портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 08 червня 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

 

Про затвердження Правил складання

та подання заявки на сорт рослин

 

Відповідно до статей 20, 26 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада  2015 року № 1119, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Правила складання та подання заявки на сорт рослин, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                                    М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин»

 

У зв’язку із змінами, внесеними до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин» (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його повторну публікацію з метою отримання зауважень та пропозицій.

Наказ разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua у розділі «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції стосовно наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Наталія Григорівна,

тел./факс 279 27 04.

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» від 08 грудня 2015 року № 864-VIII внесено ряд змін до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року № 3116-XII із змінами та доповненнями (надалі - Закон), у тому числі введено поняття Компетентного органу, наділеного правом затверджувати вимоги до заявки на сорт рослин (стаття 26 Закону).

Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є визначення та затвердження єдиних чітких загальнообов’язкових вимог до складання та подання заявки на сорт у повній відповідності до вимог законодавства, легалізація форм та бланків документів заявки, переліку умов, які є обов’язковими для заявників, а також Компетентного органу та експертного закладу, що проводить формальну та кваліфікаційну експертизи.

Важливість проблеми, яку пропонується вирішити шляхом прийняття регуляторного акта є дуже суттєвою, оскільки відповідно до статті 15 Закону права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до Компетентного органу заявки, експертизи заявки та державної реєстрації прав. Відповідно до статті 26 Закону формальна експертиза заявки проводиться з метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, що встановлені цим Законом і затвердженими Компетентним органом, на його основі правилами складання та подання заявки. Таким чином, наявність чи відсутність Правил складання та подання заявки на сорт, що відповідають вимогам Закону, які затверджено Компетентним органом, впливають на спроможність фізичних та юридичних осіб скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Правове регулювання складання та подання заявки на сорт рослин до останнього часу здійснювалось відповідно до Правил складання та подання заявки на сорт, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  30 травня 2007 року за № 553/13820.

Прийняття нової редакції Закону внесло низку суттєвих змін до складання, подання заявки на сорт рослин, проведення формальної та кваліфікаційної експертизи, що дало можливість зробити відповідний висновок про те, що існуюче регулювання не може належним чином розв’язати проблемні питання, що виникали до прийняття Закону і виникають після його вступу в силу, а саме:

потребує врегулювання перелік додаткових документів, які має подати заявник у випадку складання та подання заявки на загальновідомий сорт;

є потреба в скороченні переліку додаткових необов’язкових документів (оскільки встановлено недоцільність обов’язкового надання одночасно з документами заявки фотографій рослин або органів рослин сорту для всіх ботанічних таксонів, за  новою редакцією Правил фотографії рослин додаються лише для ботанічних таксонів, експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником);

є доречним передбачити ймовірність електронної подачі заявки, відповідно якої оформлення документів здійснюється згідно з вимогами законодавства про електронні документи та електронний документообіг;

є необхідним конкретизувати вимоги стосовно підпису документів заявки, перекладу їх на українську мову (у випадку подання їх іноземною мовою), легалізацію перекладу та затвердження правильності перекладу;

не відпрацьовано структуру та форму документа про повноваження представника заявника (договір або довіреність заявника на здійснення дій, пов'язаних з розглядом заявки на сорт з повним переліком цих дій, рекомендованої форми);

а також змінено низку вимог до процедури проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує визначення та затвердження загальнообов’язкових правил складання та подання заявки на сорт рослин, що відповідно до Конституції України відноситься до компетенції органів державної влади.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність до вимог чинного законодавства України в частині складання та подання заявки на сорт рослин.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»;

Закон України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами».

4. Фінансово-економічне обгрунтування

Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією проекту наказу, здійснюється за бюджетною програмою КПКВП 2801310 «Організація та регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду», а також інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям наказу визначається чіткі загальнообов’язкові вимоги до складання та подання заявки на сорт у повній відповідності до вимог чинного законодавства, легалізації форм та бланків документів заявки, переліку умов, які є обов’язковими для заявників, а також Компетентного органу та експертного закладу, що проводить формальну та кваліфікаційну експертизи.

Реалізація цього проекту наказу забезпечить дотримання Україною  зобов’язань, викладених у Конвенції УПОВ, та дасть можливість подання заявки на сорт рослин в електронному вигляді. 

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                                          О. Трофімцева

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин»

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» від 08 грудня 2015 року № 864-VIII внесено ряд змін до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року № 3116-XII із змінами та доповненнями (надалі – Закон), у тому числі введено поняття Компетентного органу, наділеного правом затверджувати вимоги до заявки на сорт рослин (стаття 26 Закону).

Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є визначення та затвердження єдиних чітких загальнообов’язкових вимог до складання та подання заявки на сорт у повній відповідності до вимог чинного законодавства, легалізація форм та бланків документів заявки, переліку умов, які є обов’язковими для заявників, а також Компетентного органу та експертного закладу, що проводить формальну та кваліфікаційну експертизи.

Важливість проблеми, яку пропонується вирішити шляхом прийняття регуляторного акта, є дуже суттєвою, оскільки відповідно до статті 15 Закону права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до Компетентного органу заявки, експертизи заявки та державної реєстрації прав. Відповідно до статті 26 Закону формальна експертиза заявки проводиться з метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, що встановлені цим Законом і затвердженими Компетентним органом, на його основі правилами складання та подання заявки. Таким чином, наявність чи відсутність Правил складання та подання заявки на сорт, що відповідають вимогам Закону, які затверджено Компетентним органом, впливають на спроможність фізичних та юридичних осіб скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Правове регулювання складання та подання заявки на сорт рослин та до останнього часу здійснювалось відповідно Правил складання та подання заявки на сорт, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  30 травня 2007 року за № 553/13820.

Прийняття нової редакції Закону внесло низку суттєвих змін до складання, подання заявки на сорт рослин, проведення формальної та кваліфікаційної експертизи, що дало можливість зробити відповідний висновок про те, що існуюче регулювання не може належним чином розв’язати проблемні питання, що виникали до прийняття Закону і виникають після його вступу в силу, а саме:

потребує врегулювання перелік додаткових документів, які має подати заявник у випадку складання та подання заявки на загальновідомий сорт;

є потреба в скороченні переліку додаткових необов’язкових документів (оскільки встановлено недоцільність обов’язкового надання одночасно з документами заявки фотографій рослин або органів рослин сорту для всіх ботанічних таксонів, за  новою редакцією Правил фотографії рослин додаються лише для ботанічних таксонів, експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником);

є доречним передбачити ймовірність електронної подачі заявки, відповідно якої оформлення документів здійснюється згідно з вимогами законодавства про електронні документи та електронний документообіг;

є необхідним конкретизувати вимоги стосовно підпису документів заявки, перекладу їх на українську мову (у випадку подання їх іноземною мовою), легалізацію перекладу та затвердження правильності перекладу;

не відпрацьовано структуру та форму документа про повноваження представника заявника (договір або довіреність заявника на здійснення дій, пов'язаних з розглядом заявки на сорт з повним переліком цих дій, рекомендованої форми);

а також змінено низку вимог до процедури проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Опосередкований вплив (отримання нових сортів рослинної продукції кращої якості)

Держава

Держава виконає свої міжнародні зобов’язання щодо охорони сортів рослин та у перспективі отримуватиме вищі податкові надходження від продажу більш якісної с.-г. продукції

Суб’єкти господарювання,

Права інтелектуальної власності суб’єктів господарювання, які створюють сорти рослин, будуть захищені

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Права інтелектуальної власності суб’єктів малого підприємництва, які створюють сорти рослин, будуть захищені

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує визначення та затвердження загальнообов’язкових правил складання та подання заявки на сорт рослин, що відповідно до Конституції України відноситься до компетенції органів державної влади.

II. Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття цього проекту наказу є:

оптимізація процедури складання та подання заявки на сорт рослин, приведення вимог щодо оформлення документів заявки до чинного законодавства України, що сприятиме проведенню формальної та кваліфікаційної експертизи відповідно до вимог методик, затверджених Компетентним органом;

підготовка та затвердження форм бланків документів заявки та інших супутніх документів, які подаються з метою реєстрації прав на сорт рослин;

визначення та затвердження вимог до складання та подання документів заявки на сорт рослин.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Відсутність Правил складання та подання заявки на сорт рослин, в якій викладені вимоги до документів заявки, супутніх документів, вимоги до їх підпису, перекладу (у випадку подання іноземною мовою), затвердження, легалізація і так далі, залишить без законодавчого регулювання сам процес підготовки документів, а також пов’язане з ним проведення формальної та кваліфікаційної експертизи. Такий спосіб не забезпечить досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2 – Залишення діючого акта регулювання без змін

Залишення нині діючого регуляторного акта – Правил складання та подання заявки на сорт, які затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820 без змін.

Не забезпечить врегулювання встановлених цілей.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин» (нова редакція) з подальшою реєстрацією в Міністерстві юстиції України.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми найбільш доцільний з огляду на можливість досягнення встановлених цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Зменшення надходжень до бюджету. Зростання  напруги серед господарюючих суб’єктів.

Неспроможність відповідних державних інституцій виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин. Відсутність єдиних правил функціонування ринку сортів рослин.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Виникнення суперечностей та правових колізій між змістом Правил складання та подання заявки на сорт рослин та Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» з дня набрання чинного змін до Закону від 8 грудня 2015 року. Неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин. Бюджетні витрати по даній альтернативі становлять в рік 352102,4 грн; розрахунки наведені в розділі VI.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Оптимізація процедури державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин. Надання можливості захистити державні інтереси в сфері охорони прав на сорти рослин,  забезпечити продовольчу безпеку держави та ймовірності електронної подачі заявки відповідно якої оформлення документів здійснюється згідно вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Бюджетні витрати по альтернативі 3 становитимуть у в рік 267904,0 грн; розрахунки наведені в розділі VI.

Бюджетні витрати часу скоротяться за рахунок більш якісної підготовки документів заявки, що призведе до скорочення витрат працівників державних бюджетних установ на їх повторний розгляд, скорочення часу на виявлення помилок або неправильно заповнених документів, скоротить кількість непродуктивного документообігу і часу на його підготовку та відправку.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Захищеність прав споживача та власності. Збільшення кількості та споживчого вибору рослинницької продукції. Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

401

9

32

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,2

86,1

1,9

6,8

100

 *Примітка. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які беруть участь у реалізації проекту цього нормативно-правового акта (заявники сортів рослин) показує, що частка малих і мікропідпиємств становить 8,7%, а на суб’єкти господарювання великого та середнього підприємництва припадає  91,3%.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин та продукції рослинництва. Втрата ринків збуту продукції. Прямі фінансові витрати відсутні.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин та продукції рослинництва. Втрата ринків збуту продукції. Витрати становлять 762750,0 грн.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення та затвердження вимог до документів заявки. Ліквідація адміністративних бар’єрів у сфері державної реєстрації прав на сорти рослин.

Витрати 363375,0грн.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

0,0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

762750,0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

363375,0

Розрахунки витрат субєктів господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта:

Альтернатива 2 - у випадку залишення діючого регулювання без змін:

 з/п

Витрати суб’єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акта

(статті витрат)

Підготовка матеріалів та подача документів заявки

Доопрацювання та повторна подача документів заявки

Сума за одну заявку, грн

Сума за К* заявок, грн

Сума за одну заявку, грн

Сума за N* заявок, грн

11.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

0


22.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

а) продовження  термінів розгляду заявки

 

б) поновлення термінів розгляду заявки

 

в) повторне подання заявки

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

500,0

 

 

1000,0

 

 

1300,0

 

 

 

500 х 0,035К =

500 х 0,035 х 1500 = 26250,0

1000 х 0,02К = 1000 х 0,02 х 1500 = 30000,0

1300 х 0,01К = 1300 х 0,01 х 1500 = 19500,0

33.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

0

44.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

0

55.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування)

21,0

31500,0

7,2

9720,0

67.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари)

38,5

57750,0

13,2

17820,0

78.

Інше: транспортні, поштові витрати

290,5

435750,0

99,6

134460,0

 

Перевірочний рядок

350 х К=525000,0

120 х 0,9 К = 162000,0

89.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7)

525000,0

237750,0

 

Усього:

750,0

 

Альтернатива 3 – у випадку затвердження нового регуляторного акта:

№з/п

Витрати суб’єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Підготовка матеріалів та подача документів заявки

Доопрацювання та повторна подача документів заявки

Сума за одну заявку, грн.

Сума за К* заявок,

грн.

Сума за одну заявку, грн.

Сума за №* заявок, грн.

11.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

0

22.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

а) продовження термінів розгляду заявки

 

 

б) поновлення термінів розгляду заявки

 

 

в) повторне подання заявки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

 

 

1000,00

 

 

 

1300,00

 

 

 

 

 

500 х 0,02К= 500 х 0,02 х 1500 =15000,0

1000 х 0,01К = 1000 х 0,01 х 1500 = 15 000,0

1300 х 0,005К = 1300 х 0,005 х 1500 = 9 750,0

33.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

0

44.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

0

55.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації  тощо)  та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування)

10,8

16200,0

3,9

3217,5

66.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

19,8

29700,0

7,15

5898,75

77.

Інше:  транспортні,  поштові витрати

149,4

224100,00

53,95

44508,75

 

Перевірочний рядок

180 х К=270 000,00

         65 х 0,55 К = 53625,00

88.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

270 000,0

93 375,0

 

Усього:

363 375,0

*К – загальна прогнозована кількість заявок сортів рослин, які можуть бути подані протягом одного року (К=1500); №кількість заявок при доопрацюванні та повторній подачі документів заявки.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

2

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

 


Рейтинг результативності

Вигоди

 (підсумок)

Витрати

 (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Неможливість виконання вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», виникнення корупційних ризиків, втрати для державного бюджету, неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт.

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Бюджетні витрати 352102,4 грн.

Витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становлять 762750,0 грн.

Крім цього, виникнення правових колізій, неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин, перспектива судового оскарження бездіяльності Компетентного органу, неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт. Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин та продукції рослинництва. Втрата ринків збуту продукції.

Враховуючи відсутність вигоди та значні негативні наслідки Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Виконання вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», усунення корупційних ризиків та забезпечення спроможності для громадян і суб’єктів господарювання скористатися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення та затвердження вимог до документів заявки.

Бюджетні витрати 352102,4 грн. Витрати суб’єктів господарювання складатимуть 363 375,0 грн, але прийняття акта сприятиме подоланню адміністративних бар’єрів у частині складання та подання заявки на сорт рослин, що оптимізуватиме процедуру проведення науково-технічної експертизи сортів рослин.

Оскільки через затвердження нового регуляторного акта цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою, та враховуючи відсутність витрат Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта займає перше місце у рейтингу

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови

від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників

на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта немає

Місце № 2

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт:

визначає правила складання та подання заявки на сорт та поширює їх дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

визначає права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин;

усуває корупційні ризики у прийнятті та розгляді заявки на сорт рослин.

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Центральному органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику в сфері охорони прав на сорти рослин:

погодити зазначений проект наказу із зацікавленими органами виконавчої влади;

затвердити наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин» з подальшою його реєстрацією в Міністерстві юстиції України;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному  веб-сайті.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативних обставин, які можуть впливати на виконання акта не передбачається.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат із бюджету. Процедура складання, подання та розгляду документів заявки відповідає вимогам Закону «Про охорону прав на сорти рослин». Враховуючи наведене, вважаємо, що причини, які могли заважати впровадженню та виконанню вимог регуляторного акта, відсутні.

У разі настання очікуваних наслідків дії акта можливість отримання державою, суб’єктами господарювання або громадянами будь-якої шкоди не передбачається, а тому характеристика механізму повної або часткової її компенсації не визначалася.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати

або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не передбачається.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ(альтернатива ІІ) на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу спів робіт

ника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн/год

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік

Оцінка кількості    суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюван-

ня

Витрати на адміністру-вання регулювання (за рік), грн.

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання, в т.ч. реєстрація документів заявки, внесення відомостей (змін) до електронних баз даних

1,0

25,6**

 

11,5***

130

38272,0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

0,2

25,6

11,5

130

7654,4


 

7.Інші адміністративні процедури, в т.ч. присвоєння номера заявки, забезпечення проведення формальної експертизи шляхом перевірки документів заявки, підготовка відповідних пропозицій (повідомлень, експертних висновків, проектів рішень)

6,8

25,6

11,5

130

306176,0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

352102,4

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

1760512,0

** Посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год.

*** Аналіз бюджетних витрат проводився, виходячи із середньорічної кількості заявок, що подаються на реєстрацію прав на сорти рослин 1500 заявок;

На даний час офіційно зареєстровано 466 суб’єктів господарювання. Щорічно заявки подають в середньому 130 заявників.

Тому в цілому на одного суб’єкта великого та середнього господарювання щорічно припадає 1500:130 = 11,5 процедури (дії по сортах).

Бюджетні витрати (альтернатива ІІІ) на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год.

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік

Оцінка кількості          суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру- вання регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання, в т.ч. реєстрація документів заявки, внесення відомостей (змін) до електронних баз даних

1,0

25,6**

 

11,5

130

38272,0


2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-


4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

0,2

25,6

11,5

130

7654,4

7.Інші адміністративні процедури, в т.ч. присвоєння номера заявки, забезпечення проведення формальної експертизи шляхом перевірки документів заявки, підготовка відповідних пропозицій (повідомлень, експертних висновків, проектів рішень)

5,8

25,6

11,5

130

221977,6

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

267904,0

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

1339520,0

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні правил складання та подання заявки на сорт рослин є постійною.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта:

1. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

2. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

4. Кількість заявок на сорт рослин, що надійшла на реєстрацію до Компетентного органу.

5. Кількість заявок на сорт рослин, за якими Компетентним органом прийнято рішення про позитивні та/або негативні результати формальної експертизи заявки на сорт рослин.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта –  (зазначивши конкретні дати проведення відстеження) – щороку до 1 лютого року, наступного за звітним.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних (статистичні, наукові дослідження або опитування), за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні, за даними компетентних державних органів.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux