портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 05 липня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

   

Про затвердження Порядку підтвердження рівня

компетентності та вимог до органів з оцінки

відповідності у сфері насінництва та розсадництва

 

Відповідно до статті 181 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Я. Краснопольського.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання Закону України від 08 грудня  2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

е-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011, 

е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва" (далі – проект наказу) розроблено на виконання пункту 3 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є затвердження порядку підтвердження підприємствами, установами, організаціями чи їхніми підрозділами відповідного рівня компетентності для здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, вимог щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, вимоги до акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядку їх подання.

3. Правові аспекти

Основним нормативно-правовим актом, що діє у даній сфері правового регулювання, є Закон України  від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким внесені зміни, зокрема, до Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

Прийняття проекту наказу не потребує внесення змін до чинних нормативно - правових актів з даного питання чи визнання їх такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить визначити порядок підтвердження підприємствами, установами, організаціями чи їхніми підрозділами рівня компетентності для здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, вимоги до акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідні для отримання уповноваження.

 

  

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва"

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин" та покладено ряд функції у сфері насінництва та розсадництва на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, статтею 181 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – Закон) передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику уповноважує орган з оцінки відповідності на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, зокрема встановлення відповідності насіння і садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва шляхом визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

здійснення лабораторного сортового контролю насіння і садивного матеріалу;

видачу сертифікатів на сортові і посівні якості насіння та сортові і товарні якості садивного матеріалу.

На сьогодні визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, здійснення лабораторного сортового контролю насіння і садивного матеріалу, видачу сертифікатів на сортові і посівні якості насіння та сортові і товарні якості садивного матеріалу здійснюється Державною інспекцією сільського господарства України, яка знаходиться в стадії ліквідації.

У зв’язку із зазначеним, та відповідно до статті 181 Закону, існує необхідність у прийнятті проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва" (далі – проект наказу), яким буде визначено механізм підтвердження підприємствами, установами, організаціями чи їхніми підрозділами відповідного рівня компетентності для здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, вимог щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, вимоги до акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядку їх подання.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є встановлення процедури підтвердження підприємствами, установами, організаціями чи їхніми підрозділами відповідного рівня компетентності для здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, вимог щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, вимоги до акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядку їх подання.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Невтручання і залишення існуючої ситуації

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки процес виробництва насіння (садивного матеріалу) вимагає на певних етапах проведення його відповідних кваліфікаційних заходів (визначення схожості насіння, аналізування ураження хворобами, заселеності шкідниками, аналізування на чистоту, вологість та інше).

Альтернатива 2

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Встановлення процедури підтвердження підприємствами, установами, організаціями чи їхніми підрозділами відповідного рівня компетентності для здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва сприятиме

встановленню відповідності насіння і садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва шляхом визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

здійснення лабораторного сортового контролю насіння і садивного матеріалу;

видачу сертифікатів на сортові і посівні якості насіння та сортові і товарні якості садивного матеріалу.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Невтручання і

 залишення

існуючої ситуації

Мінімальні

Суб’єкти господарювання без участі органів з оцінки відповідності зможуть вирощувати насіння виключно для власних потреб, у зв’язку з чим, реалізація його як на внутрішньому так і зовнішньому ринках буде паралізованою, що в кінцевому результаті може вплинути на дефіцит насіння (садивного матеріалу), поширення насіння невідомого походження та якості та продовольчу безпеку країни.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Висока

Для забезпечення виробництва та реалізації насіння (садивного матеріалу), у більшості європейських країнах присутній державний контроль за етапами його виробництва. В Україні цю роль будуть виконувати органи з оцінки відповідності. Завдяки їх діяльності покращиться якість насіння (садивного матеріалу), що позитивно вплине на виробництво продукції рослинництва та експортні можливості насіння (садивного матеріалу).

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Невтручання і залишення

існуючої ситуації

Мінімальні

Вірогідність придбання неякісного насіння

та/або садивного матеріалу, недоотримання прибутків та запланованих врожаїв.

Відсутні.

Альтернатива 2

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Високі

Захист інтересів громадян шляхом отримання якісного насіння та садивного матеріалу, що забезпечить стабільне виробництво продукції рослинництва (розсадництва) та отримання прибутків.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

невизначені

невизначені

невизначені

невизначені

Х

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

Х

Х

* Дія проекту наказу поширюється на юридичних осіб.

** У зв’язку із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України                від 11 березня 2004 року № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Мінагрополітики листом від 01.04.2016 № 37-13-2-13/4727 звернулося до громадських організацій у сфері насінництва та розсадництва з проханням провести консультації з учасниками ринку насіння та надати відповідну інформацію, яка буде використана Мінагрополітики при розробці галузевих нормативно-правових актів, в тому числі, при підготовці аналізу впливу регуляторного акту. У отриманих від громадських організацій відповідях зазначено, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а відповідні дані відсутні в розпорядженні Мінагрополітики.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення існуючої ситуації

 

Відсутні

Існує ймовірність придбання (продажу) неякісного насіння (садивного матеріалу). Неможливість встановлення особи, яка видала сертифікат на насіння (садивний матеріал), якість яких не відповідає стандартам на насіння (садивний матеріал).

Відсутні.

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Високі

Забезпечення здорової конкуренції у сфері насінництва та розсадництва, що позитивно вплине на якість виробництва насіння (садивного матеріалу), та забезпечить його вихід на міжнародні ринки. Відповідальність за видачу документів на насіння (садивний матеріал).

Витрати, пов’язані із запровадженням зазначеного наказу, у суб’єктів господарювання будуть лише на підготовку та направлення до Мінагрополітики заяви на уповноваження та копії необхідних документів (22 гривні на 1 суб’єкта господарювання)

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

15 400

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

17

17

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

5

5

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8.

Інше (уточнити), гривень.

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

22

22

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

700

700

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

15 400

15 400

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

-

 

-

 

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

1 год. на підготовку 1 пакету документів

(заробітна плата за місяць – 3000 грн., 22-робочі дні – 136 грн. зарплата за 1 день (8 годин), 17 грн. за 1 годину.

 

-

 

17

 

17

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

5 грн.

0

5 грн.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення існуючої ситуації

1

Не відповідає Закону.

Відсутність уповноважених органів з оцінки відповідності у сфері насінництва і розсадництва негативно впливає на якість насіння (садивного) матеріалу.

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає європейським вимогам та вимогам сучасності. Із прийняттям зазначеного проекту наказу буде встановлено лабораторний контроль та відповідальність за етапами виробництва насіння (садивного матеріалу)

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Відповідальність органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва. Захист державних інтересів в галузі насінництва та розсадництва, забезпечення продовольчої безпеки держави та можливість виходу продукції насінництва та розсадництва на міжнародні ринки, узгодження інтересів бізнесу та держави.

У громадян витрати відсутні

 

У держави витрати відсутні.

 

У суб’єктів господарювання (фізичних осіб) витрати, пов’язані із запровадженням наведеного наказу будуть складати 22 грн. на 1 підприємство, установу, організацію.

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону та європейським вимогам. Сприяє покращенню якості насіння (садивного матеріалу), що сприятиме виходу вітчизняного насіння та садивного матеріалу на міжнародні ринки та залученню інвестицій у галузь насінництва та розсадництва.

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення існуючої ситуації

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону.

У громадян, суб’єктів господарювання та держави витрати відсутні.

Ситуація, яка існує на сьогодні не відповідає нормам Закону та не сприяє покращенню якості насіння (садивного матеріалу) та виходу його на міжнародні ринки.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Повністю відповідає нормам Закону та європейським вимогам. Розроблено та узгоджено спільно з галузевими асоціаціями та вітчизняними і міжнародними компаніями. Сприятиме покращенню якості виробництва насіння та садивного матеріалу в Україні та виходу його міжнародні ринки. Захист суб’єкта насінництва та розсадництва, забезпечення продовольчої безпеки, сприяння надходженню інвестицій в галузь насінництва та розсадництва.

Відсутні

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення існуючої ситуації.

Вигоди від запропонованого способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону та європейським вимогам.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект наказу, що дасть можливість затвердити Порядок підтвердження підприємствами, установами, організаціями чи їхніми підрозділами відповідного рівня компетентності для здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва;

вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі;

вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів;

вимоги до акредитованих лабораторій та системи управління якістю;

перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядку їх подання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Юридичні особи несуть матеріальні затрати, які складаються із затрат на забезпечення підготовки та подання до Мінагрополітики заяви та документів на уповноваження.

Здійснення витрат на виконання вимог проекту наказу для фізичних осіб-підприємців, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей насінництва та розсадництва, проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

кількість поданих заяв на уповноваження;

кількість прийнятих рішень про уповноваження;

кількість відмов в уповноваженні;

кількість рішень про скасування уповноваження.

Кількість юридичних і фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія проекту наказу буде поширюватись на близько 700 органів з оцінки відповідності;

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом наказу, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, наказ буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua);

в) юридичні особи та фізичні особи-підприємці будуть поінформовані з основних положень акта під час проведення планових та позапланових заходів.

Прийнятий проект наказу буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом моніторингу кількості поданих заяв на уповноваження, кількості прийнятих рішень про уповноваження, відмов в уповноваженні та рішень про скасування уповноваження.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту наказу шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту наказу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу кількості поданих заяв на уповноваження, кількості прийнятих рішень про уповноваження, відмов в уповноваженні та рішень про скасування уповноваження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження. 

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux