портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 21 липня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Положення про класифікацію,

порядок розслідування та обліку аварійних подій

із суднами флоту рибної промисловості

 

Відповідно до статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник міністра                                                                                                                                                                                         М. Мартинюк 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості" (далі – проект наказу) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторна політика"; підрозділ "Проекти регуляторних актів") та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ "Діяльність"; підрозділ "Проекти документів").

Зауваження та пропозиції до проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових Стрільців, 45 а, м. Київ, 04053), e-mail: darg@darg.gov.ua.

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: info@minagro.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Заєць Алла Олегівна, начальник відділу портів, технічного нагляду суден рибного господарства та моніторингу Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості Держрибагентства, тел. 482-09-82.

  

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні у внутрішніх водоймах України та Азово-Чорноморському басейні експлуатується понад 4000 суден флоту рибної промисловості (далі – судна).

На даний час в Україні відсутній нормативно-правовий акт, який встановлює класифікацію, порядок розслідування та облік аварійних подій із суднами.

В межах національного законодавства розслідування аварійних подій здійснюється відповідно до Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій з суднами, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 травня 2006 року № 516, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2006 року за № 959/12833 (далі – положення). Однак положення не застосовується для класифікації, порядку розслідування та обліку аварійних подій, що сталися з суднами флоту рибної промисловості.

У результаті проведеного аналізу нормативно-правової бази з питань безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості виникла потреба у розробці та прийнятті проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості" (далі – проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є визначення взаємовідносин між органами державної влади і суб’єктами господарювання, які виникають у зв’язку з аварійною подією на суднах, а також налагодження співробітництва між учасниками таких правовідносин та надання допомоги при розслідуванні аварійної події.  

Проектом наказу передбачено порядок створення комісій із розслідування аварійних подій на суднах, визначення складу комісій та строків розслідування, а також проведення попереднього розслідування аварійної події, встановлення послідовності проходження інформації про аварійну подію, визначення строків надання такої інформації та відповідальних сторін за зберігання матеріалів.

Досягнення вказаної мети можливе шляхом прийняття проекту наказу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року;

Конвенція про Міжнародні правила попередження зіткнень суден у морі 1972 року;

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року;

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року;

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою;

Резолюція Міжнародної Морської організації (ІМО) А.1071(28) "Переглянуте керівництво по здійсненню Міжнародного Кодексу з управління безпекою (МКУБ) Адміністраціями";

Резолюція Міжнародної Морської організації (ІМО) А.1075(28) "Керівництво з надання допомоги особам, які проводять розслідування, в здійсненні Кодексу розслідування аварій (Резолюція MSC.255 (84))";

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державним агентством рибного господарства України та проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць та питань функціонування місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.dаrg.gov.ua) відповідно до частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу "Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості" дозволить проводити розслідування аварійних подій із суднами та здійснювати функції контролю за їх виконанням.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості"

 

I. Визначення проблеми

Важлива роль у забезпеченні безпеки мореплавства належить Міжнародній Морській Організації (ІМО), співробітництву з відповідними урядовими і неурядовими міжнародними організаціями (Міжнародна морська організація (ІМО), Організація об’єднаних націй (ООН), Міжнародний морський комітет (ММК), Міжнародна палата судноплавства (ICS) тощо), які на протязі багатьох років займаються вирішенням проблем безпеки мореплавства.

У рамках ІМО створена досить розвинута система міжнародних угод, в яких значна увага приділена питанням забезпечення безпеки мореплавства та розробки загальних міжнародно-правових стандартів безпеки мореплавства.

Результатом роботи міжнародних організацій стали нормативні документи, які регламентують безпеку мореплавства та визначають обов’язок держав щодо забезпечення проведення розслідування аварійних подій із суднами, основними з яких є Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року, Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року тощо.

Однією з причин негативних наслідків аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості є недостатня ефективність національно-правових заходів щодо забезпечення безпеки мореплавства, які мають відповідати сучасним нормам міжнародного морського права.

Враховуючи зазначене, а також ратифікацію Україною зазначених міжнародних договорів, порядок розслідування аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості повинен визначатися національним законодавством з урахуванням міжнародних нормативних актів.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості" (далі – проект наказу) розроблено у зв’язку з необхідністю встановлення порядку розслідування, класифікації та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства та суднами флоту рибної промисловості, що підлягають нагляду класифікаційного товариства, довжиною менше 24 метрів.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у розробленні нормативного акту з розслідування аварійних подій з суднами флоту рибної промисловості з метою визначення порядку взаємовідносин між суб’єктами господарювання і органами державної влади, які виникають у зв’язку з аварійними подіями на суднах.

У цифровому вимірі у середньому за рік із загальної кількості суден флоту рибної промисловості, яка станом на 01 січня 2017 року становила 4976 одиниць, трапляється 3-6 аварійних подій.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 +

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 +

 

 

Проект наказу спрямований на розв’язання викладеної вище проблеми, основними цілями є:

підвищення безпеки мореплавства;

збереження людського життя;

запобіганню забруднення навколишнього природного середовища з суден флоту рибної промисловості.

II. Цілі державного регулювання

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульовано на законодавчому рівні питання розслідування аварійних подій з суднами флоту рибної промисловості.

Зазначені цілі державного регулювання будуть досягнуті з дня набрання чинності наказом.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

залишити чинне законодавство без змін. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час відсутній порядок розслідування, класифікації та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості довжиною менше 24 метрів.

Альтернатива 2

прийняти запропонований нормативно-правовий акт, що врегулює питання розслідування аварійних подій з суднами флоту рибної промисловості довжиною менше 24 метрів, а також визначить порядок взаємовідносин між суб’єктами господарювання і органами державної влади, які виникають у зв’язку з аварійними подіями на суднах флоту рибної промисловості довжиною менше 24 метрів.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

встановлення класифікації, порядку розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості довжиною менше 24 метрів.

Проект наказу сприятиме реалізації державної політики з питань забезпечення безпеки мореплавства (судноплавства) в галузі рибного господарства.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

Попередження аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості довжиною менше 24 метрів.

Попередження забруднення навколишнього природного середовища.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

16

196

369

581

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

2,75%

33,7%

63,5%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

 відсутні

Альтернатива 2

Визначення порядку створення комісій із розслідування аварійних подій, складу комісій та строків розслідування, а також порядку проведення попереднього розслідування аварійної події, встановлення послідовності проходження інформації про аварійну подію та визначення термінів надання такої інформації.

відсутні

 

ВИТРАТИ/ВИГОДИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

По-

ряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

не передбачені

не передбачені

2

податки та збори

(зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

не передбачені

не передбачені

3

витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

не передбачені

не передбачені

4

витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

5

витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

6

витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

7

витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу,

гривень

не передбачені

не передбачені

8

інше (уточнити), гривень

 -

 -

9

РАЗОМ

(сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень

не передбачені

не передбачені

10

кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

суб’єкти середнього підприємництва – 16

 

суб’єкти великого підприємництва – 0

суб’єкти середнього підприємництва – 16

 

суб’єкти великого підприємництва – 0

11

сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання

(вартість регулювання)

(рядок 9 х рядок 10), гривень

суб’єкти середнього підприємництва – 0

суб’єкти великого підприємництва - 0

суб’єкти середнього підприємництва – 0

суб’єкти великого підприємництва - 0

По-ряд-ковий

номер

Вигоди

За перший рік

За п’ять років

1

1. Економія на оплату праці працівника органу розслідування аварійних подій (час на збір та аналіз інформації про АП, виявлення обставин, визначення причин та факторів, які її спричинили, підготовка рекомендацій щодо їх попередження тощо), грн.

 

 

6840 грн.

(вигоди 2-го та 4-го років)

3420 грн. – вигоди одного року

Три дні х 6 аварійних подій х 190 грн.

(розслідування аварійної події 1 судна займає у середньому 3 дні;

у середньому у рік трапляється 6 аварійних подій;

заробітна плата відповідального працівника за місяць – 4000 грн., робочий день – 190 грн. зарплата відповідального працівника за 1 день (8 годин)).

2

кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

суб’єкти середнього підприємництва– 16

суб’єкти великого підприємництва – 0

суб’єкти середнього підприємництва– 16

суб’єкти великого підприємництва – 0

3

сумарні вигоди суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, від виконання регулювання (рядок 1 х рядок 2), гривень

суб’єкти середнього підприємництва – 0

 

суб’єкти великого підприємництва – 0

суб’єкти середнього підприємництва – 54 720 грн. (3420 грн. х 16 суб’єктів)

суб’єкти великого підприємництва – 0

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший

рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

не

передбачені

не

передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати на сплату податків

та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

не

передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

не

передбачені

не

передбачені

не

передбачені

не

передбачені

 

 

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати* на адміністру-вання заходів державного нагляду (контролю)

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень

(за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

не

передбачені

 

не

передбачені

 

не

передбачені

 

не

передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/

обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

 

не передбачені

 

 

не передбачені

не передбачені

не передбачені

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

не передбачені

не передбачені

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

витрати відсутні

Альтернатива 2

За перший рік: витрати відсутні

За п’ять років: витрати відсутні

Сумарні вигоди за альтернативами

Сума вигід, гривень

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Альтернатива 2

За перший рік: відсутні

 

За п’ять років: 54 720 грн. ( 3420 грн. х 16 суб’єктів) (вигоди 2-го і 4-го років)

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення чинного законодавства без змін, питання розслідування аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості довжиною менше 24 метрів не буде врегульоване.

Тому цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

4

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що проектом наказу буде досягнуто цілі прийняття регуляторного акта повною мірою (проблема більше існувати не буде).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі, оскільки забезпечить прийняття нормативного акту з розслідування аварійних подій з суднами флоту рибної промисловості довжиною менше 24 метрів

відсутні

враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

Альтернатива 1

вигоди відсутні

відсутні

оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, а тільки поглибить її

х

Альтернатива 2

перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту наказу повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу

ризики відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості", попередньо погодженого в установленому порядку з заінтересованими органами виконавчої влади.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта:

а) дії суб’єктів господарювання – ознайомлення зі змінами в нормативно-правових актах;

б) дії органів державної влади – внесення змін до нормативно-правових актів з питань безпеки мореплавства.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Вигоди пораховані у таблицях. Витрати суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади наведені згідно Додатку 2 та Додатку 3 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

Вигоди пораховані у таблиці. Витрати суб’єктів малого підприємництва наведені згідно Додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" жовтня 2016 року по "01" грудня 2016 року.

 

Поряд-ковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів,

науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Проведено наради з власниками (судновласниками, фрахтувальниками) щодо готовності суден до роботи в осінньо-зимовий період у різних областях України

250

За результатами наради було підтримано пропозицію щодо необхідності прийняття проекту наказу

2

Проведено

робочі зустрічі з власниками, судновласниками (фрахтувальниками)

50

Власниками, судновласниками (фрахтувальниками) позитивно оцінено та підтримано запропоновану розробку проекту наказу, оскільки це дозволить визначити процедуру розслідування аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості довжиною менше 24 метрів, органи та строки розслідування, а також встановити послідовність проходження інформації про аварійну подію та терміни її надання.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 565 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 196 (одиниць) та мікропідприємництва 369 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,25 % (відсотків).

загальна вигода регулювання на 1 суб’єкта малого підприємництва на перших 5 років, виходячи з того, що у 1 підприємства у середньому за рік трапляється 6 перевірок суден: 4320 грн.; відповідно вигода регулювання для всіх суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3420 грн. х 565 = 1 932 300 грн.

3. Розрахунок витрат/вигід суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

По-

ряд-ко-

вий но-мер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва

на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

витрати не передбачені (регулювання передбачає перевірку фактів виникнення аварійної події)

витрати не передбачені (регулювання передбачає перевірку фактів виникнення аварійної події)

витрати не передбачені (регулювання передбачає перевірку фактів виникнення аварійної події)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

5

Інші процедури (уточнити)

 -

 -

 -

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

565

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

не

передбачені

не передбачені

не передбачені

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 

не

передбачені

не

передбачені

не

передбачені

13

Інші процедури (уточнити)

 -

-

 -

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

565

565

565

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом"

Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

(рядок 14 Х рядок 15)

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

По-ряд-ко-вий но-мер

Вигоди

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Вигоди за п’ять років

1

Економія на оплату праці працівника органу розслідування аварійних подій (час на збір та аналіз інформації про АП, виявлення обставин, визначення причин та факторів, які її спричинили тощо), грн.

не передбачені

3420 грн.

 

3 дні х

6 аварійних подій х

190 грн.

6840 грн.

(вигоди 2-го та 4-го років)

 

2

кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

суб’єкти малого підприємни-цтва – 565

 

суб’єкти малого підприємни-цтва – 565

 

суб’єкти малого підприємни-цтва – 565

 

3

сумарні вигоди суб’єктів господарювання малого підприємництва, від виконання регулювання (рядок 1 х рядок 2), гривень

не передбачені

1 932 300 грн.

3 864 600 грн.

(вигоди 2-го та 4-го року)

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості

адміністрування регулювання:

Державне агентство рибного господарства України

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на проце-дуру

Вартість часу співробіт-

ника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

витрати відсутні

витрати відсутні

х

 

х

витрати відсутні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

витрати відсутні

витрати відсутні

х

х

витрати відсутні

камеральні

витрати відсутні

витрати відсутні

х

х

витрати відсутні

виїзні

вигоди: економія 3 днів робочого часу на 1 суб’єкта господарювання

вигоди:

190 грн.

(оплата за

1 день

робочого часу)

х 3 години

= 570 грн.

х

565

322 050 грн.

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

х

х

х

х

х

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

х

х

х

х

х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

х

х

х

х

х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

вигоди:

економія

8 годин

(1 день)

на 1 суб’єкта господарю-вання

вигоди:

23,45 грн.

(оплата за

1 годину робочого часу) х

8 годин =

190 грн.

 

х

565

вигоди:

107 350 грн.

7.Інші адміністративні процедури (уточнити):

____________

 

не передбачені

Разом за рік

вигоди:

економія

4 днів

на 1 суб’єкта господарю-вання

вигоди:

190 грн. + 570 грн. = 760

 х

565

429 400 грн.

Сумарно за п’ять років

х

х

х

х

2 147 000 грн.

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Поряд-ковий номер

Назва державного органу

Витрати/вигоди на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати/вигоди на адміністрування регулювання за 
п’ять років, гривень

1.

Державне агентство рибного господарства України

Вигоди:

429 400 грн.

Вигоди:

429 400 грн.

(в 2-му та 4 році)

2.

Державне підприємство

"Служба капітана Маріупольського морського рибного порту"

2 147 000 грн.

2 147 000 грн.

 

Державне регулювання утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу) не передбачає та додаткові бюджетні витрати відсутні.

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акту або втрати ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – не прогнозуються;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – 581 суб’єкт господарювання (власників, судновласників (фрахтувальників) суден флоту рибної промисловості));

час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичним особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – приблизно 3 доби на 1 суб’єкта господарювання;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий (проект акта розміщено на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua, розділ "Діяльність", підрозділ "Проекти документів") та Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів"), після прийняття акт буде розміщено на веб-сайтах Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України):

зниження витрат часу працівників суб’єктів господарювання, відповідальних за наявність та дійсність суднових документів – в грошовому виразі – 3420 грн. на одного суб’єкта господарювання; сумарне зниження витрат 581 суб’єкта господарювання – 1 986 720 грн. (16 суб’єктів середнього підприємництва – 54 720 грн., 565 суб’єктів малого підприємництва – 1 932 000 грн.);

економія часу на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва (підготовка звітності за результатами регулювання) – в грошовому вимірі – 429 400 грн. за 1 рік, 2 147 000 грн. за перші п’ять років (вигоди 2-го та 4-го року);

врегулювання питання розслідування аварійних подій з суднами флоту рибної промисловості, визначення порядку взаємовідносин між суб’єктами господарювання і органами державної влади, які виникають у зв’язку з аварійними подіями на таких суднах (зменшення виникнення конфліктних ситуацій з різними контролюючими органами через прогалини в законодавстві).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників результативності дії цього акта, до регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Цільові групи, які будуть залучатись для проведення відстеження, - Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості.

 

  

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux