портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 04 березня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                            Київ                                                               №___________

 

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до працівників,

які виконують спеціальні роботи, пов’язані з

племінними (генетичними) ресурсами

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Кваліфікаційні вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 року № 406 “Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 18/8617 (зі змінами).

3. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                               О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про затвердження Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами” Міністерство аграрної політики та продовольства України з “___” _________ 2016 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом 30 днів з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua,  відповідальний виконавець: Вігура Марія Василівна, тел. 279-85-12

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

       політики та продовольства України                                                                                                                                       Я.В. Краснопольський

 Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У зв’язку з прийняттям Закону України від 08 грудня 2015 року № 867-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі” (далі – Закону), скасовуються процедури визначені статтею 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, а саме атестація працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами.

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади дано доручення забезпечити перегляд та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

У зв’язку з цим виникла необхідність приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві до вимог статті 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, шляхом розроблення Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами та визнання  таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 року № 406 “Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами” зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 18/8617 (зі змінами).

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Для досягнення цієї цілі проектом наказу пропонується затвердити Кваліфікаційні вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, що передбачають наявність у працівника відповідних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання ним спеціальних робіт, пов’язаних з веденням селекційно-племінної роботи та поліпшенням племінних і продуктивних якостей тварин, обліку їх продуктивності, офіційної класифікації (оцінки) за типом, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток і трансплантацією ембріонів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України від 08 грудня 2015 року № 867-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі”;

Закон України  від 15 грудня 1993 року № 3691-XII “Про племінну справу у тваринництві”;

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 “Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України”;

наказ Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 року № 406 “Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 18/8617 (зі змінами);

наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 року № 127/151 “Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві” зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 року за № 315/5506;

наказ Міністерства аграрної політики України від 7 червня 2004 року № 212 “Про впровадження “Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги. Частина I. Сільське господарство та пов’язані з ним послуги”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не передбачає додаткових видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України, Національною академією аграрних наук України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Федерацією роботодавців України, Федерацією професійних спілок України. Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики до вимог чинного законодавства, в тому числі і до виконання вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

      політики та продовольства України                                                                                                                                      Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами”

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

У зв’язку з прийняттям Закону України від 08 грудня 2015 року № 867-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі” (далі – Закону), скасовуються процедури у частині, що стосуються статті 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, а саме атестація працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами.

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади дано доручення забезпечити перегляд та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

У зв’язку з цим виникла необхідність приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві до вимог статті 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, шляхом розроблення Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами та визнання  таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 року № 406 “Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами” зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 18/8617 (зі змінами).

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Для досягнення цієї цілі проектом наказу пропонується затвердити Кваліфікаційні вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, що передбачають наявність у працівника відповідних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання ним спеціальних робіт, пов’язаних з веденням обліку їх продуктивності, офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток і трансплантацією ембріонів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Для досягнення зазначених цілей існує два альтернативних способи.

Перший спосіб – це залишити чинне законодавство без змін. Даний спосіб не відповідатиме вимогам Закону України “Про племінну справу у тваринництві”. Неприйняття призведе до невиконання вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

Другий спосіб – прийняття проекту наказу щодо затвердження Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами. Цей спосіб забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

 4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

Стаття 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, передбачає визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами.

Розроблення Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами передбачає виконання вимог чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги визначають ступінь професійної підготовки працівника, що передбачають наявність у працівника знань, умінь і навичок, необхідних для виконання ним спеціальних робіт, пов’язаних з племінними (генетичними) ресурсами. Вимоги поширюються на суб’єктів племінної справи у тваринництві незалежно від їх організаційно-правової форми, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб’єктами господарювання, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов’язані з племінною справою у тваринництві.

Працівники, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами повинні мати відповідну фахову освіту.

Залежно від спеціалізації суб’єкта господарювання до працівників, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, встановлюються вимоги до працівників для виконання певного виду робіт, а саме з:

забезпечення системи зоотехнічних, селекційних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на поліпшення племінних і  продуктивних якостей тварин;

ідентифікації тварин;

ведення племінного обліку та офіційного обліку продуктивності тварин;

бонітування та офіційної оцінки за типом;

оцінки тварин за їх власною продуктивністю та якістю потомства;

визначення племінної (генетичної) цінності тварин;

визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства;

проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

ведення автоматизованого індивідуального обліку продуктивних і племінних якостей сільськогосподарських тварин;

сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

державної реєстрації племінних та підконтрольних тварин;

застосовування методів селекції, спрямованих на збереження племінних якостей племінних (генетичних) ресурсів, виведення нових або удосконалення існуючих селекційних досягнень;

забезпечення технологічних вимог з проведення селекційно-племінної роботи в галузі птахівництва, бджільництва, рибництва та шовківництва;

здійснення комплексу заходів поліпшення стану відтворення поголів’я та вирощування племінного молодняку;

складання програм селекції та планів селекційно-племінної роботи;

впровадження у виробництво науково-технічних досягнень з питань генетики, селекції і відтворення тварин.

Працівники, які надають послуги, пов’язані з племінною справою у тваринництві, залежно від спеціалізації підприємства та технології, повинні мати практичний досвід з виконання певного виду робіт, а саме з:

ідентифікації тварин;

ідентифікації, заготівлі та обробки відповідних генетичних ресурсів в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції;

використання відповідного обладнання передбаченого технологічними вимогами для відповідних генетичних ресурсів;

ведення відповідних форм племінного обліку для генетичних ресурсів;

оцінки якості усіх генетичних ресурсів за якісними та кількісними показниками згідно з чинними стандартами;

проведення оцінки запліднювальної здатності сперми відповідно до вимог встановлених для цієї продукції та вибраковування;

визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства;

проведення випробування плідників за власною продуктивністю та якістю потомства;

комплектування плідниками планових ліній, типів, порід;

бонітування та офіційної оцінки за типом, ведення племінного обліку та офіційного обліку продуктивності плідників;

проведення комплексу робіт з організації та проведення замовних парувань маточного (донорського) поголів’я;

проведення штучного осіменіння сільськогосподарських тварин;

проведення трансплантації ембріонів;

впровадження заходів для підвищення запліднювальної здатності сперми плідників від штучного осіменіння маточного поголів’я;

запобігання і ліквідація безпліддя та яловості маточного поголів’я тварин у суб’єктів господарювання;

розповсюдження та впровадження передового досвіду, ефективних методів та технологій відтворення найцінніших племінних (генетичних) ресурсів;

організації та проведення тренінгу і випробувань племінних коней;

проведення змагань всіх рівнів, виставок, виводок, чемпіонатів, аукціонів;

проведення генетичної експертизи походження сільськогосподарських тварин;

виявлення генетичних аномалій у сільськогосподарських тварин;

ДНК-тестування за генетичними маркерами, що пов’язані з проявом господарсько-корисних ознак у сільськогосподарських тварин;

проведення лабораторних досліджень оцінки якості тваринницької продукції;

використання лабораторного та технологічного обладнання з проведення робіт з оцінки якості продукції тваринництва;

ведення обліку та оформлення результатів оцінки якості продукції тваринництва;

виконання вимог нормативних документів, чинних інструкцій, методик щодо визначення якості тваринницької продукції;

проведення заходів щодо організації та участі у проведенні породовипробування, випробувань тварин різних генотипів та у створенні селекційних досягнень;

розроблення та впровадження систем розвитку племінного тваринництва;

розроблення та виконання програм селекції за видами та породами тварин та впровадження науково-технічних досягнень у виробництво.

Працівники, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, повинні знати законодавчі та нормативно-правові акти з племінної справи у тваринництві, вимоги до племінних (генетичних) ресурсів, анатомію, фізіологію, годівлю та розведення тварин, досягнення науки та передового досвіду.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами проводиться відповідно до пункту 2.6 розділу II Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 року № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 року за № 315/5506.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначені цілі буде досягнуто за умови прийняття проекту наказу, та дозволить визначити професійну підготовку працівників, відповідний рівень знань, уміння і навичок, практичного досвіду з виконання окремих видів робіт залежно від спеціалізації суб’єкта господарювання, підприємства та техногії його виробництва.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів.

Характеристика механізму можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Прийняття наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямовано на позитивне розв'язання проблеми, дає можливість приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві до вимог чинного законодавства України.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

Інтересидержави

приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

забезпечує залучення висококваліфікованих працівників для виконання спеціальних робіт, пов’язаних з веденням офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток і трансплантацією ембріонів

відсутні

Інтереси громадян

отримання якісних племінних (генетичних) ресурсів та якісних послуг з племінної справи у тваринництві

відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі, оскільки його прийняття необхідне для дотримання вимог чинного законодавства.

Дата набрання чинності регуляторного акта − відповідно до законодавства після державної реєстрації в Міністерстві юстиції  України.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Поширюється на суб’єктів племінної справи у тваринництві незалежно від їх організаційно-правової форми, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб’єктами господарювання, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов’язані з племінною справою у тваринництві.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами племінної справи у тваринництві, пов'язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів племінної справи у тваринництві з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на

офіційному веб-сайті Мінагрополітики, а після прийняття буде надіслано структурним підрозділам агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом. Строк виконання заходів – 30 календарних днів.

Повторне відстеження буде проведено через два роки з дня набрання актом чинності шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності акта буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Вказаний регуляторний акт публікується у відповідних офіційних виданнях країни, а також в електронному вигляді на відповідних сайтах.

 

 

Перший  заступник Міністра аграрної

       політики та продовольства України                                                                                                                                       Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux