портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 22 березня 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

 

Про затвердження Порядку визначення та застосування

періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності,

фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів,

які ввозяться (пересилаються) на митну територію України

 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 6 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                    М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України» Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу підготовлено на виконання пункту 5 частини першої статті 6 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: www.consumer.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України» у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вул. Б.Грінченка, м. Київ, 01001), тел.: (044) 278-84-79, e-mail: info@consumer.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), e-mail: info@minapk.gov.ua.

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                           Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України» (далі – проект наказу) розроблено на виконання пункту 5 частини першої статті 6 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р, Директиви Ради 97/78/ЄC від 18 грудня 1997 р., якою встановлюються принципи управління організацією ветеринарних перевірок продуктів, що ввозяться в Співтовариство з третіх країн та вимог Регламенту (ЄС) № 669/2009 від 24 липня 2009 р. щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 882/2004 щодо підвищеного рівня офіційного контролю імпорту деяких видів кормів і харчових продуктів нетваринного походження та про внесення змін до Рішення 2006/504/ЄC.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, що дозволить чітко регламентувати види контролю, що його може застосовувати компетентний орган до вантажів з об’єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на територію України (документальні перевірки, перевірки відповідності, фізичні перевірки, лабораторні дослідження (випробування), що в свою чергу покращить ефективність державного контролю та зменшить навантаження на суб’єктів господарської діяльності, що ввозять (пересилаються) об’єктами санітарних заходів на територію України, в частині зменшення періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань).

Зазначена мета може бути досягнута лише шляхом прийняття відповідного проекту наказу, що забезпечить адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) для отримання зауважень та пропозицій.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив реалізації проекту наказу на ринок праці відсутній.

11. Прогноз результатів

Проект наказу дозволить:

регламентувати види контролю, що його може застосовувати компетентний орган до вантажів з об’єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на територію України (документальні перевірки, перевірки відповідності, фізичні перевірки, лабораторні дослідження (випробування);

зменшити навантаження на суб’єктів господарської діяльності, що ввозять (пересилаються) об’єктами санітарних заходів на територію України, в частині зменшення періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань).

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України»

 

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проектом наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України» (далі – проект регуляторного акта) передбачено затвердити порядок визначення та порядок застосування Держпродспоживслужбою періодичності всіх видів перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів[1], які ввозяться (пересилаються) в Україну (далі – порядок визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні).

Проект регуляторного акта розроблено з метою виконання вимог пункту 5 частини першої статті 6 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закон) та покликаний встановити порядок визначення та застосування Держпродспоживслужбою періодичності всіх видів перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну.

На сьогоднішній день Держпродспоживслужба не має керівного документу та, відповідно, інструменту, який визначав би правила, обмеження та/або принципи, які б мали бути взяті до уваги при визначенні конкретної періодичності перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну.

Крім того, аналіз статистики проведених у 2017 р. перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), вантажів на кордоні свідчить про наявність відмінностей від показників, які мають місце у ЄС (див. таблицю 1).

Таким чином, проблемами, які передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту, є необхідність:

виконання вимог пункту 5 частини першої статті 6 Закону;

надання Держпродспоживслужбі інструменту, який визначає правила, обмеження та/або принципи, які мають братися до уваги при визначенні ним конкретної періодичності перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

приведення законодавства України, а також відповідної практики перевірок та лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, у відповідність до законодавства ЄС;

зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, що здійснюють ввезення (пересилання) вантажів в Україну, за рахунок потенційного зменшення періодичності окремих видів перевірок та/або лабораторних досліджень (випробувань);

зниження ризику занесення в Україну разом вантажами, які ввозяться (пересилаються) в Україну, небезпечних хвороб (зоонозів та/або антропозоонозів), карантинних організмів тощо;

підвищення ефективності державного контролю, який здійснюється на кордоні стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну.

Затвердження порядку визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні, відповідно до вимог пункту 5 частини першої статті 6 Закону, відноситься до повноважень Мінагрополітики.

Причини виникнення проблеми

До основних причин виникнення проблеми можна віднести такі:

прийняття 18 травня 2017 р. Закону, відповідно до пункту 5 частини першої статті 6 якого Мінагрополітики має затвердити порядок визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні. До прийняття Закону (який, в основній своїй частині, набуде чинності 04 квітня 2018 р.), законодавство України не передбачало необхідності прийняття регуляторного акту, спрямованого на врегулювання процедури визначення та застосування Держпродспоживслужбою періодичності перевірок вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

відсутність у законодавстві України на даний час будь-якого порядку визначення та застосування Держпродспоживслужбою періодичності перевірок, а також періодичності лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

відсутність у Держпродспоживслужби керівного документу та, відповідно, інструменту, який визначає правила, обмеження та/або принципи, які мають братися до уваги при визначенні конкретної періодичності перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

наявність на сьогоднішній день відмінностей між вимогами законодавства України та вимог законодавства ЄС в питанні періодичності здійснення перевірок, а також періодичності лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів на кордоні;

наявність міжнародних зобов’язань України щодо приведення вимог законодавства України у відповідність до вимог законодавства ЄС в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).

Підтвердження важливості проблеми

Відсутність порядку визначення та застосування періодичності перевірок на кордоні може призвести до ряду негативних наслідків, основними з яких є такі:

Держпродспоживслужба:

й надалі не матиме механізму визначення конкретної періодичності всіх видів перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

не зможе реалізувати на практиці приписи пункту 10 частини першої статті 7 Закону, відповідно до якого Держпродспоживслужба, враховуючи вимоги регуляторного акту, має прийняти акт із конкретно визначеною періодичністю перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

Мінагрополітики не зможе реалізувати на практиці приписи пункту 5 частини першої статті 6 Закону, відповідно до якого Держпродспоживслужба зобов’язана прийняти порядок визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні;

у законодавство України не будуть імплементовані відповідні вимоги законодавства ЄС та, тим самим, Україною буде порушено її міжнародні зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію;

існуюча система державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, за інших незмінних умов, так і не набуде ознак ризик-орієнтованої;

можливості зниження адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання через запровадження адекватної вибірковості здійснюваних перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, будуть істотним чином знівельовані;

ефективність здійснюваного державного контролю на кордоні не буде покращена та, за інших незмінних умов, залишатиметься на існуючому рівні.

Показники існування та масштабу проблеми

Основні показники існування та масштабу проблеми в розрізі існуючого нормативно-правового регулювання, відповідних вимог законодавства ЄС та існуючої практики державного контролю вантажів на кордоні, наведено у Таблиці 1.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

 

Громадяни

 

+

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Проект регуляторного акту не визначатиме права та/або обов’язки суб’єктів господарювання та/або громадян.

Проект регуляторного акту визначатиме порядок дій виключно Держпродспоживслужби, яка, відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667, є центральним органом виконавчої влади.

Таким чином, проблема встановлення порядку визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні та проблема належної реалізації вимог пункту 5 частини першої статті 6 Закону не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки зазначений вище порядок передбачає встановлення порядку дій, прав та обов’язків центрального органу виконавчої влади.


Таблиця 1.

Показники існування та масштабу проблеми


п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Значення, відповідно до:

Джерело даних

вимог чинного законодавства України (за виключенням Угоди про асоціацію)

вимог законодавства ЄС

Угоди про асоціацію

існуючої в Україні у 2017 р. практики

А

1

2

3

4

5

6

7

1

Частка вантажів, підданих документальній перевірці

%

100%

100%

100%

100%

власні дані Держпродспоживслужби;

Директива Ради № 97/78/ЄC від 18 грудня 1997 р., якою встановлюються принципи управління організацією ветеринарних перевірок продуктів, що ввозяться в Співтовариство з третіх країн (далі – Директива № 97/78/ЄC);

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 669/2009 від 24 липня 2009 р. щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 882/2004 щодо підвищеного рівня офіційного контролю імпорту деяких видів кормів і харчових продуктів нетваринного походження та про внесення змін до Рішення 2006/504/ЄC (далі – Регламент № 669/2009);

Рішення Комісії від 20 травня 1994 р. № 94/360 ЄС про зменшену частоту фактичних перевірок партій певних продуктів з третіх країн відповідно до Директиви Ради 90/675/ЄЕС (далі – Рішення Комісії № 94/360);

частина «В» Додатку ХІ до Угоди про асоціацію;

стаття 55 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

статті 42, 44, 45, 56 та 57 Закону

2

Частка вантажів, підданих перевірці відповідності

%

100%

100%

100%

100%

3

Частка вантажів, підданих фізичній перевірці

%

для вантажів із продуктами І кат. – 20%;

ІІ кат. – 50%;

ІІІ кат. – 5%

для вантажів із продуктами І кат. – 20%;

ІІ кат. – 50%;

ІІІ кат. – мін. 1%, макс. 10%

для вантажів із продуктами І кат. – 20%;

ІІ кат. – 50%;

ІІІ кат. – мін. 1%, макс. 10%

95%

4

Можливість зменшення обсягу фізичних перевірок за певних, встановлених Законом, обставин

наявна / відсутня

наявна лише в окремих (останніх) актах

наявна

наявна (через акти ЄС, наведені у тексті майбутнього Додатку V до Угоди про асоціацію)

5

Частка вантажів, підданих лабораторним дослідженням (випробуванням)

%

В межах відсотка, встановленого для фізичних перевірок (див. рядок 4 цієї таблиці)

В межах відсотка, встановленого для фізичних перевірок (див. рядок 4 цієї таблиці)

В межах відсотка, встановленого для фізичних перевірок (див. рядок 4 цієї таблиці)

12%

6

Можливість зменшення обсягу лабораторних досліджень (випробувань) за певних, встановлених Законом, обставин

наявна / відсутня

наявна лише в окремих (останніх) актах

наявна (в межах можливості зменшення відсотка фізичних перевірок)

наявна (в межах можливості зменшення відсотка фізичних перевірок)


За таких обставин, проблема встановлення порядку визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні та проблема належної реалізації вимог пункту 5 частини першої статті 6 Закону відноситься до сфери публічних правових відносин, що, само по собі, виключає можливість використання для вирішення зазначених проблем ринкових механізмів.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки на даний час у законодавстві України відсутні регуляторні акти, які б:

або встановлювали порядок визначення та застосування періодичності перевірок та/або періодичності лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

або були прийняті на виконання вимог пункту 5 частини першої статті 6 Закону.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми

Цілями державного регулювання, безпосередньо пов’язаними із розв’язанням проблеми є такі:

забезпечення належної реалізації вимог пункту 5 частини першої статті 6 Закону;

встановлення механізму визначення Держпродспоживслужбою конкретної періодичності всіх видів перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

надання Держпродспоживслужбі правових підстав для належної реалізації приписів пункту 10 частини першої статті 7 Закону, відповідно до якого зазначений орган має прийняти акт із конкретно визначеною періодичністю зазначених вище перевірок та лабораторних досліджень (випробувань);

імплементація у законодавство України відповідних вимог законодавства ЄС та виконання Україною відповідної частини її міжнародних зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію;

реалізація вимог програмних документів, спрямованих на виконання Україною Угоди про асоціацію, зокрема пунктів 1 та 2 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228;

перехід до більш глибокого застосування Держпродспоживслужбою ризик-орієнтованого підходу при здійсненні державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

зниження адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання;

зниження ризику занесення в Україну разом вантажами, які ввозяться (пересилаються) в Україну, небезпечних хвороб (зоонозів та/або антропозоонозів), карантинних організмів тощо;

підвищення ефективності державного контролю, який здійснюється стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого проектом регуляторного акту регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто ситуацію, коли порядок визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні відсутній (не встановлено).

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження «status quo».

Тобто, не затвердження порядку визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні та збереження існуючої ситуації, яка характеризується тим, що у законодавстві України відсутні будь-які регуляторні акти, які б визначали зазначений вище порядок

Альтернатива 2

Затвердження порядку визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

буде створено прогалини у нормативно-правовому регулюванні та порушено вимоги пункту 5 частини першої статті 6 Закону, який передбачає необхідність затвердження порядку визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні;

Держпродспоживслужба й далі буде позбавлена механізму визначення конкретної періодичності всіх видів перевірок та періодичності лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

Держпродспоживслужба не зможе реалізувати приписи пункту 10 частини першої статті 7 Закону, відповідно до якого зазначений орган має прийняти акт із конкретно визначеною періодичністю всіх видів перевірок та періодичністю лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

у законодавство України не будуть імплементовані відповідні вимоги законодавства ЄС та, тим самим, Україною буде порушено її міжнародні зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію.

буде допущено порушення принципів та підходів у сфері регуляторної політики, які встановлені статтями 4 та 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», внаслідок непослідовності та непередбачуваності дій відповідних органів влади;

існуюча система державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, за інших незмінних умов, так і не набуде ознак ризик-орієнтованої;

ефективність здійснюваного державного контролю на кордоні не буде підвищена та, за інших незмінних умов, залишатиметься на існуючому рівні;

внаслідок неузгодженості періодичності державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, із вимогами законодавства ЄС, визнання ефективності існуючої системи з боку ЄС може зазнавати додаткових складнощів під час її періодичних аудитів з боку відповідних органів ЄС

Альтернатива 2

будуть реалізовані вимоги пункту 5 частини першої статті 6 Закону, який передбачає необхідність затвердження порядку визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні;

Держпродспоживслужба буде мати інструмент, який визначатиме правила, обмеження та/або принципи, які будуть взяті нею до уваги при визначенні конкретної періодичності перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

Держпродспоживслужба матиме змогу виконати приписи пункту 10 частини першої статті 7 Закону та прийняти акт із конкретно визначеною періодичністю перевірок та періодичністю лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

у законодавство України будуть імплементовані відповідні вимоги законодавства ЄС та, тим самим, Україною буде виконано відповідну частину її міжнародних зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію;

дії Мінагрополітики та Держпродспоживслужби матимуть послідовний та передбачуваний характер, що повністю відповідатиме принципам та підходам у сфері регуляторної політики, які встановлено статтями 4 та 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

система державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну набуде ознак більш ризик-орієнтованої у порівнянні із існуючою;

ефективність здійснюваного державного контролю на кордоні буде підвищена та такий контроль ґрунтуватиметься на вимогах законодавства ЄС;

узгодженість періодичності державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, із вимогами законодавства ЄС дозволить полегшити процес визнання її ефективності з боку ЄС та уникнути додаткових складнощів під час періодичних аудитів з боку відповідних органів ЄС

Витрати пов’язані із адмініструванням процедури перевірок вантажів на кордоні можуть скласти (в залежності від видів перевірок):

За перший рік – від 156 933,00 грн до 254 270,00 грн.

За п’ять років – 784 665,00 грн до 1 271 350,00 грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Регуляторний акт не матиме прямого (безпосереднього) впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання, оскільки він:

не встановлюватиме конкретно визначену періодичність перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

визначає порядок дій виключно Держпродспоживслужби при затвердженні зазначеної вище періодичності.

В свою чергу, відповідно до пункту 10 частини першої статті 7 Закону, враховуючи вимоги регуляторного акту, Держпродспоживслужба має прийняти акт із конкретно визначеною періодичністю перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну.

Таким чином, регуляторний акт є своєрідним проміжним актом, внаслідок чого він має лише непрямий (опосередкований) вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Оцінка непрямого (опосередкованого) впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання проводилася для суб’єктів господарювання всіх форм власності, незалежно від ознаки резидентності, які у 2016 здійснювали ввезення в Україну товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

41

172

1515

1824

3552

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1

5

43

51

100

Відповідно до інформації Держпродспоживслужби у 2016 році імпорт на митну територію України товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД здійснювався 3 552 суб’єктами господарювання.

Наразі Держпродспоживслужба не володіє інформацією щодо розподілу зазначених суб’єктів господарювання відповідно до вимог статті 55 Господарського кодексу України.

Запропонований розподіл ґрунтується на рекомендаціях Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Група Світового Банку, і передбачає наступні категорії суб’єктів господарювання[2]:

великі – щорічний обіг товарів перевищував 15 млн дол. США;

середні – щорічний обіг товарів складав від 3 млн до 15 млн дол. США;

малі – щорічний обіг товарів складав від 100 тис до 15 млн дол. США;

мікро – щорічний обіг товарів складав до 100 тис дол. США.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

залишення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання на існуючому рівні та відсутність можливостей його зниження за рахунок зниження періодичності перевірок та періодичності лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

відсутність потенційного зменшення витрат суб’єктів господарювання (грошових, часових тощо) через запровадження більш адекватної (більш ризик-орієнтованої) вибірковості здійснюваних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань);

створення додаткових підстав для оцінки бізнес-середовища в Україні, як несприятливого, внаслідок непослідовності та непередбачуваності дій відповідних органів влади, а також порушення ним відповідних принципів та підходів у сфері регуляторної політики, які встановлені статтями 4 та 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Альтернатива 2

потенційне зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, порівняно із існуючим на сьогодні рівнем, за рахунок потенційного зниження періодичності перевірок та періодичності лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

потенційне зменшення витрат суб’єктів господарювання (грошових, часових тощо) через запровадження більш адекватної (більш ризик-орієнтованої) вибірковості здійснюваних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань);

підвищення рівня довіри з боку бізнес-середовища до вітчизняної системи державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, завдяки повній відповідності періодичності перевірок та періодичності лабораторних досліджень (випробувань), періодичності, що застосовується до вантажів, які ввозяться (пересилаються) в ЄС

Витрати пов’язані із адмініструванням процедури перевірок вантажів на кордоні можуть скласти (в залежності від видів перевірок):

За перший рік – від 253 764,00 грн до 411 160,00 грн.

За п’ять років – від 1 268 820,00 грн до 2 055 800,00 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв’язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Даний спосіб досягнення цілей із великою ймовірністю забезпечить присутність всіх тих негативних наслідків, які було наведено вище, у розділі І

Альтернатива 2

4

Даний спосіб досягнення цілей із великою ймовірністю дозволить досягти всіх тих цілей, які було наведено вище, у розділі ІІ


Таблиця 2

Рейтинг результативності альтернатив

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава:

Прямі вигоди відсутні

Держава:

буде створено прогалини у нормативно-правовому регулюванні та порушено вимоги пункту 5 частини першої статті 6 Закону, який передбачає необхідність затвердження порядку визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні;

Держпродспоживслужба й далі буде позбавлений механізму визначення конкретної періодичності всіх видів перевірок та періодичності лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

Держпродспоживслужба не зможе реалізувати приписи пункту 10 частини першої статті 7 Закону, відповідно до якого зазначений орган має прийняти акт із конкретно визначеною періодичністю всіх видів перевірок та періодичністю лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

у законодавство України не будуть імплементовані відповідні вимоги законодавства ЄС та, тим самим, Україною буде порушено її міжнародні зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію;

буде допущено порушення принципів та підходів у сфері регуляторної політики, які встановлені статтями 4 та 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», внаслідок непослідовності та непередбачуваності дій відповідних органів влади;

існуюча система державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, за інших незмінних умов, так і не набуде ознак ризик-орієнтованої;

ефективність здійснюваного державного контролю на кордоні не буде підвищена та, за інших незмінних умов, залишатиметься на існуючому рівні;

внаслідок неузгодженості періодичності державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, із вимогами законодавства ЄС, визнання ефективності існуючої системи з боку ЄС може зазнавати додаткових складнощів під час її періодичних аудитів з боку відповідних органів ЄС

Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки вона не дозволяє досягти поставлених цілей та вирішити поточні проблеми пов’язані із відсутністю механізму визначення Держпродспоживслужбою конкретної періодичності всіх видів перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну

Суб’єкти господарювання:

Прямі вигоди відсутні

Суб’єкти господарювання:

залишення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання на існуючому рівні та відсутність можливостей його зниження за рахунок зниження періодичності перевірок та періодичності лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

відсутність потенційного зменшення витрат суб’єктів господарювання (грошових, часових тощо) через запровадження більш адекватної (більш ризик-орієнтованої) вибірковості здійснюваних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань);

створення додаткових підстав для оцінки бізнес-середовища в Україні, як несприятливого, внаслідок непослідовності та непередбачуваності дій відповідних органів влади, а також порушення ним відповідних принципів та підходів у сфері регуляторної політики, які встановлені статтями 4 та 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Альтернатива 2

Держава:

будуть реалізовані вимоги пункту 5 частини першої статті 6 Закону, який передбачає необхідність затвердження порядку визначення та застосування періодичності перевірок вантажів на кордоні;

Держпродспоживслужба буде мати інструмент, який визначатиме правила, обмеження та/або принципи, які будуть взяті нею до уваги при визначенні конкретної періодичності перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

Держпродспоживслужба матиме змогу виконати приписи пункту 10 частини першої статті 7 Закону та прийняти акт із конкретно визначеною періодичністю перевірок та періодичністю лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

у законодавство України будуть імплементовані відповідні вимоги законодавства ЄС та, тим самим, Україною буде виконано відповідну частину її міжнародних зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію;

дії Мінагрополітики та Держпродспоживслужби матимуть послідовний та передбачуваний характер, що повністю відповідатиме принципам та підходам у сфері регуляторної політики, які встановлено статтями 4 та 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

система державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну набуде ознак більш ризик-орієнтованої у порівнянні із існуючою;

ефективність здійснюваного державного контролю на кордоні буде підвищена та такий контроль ґрунтуватиметься на вимогах законодавства ЄС;

узгодженість періодичності державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, із вимогами законодавства ЄС дозволить полегшити процес визнання її ефективності з боку ЄС та уникнути додаткових складнощів під час періодичних аудитів з боку відповідних органів ЄС

Держава:

Витрати пов’язані із адмініструванням процедури перевірок вантажів на кордоні можуть скласти (в залежності від видів перевірок):

За перший рік – від 156 933,00 грн до 254 270,00 грн.

За п’ять років – 784 665,00 грн до 1 271 350,00 грн.

Дана альтернатива є найбільш доцільною, оскільки дозволяє досягти поставлених цілей та вирішити поточні проблеми, пов’язані із відсутністю механізму визначення Держпродспоживслужбою конкретної періодичності перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну

Суб’єкти господарювання:

потенційне зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, порівняно із існуючим на сьогодні рівнем, за рахунок потенційного зниження періодичності перевірок та періодичності лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

потенційне зменшення витрат суб’єктів господарювання (грошових, часових тощо) через запровадження більш адекватної (більш ризик-орієнтованої) вибірковості здійснюваних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань);

підвищення рівня довіри з боку бізнес-середовища до вітчизняної системи державного контролю вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, завдяки повній відповідності періодичності перевірок та періодичності лабораторних досліджень (випробувань), періодичності, що застосовується до вантажів, які ввозяться (пересилаються) в ЄС

Суб’єкти господарювання:

Витрати пов’язані із адмініструванням процедури перевірок вантажів на кордоні можуть скласти (в залежності від видів перевірок):

За перший рік – від 253 764,00 грн до 411 160,00 грн.

За п’ять років – від 1 268 820,00 грн до 2 055 800,00 грн.


Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки вона не дозволяє досягти поставлених цілей та вирішити проблеми пов’язані із відсутністю механізму визначення Держпродспоживслужбою конкретної періодичності перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну

X

Альтернатива 2

Дана альтернатива є найбільш доцільною, оскільки дозволяє досягти поставлених цілей та вирішити проблеми, пов’язані із відсутністю механізму визначення Держпродспоживслужбою конкретної періодичності перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну

X

Враховуючи наведені вище позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти пропонований проект регуляторного акту.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему

Механізм, покладений в основу регуляторного акта, передбачає вжиття заходів з боку Мінагрополітики, а згодом, і з боку Держпродспоживслужби.

Для досягнення цілей, визначених вище, у розділі ІІ, пропонується прийняти проект наказу Мінгарополітики.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта

Для впровадження регуляторного акта необхідно:

забезпечити інформування громадськості щодо змісту проекту регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також провести громадське обговорення проекту регуляторного акта;

розглянути та прийняти рішення щодо всіх зауважень та пропозицій, які надійдуть стосовно проекту регуляторного акту;

провести узгодження проекту регуляторного акта з Державною регуляторною службою України;

забезпечити проведення Міністерством юстиції України правової експертизи проекту регуляторного акта;

після прийняття регуляторного акту зареєструвати його у встановленому законодавством порядку у Міністерству юстиції України та забезпечити його оприлюднення.

довести зміст регуляторного акту до відома відповідних посадових осіб Держпродспоживслужби;

Держпродспоживслужба на основі вимог регуляторного акта та на виконання пункту 10 частини першої статті 7 Закону акту має підготувати проект рішення, яким буде:

визначена конкретна періодичність всіх видів перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну;

З метою впровадження вимог регуляторного акта необхідність вжиття будь-яких заходів з боку суб’єктів господарювання відсутня.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог регуляторного акта потребує від Мінагрополітики та Держпродспоживслужби мінімальних ресурсів (людських, часових, фінансових тощо). Здебільшого всі необхідні показники періодичності та відповідні обмеження вже визначені у відповідних актах законодавства ЄС, Додатку ХІ до Угоди про асоціацію тощо.

Таким чином, спроможність виконання вимог регуляторного акта оцінюється як висока.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує від Держпродспоживслужби проведення додаткового навчання та/або тренінгів для широкого кола посадових осіб Держпродспоживслужби. Тому витрати Держпродспоживслужби, як органу, на врегулювання діяльності якого спрямована дія регуляторного акту, не нестиме значних додаткових витрат (людських, часових, фінансових тощо) на його реалізацію.

Регуляторний акт не передбачає утворення нових державних органів або нових структурних підрозділів діючих органів влади.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта

Враховуючи необхідність постійного проведення передбачених Законом документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, а також з метою реалізації цілей, наведених вище, у розділі ІІ, передбачається, що строк дії регуляторного акта не встановлюватиметься.

Тобто, регуляторний акт діятиме безстроково, але не довше строку дії положень пункту 5 частини першої статті 6 Закону, якими передбачена необхідність прийняття регуляторного акту.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта

Проблема, яку врегульовує проект регуляторного акта, має постійних характер. Тому є доцільним те, щоб регуляторний акт діяв безстроково.

В той же час, відповідно до:

статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України;

пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.

За таких обставин, строк дії регуляторного акту не може бути довшим строку дії положень пункту 5 частини першої статті 6 Закону, якими передбачена необхідність прийняття регуляторного акту.

Зміна строку дії регуляторного акту можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, внесення змін законодавчих актів України, на виконання яких розроблений проект регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Дія регуляторного акта не впливатиме на розмір надходжень до державного бюджету, до місцевих бюджетів, до цільових фондів місцевих бюджетів, оскільки регуляторний акт не визначатиме безпосередньо (напряму) періодичність перевірок, а також періодичність лабораторних досліджень (випробувань), які мають здійснюватися на кордоні стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, а лише визначатимуть правила / вимоги / можливі способи дії при встановленні Держпродспоживслужбою такої періодичності.

Опосередковано (через подальше встановлення Держпродспоживслужбою відповідної конкретної періодичності перевірок та періодичності лабораторних досліджень (випробувань) дія регуляторного акту впливатиме на:

розмір надходжень коштів до цільових фондів Державного бюджету;

розмір надходження коштів на користь лабораторій державної форми власності;

сферу інтересів 3 552 суб’єктів господарювання (за результатами оцінки діяльності у 2016 році), які щороку здійснюють ввезення в Україну вантажів 1-24 груп УКТ ЗЕД та/або їх транзит територією України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб про основні положення регуляторного акта також не може бути показником результативності дії регуляторного акта, оскільки, як вже зазначалося, регуляторний акт:

не визначає безпосередньо (напряму) будь-яких прав / обов’язків / порядку та/або способів дій / заборон тощо для суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб;

визначає порядок та можливі способи дії Держпродспоживслужби при визначенні нею періодичності лабораторних досліджень (випробувань), які мають здійснюватися на кордоні стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну.

Додатковими показниками результативності регуляторного акта є:

гранична частка вантажів, яка може бути визначена Держпродспоживслужбою такою, що потребує документальної перевірки;

гранична частка вантажів, яка може бути визначена Держпродспоживслужбою такою, що потребує перевірки відповідності;

гранична частка вантажів, яка може бути визначена Держпродспоживслужбою такою, що потребує фізичної перевірки;

гранична частка вантажів, яка може бути визначена Держпродспоживслужбою такою, що потребує лабораторних досліджень (випробувань);

Таким чином, досягнення цілей державного регулювання, задля якого пропонується прийняти регуляторний акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься протягом 3-х місяців після спливу 1-го року дії акта, яким буде визначена періодичність перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, та який буде затверджено Держпродспоживслужбою на виконання регуляторного акта.

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта

Повторне відстеження результативності здійснюватиметься протягом 3-х місяців після спливу 2-го року дії акта, яким буде визначена періодичність перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну, та який буде затверджено Держпродспоживслужбою на виконання регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності

Відстеження результативності здійснюватиметься із застосуванням статистичного та аналітичного методу, шляхом порівняння отриманих під час відстежень результативності статистичних даних, а також їх аналізу відповідно до встановлених показників результативності.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності

Відстеження результативності здійснюватиметься за допомогою статистичних даних.

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні

Відстеження результативності не здійснюватиметься за допомогою соціологічного методу (за допомогою опитування). Тому обрання цільових груп для проведення відстеження результативності регуляторного акту не передбачається.

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження

Для відстеження результативності будуть використовуватися дані, отримані за результатами моніторингу, що здійснюватиметься структурними підрозділами Мінагрополітики та Держпродспоживслужби.

Відстеження результативності не здійснюватиметься шляхом проведення наукових досліджень. Тому залучення наукових установ для проведення відстеження результативності регуляторного акту не передбачається.

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “____”_____ 20__ р. по “____”_____ 20__ р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання становить 3 339 одиниць, у тому числі малого підприємництва  1 515 одиниць та мікропідприємства 1 824 одиниці,

сукупна питома вага суб’єктів малого та мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 94 відсотки, (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання»).

Поряд із цим, важливим є те, що запропонований проект регуляторного акту визначає максимально допустимі межі (відсоток) щодо періодичності всіх видів перевірок, а також лабораторних досліджень (випробувань), стосовно вантажів, які ввозяться (пересилаються) в Україну. Ґрунтуючись та максимальному значенні допустимих меж отримали наступні результатати щодо кількості суб’єктів господарювання на яких максимально може бути розповсюджений перевірки:

документальні перевірки та перевірки відповідності (100% суб’єктів господарювання) – 3 339 одиниць;

фізичні перевірки (від 1 до 50% суб’єктів господарювання в залежності від категорій товару) – максимально 1 670 одиниць;

лабораторні дослідження (випробування) (12% суб’єктів господарювання) – 401 одиниця.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Х

Х

Х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Х

Х

Х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали), у т.ч:

Х

Х

Х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування), у т.ч:

Х

Х

Х

5

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Х

Х

Х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

Х

Х

Х

8

Суммарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Х

Х

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

Х

Х

Х

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Х

Х

Х

11

Процедури офіційного звітування

Х

Х

Х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок – від 1 до 3 годин

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

від 76 до 228 грн

(в залежності від видів перевірок)

від 76 до 228 грн

(в залежності від видів перевірок)

від 380 до 1 140 грн

(в залежності від видів перевірок)

12.1

Документальна перевірка + перевірка відповідності – 1 година/1 раз на рік (для 100% суб’єктів господарювання)

76 грн

(1 день – 8 роб. годин, заробітна плата на місяць – 12131 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)1

76 грн

(1 день – 8 роб. годин, заробітна плата на місяць – 12131 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)

380 грн

(1 день – 8 роб. годин, заробітна плата на місяць – 12131 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)

12.2

Фізична перевірка – 1 година/1 раз на рік (максимально для 50% суб’єктів господарювання)

76 грн

(1 день – 8 годин, заробітна плата на місяць – 12131 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)

76 грн

(1 день – 8 годин, заробітна плата на місяць – 12131 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)

380 грн

(1 день – 8 годин, заробітна плата на місяць – 12131 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)

12.3

Відбір зразків для лабораторних випробувань – 1 година/1 раз на рік (максимально для 12% суб’єктів господарювання)

76 грн

(1 день – 8 роб. годин, заробітна плата на місяць – 12 131 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)

76 грн

(1 день – 8 роб. годин, заробітна плата на місяць – 12 131 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)

380 грн

(1 день – 8 роб. годин, заробітна плата на місяць – 12 131 грн, 20 робочі днів, 76 грн/год)

13

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

від 76 до 228 грн

(в залежності від видів перевірок)

від 76 до 228 грн

(в залежності від видів перевірок)

від 380 до 1 140 грн

(в залежності від видів перевірок)

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць2

3 339

3 339

3 339

15.1

Максимальна кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання пп 12.1, одиниць

3 339

3 339

3 339

15.2

Максимальна кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання пп 12.2, одиниць

1 670

1 670

1 670

15.3

Максимальна кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання пп 12.3, одиниць

401

401

401

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

від 253 764 грн 00 коп

до 411 160 грн 00 коп2

від 253 764 грн 00 коп

до 411 160 грн 00 коп2

від 1 268 820 грн 00 коп

до 2 055 800 грн 00 коп2

      

1 – інформація щодо вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) наведена за результатами даних оприлюднених на веб-сайті www.work.ua «Статистика зарплат в Україні станом на 13.03.2018» у сфері діяльності «Сільське господарство, агробізнес».

2 – сума 253 764 грн 00 коп за 1 рік (та відповідні суми за наступний рік та 5 років) характеризує витрати усіх суб’єктів господарювання та буде включати проведення документальної перевірки та перевірки відповідності продуктів; сума 329 954 грн 00 коп (та відповідні суми за наступний рік та 5 років) буде характеризує рівень витрат 12% суб’єктів господарювання (401 суб’єкт господарювання) та буде включати проведення документальної перевірки, перевірки відповідності, фізичної перевірки та лабораторних досліджень.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

1 до 3 годин

від 47 до 141 грн

1

3 339

від 156 933 грн 00 коп до 254 270 грн 00 коп**

камеральні – документальна перевірка (для 100% суб’єктів господарювання)

0,5 години

23 грн 50 коп

(1 день – 8 годин, заробітна плата на місяць – 7500 грн, 20 робочі днів – 375 грн /день, 47 грн/год)

1

3 339

78466 грн 50 коп

виїзні – перевірка відповідності (для 100% суб’єктів господарювання)

0,5 години

23 грн 50 коп

 

1

3 339

78466 грн 50 коп

виїзні – фізична перевірка (максимально для 50% суб’єктів господарювання)

1 година

47 грн 00 коп

1

1 670

78 490 грн 00 коп

виїзні – відбір зразків для лабораторних випробувань (максимально для 12% суб’єктів)

1 година

47 грн 00 коп

1

401

18 847 грн 00 коп

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

Х

Х

Х

Х

Х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

Х

Х

Х

Х

Х

Разом за рік

від 1 до 3 годин

від 47 грн 00 коп

до 141 грн 00 коп

1

3 339

від 156 933 грн 00 коп до 254 270 грн 00 коп

Сумарно за п’ять років

від 5 до 15 годин

від 235 грн 00 коп

до 705 грн 00 коп

5

3 339

від 784 665 грн 00 коп

до 1 271 350 грн 00 коп

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

**Сума 254 270 грн 00 коп буде включати вартість адміністрування проведення документальної перевірки, перевірки відповідності продуктів, фізичної перевірки та відбору зразків для лабораторних досліджень.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Х

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

від

253 764 грн 00 коп

до

411 160 грн 00 коп

від

253 764 грн 00 коп

до

411 160 грн 00 коп

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

від

253 764 грн 00 коп

до

411 160 грн 00 коп

від

1 268 820 грн 00 коп

до

2 055 800 грн 00 коп

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

від

156 933 грн 00 коп

до

254 270 грн 00 коп

від

784 665 грн 00 коп

до

1 271 350 грн 00 коп

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

від

410 697 грн 00 коп

до

665 430 грн 00 коп

від

2 053 485 грн 00 коп

до

3 327 150 грн 00 коп

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з не відмічали відмінностей у питомій вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва. У зв’язку із цим, компенсаторні механізми не розроблялися.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                               Максим МАРТИНЮК

 

 

 

[1]      Вантажем, відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», вважається певна кількість харчових продуктів, кормів, сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження одного виду, що супроводжується одним міжнародним сертифікатом (якщо його наявність вимагається згідно із законом), перевозиться одним транспортним засобом та надходить з однієї країни або її окремої території (зони або компартмента)

[2]              Див. IFC’s SME Loan Size Proxy: A Reliable Predictor of Underlying Small and Medium Enterprises in the IFC’s Financial Markets PortfolioДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux