портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 01 березня 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

 

Про затвердження Порядку затвердження

митних складів, складів у вільних митних зонах,

призначених для зберігання продуктів, які не відповідають

законодавству та ведення їх реєстру

 

Відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити Порядок затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру, що додається.

2.Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності  Закону України  «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                     М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру», Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Метою проекту наказу є визначення процедури затвердження, внесення до реєстру митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, тел.: 279-51-14,
e-mail: kordon15@vet.gov.ua.

01001, м. Київ, вул., Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України,  e-mail:elena.alshanova@minagro.gov.ua, тел.:278-19-50.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                         Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру»

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

Прийняття наказу обумовлене необхідністю врегулювання процедури Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру, а також запровадження умов для посилених економічних та торгівельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, як це визначено у Розділі ІV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та підтримувати зусилля України стосовно завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС.

Проект наказу розроблено з урахуванням вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Закону України «Про ветеринарну медицину» та з метою приведення нормативно-правових актів у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням проекту наказу є врегулювання процедури затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру.

Досягнення вказаної мети можливе шляхом прийняття даного проекту наказу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Закон України «Про ветеринарну медицину».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не потребує фінансування з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) для отримання зауважень та пропозицій.

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу надіслано до Державної регуляторної служби України щодо наявності ознак регуляторного характеру.

10.1 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу забезпечить врегулювання процедури затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру.

 

 Перший заступник Міністра 

 аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                         Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру»

 

І.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
«
Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру»  (далі – проект наказу) до частини сьомої статті 49 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Закону України «Про ветеринарну медицину», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, до частини сьомої статті 49 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», компетентний орган затверджує митні склади, склади у вільних митних зонах, призначені для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству, та веде їх реєстр у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини.

Наразі в Україні відсутній Порядок затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству, відсутня форма та реєстр таких складів.

Відсутність такого Порядку та реєстру митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству унеможливлює врегулювання питання зберігання продуктів, які не відповідають законодавству, що передбачено в Законі України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччі тварин».

Поряд із тим, у 2017 році Регіональними службами ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті було затримано близько 1361 тонн різних видів вантажів, що не відповідають законодавству.

Таким чином, після набрання чинності Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччі тварин» у квітні 2018 року відсутність Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру, призведе до:

неможливості реалізації вимог чинного законодавства, зокрема, Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччі тварин»;

неможливості зберігання продуктів, що не відповідають встановленим вимогам законодавства на існуючих митних складах, складах у вільних митних зонах та невизначеності подальшого поводження з такими продуктами;

загрози що пов’язані із неконтрольованим вивезенням, підміною або заміною, зміною у пакуванні, підготовкою до випуску у вільний обіг або переробку продуктів що не відповідють вимогам законодавства;

недотримання Україною зобов’язань в рамках Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціація), зокрема в частині імплементації заходів державного контролю у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (Директива Ради 97/78/ЄC від 18 грудня 1997 р.);

В свою чергу, порушення Україною зобов’язань в рамках виконання Угоди про асоціації призведе до визнання української системи державного контролю нееквівалентною, а відповідно неефективною. Варто зазначити, що визнання вітчизняної системи державного контролю неефективною з боку Європейських партнерів напряму пов’язане із закриттям ринків збуту для українських виробників харчових продуктів та кормів. Відповідно до даних Державної служби статистики України щодо динаміки товарної структури імпорту з країнами ЄС обсяги експорту живих тварин та продуктів тваринного походження до країн ЄС у 2016 році склав 263 132 100 доларів США, готових харчових продуктів 703 422 500 доларів США.

Відповідно до вищевказаного, проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у т.ч. суб’єкти малого підприємництва

+

 

ІІ.Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є: реалізація вимог чинного законодавства України, виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, забезпечення дотримання вимог щодо поводження із продукцією, що не відповідає законодавству, а саме реєстру переліку митних складів, складів у вільних митних зонах на яких можливо зберігання такої продукції з метою недопущення її неконтрольованого вивезення, будь-якої підміни або заміни, зміни у пакуванні, підготовки до випуску у вільний обіг або переробки.

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, що не відповідає Законам України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччі тварин», Закону України «Про ветеринарну медицину».

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань «status quo»

Альтернатива 2

Погодження та затвердження проекту наказу

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Підвищення загроз виникнення та або розповсюдження на території України інфекційних захворювань тварин, а також захворювань спільних для людей і тварин внаслідок вивезення з митних складів, складів у вільних митних зонах продуктів які не відповідають законодавству, будь-якої підміни або заміни, зміни у пакуванні, підготовки до випуску у вільний обіг або переробку.

Сукупні прямі збитки свинарської галузі від виникнення та розповсюдження АЧС на території України оцінюються щонайменше у 150 000 0000 грн, при цьому найбільших втрат зазнали підприємства промислового сектору свинарства — більше 125 000 000 грн.

 

2) Загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів внаслідок невиконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію і визнання української системи державного контролю неефективною (нееквівалентною). Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 20 392 218 275 грн (обрахунки для обсягів експорту української продукції за 2016 рік).

Альтернатива 2

1) Зниження загроз виникнення та розповсюдження на території України інфекційних захворювань тварин, а також захворювань спільних для людей і тварин внаслідок вивезення з митних складів, складів у вільних митних зонах продуктів які не відповідають законодавству, будь-якої підміни або заміни, зміни у пакуванні, підготовки до випуску у вільний обіг або переробки, що потенційно несуть загрозу;

2) Виконання Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію, а також вимог чинного національного законодавства;

3) Контроль за відповідністю вимогам митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству.

1) Затвердження проекту наказу Мінагрополітики  «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру»  не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів.

Витрати державних органів складатимуть:

за перший рік – 63 084 грн 00 коп;

за п’ять років – 157 500 грн 00 коп

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Мікро

Малі

Середні

Великі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

9

75

159

9

290

Питома вага групи у загальній кількості, %

3,1

25,9

54,8

16,2

100

Відповідно до встановленого проектом наказу Порядку для реєстрації у якості митного складу, складу у вільній митній зоні призначеного для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству, суб’єкт господарювання має бути внесений до Реєстру підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу, що ведеться Державною фіскальною службою України. Таким чином, логічним є припущення про те, що основними суб’єктами господарювання на яких проект наказу чинитиме вплив є суб’єкти, що внесені до відповідного Реєстру.

Щодо розподілу суб’єктів господарювання за категоріями, то пропонується поділ в залежності від площі/об’ємів об’єктів митного складу:

Великі – площа/об’єм об’єктів ставлять понад 3000 м2/м3;

Середні – площа/об’єм об’єктів ставлять від 500 до 3000 м2/м3;

Малі – площа/об’єм об’єктів ставлять від 100 до 500 м2/м3;

Мікро - площа/об’єм об’єктів ставлять до 100 м2/м3.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Економічні витрати пов’язані із можливістю виявленням збудників інфекційних захворювань тварин у ввезених товарах (збитки від загибелі тварин, знецінення капітальних інвестицій, обмеження переміщення тварин та продукції тваринництва, а також заходів з дезінфекції). Непрямими витратами будуть  недоотримання прибутку через вимушений забій та припинення виробничої діяльності.

Розрахунки, проведені фахівцями Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) за результатами виникнення фактичного випадку АЧС на ПАТ «Агрокомбінат Калита», втрати на 1 голову склали близько 12 420 грн.

2) Економічні втрати для суб’єктів господарювання, що дотримуються вимог чинного законодавства України пов’язані із підвищенням ризиків вивезення з митних складів, складів у вільних митних зонах продуктів які не відповідають законодавству, будь-якої підміни або заміни, зміни у пакуванні, підготовки до випуску у вільний обіг або переробки продуктів які не відповідають законодавству;

3) Загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів внаслідок невиконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію і визнання української системи державного контролю неефективною (нееквівалентною). Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 20 392 218 275 грн. (обрахунки для обсягів експорту

Альтернатива 2

1) Збереження власних інвестицій внаслідок зниження загроз виникнення та розповсюдження на території України інфекційних захворювань тварин, а також захворювань спільних для людей і тварин.

2) Потенційне розширення та відкриття нових ринків збуту завдяки виконання Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію;

3) Стимулювання добросовісної конкуренції

Економічні витрати пов’язані із виконанням вимог регулювання складатимуть:

за перший рік – 72 912 грн 00 коп;

за 5 років – 208 320 грн 00 коп.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення встановлених цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв’язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Альтернатива зберігає всі наявні недоліки, що наведені у розділі І.

Альтернатива 2

4

Очікується, що альтернатива дозволить досягти цілей, що зазначені в розділі ІІ.

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Підвищення загроз виникнення та або розповсюдження на території України інфекційних захворювань тварин, а також захворювань спільних для людей і тварин.

2) Загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів;

3) Економічні втрати для суб’єктів господарювання, що дотримуються вимог чинного законодавства України.

Дана альтернатива є не ефективною, оскільки є більш витратною та не дозволяє вирішити поточні проблеми.

Альтернатива 2

1) Зниження загроз виникнення та розповсюдження на території України інфекційних захворювань тварин, а також захворювань спільних для людей і тварин;

2) Потенційне розширення та відкриття нових ринків збуту завдяки виконання Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію;

3) Стимулювання добросовісної конкуренції

Економічні витрати пов’язані із виконанням вимог регулювання

Альтернатива є прийнятною з огляду на ризики та витрат пов’язаних із виконанням вимог запропонованого регулювання

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Дана альтернатива не здатна вирішити проблеми, що виникають внаслідок

Х

Альтернатива 2

Дана альтернатива є найбільш доцільною з огляду на поточний стан проблеми та співвідношення витрат пов’язаних із запровадженням альтернативи та вигод від її впровадження.

Х

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою досягнення цілей, визначених у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу, пропонується погодити проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру».

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для розв’язання проблеми:

провести погодження проекту наказу з Державною регуляторною службою України;

провести погодження проекту наказу з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України;

провести погодження проекту наказу з Міністерством фінансів України;

провести державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua), веб-сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) та провести громадське обговорення проекту наказу.

довести до відома співробітників відповідних підрозділів Держпродспоживслужби.

Територіальні органи Держпродспоживслужби:

при надходженні заяви від операторів ринку на реєстрацію митних складів, складів у вільних митних зонах призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству провести реєстрацію та розгляд заяви;

провести заходи перевірку заявлених об’єктів на відповідність вимогам статті 50 Закону України та надати результати перевірки до центрального апарату Держпродспоживслужби.

Центральний апарат Держпродспоживслужби:

розглянути матеріали надані територіальним органом Держпродспоживслужби за результатами перевірки та прийняти рішення про внесення оператору ринку до реєстру

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання для розв’язання проблеми:

провести навчання відповідного персоналу щодо затверджених митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру

подати заяву встановленої форми до територіального органу Держпродспоживслужби (за місцезнаходженням митних складів, складів у вільних митних зонах).

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Можливість виконання вимог регуляторного акта оцінюється як висока, оскільки ресурсів, які є у розпорядженні компетентного органу та суб’єктів господарювання, на яких поширюватимуться відповідні вимоги, достатньо для їх виконання.

Витрати органів виконавчої влади на виконання вимог регуляторного акта пов’язані із необхідністю навчання посадових осіб компетентного органу щодо нового наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру» та проведенням роз'яснювальної роботи серед зацікавлених сторін, є достатніми та будуть здійснені в рамках посадових обов’язків відповідальних осіб.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно наведено з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

Державне регулювання за проектом Закону не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого органу.

VІI. Обґрунтування строку дії акту

Враховуючи загрози пов’язані із відсутністю Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру, строк дії регуляторного акту не встановлюється.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до вимог законодавства після його офіційного опублікування, але не раніше дати набрання чинності відповідних положень Закону.

Зміна строку дії можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, рекомендацій відповідних міжнародних організацій чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу.

VІII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – 290 одиниць, у тому числі малого та мікропідприємства 84 одиниці.

3) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua/) у розділі «Діяльність», підрозділ «Обговорення проектів документів».

4) Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта – одноразово орієнтовно 4 години для відповідальних працівників на ознайомлення із Порядком затвердження. Час витрачений в даному випадку має обліковуватись в межах норм часу, що витрачається на виконання безпосередніх фахових обов’язків.

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) кількість звернень громадян, операторів ринку та інших осіб щодо реєстрації митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству;

2) кількість зареєстрованих митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів.

ІX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу даних відповідно до встановлених показників результативності Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання ним чинності регуляторного акту, але не пізніше дня з якого почнеться повторне відстеження, шляхом моніторингу статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Повторне відстеження здійснюватиметься не пізніше ніж через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом порівняння статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності будуть використовуватися дані, отримані за результатами моніторингу, що здійснюватиметься структурними підрозділами Держпродспоживслужби та її територіальними органами.

 

 

Голова                                                                                                                                                                                                                 Володимир ЛАПАДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux