портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 16 серпня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Порядку ведення

реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення,

переробки та місць видалення побічних

продуктів тваринного походження

 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 6 Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити Порядок ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження, що додається.

2.Встановити, що повідомлення про потужності (об’єкти) з оброблення, переробки та місця видалення побічних продуктів тваринного походження, які перебувають в експлуатації станом на дату набрання чинності цим наказом, подаються (надсилаються) операторами ринку у встановленому порядку, три місяці з дати набрання чинності цим наказом.

3.Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступникМіністра                                                                                                                    М. Мартинюк     

Повідомлення про оприлюднення

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження»

 

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження» (далі - проект наказу) розроблено з метою забезпечення епізоотичного благополуччя України щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження, особливо трансмісивних енцефологіатій тварин, а також розвитку експортного потенціалу України живих тварин та продуктів отриманих від них відповідно до Санітарного кодексу наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро.

Проект наказу оприлюднено шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (http://www.consumer.gov.ua, розділ - Законодавство, підрозділ Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: alexander.siroshtan@minagro.gov.ua;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkip.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, e-mail: klimenok@vet.gov.ua.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

          та продовольства України                                                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до пункту 4 частини першої статті 6 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

Необхідністю прийняття проекту наказу є забезпечення контролю за поводженням з побічними продуктами тваринного походження, що обумовлено необхідністю стабілізації та підтримання стабільної епізоотичної ситуації щодо основних особливо небезпечних хвороб тварин та людей.

Провадження державного регулювання обумовлене вступом України до світової організації торгівлі та підписання «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Без даного врегулювання фактично обмежується експортні можливості України стосовно м’яса великої та дрібної рогатої худоби.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту наказу є забезпечення контролю за потужностями (об’єктами) з оброблення, переробки та місцями видалення побічних продуктів тваринного походження, що сприятиме поліпшенню та підтриманню епізоотичного благополуччя України щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження, особливо щодо трансмісивних енцефолопатій тварин, та розвитку експортного потенціалу України стосовно живих тварин та продуктів отриманих від них, відповідно до Санітарного кодексу наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», Закон України «Про ветеринарну медицину».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України та потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Здійснюється шляхом оприлюднення та розміщення проекту акта на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для отримання пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання та громадян.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказує регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить контроль за потужностями (об’єктами) з оброблення, переробки та місцями видалення побічних продуктів тваринного походження, що сприятиме поліпшенню та підтриманню епізоотичного благополуччя України щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження, особливо трансмісивних енцефолопатій тварин, та розвитку експортного потенціалу України стосовно живих тварин та продуктів отриманих від них, відповідно до Санітарного кодексу наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

          продовольства України                                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики тапродовольства України "Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження"

 

I. Визначення проблеми

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження" (далі – проект наказу) розроблено з метою розв'язання декількох проблем.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 7 Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" (далі – Закон) передбачено ведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини (далі – компетентний орган), реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 6 Закону до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, належить затвердження порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження.

Наявність актуального реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження (далі – Реєстр) є обов'язковою передумовою для здійснення компетентним органом ефективного планового державного контролю відповідних операторів ринку.

Відсутність Реєстру зумовлює фрагментарність системи державного контролю за обігом побічних продуктів тваринного походження та створює значні ризики поширення небезпечних хвороб, пов'язаних з такими продуктами.

Крім того, без Реєстру компетентний орган та інші органи державної влади не мають повного уявлення про ринок, що належить до сфери їх регулювання та контролю (нагляду). Це, у свою чергу, призводить до ризиків запровадження неадекватного правового регулювання.

У підсумку держава не володіє достовірною та повною інформацію про операторів ринку та не забезпечує внаслідок цього достатнього рівня державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, діяльність яких становить серйозну загрозу для життя і здоров'я людей і тварин. З-поміж іншого, держава не володіє повною, актуальною та достовірною інформацією про кількість операторів ринку, які здійснюють діяльність з оброблення, переробки та видалення побічних продуктів тваринного походження, у розрізі таких груп: великі, середні, малі та мікро. Як наслідок, компетентний орган та Мінагрополітики стикаються із серйозними труднощами при розробці проектів нормативно-правових актів та проведенням відповідного аналізу регуляторного впливу.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

 

+

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

Проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідне питання належить до сфери публічного права і можливість використання ринкових механізмів виключається.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки чинні регуляторні акти, які вирішують описану проблему, відсутні.

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект наказу розроблено з метою досягнення таких цілей державного регулювання:

створення актуальної бази даних про суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з оброблення, переробки та видалення побічних продуктів тваринного походження;

забезпечення компетентного органу, суб'єктів господарювання та громадян інформацією про учасників ринку побічних продуктів тваринного походження;

забезпечення можливості проведення належного аналізу регуляторного впливу при розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання діяльності операторів побічних продуктів тваринного походження;

забезпечення ефективного державного контролю потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Оскільки необхідність затвердження порядку ведення Реєстру прямо передбачена Законом, положення якого і створюють первісний регуляторний вплив на суб'єктів господарювання, така альтернатива як відмова від прийняття наказу Мінагрополітики (залишення ситуації без змін) взагалі не бралася до уваги під час визначення найкращих способів досягнення цілей.

Таким чином, при визначенні альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання розглядалися різні варіанти процедури реєстрації потужностей, відмінності між якими полягають у різному обсязі адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

(загальнообов'язкова реєстрація)

Реєстрація потужностей є загальнообов'язковою, тобто охоплює в тому числі потужності, на які отримано експлуатаційний дозвіл відповідно до законодавства про харчові продукти. З решти аспектів процедури ця альтернатива є аналогічною альтернативі 5.

Альтернатива 2

(реєстрація виключно за зверненням оператора ринку)

 

Внесення відомостей про потужність до Реєстру здійснюється лише на підставі повідомлення оператора ринку, компетентний орган не має права з власної ініціативи вносити відповідну інформацію до Реєстру. З решти аспектів процедури ця альтернатива є аналогічною альтернативі 5.

Альтернатива 3

(відомості про належність оператора ринку до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання не реєструються)

 

Реєстрація не передбачає повідомлення оператором ринку відомостей про його належність до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання. З решти аспектів процедури ця альтернатива є аналогічною альтернативі 5.

Альтернатива 4

(необов'язковість повідомлення про зміни в реєстраційних відомостях)

 

Процедура ведення Реєстру не передбачає обов'язку оператора ринку повідомляти про зміни в інформації про нього, внесеній до Реєстру. З решти аспектів процедури ця альтернатива є аналогічною альтернативі 5.

Альтернатива 5

(оптимальна)

 

Процедура ведення Реєстру передбачає, що:

1. Оператори ринку, які отримали експлуатаційний дозвіл відповідно до законодавства про харчові продукти, не зобов'язані проходити реєстрацію;

2. Відомості про потужності вносяться до Реєстру на підставі як повідомлень операторів ринку, так і актів державного контролю;

3. До Реєстру включаються відомості про належність оператора ринку до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання;

4. Оператори ринку зобов'язані повідомляти про зміни у відомостях про них, що внесені до Реєстру.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(загальнообов'язкова реєстрація)

Створення найбільш повної бази даних про операторів ринку, що здійснюють діяльність з оброблення, переробки та видалення побічних продуктів тваринного походження.

Зменшення часових витрат компетентного органу на підготовку щорічного плану державного контролю потужностей з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження завдяки тому, що відповідна інформація зберігається в одному, а не кількох реєстрах.

Додаткові адміністративні витрати, пов'язані з прийняттям та обробкою відповідних повідомлень операторів ринку, а також внесенням відповідних відомостей до Реєстру.

Альтернатива 2

(реєстрація виключно за зверненням оператора ринку)

 

Відсутні

У разі виявлення за результатами державного контролю факту відсутності реєстрації потужності компетентний орган не має можливості самостійно внести відповідні відомості до Реєстру. Натомість він повинен винести припис про усунення порушення та вручити його оператору ринку. Це зумовлює часові та фінансові витрати компетентного органу. Враховуючи відсутність відповідальності за нереєстрацію потужності, відповідні витрати бюджету не будуть компенсовані оператором ринку. Крім того, за такого способу регулювання фактичне наповнення Реєстру буде відбуватися повільніше, що у свою чергу матиме наслідком неповне охоплення відповідних суб'єктів господарювання системою державного контролю, зокрема плановими заходами перевірки,

Альтернатива 3

(відомості про належність оператора ринку до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання не реєструються)

 

Вигоди мають дуже умовний характер, пов'язаний із певним незначним зниженням часових витрат компетентного органу, що зумовлено меншою кількістю інформації, яка підлягає внесенню до Реєстру.

1. Витрати, пов'язані із недосконалим правовим регулюванням, викликаним відсутністю достовірних статистичних даних про суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія відповідного нормативно-правового акта.

2. Витрати, пов'язані з неможливістю проведення належного аналізу регуляторного впливу під час розробки проектів нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання діяльності операторів ринку побічних продуктів.

Альтернатива 4

(необов'язковість повідомлення про зміни в реєстраційних відомостях)

 

Відсутність адміністративних витрат, пов'язаних з прийняттям та обробкою відповідних повідомлень операторів ринку, а також внесенням відповідних відомостей до Реєстру.

1. Витрати, пов'язані із недосконалим правовим регулюванням, викликаним відсутністю достовірних статистичних даних про суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія відповідного нормативно-правового акта.

2. Витрати, пов'язані з неможливістю проведення належного аналізу регуляторного впливу під час розробки проектів нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання діяльності операторів ринку побічних продуктів.

Альтернатива 5

(оптимальна)

 

1. Можливість застосування у практичній діяльності компетентного органу актуальної бази даних про суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з оброблення, переробки та видалення побічних продуктів тваринного походження.

2. Забезпечення можливості проведення належного аналізу регуляторного впливу при розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання діяльності операторів побічних продуктів.

3. Забезпечення можливості розробки ефективного щорічного плану державного контролю потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження.

Адміністративні витрати, пов'язані з прийняттям та обробкою повідомлень операторів ринку про зміни в їх діяльності, а також внесенням відповідних відомостей до Реєстру.

Витрати, пов'язані з необхідністю пошуку інформації щодо визначеної категорії потужностей, які одночасно є потужностями з виробництва або зберігання харчових продуктів, в іншому реєстрі (Реєстр операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл)

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(загальнообов'язкова реєстрація)

1. Можливість використання найбільш повної бази даних про операторів ринку, що здійснюють діяльність з оброблення, переробки та видалення побічних продуктів тваринного походження.

2. Легкість пошуку та обробки відповідної інформації завдяки її зберіганню в одному, а не кількох реєстрах.

Відсутні

Альтернатива 2

(реєстрація виключно за зверненням оператора ринку)

 

Відсутні

Витрати, пов'язані з підвищеною загрозою поширення хвороб, небезпечних для людей або тварин, зумовленою недосконалістю системи державного контролю операторів ринку побічних продуктів, зокрема в частині її інформаційного та планувального компонентів.

Альтернатива 3

(відомості про належність оператора ринку до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання не реєструються)

 

Відсутні

1. Витрати, пов'язані із недосконалим правовим регулюванням, викликаним відсутністю достовірних статистичних даних про суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія відповідного нормативно-правового акта.

2. Витрати, пов'язані з підвищеною загрозою поширення хвороб, небезпечних для людей або тварин, зумовленою недосконалістю системи державного контролю операторів ринку побічних продуктів, зокрема в частині її нормативно-правового забезпечення.

Альтернатива 4

(необов'язковість повідомлення про зміни в реєстраційних відомостях)

 

Відсутні

1. Витрати, пов'язані із недосконалим правовим регулюванням, викликаним відсутністю достовірних статистичних даних про суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія відповідного нормативно-правового акта.

2. Витрати, пов'язані з підвищеною загрозою поширення хвороб, небезпечних для людей або тварин, зумовленою недосконалістю системи державного контролю операторів ринку побічних продуктів, зокрема в частині її нормативно-правового забезпечення.

Альтернатива 5

(оптимальна)

 

1. Можливість користування актуальною базою даних про суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з оброблення, переробки та видалення побічних продуктів тваринного походження.

2. Зниження загрози поширення хвороб, небезпечних для людей або тварин, завдяки більш ефективній системі державного контролю операторів ринку побічних продуктів.

Витрати, пов'язані з необхідністю пошуку інформації про потужності, що мають експлуатаційний дозвіл, виданий відповідно до законодавства про харчові продукти, у двох реєстрах (у т.ч. Реєстрі операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл).

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

3500

10500

1000

500

15500

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

22,58

67,74

6,45

3,23

100

* Інформація щодо розподілу суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, за окремими категоріями (великі, середні, малі, мікро) є оціночною та приблизною. Відповідна достовірна та актуальна інформація буде отримана лише після впровадження запропонованого проекту регуляторного акта.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(загальнообов'язкова реєстрація)

Відсутні.

У розрахунку на одного оператора ринку, який уже отримав експлуатаційний дозвіл відповідно до законодавства про харчові продукти, витрати становлять 105,23 грн, у т.ч. витрати на вивчення положень регуляторного акта – 28,41 грн (1 год. роботи спеціаліста, зарплата якого на місяць складає 5 тис. грн.), витрати на підготовку повідомлення про потужність – 56,82 грн (2 год. роботи спеціаліста, зарплата якого на місяць складає 5 тис. грн), витрати на відправлення повідомлення на адресу компетентного органу – 20 грн.

Враховуючи, що станом на сьогодні в Україні працює близько 7 тис. потужностей з виробництва та зберігання харчових продуктів тваринного походження, загальні додаткові витрати таких операторів становитимуть: 105,23 грн. х 7000 = 736 610 гривень.

Альтернатива 2

(реєстрація виключно за зверненням оператора ринку)

 

Відсутні

У розрахунку на одного оператора ринку, потужність якого на момент складання відповідного акта державного контролю не є зареєстрованою, - 105,23 грн, у т.ч. витрати на вивчення положень регуляторного акта – 28,41 грн (1 год. роботи спеціаліста, зарплата якого на місяць складає 5 тис. грн.), витрати на підготовку повідомлення про потужність – 56,82 грн (2 год. роботи спеціаліста, зарплата якого на місяць складає 5 тис. грн), витрати на відправлення повідомлення на адресу компетентного органу – 20 грн.

Альтернатива 3

(відомості про належність оператора ринку до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання не реєструються)

 

У розрахунку на одного оператора ринку заощадження становлять 7,10 грн (0,25 год. роботи спеціаліста, витрати на оплату праці якого на місяць складає 5 тис. грн, пов'язані з пошуком інформації, що дозволяє визначити належність оператора ринку до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання).

Загальні заощадження усіх операторів ринку становлять за рік: 7,10 грн х 15500 = 110 050 грн.

1. Витрати, пов'язані із недосконалим правовим регулюванням, викликаним відсутністю достовірних статистичних даних про суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія відповідного нормативно-правового акта.

2. Витрати, пов'язані з підвищеною загрозою поширення хвороб, небезпечних для людей або тварин, зумовленою недосконалістю системи державного контролю операторів ринку побічних продуктів тваринного походження, зокрема в частині її нормативно-правового забезпечення.

Альтернатива 4

(необов'язковість повідомлення про зміни в реєстраційних відомостях)

 

У розрахунку на одного оператора ринку, в інформації про потужність якого сталися зміни, заощадження становлять 105,23 грн, у т.ч. витрати на вивчення положень регуляторного акта – 28,41 грн (1 год. роботи спеціаліста, зарплата якого на місяць складає 5 тис. грн), витрати на підготовку повідомлення про потужність – 56,82 грн. (2 год. роботи спеціаліста, зарплата якого на місяць складає 5 тис. грн.), витрати на відправлення повідомлення на адресу компетентного органу – 20 грн.

Загальні заощадження усіх операторів ринку становлять за 5 років (період, протягом якого в одного середньостатистичного оператора ринку відбувається зміна в діяльності, що потребує внесення змін до відомостей Реєстру): 105,23 грн. х 15500 = 1 631 065 гривень.

1. Витрати, пов'язані із недосконалим правовим регулюванням, викликаним відсутністю достовірних статистичних даних про суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія відповідного нормативно-правового акта.

2. Витрати, пов'язані з підвищеною загрозою поширення хвороб, небезпечних для людей або тварин, зумовленою недосконалістю системи державного контролю операторів ринку побічних продуктів тваринного походження, зокрема в частині її нормативно-правового забезпечення.

Альтернатива 5

(оптимальна)

 

Можливість користування актуальною базою даних про суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з оброблення, переробки та видалення побічних продуктів тваринного походження, у тому числі тих з них, які є замовниками, партнерами та конкурентами.

 

У розрахунку на одного оператора ринку - 105,23 грн, у т.ч. витрати на вивчення положень регуляторного акта – 28,41 грн (1 год. роботи спеціаліста, зарплата якого на місяць складає 5 тис. грн.), витрати на підготовку повідомлення про потужність – 56,82 грн (2 год. роботи спеціаліста, зарплата якого на місяць складає 5 тис. грн.), витрати на відправлення повідомлення на адресу компетентного органу – 20 грн.

Загальні витрати усіх операторів ринку становлять за 1 рік: 105,23 грн х 15500 = 1 631 065 грн, за 5 років (враховуючи можливість одноразового повідомлення протягом цього періоду кожним оператором ринку про зміни в діяльності): 1 631 065 грн + 1 631 065 грн = 3 262 130 гривень.

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 (загальнообов'язкова реєстрація)

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

2 209 830 / 4 419 660

Альтернатива 2 (реєстрація виключно за зверненням оператора ринку)

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

1 473 220 / 2 946 440

Альтернатива 3 (відомості про належність оператора ринку до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання не реєструються)

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

1 373 820 /

2 747 640

Альтернатива 4 (необов'язковість повідомлення про зміни в реєстраційних відомостях)

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

 1 473 220 / 1 473 220

Альтернатива 5 (оптимальна)

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

1 473 220 / 2 946 440

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

105,23

210,46

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

 -

-

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8.

Інше (уточнити), гривень.

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

105,23

210,46

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

14 000

14 000

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

1 473 220

2 946 440

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

105,23 грн х 14 000 суб'єктів = 1 473 220 грн

-

1 473 220 грн

2 946 440 грн

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

(загальнообов'язкова реєстрація)

3

Підхід загалом дозволяє досягнути поставлених цілей, однак його недоліком є достатньо високі витрати суб'єктів господарювання, що не виправдовують потенційної вигоди від впровадження такої альтернативи.

Альтернатива 2

(реєстрація виключно за зверненням оператора ринку)

 

3

Підхід загалом дозволяє досягнути поставлених цілей, однак його недоліком є суттєво більші часові та фінансові витрати як суб'єктів господарювання, так і компетентного органу. У підсумку потенційні вигоди є меншими, ніж витрати від впровадження такої альтернативи.

Альтернатива 3

(відомості про належність оператора ринку до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання не реєструються)

2

Такий варіант попри концептуальне вирішення проблеми не дозволятиме уповноваженим органам державної влади здійснювати належний аналіз регуляторного впливу та розробляти законодавство згідно з найкращими світовими практиками розумного регулювання.

Альтернатива 4

(необов'язковість повідомлення про зміни в реєстраційних відомостях)

 

2

Альтернатива фактично буде лише тимчасовим вирішенням проблеми. З плином часу первісно наповнений Реєстр буде все менше відображати реальну дійсність. У підсумку це не дозволятиме уповноваженим органам державної влади здійснювати належний аналіз регуляторного впливу та розробляти законодавство згідно з найкращими світовими практиками розумного регулювання.

Альтернатива 5

(оптимальна)

 

4

Альтернатива є оптимальною з точки зору пошуку балансу між публічним інтересом у створенні належної системи контролю побічних продуктів тваринного походження та приватними інтересами операторів ринку щодо зменшення адміністративного навантаження на їх господарську діяльність.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 5

(оптимальна)

Максимальна вигода для держави та громадян, помірна вигода для операторів ринку

Помірні витрати держави та операторів ринку, мінімальні витрати громадян

Є оптимальною з точки зору пошуку балансу між публічним інтересом у створенні належної системи контролю побічних продуктів тваринного походження та приватними інтересами операторів ринку щодо зменшення адміністративного навантаження на їх господарську діяльність

Альтернатива 1

(загальнообов'язкова реєстрація)

 

Максимальна вигода для громадян, помірна вигода для держави та операторів ринку

Значні витрати держави та операторів ринку, мінімальні витрати громадян

Альтернатива загалом дозволяє досягнути поставлених цілей, однак її недоліком є суттєво більші витрати суб'єктів господарювання, що не виправдовують потенційної вигоди від її впровадження.

Альтернатива 2

(реєстрація виключно за зверненням оператора ринку)

Незначна вигода для держави, громадян та операторів ринку

Значні витрати держави, громадян та операторів ринку

Поставлені цілі загалом досягаються, однак недоліком є суттєво більші часові та фінансові витрати як суб'єктів господарювання, так і компетентного органу. У підсумку потенційні вигоди є меншими, ніж витрати від впровадження такої альтернативи.

Альтернатива 4

(необов'язковість повідомлення про зміни в реєстраційних відомостях)

 

Мінімальна вигода для держави та громадян, максимальна вигода для операторів ринку

Максимальні витрати держави та громадян, мінімальні витрати операторів ринку

Проблема вирішується лише тимчасово, оскільки з плином часу первісно наповнений Реєстр все менше відображатиме реальну дійсність. У підсумку це не дозволятиме уповноваженим органам державної влади здійснювати належний аналіз регуляторного впливу та розробляти законодавство згідно з найкращими світовими практиками розумного регулювання.

Альтернатива 3

(відомості про належність оператора ринку до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання не реєструються)

 

Мінімальна вигода для держави та громадян, помірна вигода для операторів ринку

Максимальні витрати держави та громадян, помірні витрати операторів ринку

Хоча проблема в основному вирішується, ця альтернатива не дозволятиме уповноваженим органам державної влади здійснювати належний аналіз регуляторного впливу та розробляти законодавство згідно з найкращими світовими практиками розумного регулювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 5

(оптимальна)

Є оптимальною з точки зору пошуку балансу між публічним інтересом у створенні належної системи контролю побічних продуктів тваринного походження та приватними інтересами операторів ринку щодо зменшення адміністративного навантаження на їх господарську діяльність

Серйозні ризики, що потребують окремої оцінки, відсутні.

Альтернатива 1

(загальнообов'язкова реєстрація)

 

Альтернатива загалом дозволяє досягнути поставлених цілей, однак її недоліком є суттєво більші витрати суб'єктів господарювання, що не виправдовують потенційної вигоди від її впровадження.

Х

Альтернатива 2

(реєстрація виключно за зверненням оператора ринку)

Поставлені цілі загалом досягаються, однак недоліком є суттєво більші часові та фінансові витрати як суб'єктів господарювання, так і компетентного органу. У підсумку потенційна вигода є меншою, ніж витрати, необхідні для впровадження такої альтернативи.

Х

Альтернатива 4

(необов'язковість повідомлення про зміни в реєстраційних відомостях)

 

Проблема вирішується лише тимчасово, оскільки з плином часу первісно наповнений Реєстр буде все менше відображати реальну дійсність. У підсумку це не дозволятиме уповноваженим органам державної влади здійснювати належний аналіз регуляторного впливу та розробляти законодавство згідно з найкращими світовими практиками розумного регулювання.

Х

Альтернатива 3

(відомості про належність оператора ринку до категорії великих, середніх, малих або мікро суб'єктів господарювання не реєструються)

 

Хоча проблема в основному вирішується, ця альтернатива не дозволятиме уповноваженим органам державної влади здійснювати належний аналіз регуляторного впливу та розробляти законодавство згідно з найкращими світовими практиками розумного регулювання.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм, покладений в основу регуляторного акта, передбачає вжиття заходів з боку двох сторін процесу – компетентного органу та суб'єктів господарювання.

Оператори ринку побічних продуктів, на яких поширюються вимоги регуляторного акта, повинні будуть виконати такі дії:

1. ознайомитися з положеннями регуляторного акта, з'ясувати, в чому полягає відповідна процедура, визначити оптимальні шляхи виконання відповідних обов'язків, призначити відповідальних за виконання завдання осіб;

2. підготувати повідомлення про потужність (об'єкт) з оброблення, переробки, місце видалення побічних продуктів тваринного походження, у тому числі: знайти джерело відповідної інформації про потужність (інформаційна база оператора ринку, реєстраційні документи тощо), перенести відповідну інформацію до повідомлення, заповнивши відповідний бланк, та забезпечити підписання повідомлення уповноваженою особою оператора ринку;

3. надіслати належним чином оформлене повідомлення про потужність на адресу територіального органу компетентного органу.

Факультативною дією може бути усунення недоліків у разі, якщо у первісному повідомленні оператором ринку було надано неповну інформацію.

Ще однією факультативною дією, що має умовний характер, може бути підготовка та подання оператором ринку повідомлення про зміни в інформації про потужність. Очікується, що середньостатистичний оператор ринку подаватиме таке повідомлення не частіше одного разу на 5 років. У такому разі суб'єкт господарювання має діяти практично так само, як і при первісній реєстрації потужності.

Що стосується заходів, які мають вживатися компетентним органом та його територіальними органами, то схематично вони утворюють систему таких дій:

реєстрація повідомлення про потужність територіальним органом компетентного органу нижчого рівня;

перевірка територіальним органом компетентного органу нижчого рівня повноти заповнення оператором ринку повідомлення про потужність;

оформлення та направлення територіальним органом компетентного органу нижчого рівня оператору ринку повідомлення про необхідність усунення недоліків (факультативний етап - якщо у повідомленні про потужність надано неповну інформацію);

узагальнення територіальними органами компетентного органу нижчого рівня інформації про потужності, відомості про які підлягають включенню до Реєстру, та передання відповідної інформації територіальним органам вищого рівня;

узагальнення територіальними органами компетентного органу вищого рівня інформації про потужності, відомості про які підлягають включенню до Реєстру, та передання відповідної інформації компетентному органу;

обробка відповідної інформації про потужності компетентним органом та внесення її до Реєстру;

оприлюднення відомостей Реєстру на офіційному веб-сайті компетентного органу.

Таким чином, механізм виконання регуляторного акта є простим, логічним і зрозумілим, що дає підстави прогнозувати його легке та ефективне впровадження.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Можливість виконання вимог регуляторного акта оцінюється як висока, оскільки ресурсів, які є у розпорядженні Держпродспоживслужби та операторів ринку, на яких поширюватимуться відповідні вимоги, достатньо для їх виконання.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, менша, ніж 10%, тому Тест малого підприємництва не проводиться.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Держпродспоживслужба (назва державного органу)

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру, годин

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), гривень за 1 годину роботи

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

154 545,30

1.1. Реєстрація повідомлення про потужність територіальним органом компетентного органу нижчого рівня

0,1

19,89

1

14 000

27 846

1.2. Перевірка територіальним органом компетентного органу нижчого рівня повноти заповнення повідомлення про потужність

0,08

19,89

1

14 000

22 276,80

1.3. Оформлення та направлення територіальним органом компетентного органу нижчого рівня оператору ринку повідомлення про необхідність усунення недоліків (якщо у повідомленні про потужність надано неповну інформацію)

0,5

19,89

1

700

6 961,50

1.4. Узагальнення територіальними органами компетентного органу нижчого рівня інформації про потужності, відомості про які підлягають включенню до Реєстру, та передання відповідної інформації територіальним органам вищого рівня

0,15

19,89

1

14 000

41 769

1.5. Узагальнення територіальними органами компетентного органу вищого рівня інформації про потужності, відомості про які підлягають включенню до Реєстру, та передання відповідної інформації компетентному органу

0,1

19,89

1

14 000

27 846

1.6. Внесення компетентним органом інформації про потужності до Реєстру

0,1

19,89

1

14 000

27 846

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

-

-

-

-

1 869,56

7.1. Оприлюднення відомостей Реєстру на офіційному веб-сайті компетентного органу

0,005

19,89

1

14 000

1 392,30

7.2. Відстеження результативності регуляторного акта

0,001

34,09

1

14 000

477,26

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

156 414,86

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

312 829,72

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання за проектом наказу не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого органу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи, що реєстрація потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження є невід'ємною та фундаментальною основою системи державного контролю побічних продуктів тваринного походження, регуляторний акт набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а строк його дії співпадає зі строком дії Закону.

При цьому регуляторним актом передбачається встановити, що повідомлення про потужності (об’єкти) з оброблення, переробки та місця видалення побічних продуктів тваринного походження, які перебувають в експлуатації станом на дату набрання ним чинності, подаються (надсилаються) операторами ринку у встановленому порядку протягом 3 місяців з дати набрання чинності регуляторним актом.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності наказу є:

кількість потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження, зареєстрованих на підставі повідомлень операторів ринку;

кількість потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження, зареєстрованих на підставі актів державного контролю;

кількість скарг щодо функціонування потужностей (об'єктів), внесених до Реєстру;

кількість скарг щодо функціонування потужностей (об'єктів), не внесених до Реєстру;

кількість скарг щодо проблем, які виникають при застосуванні регуляторного акта.

Іншими показниками результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, – надходження не передбачаються;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – не обмежується; очікується, що на момент набрання чинності регуляторним актом його вимоги будуть обов'язкові для 15 500 суб'єктів господарювання;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, – для фізичних осіб не зміняться, а суб'єкт господарювання, який експлуатує потужність з оброблення, переробки або місце видалення побічних продуктів тваринного походження, повинен буде витратити 105,23 грн та 3 години робочого часу.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є значним: по-перше, з метою громадського обговорення та отримання від суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій проект наказу оприлюднено на веб-сайтах Держпродспоживслужби та Мінагрополітики України; по-друге, після прийняття регуляторний акт буде розміщено на веб-сайтах Держпродспоживслужби, Мінагрополітики України та Верховної Ради України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень, а також їх аналізу.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття ним чинності, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу значень показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Значення встановлених показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватись статистичний метод, що передбачає використання статистичних даних.

Опитування цільових груп та залучення наукових установ для проведення відстеження результативності регуляторного акта не передбачаються.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України

          з питань європейської інтеграції                                                                                               Ольга ТРОФІМЦЕВАOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux