портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих витрат"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником

якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих витрат

 

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, та з метою упорядкування роботи Мінагрополітики із забезпечення запитувачів публічною інформацією

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, що додається.

2. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, що додається.

3. Департаменту правової та законопроектної роботи забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян розмістити цей наказ на інформаційних стендах в адміністративній будівлі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

5. Департаменту електронного документообігу та контролю апарату забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Гребенюк І.І.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих витрат"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих витрат" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих витрат" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2016).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua ;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: roman.melnychenko@minagro.gov.ua, виконавець Мельниченко Р.С., телефон: (044) 279-58-00.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики та

продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                           І.І. Гребенюк

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих витрат"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно із частинами другою, третьою статті 21 Закону "Про доступ до публічної інформації", у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах Граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Натомість, на сьогодні розмір плати за копіювання або друк Мінагрополітики не визначений, що призводить до необхідності безкоштовного надання значних за обсягом відповідей на запити на доступ до публічної інформації.

З огляду на вищезазначене, постає необхідність розроблення проекту наказу "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих витрат".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою упорядкування роботи Мінагрополітики із забезпечення запитувачів публічною інформацією.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і пропозиції, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua)

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить максимально ефективне виконання Міністерством аграрної політики та продовольства України вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

 

Заступник Міністра аграрної політики та

продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                           І.І. Гребенюк

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих витрат"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Згідно із частинами другою, третьою статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон), у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України (а саме постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740). У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Натомість, на сьогодні розмір плати за копіювання або друк Мінагрополітики не визначений, що призводить до необхідності безкоштовного надання значних за обсягом відповідей на запити на доступ до публічної інформації.

З огляду на вищезазначене, постає необхідність розроблення проекту наказу "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих витрат".

Прийняття проекту наказу сприятиме упорядкуванню роботи Мінагрополітики із забезпечення запитувачів публічною інформацією.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою державного регулювання є забезпечення реалізації вимог частин другої, третьої статті 21 Закону шляхом розробки та затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих витрат, прийняття яких сприятиме упорядкуванню роботи Мінагрополітики із забезпечення запитувачів публічною інформацією.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Першим альтернативним способом досягнення цілей є залишення чинного правового регулювання без змін. Однак такий спосіб є недопустимим, оскільки на сьогодні розмір плати за копіювання або друк Мінагрополітики не визначений, що призводить до необхідності безкоштовного надання значних за обсягом відповідей на запити на доступ до публічної інформації.

Другий альтернативний спосіб – прийняття проекту наказу, що дозволить упорядкувати роботу Мінагрополітики із забезпечення запитувачів публічною інформацією та сприятиме ефективному та повному виконанню вимог Закону.

Таким чином, прийняття проекту наказу є єдиним способом досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Для упорядкування роботи Мінагрополітики із забезпечення запитувачів публічною інформацією пропонується застосувати механізм відшкодування фактичних витрат Мінагрополітики як розпорядника інформації на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у випадках, коли таке відшкодування передбачено Законом.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу дозволить упорядкувати роботу Мінагрополітики із забезпечення запитувачів публічною інформацією.

Мінагрополітики проводитиметься базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів відсутній.

Реалізація положень запропонованого проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Очікувані результати

Позитивні фактори

Негативні фактори (витрати)

Держава

- упорядкування роботи Мінагрополітики із забезпечення запитувачів публічною інформацією;

- забезпечення можливості відшкодування фактичних витрат, понесених Мінагрополітики як розпорядником інформації.

відсутні

Суб’єкти господарювання

відсутні

- необхідність у випадках, передбачених Законом, здійснювати відшкодування фактичних витрат розпорядника інформації на копіювання або друк інформації, що надається за запитом на отримання публічної інформації.

Громадяни

відсутні

- необхідність у випадках, передбачених Законом, здійснювати відшкодування фактичних витрат розпорядника інформації на копіювання або друк інформації, що надається за запитом на отримання публічної інформації.

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Обмеження строку дії регуляторного акта немає, що надає змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності проекту наказу належать:

- розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних фондів: – залежатиме від кількості запитів на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Мінагрополітики, надання відповідей на які буде здійснюватися відповідно до проекту наказу;

- кількість суб’єктів господарювання, які зможуть скористатися нормами проекту наказу: дія проекту наказу поширюється на всіх запитувачів публічної інформації, розпорядником якої є Мінагрополітики;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться запитувачами публічної інформації у зв’язку з виконанням вимог акта: реалізація акта потребує витрат запитувачів з відшкодування витрат розпорядника інформації на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію;

- рівень поінформованості суб'єктів щодо положень проекту наказу: рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень проекту наказу достатній у зв'язку з тим, що він розміщений для обговорення на офіційному сайті Мінагрополітики.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта не потребує додаткових організаційних заходів Мінагрополітики, і проводитиметься на підставі аналізу застосування норм цього регуляторного акта.

Оцінка впровадження та виконання вимог цього регуляторного акта, може бути здійснена під час відстежень його результативності.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через рік після набрання чинності регуляторним актом, для визначення результатів його дії.

Періодичне відстеження результативності – кожних три роки, після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності буде здійснене Відділом публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики та

продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                             І. ГребенюкOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux