портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 20 жовтня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Порядку ідентифікації

та реєстрації овець і кіз

 

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, та пункту 54 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити Порядок ідентифікації та реєстрації овець і кіз, що додається.

2.Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за № 102/10382.

3.Бланки реєстраційних карток господарства, реєстраційних карток вівці/кози, реєстраційних відомостей овець/кіз, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації, замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів, відомостей переміщення тварин, книг обліку тварин, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

4.Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

   

 Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                    Максим МАРТИНЮК

Повідомлення про оприлюднення

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз»

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз» розроблено з метою приведення у відповідність до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" в частині строків подання, внесення даних до Єдиного державного реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів на тварин з врахуванням вимог вказаного Закону та законодавства Європейського Союзу.

Проект наказу оприлюднено шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (http://www.consumer.gov.ua, розділ - Законодавство, підрозділ Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: alexander.siroshtan@minagro.gov.ua;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkip.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
e-mail: amg@vet.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз"

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Наразі нормативно-правове регулювання ідентифікації, реєстрації та переміщення овець і кіз здійснюється наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за № 102/10382.

Вищезазначений нормативно-правовий акт не регулює повною мірою процес ідентифікації, реєстрації та переміщення овець та кіз, не цілком відповідає нормам Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (зі змінами) щодо строків подання, внесення даних до Єдиного державного реєстру тварин (далі – Реєстр тварин), оформлення ідентифікаційних документів, та нормам законодавства Європейського Союзу в частині встановлення вимог до бирок для ідентифікації тварин, нанесеного на бирки маркування та матеріалу, з якого вони виготовлені.

Крім того, за час функціонування системи ідентифікації та реєстрації тварин виникла потреба в оптимізації процесів ідентифікації та реєстрації.

Зокрема, деякі документи, задіяні відповідно до чинних нормативно-правових актів, втратили свою актуальність, і, відповідно, з’явилась можливість спростити для власників тварин документообіг при проведенні ідентифікації та реєстрації тварин, а також виникла необхідність передбачити як альтернативу паперовій формі документообігу можливість електронної форми.

Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів і потребують державного регулювання, оскільки у даному випадку стає реальною загроза невиконання вимог актів вищої юридичної сили.

З метою вирішення визначених проблем розроблено проект наказу "Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз" (далі – проект наказу), яким пропонується встановити новий порядок з ідентифікації та реєстрації овець і кіз, що дасть можливість вирішити вказані проблемі та забезпечити ефективне державне регулювання в сучасних ринкових умовах.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є приведення у відповідність нормативно-правового акту, що встановлює порядок проведення ідентифікації та реєстрації овець і кіз до норм Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та законодавства Європейського Союзу щодо строків подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів.

Реалізувати вказану мету можливо такими шляхами:

- збереження status quo у чинних нормативно-правових актах та, відповідно, вирішення проблем, що виникають при функціонуванні системи ідентифікації та реєстрації тварин, за допомогою ринкових механізмів (саморегуляція системи). Цей шлях залишить частково неврегульовані з боку держави відповідні чинні порядки, які частково суперечать один одному. Необхідно зазначити, що врегулювання зазначених проблем не може бути здійснено за допомогою ринкових механізмів (саморегуляції), оскільки вищезазначені питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

- внесення змін до існуючого нормативно-правового акту. Такий шлях дасть змогу досягти поставленої мети та врегулювати вказані проблеми системи ідентифікації та реєстрації тварин, але кількість змін, що буде внесена до чинного нормативного акту з ідентифікації та реєстрації тварин, сягатиме половини об’єму чинного документу, і, відповідно, ці проекти нормативних документів матимуть дуже заплутаний і складний характер, що ускладнюватиме їх опрацювання та погодження.

- розробка та прийняття наказу, що встановить новий порядок з ідентифікації, реєстрації та переміщення овець і кіз.

Запропонований спосіб досягнення цілей є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта.

3. Правові аспекти

Нормативно-правове регулювання ідентифікації та реєстрації овець і кіз  здійснюється:

Законом України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за № 102/10382;

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 р. № 578 "Про затвердження положення про Єдиний державний реєстр тварин", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за № 1713/22025.

Реалізація акта не потребує внесення змін до інших чинних чи розроблення нових нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих урядових органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті нормативно-правового акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для проведення громадських обговорень проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (http://www.consumer.gov.ua, розділ - Законодавство, підрозділ Обговорення проектів документів). Всі пропозиції та зауваження громадськості розглядаються відповідно до законодавства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Розробка та прийняття нового порядку з ідентифікації і реєстрації овець і кіз потребує державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Таким чином, прийняття проекту наказу визначить порядок та єдині строки подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів.

Даний проект наказу беззаперечно приведе до вдосконалення порядків ідентифікації та реєстрації тварин та забезпечить контроль за дотриманням строків подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів.

Під дію регулювання підпадають всі суб’єкти господарювання на території держави.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

У результаті прийняття проекту наказу очікуються можливості:

забезпечення єдиних принципів ідентифікації тварин, їх державного обліку та реєстрації;

забезпечення державних органів і власників/утримувачів тварин інформацією про тварин;

швидкого і точного простежування господарства походження та всіх господарств перебування тварини, від якої отримано тваринницьку продукцію;

сприяння дотриманню встановлених строків подання, внесення даних до Реєстру тварин;

посилення контролю за ветеринарно-санітарним станом, якістю і походженням продукції тваринництва;

контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для виконання державних програм підтримки виробників тваринницької продукції;

оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарних заходів щодо попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;

забезпечення дотримання принципу простежуваності тварин у встановлені терміни, що є невід’ємним елементом у забезпеченні безпечності продуктів харчування та життя та здоров’я населення; 

виконання зобов’язання України щодо гармонізації із законодавством ЄС.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз"

 

І.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Зазначений проект регуляторного акта розроблено з метою встановлення порядку з ідентифікації і реєстрації овець і кіз.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз" розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228 - р "Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", з метою гармонізації законодавства з:

- регламентом Європейського Союзу № 21/2004 від 17 грудня 2003 р., яким впроваджується система ідентифікації та реєстрації овець і кіз та вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 1782/2003, та Директив 92/102/ЄЕС та 64/432/ЄЕС;

- регламентом Європейського Союзу 1505/2006 від 11 жовтня 2006 р., яким імплементується Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 21/2004 щодо мінімальної кількості перевірок, які здійснюються у відношенні ідентифікації та реєстрації овець і кіз.

Слід зазначити, що на сьогодні нормативно-правове регулювання овець і кіз здійснюється наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за № 102/10382.

Наразі вищезазначений нормативно-правовий акт не регулює в повній мірі процес ідентифікації та реєстрації тварин та частково не відповідає нормам Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та нормам законодавства Європейського Союзу.

Крім того, вищезазначений наказ потребує приведення у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів".

Основними проблемами на сьогоднішній день є:

1) невідповідність норм діючого нормативно-правового акта з ідентифікації та реєстрації овець і кіз вимогам Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" щодо строків подання, внесення даних до Єдиного державного реєстру тварин (далі – Реєстр тварин), оформлення ідентифікаційних документів.

 

Строки подання даних про усі переміщення, забій, загибель, утилізацію, падіж тварин, надходження нових тварин у господарство

Строки внесення даних до ЄДРТ щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин

Оформлення ідентифікаційних документів

Положення про ідентифікацію та реєстрацію овець і кіз, затверджене наказом Мінагрополітики від 31 грудня 2004 року № 498

Про переміщення, забій, загибель, утилізація - у 3-денний термін

Протягом 4 днів

Протягом 10 днів

Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин"

Протягом 5 робочих днів

Протягом 10 робочих днів з дня їх отримання

 

Протягом 5 робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини

2) часткова невідповідність норм діючого законодавства з ідентифікації та реєстрації тварин законодавству Європейського Союзу.

3) потреба в оптимізації технологічних процесів ідентифікації та реєстрації тварин.

4) приведення у відповідність даних щодо поголів’я овець і кіз Єдиного державного реєстру тварин до кількості фактично наявного поголів’я у власників.

Наразі має місце розходження у даних щодо поголів’я тварин Єдиного державного реєстру тварин та Державної служби статистики України.

Кількість тварин, що утримується у сільськогосподарських підприємствах

Станом на 01.08.2017 року

згідно даних Єдиного державного реєстру тварин, тис. голів

Станом на 01.07.2017 року

згідно даних статистичного бюлетеня Державної служби статистики України "Стан тваринництва в Україні"

за червень 2017 року, тис. голів

277,4

203,2

Така різниця в даних обумовлена неподанням власниками інформації про забій тварин.

5) порушення власниками тварин термінів подання інформації щодо дій (подій) із твариною до Реєстру тварин.

Наразі Єдиний державний реєстр тварин при здійсненні реєстрації тварини та її переміщення, забою фіксує такі порушення термінів надання власниками інформації.

Тип порушення

Кількість зафіксованих порушень, тис. випадків

 

2015

2016

01-08.2017

Порушено терміни заповнення реєстраційної відомості овець/кіз (між датою народження тварини та датою заповнення реєстраційної відомості повинен дотримуватись термін не більше 7 календарних днів)

22,9

30,4

22,4

Порушено термін надходження документу на реєстрацію переміщення, що засвідчує вибуття тварин (між датою вибуття тварини та датою надходження документу на реєстрацію повинно бути не більше 5 робочих днів)

2,0

2,1

1,1

Порушено термін надходження документу на реєстрацію переміщення, що засвідчує прибуття тварин (між датою прибуття тварини та датою надходження документу на реєстрацію повинно бути не більше 5 робочих днів)

0.7

0,7

0,3

6) потреба в запровадженні можливості альтернативи паперовому документообігу.

 

Паперовий документообіг

Електронний документообіг з використанням ЄДРТ

Заповнення Реєстраційної картки господарства для юридичних осіб

5 хв.

5 хв.

Подання Реєстраційної картки господарства до Адміністратора Реєстру тварин для реєстрації

протягом 5 робочих днів

-

Проведення ідентифікації вівці, кози

2 хв.20 с

2 хв.20 с

Оформлення Реєстраційної відомості овець/кіз (далі - РВ овець/кіз)

3 хв. 10 с

 

3 хв. 10 с

 

Заповнити дані в РВ овець/кіз щодо ветеринарних досліджень у Державній установі ветеринарної медицини

 

протягом 5 робочих днів

 

1 робочий день

 

Подати РВ овець/кіз для реєстрації до Адміністратора Реєстру тварин

Внесення даних до Єдиного державного реєстру тварин з РВ овець/кіз Адміністратором Реєстру тварин

протягом 10 робочих днів з дня отримання

-

Оформлення ідентифікаційних документів

протягом 5 робочих днів

протягом 5 робочих днів

Всього, днів

25

6

Обсяг документообігу ускладнює для власника процес ідентифікації та реєстрації тварин, а деякі документи втратили свою актуальність.

 

2014

2015

2016

Замовлено реєстраційних відомостей овець/кіз

11452

7760

21293

Замовлено реєстраційних карток овець/кіз

3102

2305

1858

Видано витягів з Єдиного державного реєстру тварин на овець та кіз

0

34

19

За потреби отримання інформації щодо поголів’я тварин, які йому належать, власник замовляє витяг з Єдиного державного реєстру тварин.

Так, беручи до уваги адміністративну відповідальність власника за порушення законодавства з ідентифікації та реєстрації тварин, потреба у поданні Звіту про наявність та рух ідентифікованого та зареєстрованого поголів’я овець та кіз в господарстві відсутня.

Слід також зазначити, що реєстр ідентифікованих і зареєстрованих тварин господарства ведеться Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин (далі – Адміністратор Реєстру тварин) та може бути наданий за зверненням власника у вигляді витягу з Реєстру тварин на безоплатній основі.

Інформація про забій реєструється в Реєстрі тварин на основі даних Реєстраційного свідоцтва овець/кіз. З метою запобігання порушення санітарних та гігієнічних норм, що відбувається при пересиланні по території України знятих з тварин брудних бирок, на власників тварин покладено даним регуляторним актом зобов’язання знищувати зняті з тварин бирки у спосіб, що унеможливить їх повторне використання.

Визначені проблеми не можуть бути розв’язані також за допомогою ринкових механізмів і потребують державного регулювання, оскільки напрям запровадження ідентифікації та реєстрації тварин є пріоритетним стратегічним завданням в частині виконання зобов’язань України щодо гармонізації із законодавством ЄС.

Вищезазначені проблеми справляють негативний вплив як на фізичних так і юридичних осіб за рахунок наявності в чинному законодавстві з ідентифікації та реєстрації тварин різних строків подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів та відсутності альтернативи паперовому документообігу.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Запропоноване регулювання відповідає формі та рівню державного регулювання відносин, потребі у вирішенні існуючих проблем та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Враховуючи обґрунтовану необхідність державного регулювання зазначених суспільних відносин та з метою вирішення існуючих проблем, розроблено проект наказу "Про затвердження Порядку ідентифікації та овець і кіз" (далі – проект наказу), яким пропонується затвердити новий порядок ідентифікації і реєстрації овець і кіз, що дасть можливість забезпечити ефективне державне регулювання в сучасних ринкових умовах.

ІІ.Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є встановлення порядку з ідентифікації і реєстрації овець і кіз, приведення у відповідність строків подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів з врахуванням вимог Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та законодавства Європейського Союзу.

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження status quo

Такий спосіб залишить частково неврегульовані з боку держави порядок ідентифікації і реєстрації овець і кіз, строки подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів в частині невідповідності технологічних процесів, неможливості застосування норм чинного законодавства, оскільки вони суперечать один одному.

Status quo не забезпечить чіткого виконання вимог законодавства та не надасть змоги досягнути поставлених цілей, у зв’язку з чим такий спосіб не є прийнятним.

Вирішення проблем за допомогою ринкових механізмів (саморегуляція)

У разі застосування такого способу, стає реальною загроза:

ігнорування громадянами та суб’єктами господарювання – власниками тварин вимог законодавства з ідентифікації та реєстрації тварин;

невиконання вимог актів вищої юридичної сили;

створить ситуацію за якої неможливо виконати зобов’язання України стосовно вимог законодавства Європейського Союзу з ідентифікації та реєстрації тварин, в частині охорони та захисту здоров'я, життя людей та тварин.

До того ж вважаємо, що врегулювання зазначених проблем не може бути здійснено за допомогою ринкових механізмів (саморегуляції), оскільки вищезазначені питання регулюються виключно нормативно-правовими актами.

Державне регулювання шляхом прийняття запропонованого проекту наказу

Запропонований спосіб досягнення цілей є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта.

Прийняття проекту наказу забезпечить розв’язання визначених проблем, відповідатиме вимогам законодавства України та принципам державної регуляторної політики.

Прийняття проекту наказу сприятиме виконанню зобов’язань України щодо гармонізації законодавства України з законодавством Європейського Союзу.

Лише у даний спосіб можна вирішити вказані проблеми найкращим чином.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження status quo

Не передбачаються

Заборона або обмеження експорту тварин та продуктів тваринного походження.

Ігнорування громадянами та суб’єктами господарювання законодавства з ідентифікації і реєстрації тварин

Вирішення проблем за допомогою ринкових механізмів (саморегуляція)

Не передбачаються

Заборона або обмеження експорту тварин та продуктів тваринного походження.

Ігнорування громадянами та суб’єктами господарювання законодавства з ідентифікації і реєстрації тварин

Державне регулювання шляхом прийняття запропонованого проекту наказу

Підвищить ефективність виявлення, локалізації, контролю і ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин.

Оптимізує запровадження планів ветеринарної медицини щодо попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб.

Надасть можливість досягнення контролю за здійсненням ідентифікації та реєстрації тварин.

Інтегрує галузь ідентифікації та реєстрації тварин до загальноєвропейського ринку продукції тваринництва.

Не передбачаються

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження status quo

Відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам тварин, згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 року № 506.

Розмір вартості проведення ідентифікації та реєстрації тварин розрахований у відповідності до Режиму цінового регулювання вартості послуги з ідентифікації та реєстрації тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 392.

Вирішення проблем за допомогою ринкових механізмів (саморегуляція)

Відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам тварин, згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 року № 506.

Розмір вартості проведення ідентифікації та реєстрації тварин розрахований у відповідності до Режиму цінового регулювання вартості послуги з ідентифікації та реєстрації тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 392.

Державне регулювання шляхом прийняття запропонованого проекту наказу

Можливість проведення ідентифікації тварин самостійно та їх реєстрації у разі наявності доступу до Реєстру тварин.

Можливість внесення, перегляду, коригування інформації в Реєстрі тварин.

Можливість реалізовувати продукцію тваринництва без обмежень.

Запровадження більш дієвого та досконалого механізму за контролем епізоотичної ситуації в Україні і, як наслідок, уникнення споживання неякісної продукції.

Зменшить документообіг за рахунок скасування заповнення деяких бланків документів.

Зменшення строків внесення даних до Реєстру тварин та оформлення ідентифікаційних документів.

Відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам тварин, згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 року № 506.

В результаті прийняття проекту наказу можливе коригування вартості послуг, у зв’язку з чим ціна послуги з ідентифікації та реєстрації може як зрости, так і знизитися за рахунок зростання або зменшення вартості складових послуги відповідно до сучасних економічних реалій, при цьому ціна буде економічно обґрунтованою.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження status quo

Не передбачаються

Розмір вартості проведення ідентифікації та реєстрації тварин розрахований відповідно до Режиму цінового регулювання вартості послуги з ідентифікації та реєстрації тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 392.

Вирішення проблем за допомогою ринкових механізмів (саморегуляція)

Не передбачаються

Розмір вартості проведення ідентифікації та реєстрації тварин розрахований відповідно до Режиму цінового регулювання вартості послуги з ідентифікації та реєстрації тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 392.

Державне регулювання шляхом прийняття запропонованого проекту наказу

Можливість проведення ідентифікації тварин самостійно та їх реєстрації у разі наявності доступу до Реєстру тварин.

Можливість внесення, перегляду, коригування інформації в Реєстрі тварин.

Можливість реалізовувати продукцію тваринництва без обмежень.

Зменшить документообіг за рахунок скасування заповнення деяких бланків документів.

Зменшення строків внесення даних до Реєстру тварин та оформлення ідентифікаційних документів.

Можливість отримати бюджетні кошти, які передбачені для виконання державної програми підтримки виробників продукції тваринництва.

Розмір вартості проведення ідентифікації та реєстрації тварин розрахований відповідно до Режиму цінового регулювання вартості послуги з ідентифікації та реєстрації тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 392.

 

Під дію регулювання підпадають всі суб’єкти господарювання на території держави.

Суб’єкти підприємницької діяльності

Кількість господарств, які здійснюють діяльність з розведення та утримання овець і кіз, згідно даних Єдиного державного реєстру тварин станом на 31.07.2017 р.

Юридичні особи

1 131

Фізичні особи - підприємці

70

Згідно даних Державної служби статистики України, станом на 1 липня 2017 року поголів’я овець і кіз, що утримується в сільськогосподарських підприємствах, становить 203,3 тис. голів.

Витрати на одного суб’єкта господарювання і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, становитимуть 29 грн. на одну голову.

Альтернатива

Сума витрат на ідентифікацію та реєстрацію однієї голови вівці, кози для юридичних та фізичних осіб субєктів підприємницької діяльності,

гривень (з ПДВ)

Збереження status quo

29

Вирішення проблем за допомогою ринкових механізмів (саморегуляція)

29

Державне регулювання шляхом прийняття запропонованого проекту наказу

29

В результаті прийняття проекту наказу можливе коригування вартості послуг, у зв’язку з чим ціна послуги з ідентифікації та реєстрації може як зрости, так і знизитися за рахунок зростання або зменшення вартості складових послуги відповідно до сучасних економічних реалій, при цьому ціна буде економічно обґрунтованою та розрахованою відповідно до Режиму цінового регулювання вартості послуги з ідентифікації та реєстрації тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 392.

ІV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Державне регулювання шляхом прийняття запропонованого проекту наказу

4

Поставлені цілі можуть бути досягнуті повною мірою, усі важливі аспекти проблем існувати не будуть.

Збереження status quo

1

Без визначення законодавчо нового порядку з ідентифікації і реєстрації овець, кіз, встановлення єдиних строків подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів досягнути поставлених цілей неможливо. Проблеми продовжать існувати.

Вирішення проблем за допомогою ринкових механізмів (саморегуляція)

1

Без визначення законодавчо нового порядку з ідентифікації і реєстрації овець, кіз, встановлення єдиних строків подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів досягнути поставлених цілей неможливо. Проблеми продовжать існувати.

 

Рейтинг результативності

Вигоди

Витрати

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Державне регулювання шляхом прийняття запропонованого проекту наказу

Можливість проведення ідентифікації тварин самостійно та їх реєстрації у разі наявності доступу до Реєстру тварин.

Можливість внесення, перегляду, коригування інформації в Реєстрі тварин.

Можливість реалізовувати продукцію тваринництва без обмежень.

Зменшить документообіг за рахунок скасування заповнення деяких бланків документів.

Зменшення строків внесення даних до Реєстру тварин та оформлення ідентифікаційних документів.

Виконання зобов’язань України щодо гармонізації законодавства відповідним законодавством Європейського Союзу

Розмір вартості проведення ідентифікації та реєстрації, що формується у відповідності до Режиму цінового регулювання вартості послуги з ідентифікації та реєстрації тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 392.

Дає змогу досягнути всіх поставлених цілей та врегулювати усі важливі аспекти проблем.

Збереження status quo

Не передбачаються

Розмір вартості проведення ідентифікації та реєстрації, що формується у відповідності до Режиму цінового регулювання вартості послуги з ідентифікації та реєстрації тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року  № 392.

Не вирішує жодної проблеми та не дає досягнути жодної із поставлених цілей.

 

Вирішення проблем за допомогою ринкових механізмів (саморегуляція)

Не передбачаються

Розмір вартості проведення ідентифікації та реєстрації, що формується у відповідності до Режиму цінового регулювання вартості послуги з ідентифікації та реєстрації тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 392.

Не вирішує жодної проблеми та не дає досягнути жодної із поставлених цілей.

 

V.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем

Вказані вище проблеми планується розв’язати шляхом прийняття проекту наказу, який зможе забезпечити ефективне державне регулювання ідентифікації та реєстрації тварин в сучасних ринкових умовах.

Запропонований проектом наказу до затвердження порядок ідентифікації і реєстрації овець, кіз забезпечить розв’язання вказаних проблем за допомогою таких заходів:

надасть можливість використання електронного або паперового документообігу в галузі ідентифікації та реєстрації тварин – на вибір власника тварини;

за потреби та можливості власник тварини може отримати доступ до Реєстру тварин для внесення, перегляду, коригування інформації щодо тварин, що йому належать;

ведення обліку тварин у господарстві в електронному вигляді шляхом внесення до Реєстру тварин інформації про народження, забій, падіж, утилізацію та переміщення тварин сприятиме актуалізації інформації щодо тварин у Єдиному державному реєстрі тварин, зменшить кількість порушень власників тварин щодо термінів подання інформації до Реєстру тварин від дати події та значно скоротить витрати часу власника на ведення обліку тварин в господарстві в паперовому вигляді.

Приведення у відповідність строків подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів з врахуванням вимог Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" забезпечить чітке визначення даних критеріїв.

Основні строки, що підлягають обов’язковому дотриманню, є:

подання даних юридичними та фізичними особами, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про усі переміщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом 5 робочих днів з дати таких дій або подій;

внесення Адміністратором Реєстру тварин до Реєстру тварин даних, визначених Законом України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", зокрема, щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин, а також щодо здійснених стосовно них ветеринарно-санітарних заходів, протягом 10 робочих днів з дня їх отримання від юридичних і фізичних осіб;

протягом 5 робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини оформляти ідентифікаційні документи.

Таким чином, прийняття проекту наказу дозволить:

-визначити порядок ідентифікації та реєстрації овець і кіз;

-встановити єдині строки подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів;

-сприяти дотриманню встановлених строків подання, внесення даних до Реєстру тварин;

-забезпечити дотримання принципу простежуваності тварин у встановлені терміни, що є невід’ємним елементом у забезпеченні безпечності продуктів харчування та життя та здоров’я населення;

-виконати зобов’язання України щодо гармонізації із законодавством ЄС.

Даний проект наказу має високий ступінь ефективності, оскільки беззаперечно призведе до вдосконалення галузі ідентифікації та реєстрації тварин та забезпечить контроль за дотриманням строків подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення ідентифікаційних документів.

VI.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

При запровадженні можливості електронного документообігу реєстраційних документів на тварин цією можливістю передусім скористаються суб’єкти підприємницької діяльності, що мають відповідну комп’ютерну техніку та вміння працювати з нею – юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Протягом наступних років на самостійну реєстрацію ідентифікованих тварин та ї х переміщень вірогідно перейде більша частина суб’єктів господарювання.

Це вивільнить час спеціалістів державних установ ветеринарної медицини, на яких функції із реєстрації ідентифікованих тварин та їх переміщень, забою покладено Адміністратором Реєстру тварин.

За даними Єдиного державного реєстру тварин протягом 2016 року ідентифіковано та  зареєстровано в Реєстрі тварин 34,8 тис. голів овець та кіз, які належать суб’єктам господарювання, та 2,6 тис. фактів переміщень, забою таких тварин.

Наразі реєстрацію овець та кіз у Єдиному державному реєстрі тварин здійснюють 763 спеціалісти 573 державних установ ветеринарної медицини (районних та міських).

Таким чином в середньому по країні один спеціаліст державної установи здійснює 45 реєстрацій ідентифікованих тварин, які належать суб’єктам господарювання, та декілька реєстрацій фактів переміщень, забою.

Державні установи ветеринарної медицини утримуються за рахунок коштів місцевих (обласних) бюджетів. Середній посадовий оклад спеціаліста державної установи ветеринарної медицини складає 3600 грн., таким чином вартість однієї робочої години 21,8 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для державних установ ветеринарної медицини

Процедура регулювання для державних установ ветеринарної медицини

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу спеціаліста державної установи ветеринарної медицини, грн.

(вартість 1 робочої години 21,80 грн.)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного працівника

Оцінка кількості  спеціалістів державних установ ветеринарної медицини, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), тис. гривень

Реєстрація однієї голови вівці, кози у Реєстрі тварин

3 хв.

1,09 грн

45

763

37,4

Реєстрація Відомості переміщення тварин

2 хв.

0,73

3

763

1,7

Складання звітності, архівування документів

1 год/місяць

21,80

12

763

199,6

Таким чином час на внесення до Реєстру тварин фактів ідентифікації, переміщення, забою тварин суб’єктів господарювання та формування відповідної звітності та архівів спеціалістами державних установ ветеринарної медицини оплачується з міських бюджетів коштами на суму 238,7 тис. грн.

І, відповідно, самостійне внесення до Реєстру тварин всіма суб’єктами господарювання фактів ідентифікації, переміщення, забою щодо тварин, що їм належать, забезпечить таке вивільнення робочого часу для спеціалістів державних установ ветеринарної медицини.

Процедура

Планові витрати часу на одну процедуру

Кількість процедур за рік на одного працівника

Розрахункові витрати часу одного працівника за рік

Розрахункові витрати часу всіх працівників установ ветеринарної медицини за рік, годин

Реєстрація вівці, кози у Реєстрі тварин

3 хв.

45

135 хв.

1 716,8

(214,6 робочих днів)

Реєстрація переміщення, забою тварин

2 хв.

3

6 хв.

76,3

 (9,5 робочих днів)

Складання звітності, архівування документів

1 год/місяць

12

12 год.

9 156

(1 144,5 робочі дні)

 

При запровадженні самостійного знищення знятих з тварин бирок власниками тварин не лише зменшується загроза поширення певних хвороб територією країни, що значно сприятиме епізоотичній безпеці держави, а і створюється можливість економії коштів суб’єктів господарювання, що провадять діяльність із забою тварин, на пересилку цих бирок до Адміністратора Реєстру тварин для їх знищення.

Станом на 01.08.2017 року в Єдиному державному реєстрі тварин зареєстровано 440 суб’єктів господарювання, що провадять діяльність із забою, утилізації овець, кіз.

Згідно даних державної служби статистики України в 2016 році було реалізовано на забій на підприємствах із забою близько 900 тис. голів овець та кіз, і, відповідно, з тварин було знято 900 тис. пар бирок.

В середньому один стандартний ящик розміром 31×22×23 см (як для офісного паперу) вміщує до 250 комплектів бирок для овець та кіз (насипом) масою до 5 кг. Вартість пересилки одного стандартного ящика 35 грн.

Витрати суб’єкта господарювання,

що провадять діяльність із забою, утилізації овець та кіз

на пересилку знятих з тварин бирок для їх знищення

Процедура

Загальна кількість знятих з тварин бирок, комплектів

Кількість бирок в одному стандартному ящику, комплектів

Розрахункова кількість ящиків, необхідних для  пакування знятих бирок

Вартість пересилки одного ящика, грн.

Загальні розрахункові витрати на відправку бирок, тис. грн.

Пересилка знятих з тварин бирок до Адміністратора Реєстру тварин для їх знищення

900 тис.

250

3 600

35

126

Таким чином знищення знятих з тварин бирок самими власниками тварин/підприємствами із забою дозволить заощадити суб’єктам господарювання галузі 126 тис. грн.

VIІ.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію проекту наказу не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту наказу та виконання його вимог фізичними та юридичними особами – власниками сільськогосподарських тварин висока.

Реалізація запропонованого проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Для юридичних та фізичних осіб – власників тварин впровадження цього регуляторного акта не призведе до збільшення витрат, пов’язаних з ідентифікацією та реєстрацією власних тварин.

Для юридичних та фізичних осіб впровадження цього регуляторного акта не призведе до збільшення витрат, пов’язаних з необхідністю вивчення основних положень регуляторного акта.

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

Державний нагляд і контроль за додержанням вимог акта здійснюватиметься Держпродспоживслужбою України в межах компетенції в установленому законом порядку.

VIІІ.Обґрунтування строку дії акта

Враховуючи безперервність функціонування системи ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин, проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений термін з можливістю внесення змін до нього.

ІХ.Визначення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є відсутність звернень юридичних та фізичних осіб щодо дії цього регуляторного акта, а також:

кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта;

розмір коштів і час, що витрачаються на дію акта;

кількість ідентифікованих та зареєстрованих тварин;

кількість зареєстрованих фактів забою тварин;

кількість установлених порушень власниками тварин термінів подання інформації щодо тварини.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається.

Рівень поінформованості власників тварин щодо запровадження регуляторного акта - середній через оприлюднення на сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Х.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу даних Єдиного державного реєстру тварин та даних статистичних бюлетенів Державної служби статистики України "Виробництво продукції тваринництва в Україні", "Стан тваринництва в Україні".

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Департаментом тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься:

базове – через рік після набрання чинності регуляторним актом;

повторне – через два роки після набрання чинності регуляторним актом;

періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Наукові установи для здійснення відстеження не залучатимуться. 

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значеннями показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра   

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux