси громадян

 

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачено

Не передбачено

Альтернатива 2

Не передбачено

Не передбачено

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість субєктів господарювання що підпадають під дію регулювання, одиниць

______

_______

____

_____

____

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

______

______

____

____

______

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під-час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала)

 

 

 

 

 

 

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований проект наказу встановить перелік умов, обов’язкове виконання яких, забезпечить невиснажливе використання мисливської фауни як природного ресурсу. Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України та реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам виконавчої влади,  юридичним та фізичним особам не потрібно додаткових витрат.

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак" не обмежений, оскільки не обмежений строк дії Закону України "Про мисливське господарство та полювання". Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належить:

1) розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – додаткових надходжень не передбачається;

2) кількість осіб та суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – користувачі мисливських угідь;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта  - не передбачається додаткових витрат коштів та часу;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий, так як проект наказу був розміщений на офіційному веб-порталі Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства лісових ресурсів України.

9. Визначення заходів за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження строків проведення користувачами мисливських угідь натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагання мисливських собак" передбачається методом здійснення таких заходів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Мінагрополітики.

 

  

Перший заступник Міністра    

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux