портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 12 квітня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"

Проект

  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Порядку нормативної грошової

оцінки земель сільськогосподарського призначення

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про оцінку земель», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (далі – Порядок), що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства агарної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"

 

1. Розробник

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту

Проект наказу Міністерства агарної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення" передбачає забезпечення  практичної реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення" та встановлює склад відповідної технічної документації.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект наказу Міністерства агарної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення", пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій

Міністерство аграрної політики та продовольства України (Відділ використання та охорони земель с/г призначення, удосконалення земельних відносин), 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 226 30 62, svitlana.rudenko@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Департамент міжнародної співпраці та ринку земель), 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 275 73 66, rynok_oz@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua.

 

  

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства агарної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розробка проекту наказу зумовлена необхідністю забезпечення практичної реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення", якою запроваджено нові методичні підходи до проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у відповідності до статті 12 Закону України «Про оцінку земель», пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основним завданням проекту акта є практична реалізація нового методичного підходу до проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (як сільськогосподарських угідь, так і несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення), що передбачає:

1) спрощення процедури оцінки;

2) спрощення доступу землевласників та землекористувачів до даних оцінки, що базується на можливості суцільного проведення оцінки адміністративних районів та наданні інформації про оцінку окремої земельної ділянки у формі витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, яка визначатиметься на основі шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів;

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Земельний кодекс України;

Закон України «Про оцінку земель»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Реалізація передбачених проектом акта положень дозволить визначити об’єктивні показники нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та позитивно вплине на розвиток регіонів під час використання даних нормативної грошової оцінки у випадках, передбачених статтею 13 Закону України «Про оцінку земель».

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, який позитивно впливатиме на забезпечення захисту прав та інтересів держави. Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

 

Вигоди та витрати від прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Забезпечення практичної реалізації удосконаленої методичної бази для проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, на основі якої буде проведено грошову оцінку, яка використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні  та  даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної   та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Матеріальні витрати з боку держави відсутні.

У сфері професійних учасників ринку

Забезпечення обсягом робіт з виготовлення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення

Матеріальні витрати на виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які компенсуватимуться замовником відповідно до укладених угод на проведення робіт 

У сфері громадян

Забезпечення громадян можливістю отримувати об’єктивну нормативну грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у випадках обов’язкового проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки здійснюється на безоплатній основі (пункт 2 Додатку 3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року № 835).

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта позитивно вплине на ринок праці, оскільки для її повноцінної реалізації необхідне проведення нормативної грошової оцінки сільськогосподарського призначення на території України. Відповідно виникне потреба у залученні суб’єктів господарювання, які мають право на проведення нормативної грошової оцінки земель відповідно до вимог чинного законодавства.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить реалізувати методичні засади проведення нормативної грошової оцінки земель в Україні у відповідність з вимогами Закону України «Про оцінку земель», підвищити об’єктивність показників, що використовуються під час проведення оцінки, удосконалити регулювання відносин, пов’язаних з процесом оцінки земель, забезпеченням проведення оцінки земель, інформаційного забезпечення плати за землю.

 

  

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства агарної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Розробка проекту наказу зумовлена необхідністю забезпечення практичної реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення", якою запроваджено нові методичні підходи до проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

 

Ні

Субʼєкти господарювання, у тому числі субʼєкти малого підприємництва

Так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є забезпечення практичної реалізації методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у відповідність із Законом України "Про оцінку земельˮ та забезпечення об’єктивності та достовірності показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Реалізація проекту акта дозволить отримати більш справедливу диференціацію показників нормативної грошової оцінки земель по регіонах України з урахуванням їх якісних характеристик та прибутку, що отримують сільгоспвиробники і як наслідок встановлення справедливого фіскального навантаження.

Зазначене в свою чергу забезпечить у регіонах із несправедливо завищеною на сьогодні оцінкою можливість зменшення фіскального навантаження та додаткового залучення коштів у розвиток сільськогосподарського виробництва.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів.

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто відсутність Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, який відповідатиме положенням нової Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1.

  Відсутність Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Неможливість практичної реалізації  положень постанови Кабінету Міністрів України
від 16.11.2016 № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення" з огляду на відсутність вимог до складу відповідної технічної документації.

Альтернатива 2.

Прийняття Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Встановлення чіткого порядку розробки технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, складу такої документації.

 

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Методичні підходи, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення" потребують деталізації процедури проведення такої оцінки та визначення змісту відповідної технічної документації.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Альтернатива 2.

 

Практична реалізація методичних засад нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у відпо-відність із Законом України "Про оцінку земель" та забезпе-чення об’єктивності та достовірності показ-ників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Альтернатива 2.

Наявність об’єктивної та достовірної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

На проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, у разі виявлення бажання здійснити переоцінку земельної ділянки. У випадку здачі в оренду земельної ділянки сільгосптоваровиробникам витрати на проведення нормативної грошової оцінки будуть понесені орендарем, що дозволить орендарю оптимізувати фіскальне навантаження (особливо актуальне для платників єдиного податку четвертої групи, який також заміняє земельний податок).

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

8619

-

-

8619

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

-

-

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Альтернатива 2.

Удосконалення процедури проведення нормативної грошової оцінки, збалансування бази оподаткування з урахуванням реальної економіки сільського господарства. Сумарні вигоди можуть становити понад 9 млрд. грн. протягом 7 років (згідно статті 18 Закону України «Про оцінку земель»).

На проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Сумарні витрати становитимуть 2,6 млрд. грн. одноразово на 7 років.

 

Удосконалення розрахунку нормативної грошової оцінки земель також матиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які здійснюють роботи з проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за рахунок спрощення самої процедури проведення такої оцінки.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

2,6 млрд. грн. (витрати на проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок), одноразово на 7 років.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Використання в процесі оцінки необ’єктивних та застарілих економічних показників, методичні засади не відповідають актуальному земельному законодавству і, перш за все, Закону України "Про оцінку земель"

Альтернатива 3

4

Врахування реального стану розвитку аграрного сектору

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Зменшення фіскального навантаження на платників плати за землю за рахунок зниження бази оподаткування, а саме економія за рахунок зміни орендної плати  становитиме 11,733 млрд. грн. за час дії нормативної грошової оцінки земельних ділянок (7 років).

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становитимуть сумарно 2,6 млрд. грн.

Вигоди для суб’єктів значно перевищать витрати, пов’язані з реалізацію акта: так, при витратах один раз на 7 років у розмірі 2,6 млрд. грн. суб’єкти господарювання зможуть заощадити понад 9 млрд. грн. за ці 7 років. за рахунок оптимізації фіскального навантаження.

 

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Проблема продовжує існувати

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

  Існування проблеми

Х

Альтернатива 3

   Вирішення проблеми

Ризик зовнішніх чинників на дію акта відсутній

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Використання в процесі оцінки необ’єктивних та застарілих економічних показників, методичні засади не відповідають актуальному земельному законодавству і, перш за все, Закону України "Про оцінку земель"

Альтернатива 3

4

Врахування реального стану розвитку аграрного сектору

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Зменшення фіскального навантаження на платників плати за землю за рахунок зниження бази оподаткування, а саме економія за рахунок зміни орендної плати  становитиме 11,733 млрд. грн. за час дії нормативної грошової оцінки земельних ділянок (7 років).

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становитимуть сумарно 2,6 млрд. грн.

Вигоди для суб’єктів значно перевищать витрати, пов’язані з реалізацію акта: так, при витратах один раз на 7 років у розмірі 2,6 млрд. грн. суб’єкти господарювання зможуть заощадити понад 9 млрд. грн. за ці 7 років. за рахунок оптимізації фіскального навантаження.

 

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Проблема продовжує існувати

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

  Існування проблеми

Х

Альтернатива 3

   Вирішення проблеми

Ризик зовнішніх чинників на дію акта відсутній

     

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є забезпечення вимог Закону України "Про оцінку земель" при визначенні нормативної грошової оцінки, а також досягнення її достовірності та об’єктивності.

Реалізація зазначених механізмів досягається наступними шляхами:

визначення капіталізованого рентного доходу земельних ділянок сільськогосподарського призначення за встановленими і затвердженими нормативами;

врахування дійсного стану розвитку аграрного сектору економіки, а саме динаміки врожайності, цін реалізації та собівартості вирощування сільськогосподарських культур;

визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та природних сільськогосподарських районів в тісному зв'язку з порівняльною оцінкою якості їх ґрунтів (бонітетом).

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію акта відсутні, отже відповідні таблиці, що додаються до Аналізу регуляторного впливу та М-тесту не заповнюються.

Крім того, головним чином регулювання буде стосуватися великого і середнього підприємництва, яке веде сільське господарство на орендованих земельних ділянках, при цьому сільгоспвиробники є платниками єдиного податку четвертої групи. В такому випадку власники земельних ділянок, що орендовані сільгоспвиробниками, звільняються від сплати земельного податку.

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

Витрати на проведення нормативної грошової оцінки однієї земельної ділянки (складання технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки).

600 грн

600 грн

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

600 грн

600 грн

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

8619

 

8619

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень (складання технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки), з урахуванням кількості земельних ділянок, що перебувають в оренді суб’єктів господарювання.

2,6 млрд. грн

2,6 млрд. грн

 

Витрати, що понесуть суб’єкти господарювання значно менші за вигоди, що будуть отримані внаслідок понесених витрат на проведення нормативної грошової оцінки. Так, сумарні витрати суб’єктів господарювання становитимуть 2,6 млрд. грн. При цьому, відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського  призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. Таким чином сумарні витрати суб’єктів господарювання будуть понесені лише один раз на 7 років. Внаслідок дії оновленої нормативної грошової оцінки за цей період (7 років) економія за рахунок зміни орендної плати  становитиме 11,733 млрд. грн (з розрахунку мінімально дозволеного Податковим кодексом України  розміру орендної плати за земельні ділянки сільгосппризначення (3%) та очікуваної економії 95 грн/га на рік).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має необмежений строк дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

- обсяг коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та підприємницької діяльності на виконання робіт по складанню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, визначатимуться умовами договору на проведення таких робіт;

- зниження фіскального навантаження на суб’єктів господарювання – сільгоспвиробників орендаторів земельних ділянок та власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

- вартість робіт з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки в порівняння з існуючою ситуацією не зміниться;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, які виконуватимуть і замовлятимуть технічну документацію з нормативної грошової оцінки – високий.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання які є розробниками документації із землеустрою та їх громадські об’єднання.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux