портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 15 листопада 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

  

Про затвердження Порядку проведення державної

ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових

добавок та ветеринарних препаратів, які містять

генетично модифіковані організми

 

Відповідно до пункту 4 Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 919 "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", та з метою здійснення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів державного контролю та нагляду за безпечністю і якістю ветеринарних препаратів, кормів, кормових добавок під час їх обігу

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                           Максим МАРТИНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми" (далі – проект наказу) підготовлено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 919 "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

Розробником проекту наказу є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Проект наказу, а також аналіз регуляторного впливу оприлюднено на
веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ – Регуляторна політика) та веб-сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua, розділ – Обговорення документів).

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу на поштову та/або електронні адреси: Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, www.minagro.gov.ua); Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, licenzia@vet.gov.ua); Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, inform@dkrp.gov.ua).

 

 

  Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                           Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу.

Забезпечення здоров’я тварин та епізоотичного благополуччя країни – одне з найважливіших завдань Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба), тому приділяється значна увага організації та проведенню заходів щодо захисту тварин від збудників заразних хвороб,  а також зменшенню або усуненню ризиків виникнення таких хвороб та якості продукції тваринного походження через систему державної реєстрації кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів.

Засобом запобігання та профілактики таких хвороб є вакцинація тварин за допомогою сучасних кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, серед них – корми, кормові добавки та ветеринарні препарати, які містять генетично модифіковані організми (далі – ГМО). У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні  та  використанні генетично модифікованих організмів" (далі – Закон про біобезпеку) містяться посилання на особливості реєстрації кормів, корових добавок та ветеринарних препаратів з ГМО.

Слід зазначити, що виробництво та обіг ветеринарних препаратів регулюється  розділом  Х  Закону  України "Про ветеринарну медицину" (далі – Закон про ветеринарну медицину). Зокрема, статтею 63 Закону про ветеринарну медицину регламентується порядок здійснення державної реєстрації ветеринарних препаратів. Крім цього, порядок здійснення державної реєстрації ветеринарних препаратів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р., № 1349 "Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів" та наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 14.07.2008 р., № 133 "Про затвердження форм заяв, текстової інформації на пакуванні (маркування), переліку матеріалів реєстраційного досьє та порядку його формування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.2008 р. за № 727/15418.

Наразі питання державної реєстрації кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів з ГМО залишається неврегульованим. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 919 "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" затверджено Порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням. Зазначена постанова передбачає проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО. Відповідно розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми" (далі – проект наказу).

Проектом наказу передбачається затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 919 "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" з метою повного нормативно-правового забезпечення процедури державної реєстрації кормів, кормових  добавок  та ветеринарних препаратів, які містять або виготовлені з ГМО.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту наказу встановить єдиний для всіх суб’єктів порядок проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми, що, в свою чергу, буде сприяти забезпеченню умов для здійснення державної реєстрації зазначеної продукції, виробленої з ГМО та відповідного державного контролю на цьому етапі.

У разі прийняття проекту наказу уповноважені державні установи будуть мати правові та методологічні підстави для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи ГМО, що містяться в кормах, кормових добавках та ветеринарних препаратах.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Закон України "Про ветеринарну медицину", Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 919 "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація норм проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза проекту акта не проводилася.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (http://www.consumer.gov.ua) у розділі "Діяльність", підрозділ "Обговорення проектів документів" та на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми" приведе процедуру реєстрації кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять або виготовлені з генетично модифікованих організмів у відповідність до актів, що мають вищу юридичну силу.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                               Максим МАРТИНЮК 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми"

 

І. Визначення проблеми

Забезпечення здоров’я тварин та епізоотичного благополуччя країни – одне з найважливіших завдань Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), тому приділяється значна увага організації та проведенню заходів щодо захисту тварин від збудників заразних хвороб, а також зменшенню або усуненню ризиків виникнення таких хвороб та якості продукції тваринного походження через систему державної реєстрації кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів.

Набагато легше та економічно вигідніше запобігти виникненню хвороби, ніж вживати заходів з її ліквідації. Дієвим засобом запобігання та профілактики таких хвороб є вакцинація тварин за допомогою сучасних кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, серед них – корми, кормові добавки та ветеринарні препарати, які містять генетично модифіковані організми (далі – ГМО). У Законі України від 31.05.2007 р., № 1103-V "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"(далі – Закон про біобезпеку) містяться посилання на особливості реєстрації кормів, корових добавок та ветеринарних препаратів з ГМО.

Слід зазначити, що виробництво та обіг ветеринарних препаратів регулюється розділом Х Закону України "Про ветеринарну медицину" (далі – Закон про ветеринарну медицину). Зокрема, статтею 63 Закону про ветеринарну медицину регламентується порядок здійснення державної реєстрації ветеринарних препаратів. Крім цього, порядок здійснення державної реєстрації ветеринарних препаратів регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1349 "Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів"та наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 14.07.200 № 133 "Про затвердження форм заяв, текстової інформації на пакуванні (маркування),переліку матеріалів реєстраційного досьє та порядку його формування".

Наразі питання державної реєстрації кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів з ГМО залишається неврегульованим. Так,постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 919 "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" передбачено Порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням. Зазначена постанова передбачає проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО.

У зв’язку з цим, розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми"(далі – проект наказу).

Проектом наказу передбачається затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми,на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 року № 919 "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", з метою повного нормативно-правовогозабезпечення процедури державної реєстрації кормів, кормових  добавок  та ветеринарних препаратів, які містять або виготовлені з ГМО.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

Ні

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект наказу підготовлено з метою затвердження порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 919 "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", з метою повного нормативно-правового забезпечення процедури державної реєстрації кормів, кормових  добавок  та ветеринарних препаратів, які містять або виготовлені з ГМО.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів.

 

Види альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої ситуації без змін

Не забезпечує досягнення цілей оскільки відсутність порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організмиблокує роботу механізму регулювання державної реєстрації кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять або виготовлені з ГМО, становить потенційну загрозу епізоотичній безпеці держави та сприяє відсутності контролю держави за кормами, кормовими добавками та ветеринарними препаратами згаданої групи;

Прийняття запропонованого проекту наказу

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

Передбачає задоволення інтересів всіх зацікавлених сторін;

Встановлює прозоре та зрозуміле регулювання;

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Не забезпечує досягнення цілей, є неприйнятною, враховуючи малоймовірність її реалізації у найближчому майбутньому.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні.

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття запропонованого проекту наказу

Прийняття проекту наказу дозволить розв’язати визначену проблему в цілому.

Стане невід’ємною частиною процедури державної реєстрації кормів, кормових  добавок  та ветеринарних препаратів, які містять або виготовлені з ГМО. А також буде захищати український ринок від проникнення кормів, кормових  добавок  та ветеринарних препаратів, які не відповідають належним ветеринарно-санітарним вимогам.

Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації.

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробляє проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів", який може не містить зміни до встановленої процедури державної реєстрації продукції виробленої з ГМО та вимог до проведення відповідної державної ветеринарно-санітарної експертизи.

Є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

Не передбачено

Не передбачено

Прийняття запропонованого проекту наказу

Не передбачено

Не передбачено

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Не передбачено

Не передбачено

 

Оцінка на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

15

247

922

6322

7506

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,2

3,3

12,3

84,3

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні.

Неврегульований механізм проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми.

Прийняття запропонованого проекту наказу

Наявність чіткого та зрозумілого порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми.

Витрати можливі для тих суб’єктів, які будуть подавати документи на проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, єдиний розмір збору за таку адміністративну послугу становить 200 грн.

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробляє проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів", який може не містить змін до встановленої процедури державної реєстрації продукції, виробленої з ГМО та вимог до проведення відповідної державної ветеринарно-санітарної експертизи.

Є неприйнятною,оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблем)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття запропонованого проекту наказу

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів держави та суб’єктів господарювання.

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

1

Необґрунтований і невідомий час очікування можливого всебічно-охоплюючого нормативного документа затвердженого на рівні Верховної Ради України.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні.

Відсутній порядок проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми.

Не враховує інтереси жодної зі сторін.

Прийняття запропонованого проекту наказу

Чіткий порядок проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми, додержання вимог чинного законодавства, створення умов для здійснення державної реєстрації зазначеної продукції виробленої, з ГМО, та відповідного державного контролю.

Не передбачаються.

Проблема вирішена.

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Можливі зміни до встановленої процедури державної реєстрації продукції виробленої з ГМО та вимог до проведення відповідної державної ветеринарно-санітарної експертизи.

Час очікування можливого прийняття нормативного документу невідомий.

Вирішення проблеми залишається під питанням.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої ситуації без змін

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі.

Х

Прийняття запропонованого проекту наказу

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх суб’єктів, на яких проблема справляє вплив.

Х

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Прийняття проекту наказу встановить єдиний для всіх суб’єктів порядок проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми, що, в свою чергу, буде сприяти забезпеченню умов для здійснення державної реєстрації зазначеної продукції виробленої з ГМО та відповідного державного контролю на цьому етапі.

У разі прийняття проекту наказу уповноважені державні установи будуть мати правові та методологічні підстави для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи ГМО, що містяться в кормах, кормових добавках та ветеринарних препаратах.

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для розв’язання проблеми:

Довести вимоги наказу до відома співробітників ветеринарних підрозділів Держпродспоживслужби;

Забезпечити виконання вимог наказу в роботі Державного науково-дослідного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок та Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів;

Забезпечити інформування громадськості та суб’єктів господарювання про вимоги наказу шляхом його оприлюднення на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики та Держпродспоживслужби, а також шляхом роз’яснювальної роботи через територіальні органи Держпродспоживслужби та управління агропромислового розвитку.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

Провести навчання відповідального персоналу щодо особливостей подачі документів для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи ГМО, що містяться в кормах, кормових добавках та ветеринарних препаратах;

Переглянути внутрішні операційні та управлінські процеси щодо підготовки документів для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи ГМО, що містяться в кормах, кормових добавках та ветеринарних препаратах;

Передбачити в планах необхідні матеріальні та фінансові ресурси, в залежності від потреб підприємства на виконання вимог наказу.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи державної влади, зокрема, Держпродспоживслужба, уповноважені державні установи: Державний науково-дослідний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок та Державний науково-контрольний інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, при введенні в дію запропонованого проекту регуляторного акту не понесуть додаткових витрат коштів державного бюджету, а також витрат на контроль його виконання.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузі ветеринарної медицини та скотарства, наказ доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною та буде залежати від змін у законодавстві.

Зміна строку дії наказу можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, рекомендацій відповідних міжнародних організацій чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності порядку будуть встановлюватися після набрання чинності проекту наказу.

Прогнозними значеннями показників результативності дії регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – 7506 суб’єктів господарювання діяльність яких пов’язана з виготовленням, імпортом та реалізацією кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua) розділ "Діяльність", підрозділ "Обговорення проектів документів"та на офіційному веб-порталі Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика"). 

4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта – разово орієнтовно 6 годин для відповідальних працівників на ознайомлення із новим порядком, а також для проведення навчання персоналу, в залежності від рівня попередньої підготовки, орієнтовно до 12 годин. Час, витрачений в даному випадку, має обліковуватись в межах норм часу, що витрачається на виконання безпосередніх фахових обов’язків.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Держпродспоживслужбою шляхом обробки статистичної звітності.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через рік після набрання чинності зазначеним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних щорічно, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результатів виконання наказу.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності будуть використовуватися дані, отримані за результатами перевірок, проведених структурними підрозділами Держпродспоживслужби та її територіальними органами.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників результативності дії цього акта, до регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни. 

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики  

та продовольства України                                                                                                                                                                            Максим МАРТИНЮК Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux