портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 15 грудня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства"

Проект

  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

 

Про затвердження Нормативів екологічної безпеки

водних об’єктів, що використовуються для

потреб рибного господарства

 

Відповідно до статей 8, 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, з метою розширення та удосконалення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 липня 2012 року № 471 "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1369/21681.

3. Департаменту тваринництва в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка. 

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства" (далі – проект наказу) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Держрибагентства (www.darg.gov.ua, розділ – "Діяльність", підрозділи – "Проекти документів".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: info@ minagro.gov.ua.

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 45-А, Державне агентство рибного господарства України, e-mail: akva@darg.gov.ua.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Юркова Ірина Павлівна – головний спеціаліст відділу аквакультури та відтворення водних біоресурсів Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі, 484-63-50.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства"

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 8, 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою розширення та удосконалення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є розширення та удосконалення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, які встановлюють нормативні значення біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, амонійного азоту (NH4+) для водних біоресурсів, що вирощуються у морських та прісних водах. Крім того, встановлюються гранично допустимі концентрації фосфатів (PO4-3) для вказаних водойм.

Основним фактором ефективного використання водних об'єктів для вирощування водних біоресурсів є якісні характеристики води, що забезпечують активний розвиток природної кормової бази. Важливими хімічними показниками при цьому є вміст органічних речовин та азотних сполук, які сприяють активному розвитку природної кормової бази та нормальному фізіологічному стану водних біоресурсів.

Проект наказу визначає гранично допустимі значення концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства.

Прийняття проекту наказу забезпечить встановлення екологічних нормативів якості води рибогосподарських водойм та застосування похідних одиниць фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 липня 2012 року № 471 "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1369/21681.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація не потребує фінансування з державного або місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України, Державним агентством рибного господарства України та проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не впливає на регіональний розвиток.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на сайті Мінагрополітики www. minagro.gov.ua та Держрибагентства www. dаrg.gov.ua відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально – трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить удосконалити та розширити нормативи екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, покращити якість прісних та морських вод та забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів, збільшення їх біопродукційного потенціалу.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства"

 

I. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є розширення та удосконалення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, які встановлюють нормативні значення біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, амонійного азоту (NH4+) для водних біоресурсів, що вирощуються у морських та прісних водах. Крім того, встановлюються гранично допустимі концентрації фосфатів (PO4-3) для вказаних водойм.

Основним фактором ефективного використання водних об'єктів для вирощування водних біоресурсів є якісні характеристики води, що забезпечують активний розвиток природної кормової бази. Важливими хімічними показниками при цьому є вміст органічних речовин та азотних сполук, які сприяють активному розвитку природної кормової бази та нормальному фізіологічному стану водних біоресурсів.

Тому необхідно чітко визначити гранично допустимі значення концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства, та застосувати похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI).

Проект наказу "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 8, 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття проекту наказу є:

-забезпечення реалізації державної політики щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів;

-забезпечення встановлення екологічних нормативів якості води для рибогосподарських водних об’єктів та застосування похідних одиниць фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI);

-визначення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано три альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення без змін існуючого нормативно-правового акту. Однак цей спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час існуючий нормативно-правовий акт, що регулює питання гранично допустимих концентрацій речовин у водних об’єктах, які використовуються для потреб рибного господарства, не узгоджений з існуючими нормативно-правовими актами у галузі нормування скидів зворотних вод у ці водні об’єкти по одиницям вимірювань

Альтернатива 2

Внесення змін до існуючого нормативно-правового акту. Цей спосіб не є оптимальним, оскільки не забезпечується ефективність вирішення питання виконання вимог національного законодавства у частині встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства

Альтернатива 3

Затвердження нової редакції нормативно-правового акту. Цей спосіб є найбільш оптимальним, оскільки дозволить покращити якість прісних та морських вод та забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів, збільшення їх біопродукційного потенціалу за рахунок удосконалення та розширення нормативів екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

 

 

 

 

Альтернатива 3

Прийняття проекту наказу забезпечить встановлення екологічних нормативів якості води рибогосподарських водойм та застосування похідних одиниць фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI).

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

 

 

Альтернатива 3

Збільшення споживання високоякісної, екологічно безпечної рибопродукції на душу населення.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

28

1049

4124

5201

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0,5

20,2

79,3

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 відсутні

 відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 3

Основним фактором ефективного використання водних об'єктів для вирощування водних біоресурсів є якісні характеристики води, що забезпечують активний розвиток природної кормової бази. Важливими хімічними показниками при цьому є вміст органічних речовин та азотних сполук, які сприяють активному розвитку природної кормової бази та нормальному фізіологічному стану водних біоресурсів.

відсутні

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

№ п/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

витрати відсутні

витрати відсутні

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

не передбачені

не передбачені

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

не передбачені

не передбачені

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

не потребує найму додаткового персоналу

не потребує найму додаткового персоналу

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

Не передбачені

Не передбачені

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

суб’єкти середнього підприємництва – 28

суб’єкти великого підприємництва - 0

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

суб’єкти середнього підприємництва – 0

суб’єкти великого підприємництва - 0

суб’єкти середнього підприємництва – 0

суб’єкти великого підприємництва - 0

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

не

передбачені

не передбачені

не

передбачені

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

не передбачені

не передбачені

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

 

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

не

передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Часові витрати:

 

на ознайомлення

з нормативно-правовим актом 10 хв.

відсутні

Часові витрати:

 

на ознайомлення з нормативно-правовим актом 10 хв.

відсутні

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

не передбачені, не потребує найму додаткового персоналу

не передбачені, не потребує найму додаткового персоналу

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

витрати відсутні

Альтернатива 2

витрати відсутні

Альтернатива 3

витрати відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв’язку з тим, що у випадку залишення без змін існуючого нормативно-правового акту, що регулює питання гранично допустимих концентрацій речовин у водних об’єктах, які використовуються для потреб рибного господарства, залишиться не узгодженим з існуючими нормативно-правовими актами у галузі нормування скидів зворотних вод у ці водні об’єкти по одиницям вимірювань (проблема продовжить існувати)

 

 

Альтернатива 2

 

 

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв’язку з тим, що у випадку внесення змін до існуючого нормативно-правового акту не забезпечується ефективність вирішення питання виконання вимог національного законодавства у частині встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства (проблема продовжить існувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв’язку з тим, що у випадку затвердження нової редакції нормативно-правового акту дозволить покращити якість прісних та морських вод та забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів, збільшення їх біопродукційного потенціалу за рахунок удосконалення та розширення нормативів екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства (проблема припинить існувати)

   

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 3

оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена шляхом приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, що дозволить покращити якість прісних та морських вод та забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів, збільшення їх біопродукційного потенціалу за рахунок удосконалення та розширення нормативів екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства

 

 

 

 

 

 

Витрати відсутні

враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 3, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

 

 

 

Альтернатива 2

 

 

 

Вигоди відсутні

 

 

 

Витрати відсутні

оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 2 не є оптимальною.

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим.

      

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми

Х

Альтернатива 2

Причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми

ризики відсутні

 

Альтернатива 3

Перевага даної альтернативи полягає в тому, що затвердження нової редакції нормативно-правового акта повністю вирішує проблему, визначену в розділі І аналізу регуляторного впливу

ризики відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних обєктів, що використовуються для потреб рибного господарства", попередньо погодженого в установленому порядку із заінтересованими органами виконавчої влади.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевогосамоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "16" березня 2016 р. по "16" квітня 2016 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Проведено нараду за участю представників асоціації "Укррибспілка"

3

За результатами наради було вирішено, що необхідно затвердити нову редакцію нормативно-правового акту

2

Проведено нараду за участю представників об'єднання "Укррибгосп"

4

За результатами наради було вирішено, що необхідно затвердити нову редакцію нормативно-правового акту

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 5173 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1049 (одиниць) та мікропідприємництва 4124 (одиниць);

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,5 % (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

витрати відсутні у звязку з тим, що регулювання передбачає затвердження нормативно-правового акту в новій редакції наказу

витрати відсутні у звязку з тим, що регулювання передбачає затвердження нормативно правового акту в новій редакції наказу

витрати відсутні у звязку з тим, що регулювання передбачає затвердження нормативно правового акту в новій редакції наказу

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

5

Інші процедури (уточнити)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

0

 

Х

 

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

5201

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

0

 

Х

 

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

не передбачені

не передбачені

не передбачені

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

не передбачені

не передбачені

не передбачені

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

не передбачені

не передбачені

не передбачені

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

не передбачені

не передбачені

не передбачені

13

Інші процедури (уточнити)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

 

0

 

Х

 

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

5173

не передбачені

не передбачені

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

0

Х

0

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державне агентство рибного господарства України

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

10 хв.

0

0

5201

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

камеральні

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

виїзні

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

7.Інші адміністративні процедури (уточнити): ________________

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

не передбачені

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії проекту наказу не обмежується.

Діє постійно, з дня набрання чинності регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили відповідно до яких розроблений проект.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прийняття проекту наказу дозволить забезпечити державне управління, регулювання і контроль у сфері охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, встановити нормативи екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, покращити якість прісних та морських вод, які використовуються для потреб рибного господарства, що забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів та збільшення їх біопродукційного потенціалу.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівняно з базовим відстеженням, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux