Проект Наказу Мінагрополітики від 13 лютого 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Порядку надання статусу офіційного

ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні,

уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного

ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності 

 

Відповідно до статті 9 та частини другої статті 31 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 01 вересня 2000 року № 45 «Про затвердження Положення про державний ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2000 року за № 760/4981. 

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                     М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності» (далі-проект наказу) Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу оприлюднений шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика») та Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua, розділ – Діяльність, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу та аналізу регуляторного впливу в мережі Internet за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: [email protected].

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, e-mail: [email protected].

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: [email protected].

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності» (далі – проект наказу) розроблено на виконання Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закон), статтею 9 та частини другої статті 31 якими передбачено, що відповідний порядок затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини.

Проект наказу розроблено з урахуванням вимог Закону та з метою упорядкування процедури надання статусу офіційних ветеринарних лікарів, уповноважених ветеринарів та працівника бійні, уповноважених на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора при реалізації повноважень.

Прийняття проекту наказу дозволить встановити єдиний порядок надання статусу офіційних ветеринарних лікарів, уповноважених ветеринарів та працівника бійні уповноважених на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора при здійсненні державного контролю об’єктів санітарних заходів та об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання. 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом наказу пропонується врегулювати порядок надання статусу офіційних ветеринарних лікарів, уповноважених ветеринарів та працівника бійні уповноважених на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора при здійсненні державного контролю об’єктів санітарних заходів та об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду. 

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». 

4. Фінансово – економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів. 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на веб сайті Мінагрополітики та Держпродспоживслужби. 

8.1. Розгляд науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технології

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково технічної діяльності. 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери. 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. 

10.1 . Вплив реалізації проекту наказу на ринок праці

Прийняття проекту наказу забезпечить збереження існуючих робочих місць та часткове збільшення кількості нових робочих місць. 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить затвердити Порядок Про затвердження порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника Державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                          М. Мартинюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності»

 

I. Визначення проблеми

04 квітня 2018 року набуває чинності Закон України від 22 травня 2017 р. № 2042-IXX «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закон).

Для цілей цього Закону уповноваженими особами є:

1) офіційні ветеринарні лікарі - мають право здійснювати на визначених компетентним органом потужностях (господарствах) повноваження державного ветеринарного інспектора у межах передбачених цим Законом заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження та живих тварин;

2) уповноважені ветеринари - мають право здійснювати у визначених компетентним органом господарствах передбачені цим Законом заходи державного контролю живих тварин;

3) працівники бійні, уповноважені на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, - мають право виконувати обов’язки помічника державного ветеринарного інспектора у межах державного контролю свіжого м’яса птиці та зайцеподібних у разі виконання умов, визначених розділом VI цього Закону, та лише в частині технічної допомоги, необхідної для виконання завдань державного ветеринарного інспектора;

4) уповноважені лабораторії, у тому числі референс-лабораторії - мають право проводити лабораторні дослідження (випробування), а також здійснювати відбір зразків та виконувати інші функції у випадках, визначених цим Законом.

Згідно з частиною сьомої статті 7 Закону компетентний орган у сфері державного контролю надає особам, визначеним цим Законом, повноваження щодо здійснення окремих заходів державного контролю, контролює правомірність та ефективність їхньої діяльності, позбавляє таких повноважень за наявності підстав, визначених законодавством, а також веде облік та оприлюднює відомості про уповноважених осіб на офіційному веб-сайті.

Компетентний орган на основі проведеного ним аналізу ризиків, що враховує, зокрема, результати попередніх заходів державного контролю та інформацію щодо виконання персоналом бійні своїх професійних обов’язків, має право у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, уповноважити працівників бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора у межах державного контролю свіжого м’яса птиці та зайцеподібних, за наявності умов визначених в частині другій статі 31 Закону.

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону офіційні ветеринарні лікарі та уповноважені ветеринари отримують відповідний статус та здійснюють свою діяльність у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини.

З метою реалізації норм Закону, в частині надано повноваження щодо здійснення визначених цим Законом окремих заходів державного контролю на визначених компетентним органом потужностях (господарствах) розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності" (далі – проект наказу).

Важливою умовою правового розвитку України у сучасних умовах є підвищення якості нормативно-правових актів. Висока якість нормативно-правових актів досягається тоді, коли у процесі їх створення формуються основні юридичні властивості нормативно-правового акта.

Проектом наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 01 вересня 2000 року № 45 «Про затвердження Положення про державний ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2000 року за № 760/4981 (далі - наказ № 45), оскільки його норми потребують суттєвого доопрацювання  та приведення у відповідність до норм Закону. Оскільки Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», на виконання якого затверджено наказ № 45, викладено в новій редакції визнання таким, що втратив чинність наказ № 45 являється найбільш прийнятним методом регулювання.

Прийняття проекту наказу дозволить забезпечити здійснення окремих заходів державного контролю на визначених компетентним органом потужностях (господарствах) у відповідності до норм Закону, буде сприяти нарощуванню випуску високоякісних харчових продуктів, розширення їхнього асортименту в інтересах споживача за максимальної економічної ефективності виробництва.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Тварини, яких направляють на забій, підлягають ветеринарному огляду з вибірковою термометрією за участі спеціаліста ветеринарної медицини господарства.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів, оскільки не допускається забій тварин на м’ясо без дозволу спеціаліста ветеринарної медицини та проведення їхнього поголовного клінічного огляду перед забоєм. При цьому звертається увага на поведінку тварини, її клінічний стан, вгодованість, цілісність шкіряного покриву та його забруднення, на стан видимих слизових оболонок тощо.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки на сьогодні наказ № 45, який встановлює вимоги до державного ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження, не відповідає вимогам Закону та пропонується, визнати такими, що втратив чинність.

З огляду на викладене, та враховуючи новий підхід до процедури здійснення окремих заходів державного контролю на визначених компетентним органом потужностях (господарствах) необхідним є розроблення проекту наказу.

 

II. Цілі державного регулювання

Запропонованим проектом регуляторного акта визначено наступні цілі державного регулювання:

- деталізація умов, виконання яких дозволить операторам ринку забезпечувати дотримання вимог Закону щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу;

- деталізація зобов’язань компетентного органу щодо процедури надання територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів особам, визначеним Законом, повноважень щодо здійснення окремих заходів державного контролю (далі – уповноважені особи), позбавлення таких повноважень за наявності підстав, визначених законодавством, контролю правомірності та ефективності їхньої діяльності;

наближення та гармонізація законодавства України до законодавства ЄС.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження status quo

Такий спосіб є неприйнятним та не відповідає законодавству. Це не забезпечить досягнення поставленої цілі регулювання, що є неприйнятним.

Важливо не тільки виростити, а й переробити худобу з максимальним виходом готових високоякісних м’ясних продуктів на основі безвідходних технологій та ефективного виробництва, що є базовою основою роботи підприємства в ринкових умовах.

Альтернатива 2

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція).

Спосіб оцінюється як такий що потребує вдосконалення

Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання.

Промислові бойні можуть виділити кошти на придбання необхідного устаткування, на наймання кваліфікованого персоналу і його навчання, що дозволяє забезпечити застосування передової практики.

Спеціаліст ветеринарної медицини суб’єкта господарювання контролює порядок підготовки, відвантаження та транспортування тварин для забою. Відвантаження здійснюється здавачем, вивантаження – працівниками м’ясопереробних підприємств. У разі транспортування залізничним, водним та повітряним транспортами ветеринарно-санітарний контроль здійснюють органи та установи Держпродспоживслужби. З моменту закінчення вивантаження, оформлення і підписання сторонами товарно-транспортної накладної, тварин вважають прийнятими. Відповідальність за кількість голів та їхнє зберігання несе переробне підприємство.

Після прибуття партії тварин на м’ясопереробне підприємство, спеціаліст державної установи ветеринарної медицини перевіряє правильність оформлення супровідних документів, а також відповідність зазначеного у них поголів’я тварин фактичному, потім дає вказівки про порядок вивантаження тварин і розміщення їх на базах підприємства, проводить поголовний ветеринарний огляд (за необхідності і термометрію) та встановлює ветеринарно-санітарний нагляд за цими тваринами.

Проте, відповідно до статті 12 Закону державний контроль за харчовими продуктами та/або іншими об’єктами санітарних заходів здійснюється виключно компетентним органом. Компетентний орган може делегувати повноваження на здійснення державного контролю у встановлених законом випадках.

Альтернатива 3

Прийняття проекту наказу

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним.

У разі виявлення тварин, хворих на заразні хвороби, у стані агонії, забитих під час транспортування або трупи, а також у випадках невідповідності наявної кількості голів, зазначених у супровідних документах, така партія тварин підлягає карантинуванню до встановлення діагнозу або причин невідповідності.

Трупи тварин, виявлені в транспортних засобах піддають лабораторному дослідженню, їх направляють на утилізацію в місця, визначені посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль. Трупи тварин відправляє власник цієї партії худоби під контролем спеціаліста державної установи ветеринарної медицини.

Вивезення і виведення тварин, що надійшли на забій із території забійних та м’ясопереробних підприємств, забороняється. У разі потреби видалення забійних тварин із території підприємства здійснюється за участі державної установою ветеринарної медицини.

Не допускається використовувати в їжу м’ясо усіх видів домашніх і промислових (диких) тварин, що загинули під час пожежі, транспортних пригод, забитих блискавкою, електричним струмом, що замерзли, потонули тощо. Трупи таких тварин утилізують: переробляють на кормове борошно або під контролем спеціаліста державної установи ветеринарної медицини направляють на корм свиням, птиці або звірам після мікробіологічного дослідження на наявність сальмонел, а за необхідності – збудників інших інфекційних та інвазійних захворювань, що є небезпечними для тварин, та обов’язкового проварювання.

Прийняття проекту наказу дозволить запобігти потрапляння на споживчий ринок нашої держави продуктів, які мають негативний вплив на стан здоров’я та життя людей.

Перевагами обраного способу досягнення встановленої цілі є використання в положеннях проекту наказу досвіду країн Європейського Союзу, зокрема Регламенту № 854/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС про встановлення особливих правил організації офіційного контролю над продукцією тваринного походження, призначеної для споживання людиною в їжу.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Мінімальні (матимуть місце випадки недотримання норм законодавства у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини).

Сьогодні європейська система безпечності харчових продуктів визнана однією з найкращих в світі, а європейський споживач є найбільш захищеним. Водночас харчове законодавство ЄС є прикладом осмисленого підходу, що враховує інтереси всіх, хто пов’язаний з ринком харчових продуктів.

Відсутні

Альтернатива 3

Прийняття проекту наказу наддасть відчутні вигоди для сфери інтересів держави, зокрема це:

зростання кількості операторів ринку, які виробляють якісну та безпечну продукцію/сировину, що безперечно, забезпечить збільшення надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів;

позиціонування України у світі як надійного виробника та постачальника якісної та безпечної сільськогосподарської продукції та, як наслідок, позитивний вплив на експорт вітчизняної продукції тваринного походження до країн ЄС.

Проведення заходів державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні.

 

Витрати громадян на придбання неякісних та небезпечних товарів, витрати на усунення наслідків, які виникають внаслідок використання (вживання) таких продуктів.

Альтернатива 2

Відсутні.

Не має позитивного впливу на сферу інтересів громадян, оскільки ризик пропонування та постачання неякісної та небезпечної продукції на споживчий ринок нашої держави буде збільшуватись.

Виникнення несприятливих для споживача обставин, таких як втрата здоров’я, душевної рівноваги, матеріальних благ.

Альтернатива 3

Прийняття проекту наказу стане безперечно чинитиме позитивний вплив на сферу інтересів громадян. Зокрема, збільшення кількості суб’єктів господарювання, які будуть націлені на виробництво якісної та безпечної продукції, покращить епідеміологічну та епізоотичну ситуацією.

Саме проект наказу покликаний забезпечити підвищення рівня безпечності харчових продуктів розміщуваних на ринку, зниження ризику придбання кінцевими споживачами харчових продуктів, показники яких не відповідають вимогам безпечності.

Відповідно до Конституції України кожен громадянин має право на безпечні для нього продукти споживання (харчові продукти).

Витрати громадян на реалізацію проекту наказу відсутні.

Передбачається, що завдяки цьому та зростанню конкуренції серед виробників відбудеться зниження цін на харчові продукти орієнтовно на 5-10 %.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

5

47

709

599

 

1360

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,5

3,5

52

44

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Протягом останніх років відбувається нарощування обсягів виробництва основних видів харчових продуктів та покращання техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємств, у галузі загострилися проблеми щодо проявів недобросовісної конкуренції.

Відсутні

Альтернатива 2

Сьогодні без органічного поєднання заходів державного регулювання і підтримки на всіх рівнях управління з одночасним всебічним використанням внутрішніх резервів не обійтися.

Відтак вигоди для суб’єктів господарювання відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 3

Для суб'єктів господарювання, які є операторами ринку – підвищення рівня безпечності харчових продуктів розміщуваних на ринку, зниження ризику придбання харчових продуктів, показники яких не відповідають вимогам безпечності, створення умов для чесної підприємницької діяльності та справедливої конкуренції між операторами ринку.

Державний нагляд та контроль у сфері господарської діяльності здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта проведено на прикладі підприємств, що займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів.

Показники витрат суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва є орієнтовними.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1:

зобов’язання компетентного органу щодо процедури надання територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів особам, визначеним Законом, повноважень щодо здійснення окремих заходів державного контролю, позбавлення таких повноважень за наявності підстав, визначених законодавством, контролю правомірності та ефективності їхньої діяльності не визначено

За перший рік: 119600

За п’ять років: 119600

 Альтернатива 2:

Саморегуляція.

За перший рік: 119600

За п’ять років: 119600

Альтернатива 3:

процедура надання територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів особам, визначеним Законом, повноважень щодо здійснення окремих заходів державного контролю, позбавлення таких повноважень за наявності підстав, визначених законодавством, контролю правомірності та ефективності їхньої діяльності визначена

За перший рік: 119600

За п’ять років: 119600

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

№ п/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Оператор ринку повинен забезпечувати здійснення забійної діяльності тільки особами, що мають відповідну кваліфікацію та можуть підтвердити здатність здійснювати таку діяльність відповідно до встановлених вимог.

2200 грн.

 

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

 (витрати відсутні)

(витрати відсутні)

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

 (витрати відсутні)

 (витрати відсутні)

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

 (витрати відсутні)

 (витрати відсутні)

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

100,00

100,00

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8.

Інше (уточнити), гривень

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

2300,00

2300,00

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

52

52

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання)

119600

119600

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати

за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу

Орієнтована вартість навчання двотижневих курсів підвищення кваліфікації 2200 грн

-

Орієнтована вартість навчання двотижневих курсів підвищення кваліфікації 2200 грн

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених / нововведених) (за рік)

Витрати

за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 (витрати відсутні)

 (витрати відсутні)

 

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним  органам (витрати часу персоналу)

(витрати відсутні)

(витрати відсутні)

(витрати відсутні)

 (витрати відсутні)

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік

(старто-вий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 (витрати відсутні)

(витрати відсутні)

 (витрати відсутні)

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати

за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

100,00 грн

0,00 грн.

100,00 грн

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати

за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

(витрати відсутні)

(витрати відсутні)

(витрати відсутні)

 

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Інше:

 

(витрати відсутні)

(витрати відсутні)

(витрати відсутні)

(витрати відсутні)

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі

щодо присвоєння

відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не відповідає вимогам Закону щодо діяльності осіб, уповноважених здійснювати державний контроль.

Альтернатива 2

2

Не відповідає вимогам Закону, матимуть місце випадки постачання на ринок неякісної та небезпечної продукції.

Альтернатива 3

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, є найбільш доцільним та дозволить гармонізувати законодавство України до законодавства Європейського Союзу, зокрема Регламенту № 854/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС про встановлення особливих правил організації офіційного контролю над продукцією тваринного походження, призначеної для споживання людиною в їжу.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі, оскільки забезпечить реалізацію норм права та виконання вимог законодавства України, зокрема з питань захисту тварин під час умертвіння.

У суб’єктів господарювання витрати, пов’язані із запровадженням проекту наказу: 119600 грн. (витрати за 1 рік),

119600 грн (витрати за 5 років).

У громадян витрати відсутні.

У держави витрати відсутні.

Враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 3, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом І аналізу регуляторного впливу, сприятиме гармонізації українського законодавства до норм Регламенту № 854/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС про встановлення особливих правил організації офіційного контролю над продукцією тваринного походження, призначеної для споживання людиною в їжу.

Альтернатива 2

Вигоди відсутні

 

Відсутні

Бійні зобов’язані мінімізувати стрес у тварин та запобігти їх стражданням. Низький рівень стресу впливає не тільки на добробут тварин, взагалі, чим поводження є кращим, тим є кращою якість м’яса.

Альтернатива 1

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

У громадян витрати відсутні. У суб’єктів господарювання теж відсутні

Протягом останніх років відбувається нарощування обсягів виробництва основних видів харчових продуктів та покращання техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємств, у галузі загострилися проблеми щодо проявів недобросовісної конкуренції.

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні є неможливою.

Адже згідно з частиною сьомої статті 7 Закону компетентний орган у сфері державного контролю надає особам, визначеним цим Законом, повноваження щодо здійснення окремих заходів державного контролю, контролює правомірність та ефективність їхньої діяльності, позбавляє таких повноважень за наявності підстав, визначених законодавством, а також веде облік та оприлюднює відомості про уповноважених осіб на офіційному веб-сайті.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Ризики відсутні.

Альтернатива 2

Існує  вірогідність

порушення   вимог законодавства у сфері діючого законодавства.

Ризики відсутні.

Альтернатива 1

Вигоди цього способу відсутні. Проблема не вирішується.

Ризики відсутні, проблема не вирішується.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Важливо не тільки виростити, а й переробити худобу з максимальним виходом готових високоякісних м’ясних продуктів на основі безвідходних технологій та ефективного виробництва, що є базовою основою роботи підприємства в ринкових умовах. Особливого значення це питання набуло після вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), що в ринкових умовах потребує виробництва конкурентоздатної м’ясної продукції як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, яка б за якістю відповідала вимогам законодавства та потребам суспільства.

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект наказу, що дасть можливість послідовно застосувати окремі заходи державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини для забезпечення виробництва якісних та безпечних харчових продуктів.

При практичному застосуванні норм проекту наказу кількість споживачів, які можуть постраждати, зменшується або навіть, завдяки швидкому реагуванню, цього взагалі можна буде уникнути.

Законом запроваджуються оновлені принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів, засновані на тих, які діють в ЄС.

Таким чином, у найвигіднішому становищі опиняються ті українські підприємства, які вже стали експортерами до ЄС. У них хоча б частково (а в більшості – повною мірою) запроваджено внутрішні процедури та правила, що засновані на нових принципах.

Реалізація проекту наказу суттєво зменшить для операторів ринку кількості процедур пов’язаних із здійснення державного контролю. У залежності від виду діяльності, на підприємствах працюватимуть чи державні інспектори (які здійснюватимуть періодичні перевірки), чи уповноважені особи, які будуть здійснювати окремі заходи державного контролю.

Такі заходи будуть сприяти більш сумлінному підходу до своєї діяльності від самих бізнес-суб'єктів.

Інтереси контролюючих органів повинні збігтися з інтересами тих, кого вони покликані контролювати.

У разі прийняття проекту наказу будуть встановлені чіткі, єдині та вичерпні вимоги до процедури надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності.

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта – погодити зазначений проект наказу.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які виникають внаслідок дії регуляторного акта проведено на прикладі підприємств, що займаються забоєм тварин.

Органи виконавчої влади (Держпродспоживслужба) не несуть додаткових витрат.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування сфери безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону та залежать від змін у законодавстві України.

 

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання ним чинності.

Прогнозованим значенням показників результативності регуляторного акта є:

Розмір прямих надходжень до державного бюджету, пов’язаний із дією акта – надходження не очікуються.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб підприємців на яких поширюється дія акта - 1360.

Статистичні показники:

кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з забоєм тварин щодо яких будуть здійснені заходи державного нагляду (контролю) (існує ймовірність перевірки впродовж року 50 відсотків суб’єктів господарювання від загальної кількості підконтрольних);

кількість оформлених уніфікованих форм актів (очікується 50 відсотків від загальної кількості підконтрольних об’єктів).

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання основних положень регуляторного акта - високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу, аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua/) у розділі «Діяльність», підрозділ «Обговорення проектів документів».

Час та кошти, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта — орієнтовно відповідає часу здійснення окремих заходів державного контролю уповноваженими особами. навчання працівника підприємства на місячних курсах підвищення кваліфікації - 2200 грн, один раз на 5 років, а також 100 гривень на придбання канцелярських товарів для здійснення відповідних відміток в журналі обліку. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом обробки інформації, отриманої від Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Будуть вивчатися порушення ) у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини щодо дотримання дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства під виробництва харчових продуктів.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту наказу шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надійшли від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу інформації, яка буде отримана в ході проведення планових перевірок  Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11.11.2017 по 11.12.2017.

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

 

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Інтернет-консультації з суб’єктами малого бізнесу щодо оцінки затрат, які він несе через запровадження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини

20

Обговорення внесення, окремих доповнень

2

Робоча зустріч з представниками профільних асоціацій

15

Обговорення, внесення окремих уточнень

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1308, у тому числі малого підприємництва 709 та мікропідприємництва 599;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 96 відсотків.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

 

100,00

0

100,00

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1+2+3+4+5)

100,00

Х

100,00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1308

Х

1308

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

 

13080

Х

13080

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

0

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання.

Орієнтована вартість навчання місячних курсів підвищення кваліфікації 2200 грн.

 

 

2200

0

2200

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

 

Інші процедури (уточнити)

 

0

0

0

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

2200

Х

2200

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1308

0

1308

16

Сумарно, гривень

 (рядок 14 Х рядок 15)

3 008 400

Х

3 008 400

 

Додаток 3

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

камеральні

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

0

0

0

0

0

Разом за рік

0

0

0

0

0

Сумарно за п’ять років

0

0

0

0

0

      

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

13080

13080

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

3008400

3008400

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

3 021 480

3 021 480

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

6 042 960

6 042 960

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                              М. МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux