Проект Наказу Мінагрополітики від 12 червня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах"

Проект

  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

  

Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного

обліку зерна та продуктів його переробки на зернових

складах та зернопереробних підприємствах

 

Відповідно до статей 9 та 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, з метою ведення належного обліку та оформлення операцій із зерном та продуктами його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах, що додається.

2. Департаменту стратегії та економічного розвитку забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

  

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                     Максим МАРТИНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах"

 

           Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 9 та 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" для ведення належного обліку та оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах.

           З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінаграрополітики оголошує про його публікацію.

           Проект наказу оприлюднено шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-mail: www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика".

           Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

           Міністерство аграрної політики та продовольства України,

           вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

           Е-mail: tetiana.homelia@minagro.gov.ua, Тетяна Григорівна Гомеля,

           тел./факс: 279-68-11. 

           Державна регуляторна служба України,

           вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

           Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

  

 

Заступник Міністра аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                     О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту наказу "Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах "

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах (далі – Інструкція), розроблений на заміну скасованої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 166-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Мінагрополітики від 13.10.2008 № 661 та зареєстрованої в Мінюсті 18.11.2008 № 1111/15802. Зазначена Інструкція розроблена на чисельні звернення учасників ринку зерна (копії додаються).

Інструкція буде основним нормативним документом який регулює відносини між суб’єктами ринку зерна, як приватної так і державної форми власності під здійснення операцій з зерном та продуктами його переробки.

Інструкція не втратила своєї актуальності, а лише упорядковує роботу та встановлює єдині правила у відносинах суб’єктів зберігання зерна.

Одним із пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України станом на сьогодні є максимальне наближення українського законодавства, стандартів та практики до загальноєвропейських норм і передового досвіду. Такий позитивний крок у напрямі дерегуляції, як надання можливості змішувати партії різних класів зернових для подальшого експорту на портових зернових складах, значно покращить роботу компаній-учасників зернового ринку.

Вдосконалення Інструкції дозволить, за відсутності додаткових витрат з Державного бюджету України, раціонально використовувати портові елеваторні місткості, скоротити зайві витрати вітчизняних експортерів, збільшити додану вартість експортованої продукції, а відтак і збільшити надходження до Державного бюджету України та валютні надходження в Україну.

Одночасно слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1018 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 і від 2 вересня 2015 р. № 667" функції здійснення державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки передано Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що також враховано в Інструкції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є сприяння дерегуляції підприємницької діяльності, одночасно зі створенням дієвого механізму вирішення спорів при визначенні якості зерна і вдосконалення процедури оформлення зачистки, а також вдосконалення застарілих норм і приведення їх у відповідність до вимог сьогодення та ділової практики.

3. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 04 липня 2002 року № 37-IV;

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 166-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" щодо скасування наказу Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661 "Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2008 року за № 1111/15802.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством інфраструктури України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Реалізація проекту наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua)

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів  

Прийняття регуляторного акта дозволить встановити єдині правила у відносинах суб’єктів зберігання зерна як приватної, так і державної форми власності при здійсненні операцій із зерном та продуктами його переробки; механізм вирішення спорів (арбітражу) при визначенні якості зерна; процедуру оформлення зачистки (списання); можливість здійснювати моніторинг обігу зерна, володіння важливою інформацією для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому, фуражному, технічному зерні; збільшити надходження до Державного бюджету України.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                     О. Ковальова

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу "Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних  підприємствах"

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Основним документом, що регулював операції з зерном на елеваторах в Україні до недавніх пір була "Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах", затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2008 р. за № 1111/15802 (далі - Інструкція № 661).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" від 10.03.2017 № 166-р, Інструкція № 661 підлягає скасуванню. Розпорядження № 166-р набирає чинності з 21.05.2017.

Запропонований проект наказу "Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних  підприємствах" (далі – проект наказу) відповідає вимогам сучасного зернового ринку, створить правові, організаційні умови формування ринку зерна та збалансує інтереси суб'єктів господарювання та держави.

Проект наказу буде основним нормативно-правовим актом що регулюватиме відносини між суб’єктами ринку зерна, а це: суб'єкти виробництва зерна, суб'єкти зберігання зерна, Аграрний фонд, Державний матеріальний резерв України  та інші суб'єкти державних заставних закупівель зерна та державної аграрної інтервенції.

Виписані норми в проекті наказу регламентують відносини суб’єктів ринку зерна на всіх етапах: заготівлі зерна на зберігання, технологічні процеси (очистки, сушки), формування партій на зберігання, формування партій зерна на експорт, переробки в борошно і крупи, відвантаження і списання втрат при зачистці вибулих партій зерна.

В проекті наказу прописано вирішення спірних питань (арбітраж) із якості зерна та продуктів його переробки узгоджене з нормами законодавства.

При розробці проекту Інструкції враховано скасування нормативних документів постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 1066 "Про визнання деяких актів Української РСР такими, що втратили чинність, та актів Союзу РСР такими, що не застосовуються на території України" розроблені за часів Радянського Союзу якими керувалися у своїй роботі зернові склади та зернопереробні підприємства.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

не впливає

Держава

впливає

 

Суб’єкти господарювання,

впливає

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

впливає

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект наказу розроблено з метою удосконалення основних засад державної політики стосовно регулювання ринку зерна, які направлені зокрема на забезпечення продовольчої безпеки держави та збереження балансу інтересів суб’єктів господарювання та держави.

Крім того, мінімізує витрати експортерів, що виникають внаслідок відсутності можливості формування партій експортного зерна на портових зернових складах. Дозволить зменшити витрати при зберіганні зернових (у першу чергу пшениці), шляхом оптимізації та раціоналізації використання існуючої портової елеваторної та логістичної інфраструктури.

Проектом наказу поставлено за мету вирішення наступних питань:

●       Усунення штучних перешкод для збільшення експорту, зростання обсягів експортованої продукції та ріст надходження валютної виручки від реалізації;

●       Збільшення надходжень до Державного бюджету України;

●       Зростання ефективності функціонування українських портів та потенціалу для інвестицій в складську та портову інфраструктуру;

●       Створення сприятливого клімату для ведення агробізнесу.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:
невтручання і залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки може призвести до порушення балансу інтересів суб’єктів господарювання та держави щодо забезпечення функціонування ринку зерна.

Зокрема, призведе до відсутності бухгалтерського обліку в галузі зберігання зерна, що суперечить статтям 9, 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні";

відсутності єдиних правил у відносинах суб’єктів зберігання зерна, як приватної так і державної форми власності при здійсненні операцій з зерном та продуктами його переробки;

відсутності механізму вирішення спорів (арбітражу) при визначенні якості зерна і вдосконалення процедури оформлення зачистки;

втрати можливості здійснення моніторингу обігу зерна, володіння важливою інформацією для забезпечення внутрішніх потреб держави у   продовольчому, насіннєвому, фуражному, технічному зерні.

Альтернатива 2: Прийняття проекту акту

Запровадження проекту наказу матиме позитивний вплив на суб’єктів господарювання, що задіяні в сфері виробництва, торгівлі зерна та експортерів зерна.

Зокрема, завдяки дозволу формувати партії експортного зерна шляхом змішування зерна різних класів, експортери зможуть виконувати специфікації різної складності, тим самим не занижуючи ціну своєї продукції та суттєво посилюючи свій експортний потенціал.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

невтручання і залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Альтернатива 2:

Прийняття проекту акту

Збільшення експортного потенціалу та надход­жень до Державного бюджету України від експортної діяльності.

Дерегуляція діяльності суб’єктів господа­рювання.

Запровадження для всіх суб’єктів удосконаленого способу вирішення спорів, що суттєво покращить взаєморозуміння між бізнесом та державою.

Витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

14

58

158

831

1061

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,3%

5,5%

14,9%

78,3%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

невтручання і залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Витрати відсутні

Альтернатива 2:

Прийняття проекту акту

Встановлення прозорих та чітких правил у відносинах між суб’єктами ринку зерна.

Економія ресурсів суб’єктів господарювання на логістику та зберігання зернових.

Зменшення адміністративного тиску на діяльність суб’єктів господарювання.

Запровадження удосконаленого способу вирішення спорів та передбачено можливість використання копій документів з подальшим наданням оригіналів документів, що суттєво економить час та ресурси суб’єктів господарювання.

Тільки від можливості формування експортних партій на портових зернових складах орієнтовна розрахункова сума економії для експортерів може скласти до 100 млн дол. США на рік.

Витрати відсутні

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей. Визначення альтернативних способів

 

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Прийняття проекту акту пропонується задля встановлення прозорих та чітких правил у відносинах між суб’єктами ринку зерна.

Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути розроблення регламенту зберігання зерна та продуктів його переробки, проте на розроблення нового нормативно-правого акту піде багато часу.

На даний час обраний спосіб є більш доцільним, оскільки забезпечить оперативне вирішення головних проблем і надасть можливість отримати економічний результат вже в короткостроковій перспективі

При цьому, передбачені спрощені підходи у документообігу та процедурі вирішення спорів, що позитивно та суттєво покращить бізнес середовище в Україні.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу.

Проектом наказу передбачено зміни щодо вирішення спірних питань та питань арбітражу по якості зерна, які дозволять вдосконалити застарілі норми та привести їх у відповідність до вимог сьогодення та ділових стандартів.

Введення можливості вести всі облікові документи, журнали в електронній формі, вдосконалення процедури проведення та оформлення зачистки зерна забезпечить господарюючим суб’єктам можливість ефективно, у відповідності до вимог сьогодення та ділових стандартів вести свою діяльність щодо операцій з зерном і продуктами його переробки. 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Затвердження акту надасть можливість забезпечити інтереси держави, суб’єктів господарювання та громадян.

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Збільшення надходжень до Державного бюджету України, поліпшення платіжного балансу України, розвиток зернового ринку України.

Витрати відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Встановлення прозорих та чітких правил у відносинах між суб’єктами ринку зерна. Зростання конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, зменшення витрат українських експортерів та національних операторів зернового ринку, прискорення процедури експорту.

Витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

Опосередковані вигоди, що випливають з вигід для інтересів держави

Витрати відсутні

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії наказу необмежений. Зміни набудуть чинності з дня офіційного опублікування наказу.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

До показників результативності належать:

 

Обсяг надходжень до бюджету

Реалізація наказу впливатиме на обсяг надходжень до Державного бюджету України. Проте, визначення фактичного обсягу надходжень потребуватиме проведення відстеження результативності наказу шляхом аналізу статистичних даних.

Кількість суб’єктів господарювання, які зможуть скористатися нормами проекту наказу

Дія акту поширюватиметься на всіх суб’єктів зернового ринку: виробників, експортерів зерна та продуктів його переробки, зернові склади, зернопереробні підприємства.

Час та кошти, що витрачатимуться суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акту

Реалізація акту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання. Навпаки, реалізація наказу має зменшити часові та фінансові витрати під час експорту зерна.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Високий. Проект розміщено для оприлюднення на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акту буде здійснюватися до набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через рік після набрання ним чинності, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результатів цього акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснювати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в галузі зберігання зерна.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                      О. КовальоваДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux