портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 28 липня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

  

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації

аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

 

Відповідно до частини сьомої статті 182 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Я. Краснопольського.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

  

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу розроблений на виконання частини сьомої статті 182 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України  від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі – проект наказу).

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович,

тел./факс: 279-27-04.

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)" (далі – проект наказу) розроблений на виконання частини сьомої статті 182 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням проекту наказу є затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) здійснюється за такими видами:

- самостійне навчання (самоосвіта);

- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;

- навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів.

Організація навчань за професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами тематичних короткострокових семінарів здійснюється Мінагрополітики, та, за дорученням, проводиться підприємствами, установами, організаціями, що входять до сфери його управління які можуть залучати представників вищих навчальних закладів, наукових установ, інших державних органів, громадських і професійних об'єднань, тощо.

З метою оцінки результатів навчання, перевірки рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок застосовується підсумковий контроль, що здійснюється шляхом складання підсумкового заліку.

У разі успішного складення заліку Мінагрополітики видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Аудиторам із сертифікації (агрономам-інспекторам), які підвищували свою кваліфікацію шляхом самостійного навчання (самоосвіти) та набрали достатню кількість балів, передбачених проектом наказу, Мінагрополітики видає Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері:

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" з урахуванням змін внесених Законом України від 8 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів 

Прийняття проекту наказу дозволить виконати вимоги Закону шляхом затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що забезпечить вдосконалення їх професійної підготовки шляхом оновлення, поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці їх застосування при здійсненні діяльності у сфері насінництва та розсадництва.

 

 

Заступник Міністра аграрної   

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. Ковальова

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)"

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин".

На виконання частини сьомої статті 182 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Мінагрополітики розроблено проект наказу "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)" (далі - проект наказу), з метою вдосконалення професійної підготовки аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) шляхом оновлення, поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці їх застосування при здійсненні діяльності у сфері насінництва та розсадництва. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є встановлення процедури підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) та затвердження форми свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) здійснюється один раз на три роки за такими видами:

- самостійне навчання (самоосвіта);

- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;

- навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів.

Організація навчань за професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами тематичних короткострокових семінарів здійснюється Мінагрополітики, та за дорученням проводиться підприємствами, установами, організаціями, що входять до сфери його управління до яких можуть залучатися представники вищих навчальних закладів, наукових установ, інших державних органів, громадських і професійних об'єднань, тощо.

З метою оцінки результатів навчання, перевірки рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок застосовується підсумковий контроль, що здійснюється шляхом складання підсумкового заліку.

Для прийняття заліку Мінагрополітики утворюється комісія у складі голови комісії, заступника голови комісії, членів комісії та секретаря. Чисельність та персональний склад комісії затверджується наказом Мінагрополітики.

У разі успішного складення заліку Мінагрополітики видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Аудиторам із сертифікації (агрономам-інспекторам), які підвищили свою кваліфікацію шляхом самостійного навчання (самоосвіта) та набрали достатню кількість балів передбачену проектом наказу, Мінагрополітики видає свідоцтво про підвищення кваліфікації.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення існуючої ситуації без змін.

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки процес виробництва насіння (садивного матеріалу) вимагає на певних етапах його проведення відповідних кваліфікаційних заходів (польове оцінювання насіннєвих посівів, відбір проб насіння (садивного матеріалу), маркування та пакування партій насіння (садивного матеріалу), проведення яких може забезпечити лише аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який повинен підвищувати рівень своєї кваліфікації шляхом оновлення, поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці їх застосування при здійсненні діяльності у сфері насінництва та розсадництва.

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб – прийняття наказу.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми дасть можливість визначити процедуру підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) із видачею їм відповідного свідоцтва про підвищення кваліфікації, що в першу чергу забезпечить професійне виконання аудитором із сертифікації (агрономів-інспекторів) свої обов’язків на всіх етапах виробництва насіння.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Невтручання і

 залишення

існуючої ситуації без змін.

 

Мінімальні

Суб’єкти насінництва та розсадництва без участі аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) зможуть вирощувати насіння виключно для власних потреб, у зв’язку з чим, реалізація його як на внутрішньому так і зовнішньому ринках буде паралізованою, що в кінцевому результаті може вплинути на дефіцит насіння (садивного матеріалу), поширення насіння невідомого походження та якості та продовольчу безпеку країни.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб – прийняття наказу

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Висока

Для забезпечення виробництва та реалізації насіння (садивного матеріалу), у всіх європейських країнах присутній державний контроль за етапами його виробництва. В Україні цю роль будуть виконувати аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори), які повинні підвищувати свою професійну кваліфікацію шляхом самостійного навчання (самоосвіти). Завдяки професійній діяльності аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) покращиться якість насіння (садивного матеріалу), що позитивно вплине на виробництво продукції рослинництва та експортні можливості насіння (садивного матеріалу).

Витрати на організацію та проведення заліку із підвищення кваліфікації орієнтовно складатимуть в межах 1000 грн. на канцелярські товари.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення

існуючої ситуації без змін.

Мінімальні

Вірогідність придбання неякісного насіння

та/або садивного матеріалу, недоотримання прибутків та запланованих врожаїв через некомпетентність аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Відсутні.

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб – прийняття наказу.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Високі

Захист інтересів громадян шляхом отримання якісного насіння та садивного матеріалу, забезпечить стабільне виробництво продукції рослинництва (розсадництва) та отримання прибутків.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

невизначені

невизначені

невизначені

невизначені

Х

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

Х

Х

* У зв’язку із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 "Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Мінагрополітики листом № 37-13-2-13/4727 від 01.04.2016 звернулося до громадських організацій у сфері насінництва та розсадництва з проханням провести консультації з учасниками ринку насіння та надати відповідну інформацію, яка буде використана Мінагрополітики при розробці галузевих нормативно правових актів, в тому числі, при підготовці аналізу впливу регуляторного акту. У отриманих відповідях зазначено, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а відповідні дані відсутні у розпорядженні Мінагрополітики.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення

існуючої ситуації без змін.

Відсутні

Існує ймовірність придбання (продажу) неякісного насіння (садивного матеріалу), що може призвести до недоотримання запланованих врожаїв та прибутків. Неможливість експорту насіння вирощеного в Україні.

Відсутні.

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб – прийняття наказу.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Високі

Забезпечення здорової конкуренції у сфері насінництва та розсадництва, що позитивно вплине на якість виробництва насіння (садивного матеріалу), та забезпечить його вихід на міжнародні ринки. Посилення відповідальності за видачу документів на насіння (садивний матеріал).

Витрати на участь у заходах із підвищення кваліфікації та участь у кваліфікаційному заліку складають 215 000 грн.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

215 000

(витрати аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) на участь у заходах із підвищення кваліфікації та прибуття їх

на підсумковий залік,

кількість аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) – біля 500)

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.

-

-

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн.

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

30

30

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн.

-

-

8.

Інше (уточнити), грн.

Прибуття кандидатів на залік (середня вартість квитка)

 

400

 

400

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

430

430

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

500

500

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

215 000

215 000

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

-

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати

за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

30 грн.

-

30 грн.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення існуючої ситуації без змін.

 

1

Не відповідає Закону.

Можливе поширення неякісного насіння (садивного матеріалу), що може призвести до недоотримання запланованих врожаїв, прибутків, неможливість експорту насіння та негативно вплинути на продовольчу безпеку держави, через низьку кваліфікацію осіб, що відповідають за процес сертифікації насіння.

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб – прийняття наказу.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає європейським вимогам та вимогам сучасності. Із прийняттям зазначеного проекту наказу буде визначено порядок підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), який дасть змогу їм підвищувати свої професійні якості та забезпечити контроль та відповідальність за етапами виробництва насіння (садивного матеріалу), що позитивно вплине на виробництво насіння (садивного матеріалу) високої якості, розширення його експорту та надходження інвестицій в галузь насінництва.

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб – прийняття наказу.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Підвищення рівня професійної діяльності аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) забезпечить вдосконалення їх професійної підготовки шляхом оновлення, поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці їх застосування при здійсненні діяльності у сфері насінництва та розсадництва, що позитивно вплине на виробництво насіння (садивного матеріалу) високої якості, розширення його експорту та надходження інвестицій в галузь насінництва та розсадництва.

У громадян витрати, пов’язані із запровадженням наведеного проекту наказу відсутні.

У держави будуть витрати на організацію та проведення навчання та підсумкового заліку в сумі 1000 гривень.

У суб’єктів господарювання

витрати на прибуття на залік в сумі 215000 гривень (500 кандидатів).

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону та європейським вимогам. Сприяє покращенню якості насіння (садивного матеріалу), що сприятиме виходу вітчизняного насіння та садивного матеріалу на міжнародні ринки та залученню інвестицій у галузь насінництва та розсадництва.

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення існуючої ситуації без змін.

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону.

У громадян, суб’єктів господарювання та держави витрати відсутні.

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні не відповідає нормам Закону. Рівень кваліфікації аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) потрібно постійно підвищувати, оскільки в галузі постійно відбуваються зміни, що потребують оновлення відповідних знань та умінь. Через невідповідність кваліфікації осіб, що відповідають за процес сертифікації насіння в Україні можливе поширення неякісного насіння (садивного матеріалу), що може призвести до недоотримання запланованих врожаїв, прибутків та негативно вплинути на продовольчу безпеку держави.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо

переваги обраної альтернативи/причини

відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб – прийняття наказу.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Повністю відповідає нормам Закону та європейським вимогам. Розроблено та узгоджено спільно з галузевими асоціаціями та вітчизняними і міжнародними компаніями. Проведення робіт із сертифікації насіння кваліфікованими аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які підвищують свою професійну діяльність сприятиме покращенню якості виробництва насіння та садивного матеріалу в Україні та виходу його міжнародні ринки, адже в нормативному регулюванні галузі постійно відбуваються зміни, тому необхідно періодично оновлювати та поповнювати відповідні знання та уміння.

 

Відсутні

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення існуючої ситуації без змін.

Вигоди від запропонованого способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону та європейським вимогам.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект наказу, що дасть можливість встановлення процедури підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) здійснюється за такими видами:

- самостійне навчання;

- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;

- навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог проекту наказу для органів виконавчої влади будуть в частині організації проведення підсумкового заліку.

Для фізичних осіб витрати будуть пов’язані лише з прийняттям участі у заходах з проведення навчання та прибуття для участі у підсумковому заліку.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей насінництва та розсадництва, проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія буде поширюватися на аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) (біля – 500 суб’єктів);

кількість аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що взяли участь у заходах із підвищення кваліфікації;

кількість проведених навчальних занять та короткострокових семінарів;

кількість аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що склади підсумковий залік;

кількість аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом наказу, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, наказ буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua);

Прийнятий проект наказу буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом моніторингу кількості аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що взяли участь у заходах із підвищення кваліфікації, кількості організованих та проведених навчальних занять та короткострокових семінарів, кількість аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що склади підсумковий залік та отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту наказу шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту наказу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу кількості аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що взяли участь у заходах із підвищення кваліфікації, кількості організованих та проведених навчальних занять та короткострокових семінарів, кількість аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що склади підсумковий залік та отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

  

 

Заступник Міністра аграрної   

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. КовальоваДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux