Проект Наказу Мінагрополітики від 16 лютого 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

 

Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного

походження та кормів нетваринного походження, вантажі

з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України

підлягають посиленому державному контролю

 

Відповідно до частини другої статті 57 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Перелік харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                     М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю».

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю» Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу підготовлено на виконання частини другої статті 57 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: www.consumer.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю» у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-mail: mail@dkrp.gov.ua.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вул. Б.Грінченка, м. Київ, 01001), тел.: (044) 278-84-79, e-mail: law@vet.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), e-mail: info@minapk.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                           Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю» (далі – проект наказу) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання частини другої статті 57 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р та вимог Регламенту (ЄС) № 669/2009 від 24 липня 2009 р. щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 882/2004 щодо підвищеного рівня офіційного контролю імпорту деяких видів кормів і харчових продуктів нетваринного походження та про внесення змін до Рішення 2006/504/ЄC. Під час розробки проекту наказу враховані ризики та відповідна інформація, отримана від держав-членів ЄС, про виявлення вантажів, які не відповідають законодавству про харчові продукти та корми, у розрізі країн, з яких походять такі вантажі.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, що дозволить запобігти потраплянню на територію України небезпечних харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження та забезпечити належні умови для здійснення передбачених законодавством видів контролю.

Зазначена мета може бути досягнута лише шляхом прийняття відповідного проекту наказу, що забезпечить адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) для отримання зауважень та пропозицій.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив реалізації проекту наказу на ринок праці відсутній.

11. Прогноз результатів

Проект наказу дозволить:

затвердити перелік харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю;

запобігти потраплянню на територію України небезпечних харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження;

забезпечити належні умови для здійснення передбачених законодавством видів контролю.

 

Перший заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                           Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю»

 

І. Визначення проблеми

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю» (далі – проект наказу) розроблено на виконання частини другої статті 57 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р та вимог Регламенту (ЄС) № 669/2009 від 24 липня 2009 р. щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 882/2004 щодо підвищеного рівня офіційного контролю імпорту деяких видів кормів і харчових продуктів нетваринного походження та про внесення змін до Рішення 2006/504/ЄC.

Відсутність посиленого державного контролю за харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження унеможливлює ефективне функціонування системи забезпечення безпечності харчових продуктів та здійснення належного державного контролю за дотриманням законодавства про корми, здоров'я та благополуччя тварин.

Проектом наказу встановлюється перелік харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю.

Під час розробки проекту наказу враховані ризики та відповідна інформація, отримана від держав-членів ЄС, про виявлення вантажів, які не відповідають законодавству про харчові продукти та корми, у розрізі країн, з яких походять такі вантажі.

Посилений державний контролю за харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження дозволить більш ефективно протистояти відомим або новим ризикам, та, з іншої сторони, збирати достовірні дані моніторингу виявлення та розповсюдження несприятливих результатів лабораторних аналізів.

Прийняття проекту наказу дозволить запобігти потраплянню на територію України небезпечних харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, що є невід'ємним елементом у забезпеченні безпечності харчових продуктів, життя та здоров'я людей та здоров'я та благополуччя тварин.

Для розв’язання проблеми достатньо прийняти проект наказу та забезпечити набрання ним чинності.

Проблема, яку пропонується вирішити є важливою, оскільки дозволить запровадити офіційні заходи контролю, що вживаються для забезпечення перевірки дотримання законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин та привести законодавство України у відповідність до законодавства Європейського Союзу у зазначеній сфері.

Варто зазначити, що виконання Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію напряму пов’язано із доступом української продукції на ринки ЄС. відповідно до даних Державної служби статистики України динаміка товарної структури імпорту з країнами ЄС обсяги експорту живих тварин та продуктів тваринного походження до країн ЄС склав 263 132 100 доларів США, готових харчових продуктів 703 422 500 доларів США.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб'єкти господарювання

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є встановлення чіткого переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю з метою виконання зобов’язань щодо гармонізації українського законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів із відповідним законодавством Європейського Союзу, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС, відкриття та розширення ринків для української продукції та забезпечення належного рівня контролю за потенційно небезпечними вантажами, що надходять на митну територію України.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.    Визначення альтернативних способів

2.     

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження status quo – відсутність затвердженого переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю

Альтернатива 2

Затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів внаслідок невиконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію.

2) Підвищення загрози виникнення та або розповсюдження на території України спалахів захворювань та небезпечних ситуацій, пов’язаних із життям та здоров'ям споживачів, через обіг небезпечних харчових продуктів та захворювань та небезпечних ситуацій, пов’язаних із здоров'ям та благополуччям тварин, через обіг небезпечних кормів. Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 20 392 218 275 грн. (обрахунки для обсягів експорту української продукції за 2016 рік).

Альтернатива 2

1) Виконання зобов’язань щодо гармонізації українського законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів із відповідним законодавством Європейського Союзу, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС;

2) Можливість відкриття та розширення європейських ринків збуту для вітчизняної продукції.

1) Витрати пов’язані із здійсненням адміністрування заходів контролю відповідно до встановленого переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження:

Витрати державних органів складатимуть:

За перший рік – 78 440 грн 00 коп;

За п’ять років – 392 200 грн 00 коп

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Підвищення загрози виникнення захворювань, через споживання небезпечних харчових продуктів та/або захворювань тварин, через згодовування небезпечних кормів

Альтернатива 2

1) Підвищення рівня захисту життя та здоров'я людей та/або здоров'я та благополуччя тварин.

2) Забезпечення громадян безпечними харчовими продуктами та кормами для тварин, що утримуються громадянами.

Проект наказу не передбачає прямих витрат для громадян

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Мікро та

Малі

Середні

Великі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

530

417

86

1033

Питома вага групи у загальній кількості, %

52

40

8

Х

      

 

Проект наказу міститиме вплив на суб’єктів господарювання, що здійснюють імпорт на територію України харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження відповідно до встановленого проектом наказу переліку.

Відповідно до інформації за 2016 рік в Україні імпортно-експортні операції з харчовими продуктами та іншими об’єктами санітарних заходів здійснювали 1033 суб’єкти господарювання (в тому числі 462 суб’єкти господарювання, що займаються експортною діяльністю та 571 суб’єкт господарювання, що займаються імпортною діяльністю).

Держпроспожвслужба, Мінагрополітики України та Держстат України не володіє достовірною інформацією щодо розподілу суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, на окремі категорії залежно від їх величини. Тому відомості щодо розподілу суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, за окремими категоріями (великі, середні, малі, мікро) є оціночною та приблизною.

Категоризацію суб’єктів господарювання робили спираючись на вартість товарів, що були експортовані (переслані) з України або імпортовані (переслані) на територію України. За результатами категоризації отримали наступний розподіл:

Великі – вартість товарів перевищила 10 млн. дол.. США;

Середні – вартість товарів від 1 до 10 млн. дол.. США;

Малі та мікро – вартість товарів менше 1 млн. дол.. США.

Виходячи з викладеного вище, робили висновок про те, що регулювання запропоноване проектом постанови чинитиме вплив на чинить вплив на усі категорії суб’єктів господарювання.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

1) Відсутність зобов’язань щодо проведення посиленого державного контролю у разі імпорту вантажів, що входять до проекту наказу і підлягають посиленому державному контролю

1) Загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів внаслідок невиконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію.

Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 20 392 218 275 грн. (обрахунки для обсягів експорту української продукції за 2016 рік).

Альтернатива 2

1) Можливість відкриття та розширення європейських ринків збуту продукції внаслідок виконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію.

2) Підвищення рівня захисту життя та здоров'я людей та/або здоров'я та благополуччя тварин, що призведе до збереження інвестицій.

1) Витрати на проведення заходів посиленого державного контролю

За перший рік – 290 895 грн 80 коп;

За п’ять років – 1 454 479 грн 00 коп

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв’язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Спосіб зберігає всі наявні недоліки, що наведені у розділі І.

Альтернатива 2

4

Очікується, що спосіб дозволить досягти цілі, що зазначені в розділі ІІ.

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Захист державних інтересів у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, узгодження інтересів бізнесу та держави.

Витрати пов’язані із здійсненням заходів посиленого державного контролю:

 держава – адміністрування зазначених заходів;

суб’єкти господарювання – витрати на забезпечення процедури посиленого державного контролю

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати проведення заходів державного контролю Держпродспоживслужбою за дотриманням законодавства про корми, здоров'я та благополуччя тварин згідно чіткого переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю. Варто зазначити, що даний спосіб дозволить

Альтернатива 1

Відсутність зобов’язань для суб’єктів господарювання щодо проведення посиленого державного контролю у разі імпорту вантажів, що входять до проекту наказу і підлягають посиленому державному контролю

Витрати держави, населення та суб’єктів господарювання у разі виникнення спалахів захворювань та небезпечних ситуацій, пов’язаних із життям та здоров'ям споживачів, через обіг небезпечних харчових продуктів та захворювань та небезпечних ситуацій, пов’язаних із здоров'ям та благополуччям тварин, через обіг небезпечних кормів та економічні витрати, що можуть виникати внаслідок обмеження ринків збуту вітчизняної продукції

Такий спосіб є неприйнятним та не відповідає вимогам Закону та засадам здійснення заходів державного контролю та порушує міжнародні зобов’язання України в рамках виконання міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Х

Альтернатива 1

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» порушує міжнародні зобов’язання України в рамках виконання міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію та може призвести до значних економічних втрат для суб’єктів господарювання.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм, покладений в основу регуляторного акта, передбачає вжиття заходів з боку двох сторін процесу – компетентного органу та суб’єктів господарювання.

Для досягнення цілей, визначених у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу, пропонується прийняти проект наказу Мінагрополітики.

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для впровадження проекту постанови:

провести узгодження проекту наказу з Державною регуляторною службою України та реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та провести громадське обговорення проекту наказу.

Після підписання та реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України для впровадження вимог акта необхідно:

довести до відома співробітників відповідних підрозділів Держпродспоживслужби перелік харчових продуктів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю

провести документальну перевірку, перевірку відповідності та фізичну перевірку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю.

провести відбір зразків харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю для проведення відповідних лабораторних випробувань.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єкам господарювання у разі виявлення бажання оскаржити результати основного дослідження (випробування) із подальшим врахуванням їх для цілей державного контролю (у разі ввезення на територію України харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю).

подати повідомлення про вантаж (вид вантажу, очікувану дату і час надходження) до призначеного пункту пропуску;

забезпечити проведення документальної перевірки, перевірки відповідності, фізичної перевірки та лабораторних досліджень харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Можливість виконання вимог регуляторного акта оцінюється як висока, оскільки ресурсів, які є у розпорядженні компетентного органу та суб’єктів господарювання, на яких поширюватимуться відповідні вимоги, достатньо для їх виконання.

Витрати органів виконавчої влади на виконання вимог регуляторного акта пов’язані із необхідністю навчання посадових осіб Держпродспоживслужби новим нормам законодавства та проведенням роз'яснювальної роботи серед зацікавлених сторін, є достатніми та будуть здійснені в рамках посадових обов’язків відповідальних осіб.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно наведено з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

Державне регулювання за проектом Закону не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого органу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність імпорту на митну територію України харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений термін.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до вимог законодавства після його офіційного опублікування, але не раніше дати набрання чинності відповідних положень Закону.

Зміна строку дії можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, рекомендацій відповідних міжнародних організацій чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений даний проект наказу.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1033 (одиниці), у тому числі малого підприємництва та мікро- підприємництва 530 (одиниць).

3) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua/) у розділі «Діяльність», підрозділ «Обговорення проектів документів» та Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua) у розділі «

4) Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта – одноразово орієнтовно 2 години для відповідальних працівників на ознайомлення із Порядком проведення, а також для проведення навчання персоналу, в залежності від рівня попередньої підготовки, орієнтовно до 2 годин. Час витрачений в даному випадку має обліковуватись в межах норм часу, що витрачається на виконання безпосередніх фахових обов’язків.

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) кількість вантажів харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезені (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю.

2) кількість небезпечних факторів виявлених у вантажах харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезені (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю.

3) кількість скарг суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо проблем, які виникають при застосуванні регуляторного акту.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу даних відповідно до встановлених показників результативності Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності проекту акта, але не пізніше дня з якого почнеться повторне відстеження, шляхом моніторингу статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Повторне відстеження здійснюватиметься не пізніше ніж через 2 роки з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом порівняння статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності будуть використовуватися дані, отримані за результатами моніторингу, що здійснюватиметься структурними підрозділами Держпродспоживслужби та її територіальними органами.

 

 

Голова Державної служби України

з питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів                                                                                                    Володимир ЛАПАДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux