Проект Наказу Мінагрополітики від 16 березня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Нормативів екологічної

безпеки водних об’єктів, що використовуються

для потреб рибного господарства

 

Відповідно до статей 8, 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, з метою розширення та удосконалення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 липня 2012 року № 471 "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих  концентрацій  органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1369/21681.

3. Департаменту тваринництва в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства" (далі – проект наказу) та аналізу регуляторного впливу проекту наказу Мінагрополітики оголошує про його публікацію.

Проект наказу разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Держрибагентства (www.darg.gov.ua, розділ – "Діяльність", підрозділи – "Проекти документів" – "Проекти нормативних документів").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: info@minagro.gov.ua.

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 45-А, Державне агентство рибного господарства України, e-mail: akva@darg.gov.ua.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Юркова Ірина Павлівна, тел. 484-63-50.

 


Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу Мінагрополітики "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 8, 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою розширення та удосконалення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є розширення та удосконалення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, які встановлюють нормативні значення біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, амонійного азоту (NH4+) та акрилового гомополімеру (С3Н3NaO2) для водних біоресурсів, що вирощуються у морських та прісних водах. Крім того, встановлюються гранично допустимі концентрації фосфатів (PO4-3) для вказаних водойм.

Основним фактором ефективного використання водних об'єктів для вирощування водних біоресурсів є якісні характеристики води, що забезпечують  активний розвиток природної кормової бази. Важливими хімічними показниками при цьому є вміст органічних речовин та азотних сполук, які сприяють активному розвитку природної кормової бази та нормальному фізіологічному стану водних біоресурсів.

Даний нормативний документ визначає гранично допустимі значення концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства.

Прийняття проекту наказу забезпечить встановлення екологічних нормативів якості води рибогосподарських водойм та застосування похідних одиниць фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація не потребує фінансування з державного або місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством рибного господарства України, Державною регуляторною службою України та направлення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не впливає на регіональний розвиток.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на сайті Мінагрополітики  www. minagro.gov.ua та Держрибагентства www. dаrg.gov.ua відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально – трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Уведення в дію зазначеного проекту наказу дозволить удосконалити та розширити нормативи екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, покращити якість прісних та морських вод та забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів, збільшення їх біопродукційного потенціалу.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Основним фактором ефективного використання водних об'єктів для вирощування водних біоресурсів є якісні характеристики води, що забезпечують активний розвиток природної кормової бази. Важливими хімічними показниками при цьому є вміст органічних речовин та азотних сполук, які сприяють активному розвитку природної кормової бази та нормальному фізіологічному стану водних біоресурсів.

Тому необхідно чітко визначити гранично допустимі значення концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства, та застосувати похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI).

Проблему передбачається розв’язати шляхом розширення та удосконалення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, які встановлюють нормативні значення біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, амонійного азоту (NH4+) та акрилового гомополімеру (С3Н3NaO2) для водних біоресурсів, що вирощуються у морських та прісних водах. Крім того, встановлюються гранично допустимі концентрації фосфатів (PO4-3) для вказаних водойм. Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 8, 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями прийняття проекту наказу є:

- забезпечення реалізації державної політики щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів;

- забезпечення встановлення екологічних нормативів якості води для рибогосподарських водних об’єктів та застосування похідних одиниць фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI);

- визначення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший альтернативний спосіб – залишення без змін чинного нормативно-правового акта. Однак цей спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час існуючий нормативно-правовий акт, що регулює питання гранично допустимих концентрацій речовин у водних об’єктах, які використовуються для потреб рибного господарства,  не узгоджений з існуючими нормативно-правовими актами у галузі нормування скидів зворотних вод у ці водні об’єкти по одиницям вимірювань.

Другий альтернативний спосіб – внесення змін до чинного нормативно-правового акта. Цей спосіб не є оптимальним, оскільки не забезпечується ефективність вирішення питання виконання вимог національного законодавства у частині встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства.

Третій альтернативний спосіб – затвердження нової редакції Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства. Цей спосіб є найбільш оптимальним, оскільки дозволить покращити якість прісних та морських вод та забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів, збільшення їх біопродукційного потенціалу за рахунок удосконалення та розширення нормативів екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Проектом наказу пропонується затвердити Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, при цьому наказ Мінагрополітики від 30.07.2012 № 471 визнати таким що втратив чинність. Уведення в дію зазначеного проекту наказу дозволить покращити якість прісних та морських вод та забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів, збільшення їх біопродукційного потенціалу шляхом удосконалення та розширення нормативів екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде вирішено питання розширення та удосконалення показників екологічної безпеки водних об’єктів, які встановлюють нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК – 5), хімічного споживання кисню (ХСК) завислих речовин, амонійного азоту (NH4+) та акрилового гомополімеру (С3Н3NaO2), для створення безпечного рівня їх вмісту у зазначених водних об’єктах, та відповідність його міжнародним стандартам.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Вирішення питання щодо виконання вимог національного законодавства щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів з урахуванням міжнародних норм.

Забезпечення встановлення екологічних нормативів якості води  для рибогосподарських водних об’єктів.

Не передбачено

Суб’єкти господарювання

Отримання чітко визначених гранично допустимих концентрацій органічних речовин та азотних сполук, які забезпечують активний розвиток природної кормової бази для нормального фізіологічного стану водних біоресурсів.

Не передбачено

Населення

    Збільшення споживання високоякісної, екологічно безпечної рибопродукції на душу населення.

Не передбачено

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежується.

Діє постійно, з дня набрання чинності регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили відповідно до яких розроблений проект.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою проекту наказу є удосконалення та розширення встановлених екологічних нормативів якості води у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства.

 Проект наказу підготовлено відповідно до статей 8, 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", якими передбачено встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки,  ані надходження.

Рівень поінформованості підприємств аквакультури з основних положень акта - середній, за рахунок розміщення проекту наказу в мережі Інтернет на веб-сайті Мінагрополітики України www. minagro.gov.ua та Держрибагентства України www. dаrg.gov.ua.

Прийняття проекту наказу дозволить забезпечити державне управління, регулювання і контроль у сфері охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, встановити нормативи екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, покращити якість прісних та морських вод, які використовуються для потреб рибного господарства, що забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів та збільшення їх біопродукційного потенціалу.

Разом з тим необхідно зазначити, що прийняття проекту наказу не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Держрибагентством раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux