портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 11 червня 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Порядку обліку, зберігання,

оброблення та надання у користування геодезичної

інформації з банку геодезичних даних

 

Відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                     М. МАРТИНЮК

 

 Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних»

 

1. Розробник:

 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 2. Стислий виклад змісту проекту:

 З метою реалізації вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних».

 Прийняття проекту наказу зумовлено необхідністю визначити основні засади обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

 Метою прийняття проекту наказу є визначення процедури обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

 3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

 Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

 Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

 Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. (044) 278-81-71, факс (044) 278-76-02, e-mail: info@minagro.gov.ua.

 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 249 96 97, e-mail: topomaps@land.gov.ua.

 Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. (044) 286 47 11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                   М. МАРТИНЮК

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики, зокрема, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Законом України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» встановлено, що виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт організовує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

З метою реалізації вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних».

Прийняття проекту наказу зумовлено необхідністю визначити основні засади обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є визначення процедури обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1259 «Деякі питання застосування геодезичної системи координат», від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», від 14 січня 2015 року № 15 «Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру» і від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами) «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України».

На виконання статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» потребує внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових коштів державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, а також проведення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (minagro.gov.ua) та офіційному веб-сайті Держгеокадастру (land.gov.ua) для широкого обговорення громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту наказу сприятиме удосконаленню державної політики в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також буде одним із кроків до реалізації Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Крім того, прийняття проекту наказу встановить основну процедуру обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Проект наказу відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання геодезичних даних.

Упорядкування надання геодезичних даних.

Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних

Інтереси фізичних осіб

 

Забезпечення законних прав та інтересів фізичних осіб на отримання геодезичних даних.

Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту наказу дозволить встановити основні положення обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                        М. МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних»

 

І. Визначення проблеми

Топографо-геодезична і картографічна діяльність є одним із основних видів діяльності для ефективного розвитку економіки, науки, зміцнення національної безпеки та оборони держави. Вона є сукупністю управлінських, виробничих, наукових і освітніх заходів для створення, зберігання і доведення до користувачів топографо-геодезичної і картографічної інформації та даних.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (далі – Порядок), геодезична інформація – інформація про пункти Державної геодезичної мережі, яка включає опис їх центрів, місцезнаходження, значення координат, висот і вимірів, якими вони зв’язані із суміжними геодезичними пунктами.

Геодезична інформація використовується усіма суб’єктами топографо-геодезичної та картографічної діяльності і є основою для створення та оновлення державних топографічних, тематичних та спеціальних карт і планів; створення та оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем; розвитку мереж спеціального призначення для забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт при здійсненні містобудівної і кадастрової діяльності, землеустрою, природокористування, надрокористування, екологічної та техногенної безпеки, національної безпеки та оборони держави.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного врегулювання, полягає у необхідності упорядкування надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам, що дозволить вдосконалити систему топографо-геодезичного і картографічного забезпечення території держави шляхом встановлення єдиного підходу до створення банку геодезичних даних, ведення його обліку, здійснення зберігання та оброблення геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних, отриманих в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Порядку, банк геодезичних даних – система, що складається з баз даних геодезичних пунктів (супутникових, геодезичних, нівелірних, гравіметричних), системи керування базами даних геодезичних пунктів і прикладного програмного забезпечення для оброблення, зберігання та захисту даних, організації доступу до геодезичної інформації.

Пунктами 41-44 Порядку встановлено, що геодезичні, супутникові, нівелірні та гравіметричні дані, отримані в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності, підлягають обліку, обробленню та збереженню в установленому законодавством порядку, що є основою банку геодезичних даних.

Банк геодезичних даних формується з:

результатів супутникових спостережень, які реєструються та накопичуються станціями спостережень глобальних навігаційних супутникових систем (дані траєкторних, метеорологічних, тропосферних та іоносферних вимірювань);

результатів вимірювань та вирівнювання геодезичних, нівелірних і гравіметричних мереж, координат і висот пунктів, інших кількісних та якісних характеристик елементів Державної геодезичної мережі;

відомостей про геодезичні знаки і центри геодезичних пунктів на території країни.

Функції адміністратора банку геодезичних даних виконує визначене Держгеокадастром державне підприємство, що належить до сфери його управління.

Адміністратором банку геодезичних даних створюються та забезпечується функціонування у відкритому доступі сервісів для передачі заявникам геодезичних даних.

Інформація про побудовані, обстежені та відновлені геодезичні пункти вноситься до бази даних геодезичних пунктів у порядку, встановленому Мінагрополітики.

Відповідно до абзаців восьмого – одинадцятого пункту 3.5 розділу ІІІ Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі, затвердженого наказом Мінагрополітики від 03.11.2014 № 435 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 р. за № 1467/26244, результати виконаних робіт з обстеження та оновлення геодезичних пунктів виготовляються у трьох примірниках і передаються:

перший – до Державного картографо-геодезичного фонду України;

другий – до банку геодезичних даних;

третій – залишається у виконавця робіт.

Відповідно до частини другої, п’ятої та шостої статті 19 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (далі – Закон) Державний картографо-геодезичний фонд України і регіональні картографо-геодезичні фонди включають у себе матеріали та дані, що мають загальнодержавне, міжвідомче значення і знаходяться у віданні спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, що здійснює функції з надання державних послуг у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Державний картографо-геодезичний фонд України формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Міністерством оборони України та іншими органами виконавчої влади за матеріалами виконаних топографо-геодезичних та картографічних робіт.

Юридичні та фізичні особи зобов’язані безоплатно передавати у Державний картографо-геодезичний фонд України один екземпляр копій створених ними геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів з додержанням вимог законодавства про авторське право.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 7 Закону Кабінет Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності визначає порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання.

Пунктами 26, 27 Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.1999 № 1344, встановлено, що матеріали Держкартгеофонду можуть використовуватися юридичними та фізичними особами за умови дотримання ними вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Положення про Держкартгеофонд, цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Топографо-геодезичні, картографічні та інші матеріали Держкартгеофонду є об’єктами державної власності і надаються у користування:

органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування без права використання в комерційних цілях – безоплатно, крім витрат на послуги та пересилку;

юридичним та фізичним особам – на договірних умовах.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ наказу Мінагрополітики від 02.12.2016 № 509 «Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1646/29776, роботи із землеустрою виконуються в УСК-2000 або місцевих системах координат, однозначно зв’язаних з УСК-2000.

Згідно з пунктом 15 розділу ІІІ цього наказу геодезична інформація, що є державною власністю, надається адміністратором банку геодезичних даних відповідно до вимог Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646. За 2017 рік для розроблення документації із землеустрою було надано геодезичну інформацію з банку геодезичних даних про 4 115 пунктів Державної геодезичної мережі.

Враховуючи те, що геодезична інформація, в першу чергу, є основою для створення та оновлення державних топографічних, тематичних та спеціальних карт і планів, створення та оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем, що забезпечує вирішення різного роду завдань органами державного управління, місцевого самоврядування усіх рівнів та організацій, виникла необхідність у розробленні Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

Зазначений Порядок упорядковує вимоги до обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, визначає перелік документів, необхідних для отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

З огляду на вищезазначене, визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Існуючі правові норми не дають змоги у повній мірі реалізувати положення Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та Порядку в частині обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є упорядкування процедур обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, визначення переліку документів, необхідних для її отримання, встановлення прав та обов’язків суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Альтернатива 2

Обов’язкова передача геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних Державної геодезичної мережі до банку геодезичних даних

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Проблема не вирішується

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Підвищення якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

7999

7999

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не забезпечуються законні права та інтереси суб’єктів господарювання на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних

Додаткові витрати відсутні

Альтернатива 2

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних

Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних для суб’єктів малого підприємництва за один рік складатиме 9364589,28

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

4

Проблема вирішується у повному обсязі

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Додаткові витрати

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Встановлюються єдині права та обов’язки суб’єктів, що є виробниками та користувачами геодезичних даних

Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних

Прийняття цього проекту наказу сприятиме упорядкуванню процедур обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки проблема не вирішується, похибки при виконанні топографічних і кадастрових зйомок та невідповідність планового положення меж земельних ділянок в документації із землеустрою залишається.

Відсутність регулювання проблеми

Альтернатива 2

У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Тому обраною альтернативою вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта.

 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, адже його впровадження відповідає чинному  законодавству.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми проектом наказу пропонується такі механізми правового врегулювання обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних:

1) забезпечується ведення обліку геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних в електронній та паперовій формі;

2) встановлюються заходи, що здійснюються для зберігання та захисту геодезичної інформації, яка міститься у банку геодезичних даних;

3) уточняється система координат, висот і прискорення вільного падіння при обробленні геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних;

4) визначається порядок надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних;

5) передбачено права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної у абзаці 4 процедури;

6) буде забезпечено законодавче регулювання обов’язкового передавання суб’єктами господарювання геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних, отриманих в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності, до банку геодезичних даних.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Додаткові бюджетні витрати, пов’язані з реалізацією акта відсутні.

Проектом акта не передбачається запровадження нових норм для суб’єктів господарювання, що потребуватимуть додаткових витрат.

Орієнтовні розрахунки витрат на одного суб’єкта малого підприємництва визначено у додатку 1.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сферах топографо-геодезичної картографічної діяльності та землеустрою.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – на всіх суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua) у розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів».

Додаткові показники результативності дії регуляторного акта:

кількість суб’єктів господарювання, які використовуватимуть інформацію з банку геодезичних даних;

кількість наданих у користування даних;

кількість переданих до банку геодезичних даних координат пунктів Державної геодезичної мережі.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності шляхом збору статистичних даних.

Повторне відстеження буде виконано через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за аналізом якісних показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані через внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Держгеокадастр.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності, будуть використовуватися дані, отримані за результатами перевірок, проведених структурними підрозділами Держгеокадастру та його територіальними органами.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                             М. МАРТИНЮК

 

Додаток 1

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 14 червня 2017 р. по 14 липня 2017 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча нарада

8

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Робоча нарада з науковцями

4

Остаточна редакція розробленого проекту акта сприймається

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 7999 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 7999 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість суб’єктів малого (мікро-) підприємництва, які нададуть запити на отримання інформації з банку геодезичних даних протягом року та кількість запитів від суб’єктів малого (мікро-) підприємництва на інформацію яка потрібна за рік, витрати на виконання вимог регулювання надаються виходячи із розрахунку одного запиту на кожний вид інформації для одного суб’єкта малого підприємництва.

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Інші процедури (уточнити)

1170,72

1170,72

5853,60

1.1

Подання запиту на отримання інформації з банку геодезичних даних

Формула:

поштові витрати х папір х тонер х види інформації

18,72

18,72

93,60

1.2

Оплата послуг на надання інформації про пункти геодезичної (планової) мережі з банку геодезичних даних

Формула:

заробітна плата х ЄСВ х прямі витрати х адміністративні витрати х прибуток х ПДВ

432,00

432,00

2160,00

1.3

Оплата послуг на надання інформації про пункти

нівелірної (висотної) мережі з банку геодезичних даних Формула:

заробітна плата х ЄСВ х прямі витрати х адміністративні витрати х прибуток х ПДВ

360,00

360,00

1800,00

1.4

Оплата послуг на надання інформації про пункти гравіметричної мережі з банку геодезичних даних

Формула:

заробітна плата х ЄСВ х прямі витрати х адміністративні витрати х прибуток х ПДВ

360,00

360,00

1800,00

2

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1170,72

1170,72

5853,60

3

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

-

 

4

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7)

9364589,28

9364589,28

46822946,4

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1170,72

5853,60

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

9364589,28

46822946,4

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

9364589,28

46822946,4

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux