портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 20 липня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

  

Про затвердження Порядку уповноваження підприємств,

установ, організацій на виконання окремих повноважень

у сфері охорони прав на сорти рослин

 

Відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Я. Краснопольського.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", а також на виконання положень закону "Про наукову та науково-технічну експертизу". Прийняття даного наказу забезпечить виконання вимог законодавства в сфері охорони прав на сорти в частині уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання певних повноважень в сфері охорони прав на сорти рослин.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail:taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;

 

  

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин" (далі − проект наказу) розроблений на виконання прикінцевих і перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон) та "Про наукову та науково-технічну експертизу". Реалізація проекту наказу дозволить встановити єдиний порядок та критерії уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Метою прийняття проекту наказу є надання можливості повною мірою забезпечити дотримання належних умов для здійснення певних повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин; встановлення вимог до підприємств, установ, організацій, які здійснюватимуть від імені Компетентного органу певні функції (повноваження) у сфері охорони прав на сорти рослин, а також забезпечення прозорості процедури проведення уповноваження.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин";

Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів 

Прийняття наказу дозволить затвердити порядок та вимоги до підприємств, установ та організацій, які здійснюватимуть від імені Компетентного органу певні повноваження в сфері охорони прав на сорти рослин та створить умови безперешкодного доступу та інформування суб’єктів господарювання, громадських організацій щодо отримання підприємствами, установами та організаціями статусу експертного закладу в сфері охорони прав на сорти рослин.

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері

охорони прав на сорти рослин"

 

І. Визначення проблеми

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" від 08 грудня 2015 року № 864-VIII внесено ряд змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (надалі - Закон), в тому числі введено поняття експертного закладу, який в результаті уповноваження Компетентним органом, має право виконувати окремі повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин.

Актуальність та доцільність розробки проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин" (далі – проект наказу) обумовлено необхідністю встановлення єдиних вимог, за якими підприємства, установи, організації уповноважуються від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (далі – Компетентний орган) на виконання певних повноважень в сфері охорони прав на сорти рослин, а також для визначення процедури такого уповноваження.

Проектом наказу передбачається створити умови для вільного безперешкодного доступу та інформування суб’єктів господарювання та громадськості щодо уповноваження підприємств, установ, організацій.

Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є визначення порядку підтвердження підприємствами, установами, організаціями відповідного рівня компетентності, вимог щодо кількості кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, вимог до фінансових та матеріальних ресурсів, акредитованих лабораторій та системи управління якістю, переліку документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядку їх подачі.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує визначення та затвердження вищезазначених вимог,  порядку надання уповноваження.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття проекту наказу є надання можливості повною мірою забезпечити дотримання належних умов для здійснення певних повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин; встановлення вимог до підприємств, установ, організацій, які здійснюватимуть від імені Компетентного органу певні функції (повноваження) у сфері охорони прав на сорти рослин, а також забезпечення прозорості процедури проведення уповноваження.

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваги обраного способу

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Вирішення порушених проблемних питань окремими юридичними/фізичними особами без відповідної нормативно-правової підтримки з боку держави не матиме системного і комплексного характеру на всій території України. Не забезпечить врегулювання зазначеного питання через відсутність правових механізмів, які б дозволили максимально захистити національного виробника та іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у сфері охорони прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Порушує вимоги Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" від 08 грудня 2015 року № 864-VIII. Крім того, у разі не встановлення уповноваження експертного закладу на певний вид діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин виконання цих функцій має забезпечити центральний орган виконавчої влади в сфері охорони прав на сорти рослин (Компетентний орган) або це призведе до неможливості виконання повноважень в сфері охорони прав на сорти рослин взагалі, оскільки Законом не встановлено іншого порядку взаємодії між Компетентним органом, експертним закладом та суб’єктами господарювання, що мають намір подати заявку з метою реєстрації прав на сорт рослин.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин". Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість створення в Україні ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Перевагами обраного способу досягнення встановленої цілі є безпосереднє державне регулювання, яке направлене на встановлення вимог щодо уповноваження підприємств, установ та організацій на виконання окремих повноважень  відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" від 8 грудня 2015 року № 864-VIII.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1-

Відсутність регулювання

Відсутні

Неспроможність відповідних державних інституцій виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин.

Втрати державного бюджету України через відсутність надходжень зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин.

Виникнення корупційних ризиків через неврегульованість нормативно-правової бази при державній реєстрації прав на сорти рослин.

Не матиме системного і комплексного характеру на всій території України.

Альтернатива 2 –Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Виникнення суперечностей та правових колізій між основними положеннями чинного Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та змінами і доповненнями, які внесені Законом України від 8 грудня 2015 р. №864-VIII.

Неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин.

Перспектива судового оскарження дій або бездіяльності Компетентного органу через невиконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" зі змінами від 8 грудня 2015 року в частині не виконання окремих повноважень в сфері охорони прав на сорти рослин.


Альтернатива 3 –Затвердження нового регуляторного акту

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони прав на сорти рослин. Надання можливості захистити державні інтереси в сфері охорони прав на сорти рослин, створення в Україні ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Усунення ризиків корупційних зловживань у сфері реєстрації прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Покращення надходжень до державного бюджету, підвищення інвестиційної привабливості України в світових масштабах. Удосконалення державної політики в сфері охорони прав на сорти рослин.

Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат на його впровадження, крім витрат на оприлюднення проекту регуляторного акта та затвердженого рішення. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку змін законодавства України у сфері регулювання  питання, що стосується зборів та платних послуг за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Полегшення набуття та охорони прав на сорти рослин.

Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин. Формування конкурентного середовища на ринку послуг, що стосується сфери охорони прав на сорти рослин

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

401

9

32

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,2

86,1

1,9

6,8

100

*Примітка. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідпиємств  складає  8,7%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,3%.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави. Забезпечення здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке дасть можливість створити ефективну систему захисту прав селекціонерів. Встановлення чіткої процедури уповноваження дасть можливість забезпечити дотримання належних умов для здійснення певних повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин.

Позитивно на дію цього акта можуть вплинути реформи у політичній та економічній сферах, що впливатимуть на збільшення кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері набуття та захисту прав на сорт рослин.

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0,0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

17 769 000,0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

24 678 600,0

 

Розрахунки витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

 

Альтернатива 2 - Залишення діючого регулювання без змін:

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, по яких здійснюються витрати, грн.

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації

0

0

2.

Податки, збори, платні послуги (зміна розмірів, виникнення чи усунення необхідності у сплаті зборів):

 за проведення формальної експертизи сортів рослин;

 за проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин ВОС-тест (гібридів та сортів);

за проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин ВОС-тест за даними заявника;

за проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин ПСП

 

 

 

1300,0

 

1900,0

 

 

 

210,0

 

4070,0

 

 

 

1300,0 х К1 = 1300 х 1500 = 1950000,0

1900,0 х N х К2 + 1900 х К3=1900,0 х 3 х 1250 + 1900 х 1050 = 9120000,0

210,0 х К4 = 210,0 х 200 = 42000,0

4070,0 х К5 = 4070,0 х 1500= 6105000,0

3.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів,   ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення   експертиз, сертифікації тощо)  та  інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

18,0

 

18,0 х К6 = 18,0 х 4000 = 72000,0

4.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

15,0

15,0 х К6 = 15 х 4000 = 60000,0

5.

Інше: транспортні, поштові витрати

105,0

105,0 х К6 = 105,0 х  4000 = 420000,0

6.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5)

17 769 000,0

 

Альтернатива 3 - Затвердження нового регуляторного акту:

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 сорт рослин, грн

Сума за К сортів рослин, по яких здійснюються витрати, грн

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки, збори, платні послуги (зміна розмірів, виникнення чи усунення необхідності у сплаті зборів):

за проведення формальної експертизи сортів та гібридів рослин;

за проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин ВОС-тест;

за проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин ВОС-тест за даними заявника;

за проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин ПСП

 

 

 

1300,0

 

 

5400,0

 

 

378,0

 

 

6510,0

 

 

 

 

1300,0 х К1 = 1300,0 х 1500 = 1950000,0

 

5400,0 х (К1 + К2)= 5400  х (1250 + 1050) =12420000,0

 

378,0 х К4 = 378,0 х 200 = 75600,0

6510,0 х К5 = 6510,0 х 1500 = 9765000,0

3.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо та інших послуг (проведення  наукових, інших експертиз,  страхування тощо)

 

15,0

 

15,0 х К6 = 15,0 х 4000 = 60000,0

4.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

12,0

12,0 х К6 = 12,0 х 4000 =  48000,0

5.

Інше: транспортні, поштові витрати

90,0

90,0 х К6 = 90,0 х  4000= 360000,0

6.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5)

24 678 600,0

Примітка:

К1 – кількість заявок на сорти рослин, по яких подаються документи заявки;

К2 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ВОС (гібриди);

К3 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ВОС (сорти);

К4 – кількість сортів рослин, які проходять кваліфікаційну експертизу ВОС безпосередньо у заявника;

К5 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ПСП;

К6 – загальна кількість сортів рослин, які проходять кваліфікаційну експертизу ВОС та ПСП протягом року.

N – коефіцієнт складності проведення експертизи гібридів на відмінність, однорідність та стабільність.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом реалізації даного регуляторного акта, яким пропонується встановити дієвий механізм уповноваження підприємств, установ, організацій на право здійснювати від імені Компетентного органу певні повноваження в сфері охорони прав на сорти рослин.

 


Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –Відсутність регулювання

Відсутні

Неможливість виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", виникнення корупційних ризиків, втрати для державного бюджету, неспроможність захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Виникнення правових колізій, неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин, перспектива судового оскарження бездіяльності Компетентного органу, неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та значні негативні наслідки альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива

3 – Затвердження нового регуляторного акту

Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", усунення корупційних ризиків та забезпечення спроможності для громадян і суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Відсутні

Оскільки через затвердження нового регуляторного акту цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою, та враховуючи відсутність витрат альтернатива 3 - Затвердження нового регуляторного акту займає перше місце у рейтингу

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту немає

Місце № 2

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт:

сприятиме спрощенню процедури набуття прав на сорти рослин;

забезпечить створення правового підґрунтя для надання можливості громадянам користуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин;

надасть можливість повною мірою забезпечити здійснення підприємствами, установами, організаціями певних повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин;

визначить порядок підтвердження підприємствами, установами, організаціями відповідного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подачі та поширює його дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Запланований строк дії регуляторного акту - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні ведення Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин є постійною.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі змін, внесених до законодавчих актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект постанови.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акту:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

5. Кількість заявок, поданих заявниками з метою набуття прав на сорт рослин.

6. Кількість ботанічних таксонів, сорти яких проходитимуть кваліфікаційну експертизу в експертних закладах.

7. Кількість ботанічних таксонів, сорти яких проходитимуть кваліфікаційну експертизу за даними заявника.

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика".

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом збору пропозицій та зауважень, а також їх аналізу.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки, в результаті якого відбудеться порівняння базового та повторного обстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

  

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux