портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 28 жовтня 2014

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України " Про затвердження Порядку планування, використання та обліку власних надходжень Держлісагентства України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства "

Проект

 

           

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                    №_____________

 

Про затвердження Порядку планування, використання

та обліку власних надходжень Держлісагентства України,

Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з

лісового і мисливського господарства та обласних управлінь

лісового та мисливського господарства

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок планування, використання та обліку власних надходжень Держлісагентства України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства (далі – Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Державного агентства лісових ресурсів України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства забезпечити безумовне виконання вимог Порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2000 року № 97 “Про використання коштів, отриманих від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, а також за видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини та порушень правил полювання”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2000 року за № 599/4820.

4. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  І.О. Швайка

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування, використання та обліку власних надходжень Держлісагентства України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування, використання та обліку власних надходжень Держлісагентства України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства” (далі – проект наказу) Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблений з метою врегулювання питання використання коштів спеціального фонду на розвиток мисливства.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–порталі Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна. е-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua, тел. 226-22-12, факс 226-22-12.

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                         О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування, використання та обліку власних надходжень Держлісагентства України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства”.


1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Наказ Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2000 року № 97 “Про використання коштів, отриманих від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, а також за видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини та порушень правил полювання” втратив актуальність, оскільки відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 червня 2011 р. № 491-р “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством лісових ресурсів, його територіальними органами та республіканським комітетом Автономної республіки Крим з лісового і мисливського господарства, та розміру плати за їх надання, окремі види платних послуг що передбачені у зазначеному наказі, визнані як платні адміністративні послуги та зараховуються до Державного бюджету України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2000 року № 97 “Про використання коштів, отриманих від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, а також за видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини та порушень правил полювання” та затвердити Порядок планування, використання та обліку власних надходжень Держлісагентства України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Бюджетний кодекс України, Закон України “Про мисливське господарство та полювання”; постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту наказу не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Відповідно до вимог Конвенції про доступ до інформації та участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з відповідних питань, проект наказу розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства лісових ресурсів України з метою громадського обговорення та одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань у встановленому законодавством порядку.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Положення проекту наказу не мають впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Затвердження наказу забезпечить при ведення нормативно-правових актів міністерства до вимог чинного законодавства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В. Сень

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування, використання та обліку власних надходжень Держлісагентства України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Затвердження Порядку планування, використання та обліку власних надходжень Держлісагентства України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства (далі – Порядок) обумовлено необхідністю приведення до вимог чинного законодавства.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Затвердження Порядку відповідатиме вимогам чинного законодавства та врегулює питання використання коштів спеціального фонду на розвиток мисливства.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб – це залишити існуючу ситуацію, яка склалася на сьогодні без змін. Однак цей спосіб є неприйнятним, оскільки не буде в повній мірі забезпечить виконання завдань з охорони і відтворення мисливської фауни.

Другий спосіб – це прийняття проекту наказу. Цей спосіб є оптимальним, оскільки буде забезпечено приведення нормативно-правового акту до вимог чинного законодавства та забезпечить виконання завдань з охорони і відтворення державного мисливського фонду.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта до вимог чинного законодавства та дозволить здійснювати ефективну державну політику у сфері мисливського господарства та полювання.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства лісових ресурсів України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде вирішено питання удосконалення чинного нормативно-правового акта та надасть можливість здійснювати ефективну державну політику у сфері мисливського господарства та полювання.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечить більш якісне проведення біотехнічних заходів, спрямованих на відтворення та охорону державного мисливського фонду від браконєрства

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати відсутні, що підтверджує необхідність даного регулювання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акта не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є приведення нормативно-правового акта з питань формування спеціального фонду Держлісагентства України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства за рахунок надходжень від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин у відповідність до вимог чинного законодавства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній. Проект наказу розміщено на веб-порталі Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua та на веб-сайті Державного агентства лісових ресурсів України www.dklg.kmu.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для цих відстежень – дослідження  статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                      О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux