портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 20 грудня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

 

Про затвердження Порядку обліку, зберігання,

оброблення та надання у користування геодезичної

інформації з банку геодезичних даних

 

Відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                     М. Мартинюк 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України«Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних»

 

1. Розробник:

Міністерство аграрної політики та продовольства України разом із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

З метою реалізації вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних».

Прийняття проекту наказу зумовлено необхідністю визначити основні засади обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

Метою прийняття проекту наказу є визначення процедури обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. (044) 278-81-71, факс (044) 278-76-02, e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 249 96 97, e-mail: topomaps@land.gov.ua. 

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. (044) 286 47 11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

          продовольства України                                                                                                                 Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації

з банку геодезичних даних»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики, зокрема, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Законом України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» встановлено, що виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт організовує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

З метою реалізації вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних».

Прийняття проекту наказу зумовлено необхідністю визначити основні засади обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є визначення процедури обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1259 «Деякі питання застосування геодезичної системи координат», від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», від 14 січня 2015 року № 15 «Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру» і від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами) «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України».

На виконання статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» потребує внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових коштів державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, а також проведення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (minagro.gov.ua) та офіційному веб-сайті Держгеокадастру (land.gov.ua) для широкого обговорення громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту наказу сприятиме удосконаленню державної політики в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також буде одним із кроків до реалізації Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Крім того, прийняття проекту наказу встановить основну процедуру обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Проект наказу відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання геодезичних даних.

Упорядкування надання геодезичних даних.

Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних

Інтереси фізичних осіб

 

Забезпечення законних прав та інтересів фізичних осіб на отримання геодезичних даних.

Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту наказу дозволить встановити основні положення обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

 

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики

          та продовольства України                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання

у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних»

 

І. Визначення проблеми

Однією з важливіших проблем у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності є облік, зберігання та оброблення в установленому законодавством порядку геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних, отриманих в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що є основою банку геодезичних даних.

Банк геодезичних даних формується з:

результатів супутникових спостережень, які реєструються та накопичуються станціями спостережень глобальних навігаційних супутникових систем (дані траєкторних, метеорологічних, тропосферних та іоносферних вимірювань);

результатів вимірювань та вирівнювання геодезичних, нівелірних і гравіметричних мереж, координат і висот пунктів, інших кількісних та якісних характеристик елементів Державної геодезичної мережі;

відомостей про геодезичні пункти і центри геодезичних пунктів на території країни.

Функції адміністратора банку геодезичних даних виконує визначене Держгеокадастром державне підприємство, що належить до сфери його управління.

Адміністратор банку геодезичних даних здійснює заходи з його формування, ведення обліку і використання геодезичної інформації.

На сьогодні не визначені основні засади обліку зберігання, оброблення, збереження та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Існуючі правові норми не дають змоги у повній мірі реалізувати положення Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» в частині обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

З метою упорядкування вимог до обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури розроблено Порядок обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є упорядкування процедур обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, визначення переліку документів, необхідних для її отримання, встановлення прав та обов’язків суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Альтернатива 2

Обов’язкова передача геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних Державної геодезичної мережі до банку геодезичних даних

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Проблема не вирішується

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Підвищення якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

7999

7999

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не забезпечуються законні права та інтереси суб’єктів господарювання на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних

Збільшує кошторисну вартість робіт

Альтернатива 2

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних

Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних

         

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

4

Проблема вирішується у повному обсязі

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Додаткові витрати

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Встановлюються єдині права та обов’язки суб’єктів, що є виробниками та користувачами геодезичних даних

Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних

Прийняття цього проекту наказу сприятиме упорядкуванню  процедур обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки проблема не вирішується, похибки при виконанні топографічних і кадастрових зйомок та невідповідність планового положення меж земельних ділянок в документації із землеустрою залишається.

Відсутність регулювання проблеми

Альтернатива 2

У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Тому обраною альтернативою вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта.

 

При виникненні змін у  чинному законодавстві, які можуть впливати на  дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, адже його впровадження відповідає чинному законодавству.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:

органам державної влади погодити та затвердити запропонований Порядок обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим Порядком вимоги шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики та Держгеокадастру;

суб’єктам господарювання геодезичні, супутникові, нівелірні та гравіметричні дані, отримані в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності, обов’язково передавати до банку геодезичних даних.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Додаткові бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію акта відсутні.

Проектом акта не передбачається запровадження нових норм для суб’єктів господарювання, що потребуватимуть додаткових витрат.

Орієнтовні розрахунки витрат на одного суб’єкта малого підприємництва визначено у додатку 1.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сферах топографо-геодезичної картографічної діяльності та землеустрою.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – на всіх суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. (www.minagro.gov.ua) у розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів».

Основні показники результативності дії регуляторного акта:

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

кількість суб’єктів господарювання, які використовуватимуть інформацію з банку геодезичних даних;

кількість наданих у користування даних;

кількість переданих до банку геодезичних даних координат пунктів Державної геодезичної мережі.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності шляхом збору статистичних даних.

Повторне відстеження буде виконано через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за аналізом якісних показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані через внесення відповідних змін. 

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики 

          та продовольства України                                                                                                                   Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux