портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 15 червня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки"

Проект

  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

  

Про затвердження Порядку маркування та

пакування партій насіння і форми етикетки

 

Відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", пункту 22 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97, 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок маркування та пакування партій насіння;

2) форму етикетки для маркування партії насіння.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Державному підприємству "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" (ЄДРПОУ 39394238) організувати друк етикеток, що використовуються при маркуванні партій насіння сільськогосподарських рослин, та забезпечити їх облік.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                     Максим МАРТИНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал", пункту 22 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович,

тел./факс: 279-27-04.

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                               Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та пункту 22 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням проекту наказу є затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння та форми етикетки для маркування партій насіння.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері:

Конституція України;

Закон України "Про насіння і садивний матеріал";

постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97 "Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів 

Прийняття проекту наказу дозволить виконати вимоги законодавства в галузі насінництва та дасть змогу не допустити пониження якості насіння під час зберігання або транспортування, недопущення змішування насіння. Крім того інформація, що буде нанесена на етикетці міститиме всю необхідну для споживача та контролюючих органів інформацію про партію насіння.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                               Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки"

 

І. Визначення проблеми

Статтею 15 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – Закон) передбачено, що насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 затверджено Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал (далі – Порядок), абзацом восьмим пункту 22 якого передбачено, що Порядок маркування та пакування партій насіння і форми етикеток затверджуються Мінагрополітики.

З метою встановлення чіткої процедури маркування та пакування партій насіння Мінагрополітики розроблено проект наказу "Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки" (далі – проект наказу).

До останнього часу процедура маркування насіння була врегульована постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 447 "Про затвердження Порядку маркування партій насіння", яка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 визнана такою, що втратила чинність.

У зв’язку з відсутністю нормативного акта, який регулює питання маркування насіння, суб’єкти насінництва не матимуть можливості реалізації насіння, вирощеного у поточному році, що негативно вплине на забезпечення продовольчої безпеки держави.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є встановлення процедури маркування та пакування партій насіння, а також затвердження форми етикетки, що дозволить зберегти належну якість виробленого насіння під час зберігання або транспортування, недопущення змішування насіння, крім того інформація, що нанесена на етикетці містить всю необхідну для споживачів насіння та відповідних контролюючих органів інформацію про партію насіння, що значно зменшує витрати часу на ознайомлення із інформацією про партію насіння.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Відсутність регулювання

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки існує вірогідність хаотичного поширення фальсифікованого насіння і споживач цього насіння не матиме можливості визначити власника (виробника) насіння, генерацію насіння та інші його показники та характеристики, крім того цей спосіб не відповідає нормам чинного законодавства України.

Альтернатива 2

 

Прийняття нового

регуляторного акту

 

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми сприяє на законодавчому рівні обмеженню поширення фальсифікату насіння, недопущення пониження якості насіння під час зберігання та транспортування, недопущення змішування насіння, захисту інтересів споживачів насіння, шляхом інформування їх нанесенням на упаковку та етикетку необхідної інформації про партію насіння, крім того, лише за кольором етикетки можливо визначити генерацію насіння. Цей спосіб повністю відповідає законодавству України.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутність регулювання сприятиме обігу в Україні неякісного насіння. Як наслідок, придбання неякісного насіння призведе до неотримання запланованого врожаю сільськогосподарської продукції, що негативно вплине на продовольчу безпеку держави.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Прийняття нового

регуляторного акту

 

Висока

Прийняття зазначено проекту наказу забезпечить вихід на ринок, лише насіння, яке пройшло весь процес сертифікації, в установленому порядку запаковане, має відповідну етикетку та сертифікат на насіння. Розширення експортного потенціалу галузі та збільшення обсягів надходження інвестицій.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутність регулювання

Відсутні

Поширення фальсифікованого насіння. Не відповідає нормам чинного законодавства України.

Відсутні.

Альтернатива 2

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Висока

Громадяни матимуть змогу придбання якісного насіння, адже спеціальна тара для насіння не дасть можливості пониження його якості під час зберігання та транспортування, та не допустить змішування насіння. Крім того, інформація, що нанесена на етикетці містить всю необхідну для споживача насіння інформацію про партію насіння. Використання для посіву якісного насіння забезпечить отримання запланованих врожаїв та прибутків.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Не визначено

Не визначено

Не визначено

Не визначено

760

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

Х

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутність регулювання

Відсутні

Існує ймовірність придбання (продажу) неякісного насіння. Зменшення обсягів виробництва продукції рослинництва та прибутків. Без наявності відповідних етикеток не можливо реалізувати насіння в Україні.

Відсутні.

Альтернатива 2

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Високі

Узгодження інтересів бізнесу та держави, чіткий порядок маркування та пакування насіння забезпечить прозорість ринку насіння в Україні, що дасть можливість підняти авторитет та престиж виробників якісного посівного матеріалу серед споживачів насіння в Україні та за її межами.

Витрати, пов’язані із запровадженням зазначеного проекту наказу, у суб’єктів господарювання будуть лише на виготовлення етикеток. Орієнтовна вартість 1 етикетки складає 2 грн., середня кількість етикеток для 1 підприємства складає 100 штук на рік

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

152000

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.

-

-

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн.

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

200

1000

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн.

-

-

8.

Інше (уточнити), грн.

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

200

1000

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

760

760

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

152000

760000

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

-

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату

податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати

за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати

за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

200

200

1000

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

Відсутність регулювання

1

Не відповідає чинному законодавству.

Реалізація насіння в будь-якій тарі, негативно вплине на якість насіння під час зберігання, транспортування, а також може спричинити змішування насіння. Без наявності спеціальної тари та відповідних етикеток не можливо реалізувати насіння в межах країни.

Альтернатива 2

 

Прийняття нового

регуляторного акту

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, сприяє на законодавчому рівні обмеженню поширення фальсифікату насіння та захисту інтересів споживачів насіння, шляхом інформування їх нанесенням на упаковку та етикетку інформації відповідного змісту та кольору. Цей спосіб забезпечить реалізацію насіння в межах країни.

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 

Прийняття нового

регуляторного акту

 

Захист державних інтересів в галузі насінництва, обмеження поширення фальсифікату насіння, можливість реалізації насіння на внутрішньому ринку.

У громадян та держави витрати, пов’язані із запровадженням наведеного проекту наказу відсутні.

 

У суб’єктів господарювання витрати будуть лише на виготовлення етикеток (витрати 152000 грн. для 760 суб’єктів насінництва, або 200 гривень на одного суб’єкта насінництва).

Даний спосіб повністю відповідає нормам вітчизняного законодавства.

Із прийняттям зазначеного проекту наказу буде встановлено чітку процедуру маркування та пакування насіння, а також затверджено форму етикетки, що сприятиме недопущенню пониження якості насіння під час зберігання та транспортування, а також змішування насіння і інформуванню споживачів насіння про його походження та основні характеристики.

Альтернатива 1

 

Відсутність регулювання

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням чинного законодавства.

У громадян, суб’єктів господарювання та держави витрати відсутні.

Відсутність регулювання сприятиме обігу в Україні неякісного насіння. Як наслідок, придбання неякісного насіння призведе до неотримання запланованого врожаю сільськогосподарської продукції, що негативно вплине на продовольчу безпеку держави.

 

Рейтинг

Аргументи щодо

переваги обраної альтернативи/причини

відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Повністю відповідає вимогам вітчизняного законодавства. Розроблено та узгоджено спільно з галузевими асоціаціями та вітчизняними і міжнародними компаніями.

Зазначений спосіб не порушує вимог законодавства, сприяє обмеженню поширення фальсифікату насіння та захисту інтересів споживачів насіння, шляхом інформування їх нанесенням на упаковку та етикетку інформації відповідного змісту та кольору. Цей спосіб забезпечить реалізацію насіння в межах країни.

Відсутні

Альтернатива 1

 

Відсутність регулювання

Вигоди від запропонованого способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням чинного законодавства.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом наказу передбачено встановити процедуру маркування та пакування насіння, а також затвердити форму бланка етикетки, якою будуть маркуватися партії насіння.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Суб’єкти насінництва несуть затрати лише на виготовлення бланків етикеток.

Органи виконавчої влади не несуть додаткових витрат.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей насінництва та розсадництва, проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності впровадження проекту наказу буде кількість виготовлених суб’єктами насінництва бланків етикеток та присвоєних їм державним підприємством "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" номерів.

Кількість юридичних і фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія буде поширюватися на суб’єктів насінництва та розсадництва, які внесені до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва (близько – 760 суб’єктів насінництва та розсадництва);

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом наказу, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, наказ буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua);

в) юридичні особи та фізичні особи-підприємці будуть поінформовані з основних положень акта під час проведення планових та позапланових заходів.

Прийнятий проект наказу буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом аналізу отриманої від державного підприємства "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" інформації про кількість присвоєних номерів етикеток.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту наказу шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту наказу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу, але не пізніше ніж через два роки на підставі аналізу отриманої від державного підприємства "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" інформації про кількість присвоєних номерів етикеток.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці питання буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

   

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                               Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux