портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 28 липня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів

 

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 березня 2013 року № 220 "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 587/23119.

3. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Я. Краснопольського.

  

  

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу розроблений на виконання частини другої статті 13 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович,

тел./факс: 279-27-04.

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів" (далі – проект наказу) розроблений на виконання вимог частини другої статті 13 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – Закон).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням проекту наказу є затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" суб’єкти насінництва та розсадництва мають право:

на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками;

вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.

Разом з тим, із прийняттям зазначеного наказу буде визнаний таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 березня 2013 року № 220 "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 587/23119.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері:

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" з урахуванням змін внесених законом України від 8 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України, Національною академією аграрних наук України, Державною інспекцією сільського господарства України та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів, що дасть змогу уникнути порушення умов висіву насіння та/або садивного матеріалу споріднених перехреснозапильних культур та в подальшому підвищить якість виробленого насіння та/або садивного матеріалу.

  

 

Заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. Ковальова

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів"

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин".

Зокрема, частиною другою статті 13 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – Закон) передбачено, що Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

На виконання частини другої статті 13 Закону Мінагрополітики розроблено проект наказу "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів" (далі - проект наказу), прийняття якого зумовлено необхідністю встановлення процедури узгодження розташування насіннєвих посівів суб’єктами насінництва та розсадництва.

На сьогодні Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів затверджено наказом Мінагрополітики України від 26 березня 2013 року № 220, зареєстрований в Мін’юсті 10 квітня 2013 року за № 587/23119.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є встановлення процедури узгодження розташування насіннєвих посівів суб’єктами насінництва та розсадництва.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Існуючий Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів не в повній мірі сприяє захисту інтересів суб’єктів насінництва та розсадництва в частині переваги на висів перехреснозапильних рослин перед іншими суб’єктами господарювання.

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки існує вірогідність перезапилення посівів, що в кінцевому результаті призведе до неотримання насіння певного гібриду.

Альтернатива 3

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми сприяє на законодавчому рівні захисту інтересів суб’єктів насінництва та розсадництва, адже для вирощування насіння перехреснозапильних рослин необхідно дотримуватися норм просторової ізоляції.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Мінімальні

Вірогідність поширення насіння перехреснозапильних рослин невідомого гібридного складу та якості негативно вплине на обсяги виробництва продукції рослинництва.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Відсутні

Поширення насіння перехреснозапильних рослин невідомого гібридного складу та якості негативно вплине на обсяги виробництва продукції рослинництва.

Відсутні

Альтернатива 3

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Висока

Виробництво гібридного насіння високої якості з дотриманням норм просторової ізоляції сприятиме отриманню прогнозованих обсягів виробництва сільськогосподарських культур, а також нарощуванню його експортних можливостей.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Мінімальні

Вірогідність придбання насіння перехреснозапильних рослин невідомого гібридного складу та якості призведе до недоотримання запланованих врожаїв.

Відсутні.

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Відсутні

Поширення насіння перехреснозапильних рослин невідомого гібридного складу та якості негативно вплине на обсяги виробництва продукції рослинництва.

Відсутні.

Альтернатива 3

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Висока

Громадяни матимуть змогу придбання гібридного насіння високої якості, що забезпечить отримання запланованих врожаїв та прибутків.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

невизначені

невизначені

невизначені

невизначені

96

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

Х

Х

* У зв’язку із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 "Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Мінагрополітики листом від 01.04.2016 № 37-13-2-13/4727 звернулося до громадських організацій у сфері насінництва та розсадництва з проханням провести консультації з учасниками ринку насіння та надати відповідну інформацію, яка буде використана Мінагрополітики при розробці галузевих нормативно-правових актів, в тому числі, при підготовці аналізу впливу регуляторного акту. У отриманих від громадських організацій відповідях зазначено, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а відповідні дані відсутні в розпорядженні Мінагрополітики.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Мінімальні

Не в повній мірі сприяє захисту суб’єктів насінництва та розсадництва в частині переваги на висів перехреснозапильних рослин перед іншими суб’єктами господарювання. Держсільгоспінспекція, яка здійснює контроль у сфері насінництва та розсадництва, в т.ч. за розташуванням насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин знаходиться у стані ліквідації і фактично не виконує цієї функції.

На підготовку план-схеми (витрати 1632 грн. для 96 суб’єктів насінництва та розсадництва, або 17 грн. на одного суб’єкта насінництва та розсадництва).

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Відсутні

Існує ймовірність придбання (продажу) неякісного насіння перехреснозапильних рослин невідомого гібридного складу та якості, що вирощене без дотримання норм просторової ізоляції.

Відсутні.

Альтернатива 3

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Високі

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми сприяє захисту інтересів суб’єктів насінництва та розсадництва, адже для вирощування насіння перехреснозапильних рослин необхідно дотримуватися норм просторової ізоляції. Контроль за розташуванням посівів перехреснозапильних рослин буде здійснювати Держпродспоживслужба.

Витрати, пов’язані із запровадженням зазначеного проекту наказу, у суб’єктів господарювання будуть лише на підготовку план-схеми (витрати 1632 грн. для 96 суб’єктів насінництва та розсадництва, або 17 грн. на одного суб’єкта насінництва та розсадництва).

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

1632

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

1632

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.

17

85

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн.

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

-

-

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн.

-

-

8.

Інше (уточнити), грн.

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

17

85

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

96

96

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

1632

8160

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

-

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату

податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

1 година на підготовку план-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин

(заробітна плата за місяць – 3000 грн., 22-робочі дні – 136 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 17 грн. за 1 годину.

 

-

 

17

 

85

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального

альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

2

Не в повній мірі сприяє захисту інтересів суб’єктів насінництва та розсадництва в частині переваги на висів перехреснозапильних рослин перед іншими суб’єктами господарювання.

Існує вірогідність поширення насіння перехреснозапильних рослин невідомого гібридного складу та якості, негативно вплине на обсяги виробництва продукції рослинництва.

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

 

1

Не відповідає Закону.

Альтернатива 3

 

Прийняття нового регуляторного акту

 

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає вимогам суб’єктів насінництва та розсадництва. Із прийняттям зазначеного проекту наказу буде встановлено чітку процедуру узгодження розташування насіннєвих посівів суб’єктами насінництва та розсадництва, що сприятиме виробництву якісного насіння перехреснозапильних рослин.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

 

Прийняття нового регуляторного акту

Виробництво гібридного насіння високої якості з дотриманням норм просторової ізоляції приятиме отриманню прогнозованих обсягів виробництва сільськогосподарських культур, а також нарощуванню його експортних можливостей.

У громадян та держави витрати, пов’язані із запровадженням наведеного проекту наказу відсутні.

 

У суб’єктів господарювання витрати будуть лише на підготовку план-схеми (витрати 1632 грн. для 96 суб’єктів насінництва та розсадництва, або 17 грн. на одного суб’єкта насінництва та розсадництва).

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону та вимогам суб’єктів насінництва та розсадництва.

Із прийняттям зазначеного проекту наказу буде встановлено чітку процедуру узгодження розташування насіннєвих посівів суб’єктами насінництва та розсадництва, що сприятиме виробництву якісного насіння перехреснозапильних рослин та нарощування обсягів його експорту.

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Існує вірогідність поширення насіння перехреснозапильних рослин невідомого гібридного складу та якості, що негативно вплине на якість та обсяги виробництва продукції рослинництва. Понесення збитків суб’єктами господарювання внаслідок недоотримання прибутків.

У громадян та держави витрати, пов’язані із запровадженням наведеного проекту наказу відсутні.

 

У суб’єктів господарювання  витрати будуть лише на підготовку план-схеми (витрати 1632 грн. для 96 суб’єктів насінництва та розсадництва, або 17 грн. на одного суб’єкта насінництва та розсадництва).

Не в повній мірі сприяє захисту суб’єктів насінництва та розсадництва в частині переваги на висів перехреснозапильних рослин перед іншими суб’єктами господарювання. Держсільгоспінспекція, яка здійснює контроль у сфері насінництва та розсадництва, в т.ч. за розташуванням насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин знаходиться у стані ліквідації і фактично не виконує цієї функції.

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону.

У громадян, суб’єктів господарювання та держави витрати відсутні.

Поширення насіння перехреснозапильних рослин невідомого гібридного складу та якості негативно вплине на обсяги виробництва продукції рослинництва.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо

переваги обраної альтернативи/причини

відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Повністю відповідає нормам Закону та вимогам суб’єктів насінництва та розсадництва. Розроблено та узгоджено спільно з галузевими асоціаціями та вітчизняними і міжнародними компаніями.

Сприятиме виробництву якісного насіння перехреснозапильних рослин та нарощування обсягів його експорту

Відсутні

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Існує вірогідність поширення насіння перехреснозапильних рослин невідомого гібридного складу та якості, що негативно вплине на якість та обсяги виробництва продукції рослинництва. Понесення збитків суб’єктами господарювання внаслідок недоотримання прибутків.

Х

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Вигоди від запропонованого способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом наказу передбачено встановити процедуру узгодження розташування насіннєвих посівів суб’єктами насінництва та розсадництва.

Цим актом буде надано суб’єктам насінництва та розсадництва право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних рослин перед іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють товарне сільськогосподарське виробництво.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог проекту наказу для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей насінництва та розсадництва, проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності впровадження проекту наказу буде кількість поданих суб’єктами насінництва та розсадництва до Держпродспоживслужби планів-схем розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур.

Кількість юридичних і фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія буде поширюватися на суб’єктів насінництва та розсадництва, які внесені до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та займаються виробництвом насіння перехреснозапильних рослин (близько – 96 суб’єктів насінництва та розсадництва);

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом наказу, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, наказ буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua);

в) юридичні особи та фізичні особи-підприємці будуть поінформовані з основних положень акта під час проведення планових та позапланових заходів.

Прийнятий проект наказу буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом аналізу отриманої від Держпродспоживслужби інформації про кількість поданих суб’єктами насінництва та розсадництва планів-схем розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту наказу шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту наказу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу, але не пізніше ніж через два роки на підставі аналізу отриманої від Держпродспоживслужби інформації про кількість поданих суб’єктами насінництва та розсадництва планів-схем розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці питання буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

  

 

Заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. КовальоваДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux