портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 26 лютого 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                            Київ                                                               №___________

 

Про затвердження Порядку про вибірковий

фітосанітарний контроль

 

Відповідно до абзацу третього статті 5, частини другої статті 40 Закону України “Про карантин рослин”, підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок про вибірковий фітосанітарний контроль, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                          О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль”

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль”розроблено відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про карантин рослин”.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль” оприлюднено шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, е-mail: www. minagro.gov.ua;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, e-mail: law@vet.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                   Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Мінагрополітики “Про затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль” (далі – проект наказу) розроблено відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про карантин рослин” для проведення огляду та фітосанітарної експертизи  імпортних вантажів з об’єктами регулювання, з метою охорони території України від занесення регульованих шкідливих організмів, проведення моніторингу імпортних вантажів на виявлення регульованих шкідливих організмів, запобігання та недопущення ввезення заражених вантажів на територію України.

При фітосанітарній експертизі проводиться аналіз об'єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів. Метою фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання є виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів.

Визначений відсоток вантажів з об’єктами регулювання, які підлягають обов'язковому розширеному фітосанітарному контролю в межах однієї категорії є неоднаковим і встановлюється на основі даних щодо виявлення карантинних організмів у вантажах з об'єктами регулювання будь-якого походження, що імпортуються, а також на основі інших факторів, що можуть впливати на життя та здоров'я рослин, враховуючи результати аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону.

Відповідно до статті 62 глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) до живих рослин будь-якого походження відносяться рослини та їх живі частини,  включаючи насіння.

Продукти рослинного походження означають продукти рослинного походження, що не були оброблені або пройшли легку підготовку до тієї межі, коли вони не є рослинами.

Проект наказу розроблено з метою покращення службової діяльності державних фітосанітарних інспекторів при реалізації повноважень, та у зв’язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів у сферi карантину рослин у відповідність до вимог Закону України “Про карантин рослин”

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів у сферi карантину у відповідність до чинного законодавства України.

Досягнення вказаної мети можливе шляхом прийняття

проекту наказу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України “Про карантин рослин”, постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 705 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не потребує витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційних веб-сайтах Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та  Міністерства аграрної політики та продовольства України відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу надасть можливість проводити моніторинг імпортних вантажів з об’єктами регулювання для перевірки їх фітосанітарного стану, не допускати проникнення на територію України регульованих шкідливих організмів разом з імпортними вантажами, встановлювати аналіз фітосанітарного ризику до об’єктів регулювання, які ввозяться на територію України з різних країн.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                   Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль”

 

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 40 Закону України "Про карантин рослин" центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, на основі даних щодо виявлення карантинних організмів у вантажах з об'єктами регулювання будь-якого походження, що імпортуються, а також на основі інших факторів, що можуть впливати на життя та здоров'я рослин, враховуючи результати аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього Закону, встановлює спеціально визначений відсоток вантажів, які підлягають обов'язковому розширеному фітосанітарному контролю.

Обов'язковий розширений фітосанітарний прикордонний контроль на кордоні застосовується відповідно до порядку про вибірковий фітосанітарний контроль, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, до початку нового календарного року на наступний рік.

Розділом IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) та додатком до Угоди ХІ "Перевірки імпорту та оплата перевірок" передбачено, що при проведенні перевірок щодо здоров’я рослин, Сторона-імпортер забезпечує, щоб ці рослини, продукти рослинного походження та інші об’єкти регулювання були ретельно оглянуті на офіційних підставах, в повному обсязі або лише їх зразки, для того щоб переконатися, що вони не забруднені шкідливими організмами.

Крім того, у додатку ХІ Угоди про асоціацію зазначено, що Сторона-імпортер може проводити перевірки відправлених товарів з метою верифікації фітосанітарного статусу. Зменшена частота імпортних перевірок щодо здоров’я рослин може встановлюватися до товарів, які регулярно перевозяться за винятком рослин призначених для посадки.

Впровадження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль передбачає проведення моніторингу щодо фітосанітарного статусу імпортних об’єктів регулювання з метою недопущення проникнення на територію України карантинних організмів, що значно покращить імідж України в якості торговельного партнера, та матиме позитивні наслідки для населення забезпечивши безпечними та якісними продуктами.

Наразі, відповідний Порядок про вибірковий фітосанітарний прикордонний контроль не затверджений Мінагрополітики України, тобто відсутній відповідний підзаконний нормативно-правовий акт, який регулює зазначене питання.

Слід зазначити, що визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, оскільки у даному випадку стає реальною загроза невиконання вимог актів вищої юридичної сили.

В зв’язку з цим, проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання за рахунок проведення обов'язкового розширеного фітосанітарного прикордонного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Враховуючи обґрунтовану необхідність державного регулювання зазначених суспільних відносин та з метою вирішення існуючої проблеми, розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль” (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено з метою охорони території України від занесення регульованих шкідливих організмів разом з імпортними вантажами, які підлягають фітосанітарному контролю, покращення службової діяльності державних фітосанітарних інспекторів при реалізації повноважень, та у зв’язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів у сферi карантину рослин у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів у сферi карантину у відповідність до чинного законодавства України, шляхом встановлення спеціально визначеного відсотку вантажів, які підлягають обов'язковому розширеному фітосанітарному контролю та порядку проведення відповідного контролю.

3. Прийняті альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Невідповідність вимогам законодавства України. Такий спосіб не забезпечить врегулювання вибіркового фітосанітарного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція)

Альтернативи запропонованому способу відсутні.

Від такого способу краще відмовитися.

Не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Існує загроза невиконання актів вищої юридичної сили.

Обраний спосіб

Відповідає вимогам законодавства України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який забезпечить приведення нормативно-правових актів у сферi карантину у відповідність до вимог чинного законодавства.

Забезпечує дотримання принципів державної регуляторної політики.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом видання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль”.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами відстеження.

Порядком про вибірковий фітосанітарний контроль встановлюються спеціально визначені відсотки вантажів з об'єктами регулювання за такими категоріями: живі рослини будь-якого походження, продукти рослинного походження, інші об'єкти регулювання будь-якого походження.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів у сферi карантину рослин у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта – висока.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Для суб’єктів господарювання впровадження цього регуляторного акта не призведе до збільшення витрат, пов’язаних з необхідністю вивчення основних положень регуляторного акта.

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Водночас, на дію регуляторного акта можуть вплинути такі зовнішні чинники, як зміна законодавства (скасування регулювання). Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта. Тому, буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

Оцінка можливості впровадження проекту регуляторного акта та виконання її вимог суб’єктами господарювання та фізичними особами, які ввозять (пересилають) вантаж (об’єкти регулювання) на митну територію України.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту наказу не передбачають погіршення стану регулювання зазначеної проблеми для суб’єктів господарювання та фізичних осіб які ввозять (пересилають) вантаж (об’єкти регулювання) на митну територію України.

6. Очікувані результати прийняття акта

Впровадження запропонованого нормативно-правового акта не потребує додаткових витрат.

 

вигоди

витрати

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Забезпечення охорони території України від занесення регульованих шкідливих організмів.

Не очікується.

Недопущення ввезення на територію України вантажу зараженого карантиними організмами. 

Запобігання проникненню регульованих шкідливих на територію України. 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Підвищення якості та ефективності роботи державних фітосанітарних інспекторів на державному кордоні. 

Не очікується.

Чітка регламентація процедури перiодичності проведення розширеного фітосанітарного контролю та лабораторних дослiджень деяких вантажів з об’єктами регулювання, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Запобігання проникненню регульованих шкідливих на територію України.

Не очікується.

Покращання показників безпеки та якості харчової продукції.

Зменшення кількості неякісних вантажів, що є небезпечними для споживання населенням.

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Строк дії цього нормативно-правового акта не може бути обмежено у часі, але можливим є внесення змін до нього.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності після набрання чинності регуляторного акта є відсутність звернень суб’єктів господарювання, щодо застосування даного регуляторного акта.

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат коштів з державного бюджету України.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий з огляду на його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання для виконання вимог акта, не зміниться.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається. Зменшення розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією цього акта, не прогнозується. Не передбачається створення державних цільових фондів.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта. Дія проекту наказу поширюватиметься на суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які ввозять (пересилають) на митну територію України групи вантажів з об’єктами регулювання, які підлягають проведенню фітосанітарних заходів.

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися Держветфітослужбою України (Держпродспоживслужбою).

Базове відстеження результативності проекту наказу здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом, але не пізніше дня проведення повторного відстеження, шляхом збору кількості звернень суб’єктів господарювання та інформації щодо кількості затримок вантажів з об’єктами регулювання.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних порівняно з даними базового відстеження результативності.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Наукові установи для здійснення відстеження не залучатимуться.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський            Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux