Проект Наказу Мінагрополітики від 25 жовтня 2018

Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________


 

 

Про затвердження Порядку знищення, особливого

поводженнята зміни призначеного використання

вантажів, що ввозяться(пересилаються) на митну

територію України, які не відповідають законодавству

 

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 54 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  Порядок знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                          М. Мартинюк

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству»

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству» розроблено з метою врегулювання процедур проведення, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству та приведення нормативно-правових актів відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин».

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству» оприлюднений шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua , розділ «Регуляторна політика) та Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua , розділ Діяльність, підрозділ Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу в мережі Internet за адресами: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України (e-mail: info@minagro.gov.ua ); 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (e-mail: info@consumer.gov.ua ); 01011, м.Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України (e-mail: inform@dkrp.gov.ua ).

  

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                                                      Максим МАРТИНЮК

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

18.05.2017 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» (далі - Закон), який набирає чинності 04.04.2018. Даний Закон прийнятий з метою гармонізації законодавства України із Регламентами ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009, Директивою Ради ЄС № 97/78/EC, забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей та інтересів споживачів. Закон встановлює вимоги до організації державного контролю харчових продуктів, кормів та тварин представниками єдиного контролюючого органу - компетентного органу.

Дія Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» поширюється на обіг в Україні (в тому числі у випадках ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України) харчових продуктів, кормів, побічних продуктів та живих тварин. 

Частиною чотирнадцятою статті 54 Закону визначено, що Порядок знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини.

Прийняття наказу обумовлене необхідністю  врегулювання процедур проведення повернення, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням проекту наказу є врегулювання процедур проведення повернення, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству та приведення нормативно-правових актів відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин».

3. Правові аспекти

У відповідній сфері правового регулювання діють Митний кодекс України, Закони України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» та «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та/або місцевих бюджетів.

У зв’язку із цим, розрахунок необхідних додаткових матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття до цієї пояснювальної записки не додається.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, його положення не впливають на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не передбачає запровадження нових правил та/або процедур. Проект наказу не передбачає встановлення дискреційних повноважень органів державної влади або їх посадових осіб. Тому ризики вчинення корупційних правопорушень за наслідками прийняття проекту наказу відсутні.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зворотного зв'язку від громадськості проект наказу підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах Держпродспоживслужби та Мінагрополітики.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується наукової сфери та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Положення проекту наказу не стосуються соціально-трудової сфери та прав осіб з обмеженими можливостями. Враховуючи зазначене, проект наказу не проходив узгодження із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками. Тому позиція зазначених соціальних партнерів щодо проекту наказу не надається.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Видання та реалізація проекту наказу дозволить забезпечити приведення нормативно-правових актів відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» та врегулювання процедур проведення повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству.

  

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                                                      Максим МАРТИНЮК

 

Аналіз регуляторного впливу

наказу Мінагрополітики «Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству» (далі – проект наказу) розроблено на виконання частини чотирнадцятої статті 54 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закон).

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону якщо за результатами державного контролю встановлено, що вантаж становить загрозу для здоров’я людини та/або тварини, державний інспектор (державний ветеринарний інспектор) здійснює затримання вантажу для його знищення або вжиття будь-якого іншого передбаченого законодавством заходу, необхідного для захисту здоров’я людини та/або тварини.

Проект наказу встановлює послідовність дій державного інспектора (державного ветеринарного інспектора) у випадках повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України у разі виявлення невідповідності законодавству та направлена на попередження, усунення або зменшення до прийнятного рівня ризиків для людей і тварин, пов’язаних з занесенням на територію України збудників інфекційних захворювань тварин або небезпечних харчових продуктів та кормів призначених для споживання людиною або твариною.

Згідно даних державної фіскальної служби України обсяги імпорту сільськогосподарської продукції в Україну у 2017 році склали 2 798 355 тон вантажів, з орієнтовною вартістю 4 301 413 000 доларів США.

Впродовж 2017 року працівниками регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю на кордоні і транспорті при експорті було здійснено заходи державного контролю щодо 575 089 тонн вантажів, 202 000 голів птиці, 62 545 голів тварин, а під час імпорту – 235 801 тонн вантажів, 11 539 000 голів птиці, 45 092 голів тварин.

За результатами здійснення заходів державного контролю 256 вантажів були визнані такими, що не відповідали вимогам законодавства. За результатами оцінки ризиків 173 – повернуто відправнику, 63 – вилучено та утилізовано, 20 – випущено у вільний обіг.

Поряд із цим, відсутність чіткої послідовність дій державного інспектора (державного ветеринарного інспектора) у випадках встановлення, що вантаж може становити загрозу для здоров’я людини та/або тварини призводить до:

підвищення рівня ризиків для людей, пов’язаних з ввезенням на територію України небезпечних харчових продуктів призначених для споживання людиною;

підвищення рівня ризиків для тварин, пов’язаних з занесенням на територію України збудників інфекційних захворювань тварин;

підвищенню ризиків для державного інспектора (державного ветеринарного інспектори) щодо звинувачення у порушенні прав суб’єктів господарювання при здійсненні повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів;

підвищення ризиків для суб’єктів господарювання щодо порушення їх прав при здійсненні повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів.

Варто зазначити, що регламентація заходів, що мають бути вжиті до вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію та не відповідають законодавству встановлено статтею 54 Регламенту ЄС № 882/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29.04.2004 р, що в свою чергу, підлягає імплементації в рамках зобов’язань України відповідно до Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р.

Виходячи з викладеного, теоретично можлива ситуація при якій відсутність процедури порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству може призвести до визнання української системи державного контролю нееквівалентною з боку ЄС. В той же час, визнання вітчизняної системи державного контролю неефективною з боку Європейських партнерів напряму пов’язане із закриттям ринків збуту для українських виробників харчових продуктів та кормів.

Відповідно до інформації Громадської організації «Економічний дискусійний клуб» основним торговельним партнером України в 2017 році є ЄС, частка якого в українському експорті становить майже 40,5%, а його обсяги за 2017 рік зросли у 1,3 рази.

Дані Державної служби статистики України свідчать про те, що обсяги експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції (групи УКТЗЕД 1-24) склали 5 649 467 000 доларів США, що на 27% вище за відповідні показники у 2016 році.

Відповідно до вищевказаного, проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у т.ч. суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є попередження, усунення або зменшення до прийнятного рівня ризиків для людей і тварин, пов’язаних з занесенням на територію України збудників інфекційних захворювань тварин або небезпечних харчових продуктів та кормів призначених для споживання людиною або тварин, а також виконання Україною міжнародних зобов’язань.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань «status quo»

Альтернатива 2

Погодження та затвердження проекту наказу

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Потенційні ризики ввезення на територію України вантажів із небезпечними харчовими продуктами та/або кормами із неблагополучних країн, регіонів.

2) Загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів внаслідок невиконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію і визнання української системи державного контролю неефективною (нееквівалентною). Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 152 535 609 000 грн (обрахунки для обсягів експорту української продукції для 1 – 24 груп УТКЗЕД у 2017 році).

Альтернатива 2

Зниження загроз ввезення на територію України вантажів із небезпечними харчовими продуктами та/або кормами із неблагополучних країн, регіонів, зон.

Підвищення «захищеності» державних інспекторів при здійсненні повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів.

Виконання Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію, а також вимог чинного національного законодавства та, як наслідок, диверсифікація ринків збуту української продукції.

Для умов наведених у додатку до даного АРВ (М-тест) буде складати:

за перший рік – 58 368 грн 00 коп;

за п’ять років – 291 840 грн 00 коп

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання проводилася для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність пов’язану із імпортом вантажів харчових продуктів та/або кормів на митну територію України.

 

Показник

Мікро

Малі

Середні

Великі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць1

2475

2086

243

48

4 852

Питома вага групи у загальній кількості, %

51

43

5

1

100

 

Відповідно до інформації державної фіскальної служби України у 2017 році імпорт сільськогосподарської продукції (товари групи 1-24 УКТЗЕД) здійснювали 4 852 суб’єкти господарювання.

Наразі Мінагрополітики та Держпродспоживслужба не володіє інформацією щодо розподілу зазначених суб’єктів господарювання відповідно до вимог статті 55 Господарського кодексу України.

Запропонований розподіл ґрунтується на рекомендаціях Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Група Світового Банку, і передбачає наступні ка-тегорії суб’єктів господарювання*:

великі – щорічний обіг товарів перевищував 15 млн дол. США;

середні – щорічний обіг товарів складав від 3 млн до 15 млн дол. США;

малі – щорічний обіг товарів складав від 100 тис до 15 млн дол. США;

мікро – щорічний обіг товарів складав до 100 тис дол. США.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Потенційні ризики щодо порушення прав суб’єктів господарювання при здійсненні повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів.

2) Загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів внаслідок невиконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію і визнання української системи державного контролю неефективною (нееквівалентною). Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 152 535 609 000 грн (обрахунки для обсягів експорту української продукції для 1 – 24 груп УТКЗЕД у 2017 році).

Альтернатива 2

Зниження загроз порушення прав суб’єктів господарювання при здійсненні повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів.

Потенційне розширення та відкриття нових ринків збуту завдяки виконання Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію.

Проекту наказу не встановлює норму щодо повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів у разі виявлення їх невідповідності законодавству. 

Для умов наведених у додатку до даного АРВ (М-тест) витрати будуть складати:

за перший рік – 8 883 грн 00 коп;

за п’ять років – 44 415 грн 00 коп.

 

* - Див. IFC’s SME Loan Size Proxy: A Reliable Predictor of Underlying Small and Medium Enterprises in the IFC’s Financial Markets Portfolio

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення встановлених цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв’язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Альтернатива зберігає всі наявні недоліки, що наведені у розділі І.

Альтернатива 2

4

Очікується, що альтернатива дозволить досягти цілей, що зазначені в розділі ІІ.

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

Потенційні ризики ввезення на територію України вантажів із небезпечними харчовими продуктами та/або кормами.

Потенційні ризики щодо порушення прав суб’єктів господарювання.

Потенційна загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів України.

Дана альтернатива є неефективною, оскільки є більш витратною та не дозволяє вирішити поточні проблеми.

Альтернатива 2

1)      Зниження загроз на територію України вантажів із небезпечними харчовими продуктами та/або кормами із неблагополучних країн, регіонів, зон.

2)      Зниження загроз порушення прав суб’єктів господарювання.

4) Диверсифікація ринків збуту, переліку та обсягів української продукції;

Економічні витрати пов’язані із виконанням вимог регулювання відсутні.

Альтернатива є прийнятною з огляду на ризики та витрат пов’язаних із виконанням вимог запропонованого регулювання

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Дана альтернатива не здатна вирішити проблеми, що виникають внаслідок відсутності порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству.

Х

Альтернатива 2

Дана альтернатива є найбільш доцільною з огляду на поточний стан проблеми та співвідношення витрат пов’язаних із запровадженням альтернативи та вигод від її впровадження.

Х

 

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою досягнення цілей, визначених у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу, пропонується погодити проекти наказу.

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для розв’язання проблеми:

провести погодження проекту наказу з Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;

забезпечити проведення Міністерством юстиції України правової експертизи проекту регуляторного акта та подальшу його державну реєстрацію;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua), веб-сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) та провести громадське обговорення проекту наказу;

провести навчання державних інспекторів (державних ветеринарних інспекторів) Держпродспоживслужби щодо порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству.

Після набрання чинності наказу за результатами заходів державного контролю вантажу, що ввозиться (пересилається) на митну територію України і не відповідає вимогам законодавства відповідальні державні інспектори (державні ветеринарні інспектори) Держпродспоживслужби повинні:

провести затримання вантажу;

внести відповідну інформацію до інформаційно-телекомунікаційної системи компетентного органу;

заповнює відповідну частину загального документа на ввезення (загального ветеринарного документа на ввезення);

прийняти рішення про знищення/зміну призначеного використання вантажу/особливе поводження, зазначене у частині дев’ятій статті 54 Закону, включаючи зміну призначеного використання вантажу/ повернення (вивезення) вантажу до країни-експортера (іншої країни);

повідомити митний орган про своє рішення щодо подальшого поводження з вантажем;

повідомити територіальні органи Держпродспоживслужби, в компетенції якого/яких знаходяться потужності з обробки, переробки або знищення, про направлення вантажів (у разі прийняття рішення про знищення/зміну призначеного використання вантажу);

внести відповідну інформацію до інформаційно-телекомунікаційної системи компетентного органу, а також заповнити відповідну частину загального документа на ввезення (загального ветеринарного документа на ввезення) – у разі прийняття рішення про повернення (вивезення) вантажу).

Суб’єктам господарювання для реалізації вимог регулювання передбачено проектом постанови не потрібно здійснювати жодних заходів.

Витрати пов’язані заходами щодо повернення (вивезення) вантажу, його знищенням, особливим поводженням або зміною призначеного використання здійснюється за рахунок оператора ринку відповідно до частини тринадцятої статті 54 Закону.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Можливість виконання вимог регуляторного акта оцінюється як висока, оскільки ресурсів, які є у розпорядженні компетентного органу та суб’єктів господарювання, на яких поширюватимуться відповідні вимоги, достатньо для їх виконання.

Витрати органів виконавчої влади на виконання вимог регуляторного акта пов’язані із необхідністю навчання посадових осіб компетентного органу щодо проектів наказів по відбору зразків та проведенням роз'яснювальної роботи серед зацікавлених сторін, є достатніми та будуть здійснені в рамках посадових обов’язків відповідальних осіб.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно наведено з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

Державне регулювання за проектом Закону не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого органу.

VІI. Обґрунтування строку дії акту

Враховуючи необхідність попередження, усунення або зменшення до прийнятного рівня ризиків для людей і тварин, пов’язаних з занесенням на територію України збудників інфекційних захворювань тварин або небезпечних харчових продуктів та кормів призначених для споживання людиною або твариною строк дії регуляторного акту не встановлюється.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до вимог законодавства після його офіційного опублікування, але не раніше дати набрання чинності відповідних положень Закону.

Зміна строку дії можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, рекомендацій відповідних міжнародних організацій чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу.

VІII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – 4 852 одиниць, у тому числі малого та мікропідприємства 4561 одиниці.

3) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua/) у розділі «Діяльність», підрозділ «Обговорення проектів документів».

4) Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта – одноразово орієнтовно 2 години для відповідальних працівників. Час витрачений в даному випадку має обліковуватись в межах норм часу, що витрачається на виконання безпосередніх фахових обов’язків.

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) Кількість та характеристика вантажів, що невідповідають законодавству за результатами заходів державного контролю вантажу, що ввозиться (пересилається) на митну територію України;

2) Кількість та характеристика вантажів, що невідповідають законодавству за результатами заходів державного контролю вантажу, що ввозиться (пересилається) на митну територію України та були направлені на знищення/ зміну призначеного використання вантажу/особливе поводження, зазначене у частині дев’ятій статті 54 Закону, включаючи зміну призначеного використання вантажу/ повернення (вивезення) вантажу до країни-експортера (іншої країни).

ІX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу даних відповідно до встановлених показників результативності Держпродспоживслужбою.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності регуляторного акту, але не пізніше дня з якого почнеться повторне відстеження, шляхом моніторингу статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Повторне відстеження здійснюватиметься не пізніше ніж через рік з дня набрання чинності регуляторного акту шляхом порівняння статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності будуть використовуватися дані, отримані за результатами моніторингу, що здійснюватиметься структурними підрозділами Держпродспоживслужби та її територіальними органами та Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства

України                                                                                                                                                                                    Максим МАРТИНЮК

 


 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1.       Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “____”_____ 20__ р. по “____”_____ 20__ р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання становить 4852 одиниць, у тому числі малого підприємництва 2086 одиниць та мікропідприємства 2475 (одиниць),

сукупна питома вага суб’єктів малого та мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 94% (відсотків), (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання»).

Варто зазначити, що обрахунки витрат регулювання для всіх об’єктів мікропідприємництва – 4 561 одиниці є суто теоретичними і відображають конкретний випадок встановлення вимог до імпорту харчових продуктів та/або кормів.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Варто зазначити, що прямий вплив проекту наказу на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі) та на сферу інтересів держави відсутній. Проекту наказу не встановлює норми щодо повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів у разі виявлення їх невідповідності законодавству, а також щодо зобов’язання суб’єкта господарювання оплатити витрати, пов’язані з поверненням (вивезенням) вантажу, його знищенням, особливим поводженням або зміною призначеного використання.

Вартість виконання вимог щодо повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів у разі виявлення їх невідповідності законодавству завжди буде залежати від кількості вантажів та суб’єктів господарювання щодо яких буде застосована дана норма. Таким чином регуляторний вплив на суб’єктів господарювання буде полягати лише у виконанні адміністративних процедур передбачених запропонованою послідовністю дій державного інспектора (державного ветеринарного інспектора) у випадках повернення до країни-експортера, знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України у разі виявлення невідповідності законодавству.

Умови проведення розрахунків:

Розрахунки витрат базуються на даних Держпродспоживслужби щодо кількості вантажів, що були визнані такими, що не відповідали вимогам законодавства у 2017 році. Базовими умовами розрахунків було припущення про те, що кожен із вантажів, що були визнані такими, що не відповідали вимогам законодавства належав різному суб’єкту господарювання.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Х

Х

Х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Х

Х

Х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали), у т.ч:

Х

Х

Х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування), у т.ч:

Х

Х

Х

5

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Х

Х

Х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

Х

Х

Х

8

Суммарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Х

Х

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання – 1 година

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

76 грн

(1 день – 8 роб. годин, заробітна плата на місяць – 12200 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)*

Х

380 грн

(1 день – 8 роб. годин, заробітна плата на місяць – 12200 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)*

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Х

Х

Х

11

Процедури офіційного звітування

Х

Х

Х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Х

Х

Х

13

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

13.1

Витрати часу на проведення консультацій із державним інспектором (державним ветеринарним інспектором) щодо загрози вантажів для здоров’я людини та/або тварин – 2 години**

152 грн

(1 день – 8 роб. годин, заробітна плата на місяць – 12200 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)*

Х

760 грн

(1 день – 8 роб. годин, заробітна плата на місяць – 12200 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)*

14

Разом, гривень

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

228 грн 00 коп

Х

1 140 грн 00 коп

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

256

256

256

16

Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

58 368 грн 00 коп

58 368 грн 00 коп

291 840 грн 00 коп

* – інформація щодо вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) наведена за результатами даних оприлюднених на веб-сайті www.work.ua «Статистика зарплат в Україні станом на 13.03.2018» за спеціальністю «Митний брокер».

** – розрахунки наведені для випадку адміністративних витрат у випадках, коли за результатами консультацій з оператором ринку державним інспектором прийнято рішення про знищення вантажу.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі**:

Х

Х

Х

Х

Х

Камеральні, у т.ч.:

3 години

141 грн 00 коп

3

63***

8 883 грн 00 коп

Консультації з оператором ринку щодо загрози вантажу для здоров’я людини та/або тварин

1 година

47 грн.

(1 день – 8 годин, заробітна плата на місяць – 7500 грн, 20 робочі дні – 375 грн /день, 47 грн/год)

1

63

2 961 грн 

00 коп

Внесення інформації до інформаційно-телекомунікаційної системи компетентного органу та заповнення ветеринарного сертифікату

1 година

47 грн.

(1 день – 8 годин, заробітна плата на місяць – 7500 грн, 20 робочі дні – 375 грн /день, 47 грн/год)

1

63

2 961 грн 

00 коп

Повідомлення митного органу та територіального органу ДПСС про направлення вантажів

1 година

47 грн.

(1 день – 8 годин, заробітна плата на місяць – 7500 грн, 20 робочі дні – 375 грн /день, 47 грн/год)

1

63

2 961 грн 

00 коп

виїзні 

Х

Х

Х

Х

Х

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 

Х

Х

Х

Х

Х

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 

Х

Х

Х

Х

Х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 

Х

Х

Х

Х

Х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

Х

Х

Х

Х

Х

Разом за рік

3 години

141 грн 00 коп

3

63

8 883 грн 00 коп

Сумарно за п’ять років

15 годин

705 грн 00 коп

15

63

44 415 грн 00 коп

 

* – Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

** – розрахунки наведені для випадку адміністративних витрат у випадках, коли за результатами консультацій з оператором ринку державним інспектором прийнято рішення про знищення вантажу.

*** – кількість вантажів, що за даними Держпродспоживслужби були знищені у 2017 році

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Х

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

58 368 грн 00 коп

291 840 грн 00 коп

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

58 368 грн 00 коп

291 840 грн 00 коп

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

8 883 грн 00 коп

44 415 грн 00 коп

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

67 251 грн 00 коп

336 255 грн 00 коп

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з не відмічали відмінностей у питомій вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва. У зв’язку із цим, компенсаторні механізми не розроблялися.Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux