портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 13 серпня 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Методичних вимог у сфері

насінництва щодо збереження сортових та

посівних якостей насіння зернових культур

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», підпунктів 191, 192 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), та з метою виконання пункту 69 Розділу 3 Всеохоплюючої Стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методичні вимоги у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур (далі – Методичні вимоги), що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                    М. Мартинюк

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрноїполітики та продовольства України «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур» (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та пункту 69 Розділу 3 Всеохоплюючої Стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228.

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

Е-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна,

тел./факс: 279-27-04.

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

        аграрної політики тапродовольства України                                                                                                                           Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур»

 

Мета: проект наказу приймається з метою встановлення вимог до насіннєвих ділянок, вимог до сортових та посівних якостей насіння

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», підпунктів 191, 192 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами) та з метою виконання пункту 69 Розділу 3 Всеохоплюючої Стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228, зокрема адаптації вітчизняних стандартів до вимог Директиви Ради ЄС 66/402/ЄС про реалізації насінням злакових культур та Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено з метою адаптації вітчизняних стандартів до вимог Директиви Ради 66/402/ЄС про реалізацію насінням злакових культур.

У 2015 році з метою оцінки системи офіційного контролю і сертифікації насіння зернових культур та їх еквівалентності до вимог Європейського Союзу в Україні проводився аудит експертами Гендиректорату Європейської Комісії «Охорона здоров’я та права споживачів» (далі – DG SANTE), який підтвердив, що українська система контролю в насінництві організована належним чином та відповідає європейським нормам (звіт DG SANTE 2015-7641-MR). Відповідно підготовлено проект законодавчої пропозиції для рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС.

Проте, попередній звіт DG SANTE містив рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення аудиту, зокрема висловлено зауваження про те, що деякі норми стосовно насінницьких посівів та якості насіння зернових культур не повністю відповідають вимогам ЄС. В зв’язку з чим рекомендовано забезпечити гармонізацію норм і стандартів стосовно насінницьких посівів та насіння з вимогами ЄС відповідно до вимог Статті 2(1) Директиви Ради 66/402/ЄC.

Враховуючи зазначене виникла необхідність у розробці та затвердженні Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур.

Даний проект схвалено Технічним комітетом (ТК) 110 «Насіння сільськогосподарських культур», погоджено Національною академією аграрних наук України та схвалено Секцією землеробства та механізації Науково-експертної Ради Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол № 1 від 03.04.2018).

3. Суть проекту акта

Проект наказу встановлює вимоги до насіння пшениці м’якої, пшениці твердої, пшениці полби, пшениці спельти, жита, тритикале, ячменю, вівса, рису, проса, гречки, а також кукурудзи і сорго, сорти яких занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, в частині показників сортової та фізичної чистоти, вмісту насіння інших видів культурних рослин та бур’янів, які застосовуватимуться органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, науково-дослідними установами, аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), суб’єктами насінництва.

4. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері:

Конституція України;

Закон України «Про насіння і садивний матеріал»;

постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Проект наказу не є регуляторним актом та за предметом правового регулювання не матиме відповідний вплив на сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу схвалено Технічним комітетом (ТК) 110 «Насіння сільськогосподарських культур» та погоджено Національною академією аграрних наук України.

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на інтереси заінтересованих сторін та окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить виконати вимоги законодавства в галузі насінництва та дасть змогу адаптувати вимоги до нормативів якості насіння зернових культур, зокрема вимог до насіннєвих ділянок, вимог до сортових та посівних якостей насіння в Україні, до європейських стандартів.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                           Максим МАРТИНЮК

 

 Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур»

 

І. Визначення проблеми

У 2015 році з метою оцінки системи офіційного контролю і сертифікації насіння зернових культур та їх еквівалентності до вимог Європейського Союзу в Україні проводився аудит експертами Гендиректорату Європейської Комісії «Охорона здоров’я та права споживачів» (далі – DG SANTE), який підтвердив, що українська система контролю в насінництві організована належним чином та відповідає європейським нормам (звіт DG SANTE 2015-7641-MR). Відповідно підготовлено проект законодавчої пропозиції для рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС.

Проте, попередній звіт DG SANTE містив рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення аудиту, зокрема висловлено зауваження про те, що деякі норми стосовно насінницьких посівів та якості насіння зернових культур не повністю відповідають вимогам ЄС. В зв’язку з чим рекомендовано забезпечити гармонізацію норм і стандартів стосовно насінницьких посівів та насіння з вимогами ЄС відповідно до вимог Статті 2(1) Директиви Ради 66/402/ЄC.

Пунктом 69 Розділу 3 Всеохоплюючої Стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228, передбачено адаптацію вітчизняних стандартів до вимог Директиви Ради ЄС 66/402/ЄС про торгівлю насінням злакових культур.

Враховуючи зазначене виникла необхідність у розробці та затвердженні Методичних вимог до якості насіння зернових культур.

Даний проект схвалено Технічним комітетом (ТК) 110 «Насіння сільськогосподарських культур», погоджено Національною академією аграрних наук України та схвалено Секцією землеробства та механізації Науково-експертної Ради Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол № 1 від 03.04.2018).

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є адаптація вітчизняних стандартів до європейських норм, зокрема вимог до насіннєвих ділянок, вимог до сортових та посівних якостей насіння.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення

існуючої ситуації без змін

Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Відсутність регулювання спричинить ряд порушень під час інспектування насіннєвих посівів та виробництва насіння. І як наслідок, вироблене насіння  не відповідатиме європейським вимогам та стандартам, що унеможливить його експорт.

Альтернатива 2

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми повністю відповідає положенням Закону України «Про насіння і садивний матеріал», європейським нормам та є найбільш доцільним і дасть змогу встановити чіткі вимоги до насіннєвих ділянок, вимоги до сортових, посівних якостей насіння.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Невтручання і

залишення існуючої ситуації без змін

 

Мінімальні

Чинні вимоги не відповідають вимогам Директиви Ради ЄС 66/402/ЄС про торгівлю насінням злакових культур. Відсутність регулювання спричинить ряд порушень під час інспектування насіннєвих посівів та виробництва насіння. І як наслідок, вироблене насіння  не відповідатиме європейським вимогам та стандартам, що унеможливить його експорт.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб – прийняття наказу.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Висока

Прийняття зазначено проекту наказу дасть змогу встановити чіткі вимоги до насіннєвих ділянок, вимог до сортових, посівних якостей насіння зернових культур та забезпечити процес сертифікації насіння, що дасть можливість забезпечити вихід на ринок якісного насіння.

Розширення експортного потенціалу галузі та збільшення обсягів надходження інвестицій.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

невизначено

невизначено

невизначено

невизначено

700

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

х

х

х

х

х

 

*Мінагрополітики листом № 37-13-2-13/4727 від 01.04.2016 звернулося до громадських організацій у сфері насінництва та розсадництва з проханням провести консультації з учасниками ринку насіння та надати відповідну інформацію, яка буде використана Мінагрополітики при розробці галузевих нормативно правових актів, у тому числі при підготовці аналізу впливу регуляторного акта. В отриманих відповідях зазначено, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а відповідні дані відсутні у розпорядженні Мінагрополітики.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Мінімальні

Чинні вимоги не відповідають вимогам Директиви Ради ЄС 66/402/ЄС про торгівлю насінням злакових культур. Відсутність регулювання спричинить ряд порушень під час інспектування насіннєвих посівів та виробництва насіння. І як наслідок, вироблене насіння  не відповідатиме європейським вимогам та стандартам, що унеможливить його експорт.

Відсутні.

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб – прийняття наказу.

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Високі

Прийняття зазначено проекту наказу дасть змогу встановити чіткі вимоги до насіннєвих ділянок, вимог до сортових, посівних якостей насіння зернових культур, що дасть можливість забезпечити вихід на ринок якісного насіння.

Це дасть можливість підняти авторитет та престиж виробників якісного насіння серед споживачів насіння в Україні та за її межами.

Розширення експортного потенціалу галузі та збільшення обсягів надходження інвестицій.

За дотримання вимог до якості насіння зернових культур суб’єктів господарювання (виробники насіння) прямих затрат не несуть.

Витрати покладаються безпосередньо за проведення польового інспектування та перевірки якості насіння.

 

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – саморегуляція. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн

-

-

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн

-

-

7.

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн

-

-

8.

Інше (уточнити), грн

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн

 

 

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

700

700

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн

-

-

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

-

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу. Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Діючий нормативні вимоги до якісних показників насіння не відповідають міжнародним нормам та стандартам.

Альтернатива 2

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал», повністю відповідає міжнародним нормам і стандартам.

Із прийняттям зазначеного проекту наказу буде адаптовано вітчизняні стандарти до європейських вимог, зокрема вимоги до насіннєвих ділянок, вимоги до сортових, посівних якостей насіння.

Це дасть можливість підняти авторитет та престиж виробників якісного насіння серед споживачів насіння в Україні та за її межами.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 

Виробництво високоякісного насіння. Забезпечення нарощування експорту насіння.

У держави витрати будуть відсутні.

 

У суб’єкта господарювання прямі витрати відсутні.

 

У громадян витрати відсутні.

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону.

Із прийняттям зазначеного проекту наказу буде адаптовано вітчизняні стандарти до європейських вимог, зокрема вимоги до насіннєвих ділянок, вимоги до сортових, посівних якостей насіння.

Розширення експортного потенціалу галузі та збільшення обсягів надходження інвестицій.

Альтернатива 1

 

Вигоди цього способу відсутні, адже діючі вимоги не відповідають міжнародним вимогам і стандартам.

У держави, суб’єктів господарювання та громадян витрати відсутні

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні є неможливою. Адже в першу чергу це унеможливить експорт насіння.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

 

Даний спосіб повністю відповідає нормам, як вітчизняного законодавства так і європейського. Адаптація вітчизняних стандартів до європейських вимог дасть можливість експорту насіння зернових культур, підняти авторитет та престиж виробників якісного насіння серед споживачів насіння в Україні та за її межами

Відсутні

Альтернатива 1

 

Вигоди цього способу відсутні, адже діючі вимоги не відповідають міжнародним вимогам і стандартам.

х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект наказу, що дасть можливість затвердити вимоги до насіннєвих ділянок, вимог до сортових та посівних якостей насіння.

Дані вимоги застосовуватимуть органи виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, науково-дослідними установами, аудитори із сертифікації (агрономами-інспекторами),  суб’єктами насінництва.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці несуть затрати лише на проведення визначення посівних та сортових якостей насіння та/або садивного матеріалу.

Органи виконавчої влади не несуть додаткових витрат.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузі насінництва, проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону України «Про насіння і садивний матеріал», підзаконних актів в галузі насінництва та європейських стандартів.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Дія акта буде поширюватися на аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), які проводитимуть роботи по визначенню сортових якостей насіння – 150 осіб;

на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які внесені до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва і здійснюють господарську діяльність в галузі насінництва (близько – 700 суб’єктів насінництва);

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори), юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом наказу, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

б) у разі прийняття, наказ буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом обробки інформації, отриманої від органів сертифікації.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту наказу шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надійшли від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу інформації отриманої від органів сертифікації.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                         Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux