портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 08 листопада 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

  

Про затвердження Порядку використання Державної

геодезичної референцної системи координат УСК-2000

при здійсненні робіт із землеустрою

 

Відповідно до законів України "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр" та "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", постанов Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1259 "Деякі питання застосування геодезичної системи координат" та від 17 жовтня 2012 року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою"

 

1. Розробник

Проект розроблено Держгеокадастром.

2. Стислий виклад змісту проекту

З метою забезпечення реалізації законів України "Про землеустрій", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру" та від 22 вересня 2004 року № 1259 "Деякі питання застосування геодезичної системи координат", керуючись Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України (із змінами), та Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 та від 14 січня 2015 р. № 15 відповідно, Держгеокадастром розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою".

Метою розроблення проекту наказу є впровадження основних вимог до використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою ", пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua) та офіційному сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua).

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій направляти на адресу

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24, тел.: (044) 278-81-71, тел./факс: (044) 278-76-02, e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 249-96-97, e-mail: topomaps@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел.: (044) 254-56-73 факс: (044) 254-43-93, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики, зокрема, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Законами України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр" встановлено, що виконання загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт, здійснення землеустрою, у тому числі забезпечення проведення державної інвентаризації земель організовує центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері земельних відносин, сфері землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

З метою реалізації вимог законів України "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр" та "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою".

Прийняття проекту наказу зумовлено необхідністю визначити основні засади використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є визначення основних засад використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють закони України "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр" та "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами) "Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України", від 14 січня 2015 року № 15 "Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру", від 17 жовтня 2012 року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру", від 22 вересня 2004 року № 1259 "Деякі питання застосування геодезичної системи координат" і від 07 серпня 2013 року № 646 "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових коштів державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, а також проведення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру для широкого обговорення громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту наказу сприятиме удосконаленню державної політики в сферах земельних відносин, землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також буде одним із кроків до реалізації законів України "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр" та "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність".

Крім того, прийняття проекту наказу встановить основні положення застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою.

Проект наказу відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вплив на корупційні можливості.

Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання інформації.

Упорядкування виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт у сфері землеустрою

Додаткові витрати відсутні

Інтереси фізичних осіб

 

Забезпечення законних прав та інтересів фізичних осіб на отримання інформації.

 

Додаткові витрати відсутні

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту наказу дозволить встановити відповідно до норм законодавства основні положення застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою.

  

 

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою"

 

І. Визначення проблеми

Однією з найважливіших проблем у сфері землеустрою є питання інтеграції різномасштабних просторових даних, що створювалися і продовжують створюватись у різних системах координат.

Основне завдання при веденні Державного земельного кадастру є застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок, що дає змогу здійснити в єдиній умовній системі координат землевпорядні та геодезичні роботи для того, щоб на їх основі можна було зробити обґрунтовані висновки, зіставити всі отримані кадастрові дані та звести їх у певну систему Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000.

На сьогодні, Державний земельний кадастр ведеться в умовній системі координат СК-63 та є автоматизованою системою, в якій відсутній механізм автоматизованого узгодження меж і площ земельних ділянок під час переходу з системи координат СК-63 до УСК-2000. Як наслідок, це призводить до неузгодженості меж і площ земельних ділянок, виникнення розбіжностей, викликаних відмінністю систем координат, кривизною Землі, похибками вимірів і межувань.

Координати пунктів Державної геодезичної мережі (далі – ДГМ) у системі координат 1942 року, або похідної від неї системи координат СК-63 не забезпечують потреби суспільства в якісній координатній основі, не відповідають рівню розвитку сучасних геодезичних вимірювань, зокрема не забезпечують на необхідному рівні точності однозначного переходу до геоцентричної системи координат, в якій функціонують глобальні супутникові навігаційні системи GPS NAVSTAR і ГЛОНАСС. У цілому спотворення СК-42 або СК-63 в межах України досягають до 6 м. Похибки взаємного положення суміжних пунктів Державної геодезичної мережі (ДГМ) у СК-42 або СК-63 у середньому становлять 0,196 м, а на відстанях 50-100 км можуть досягати до 2 м і більше, що не дозволяє в багатьох випадках з необхідною точністю виконувати геодезичну прив’язку до пунктів ДГМ чи інших спеціальних мереж, які будуються з використанням супутникових приймачів GPS NAVSTAR і ГЛОНАСС. Деформація ДГМ у СК-42, або в СК-63 у межах зон використання місцевих систем також не забезпечує, з необхідною точністю, визначення параметрів переходу до місцевих систем координат. Багато топографо-геодезичних та землевпорядних організацій, які використовують високоточні засоби вимірювань GPS NAVSTAR і ГЛОНАСС, різноманітні електронні тахеометри, при прив’язці до пунктів ДГМ вимушені спотворювати високоякісні польові вимірювання. Натомість сучасна ДГМ, яка є носієм системи координат УСК-2000, побудована на основі супутникових спостережень. У результаті строгого вирівнювання геодезичної мережі виконано суцільне оцінювання точності та визначені середні квадратичні похибки для кожного пункту ДГМ. Середня квадратична похибка визначення координат пунктів в УСК-2000 для І класу мережі становить 0,003 м, ІІ класу – 0,020, ІІІ класу – 0,032 і ІV класу – 0,032 м. Отже сучасна Державна геодезична мережа України, яка реалізує УСК-2000, повністю забезпечує ефективне застосування сучасних геодезичних приладів – GPS-приймачів, особливо технології RTK (режим реального часу) та VRS (віртуальна референцна станція), електронних тахеометрів, на придбання яких уже витрачено значні кошти.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Статтею 10 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" визначено, що виконання топографічних, картографічних, кадастрових зйомок та оновлення карт і планів, зйомок континентального шельфу та водних об’єктів здійснюється в єдиній системі координат і висот.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1259 "Деякі питання застосування геодезичної системи координат" виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт з 1 січня 2007 року має здійснюватися із застосуванням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000.

Існуючі правові норми не дають змоги у повній мірі реалізувати положення законів України "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр" та "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" в частині розробки документації із землеустрою.

З метою упорядкування вимог до здійснення топографо-геодезичних та картографічних робіт у сфері землеустрою з використанням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 розроблено Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат
УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є забезпечення дотримання вимог законів України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр" та постанов Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1259 "Деякі питання застосування геодезичної системи координат" і від 17 жовтня 2012 року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру" шляхом затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Альтернатива 2

Обов’язкове здійснення топографо-геодезичних та картографічних робіт у сфері землеустрою з використанням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Проблема не вирішується

Збільшує кошторисну вартість робіт

Альтернатива 2

Удосконалення нормативно-правової бази у сферах землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вплив на корупційні можливості.

Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

Додаткові витрати  відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Земельні спори при виносі в натуру точок повороту меж земельних ділянок

Оплата судового збору

Альтернатива 2

Забезпечення законних прав та інтересів фізичних осіб на отримання достовірної інформації

Додаткові витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

7563

7563

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Виконання робіт із землеустрою здійснюється в різних системах координат.

Збільшує кошторисну вартість робіт

Альтернатива 2

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання інформації.

Упорядкування виконання робіт із землеустрою.

Додаткові витрати відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0,00

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0,00

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати, матеріали  продовжують створюватися в різних системах координат

Альтернатива 2

3

Залишається необхідність виконання окремих досліджень з вибору оптимальної картографічної проекції

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Додаткові витрати

Проблема продовжує існувати, матеріали продовжують створюватися в різних системах координат

Альтернатива 2

Встановлюється єдиний підхід з використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійснені робіт із землеустрою

Додаткові витрати відсутні

Уведення в дію цього проекту наказу сприятиме визначенню механізму використання Державної геодезичної референцної системи координат
УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки проблема не вирішується, похибки при виконанні топографічних і кадастрових зйомок та невідповідність планового положення меж земельних ділянок в документації із землеустрою залишається.

Відсутність регулювання проблеми

Альтернатива 2

Удосконалення нормативно-правової бази у сферах землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Затвердження порядку.

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, фізичних осіб на отримання інформації.

Упорядкування виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт у сфері землеустрою.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, адже його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:

органам державної влади погодити та затвердити запропонований Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим Порядком вимоги шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастру;

суб’єктам господарювання обов’язково здійснювати топографо-геодезичні та картографічні роботи у сфері землеустрою з використанням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів малого підприємництва відсутні.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сферах землеустрою і топографо-геодезичної картографічної діяльності. У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основні показники результативності дії регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

кількість суб’єктами господарювання, які використовуватимуть Державну геодезичну референцну систему координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою;

кількість розробленої документації із землеустрою;

кількість отриманих координат пунктів ДГМ в УКС-2000 для розроблення документації із землеустрою.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюдненно на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності шляхом збору статистичних даних.

Повторне відстеження буде виконано через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за аналізом якісних показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані через внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

 


ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 14 березня 2016 р. по 14 квітня 2016 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

11

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Робоча нарада з науковцями

9

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 7563 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 7563 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 90 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість процедур обліку за рік) х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

7563           7563          7563

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7)

0

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість форм

0

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість внутрішніх процедур

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість оригінальних звітів х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість перевірок за рік

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень     0

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

0

 

0

 

0

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

7563

7563

7563

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 х рядок 15)

0

0

0

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

 

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

 

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури

0

0

0

0

0

Разом за рік

х

х

х

х

0

Сумарно за п’ять років

х

х

х

х

0

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

0

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0

0

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

У зв’язку з відсутністю сумарних витрат на виконання запланованого регулювання з боку малого підприємництва (за перший рік регулювання та за п’ять років) відсутня необхідність пропонування компенсаторних механізмів.

 

 

  

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. КутовийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux