портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 01 березня 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення

(пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться

(пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або

об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними

 

Відповідно до пункту 5 частини восьмої і частини девʼятої статті 41 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити  такі, що додаються: 

1) Форму заяви на ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень; 

2) Порядок ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень; 

3) Правила поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень. 

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                     М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними», Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів робить оголошення про його публікацію.

Метою проекту наказу є врегулювання процедури ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, тел.: 279-51-14,
e-mail: kordon15@vet.gov.ua.

01001, м. Київ, вул., Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: elena.alshanova@minagro.gov.ua, тел.:278-19-50.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними»

 

1.Обґрунтування необхідності  прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до пункту 5 частини восьмої та частини дев'ятої статті 41 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119.

Прийняття наказу обумовлене необхідністю  врегулювання процедури ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввезені (переслані) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, а також запровадження умов для посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, як це визначено у Розділі ІV(«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та підтримання зусилля України стосовно завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС.

Проект наказу розроблено з урахуванням вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», Закону України «Про ветеринарну медицину» та з метою приведення нормативно-правових актів у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням проекту наказу є врегулювання процедури ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів які ввезенні (переслані) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень.

Досягнення вказаної мети можливе шляхом прийняття даного проекту наказу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»;

 Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не потребує фінансування з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною фіскальною службою України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Державною регуляторною службою України і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) для отримання зауважень та пропозицій.

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10.1 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу забезпечить врегулювання процедури ввезення (пересилання) на митну територію України торговельних (виставкових) зразків та об’єктів наукових досліджень.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                             Максим  МАРТИНЮК 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до пункту 5 частини восьмої і частини дев'ятої статті 41 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119.

Наразі в Україні відсутній порядок, що регламентує ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, а також правила поводження з ними, що унеможливлює врегулювання питань державного контролю за даною категорією товарів.

Таким чином, після набрання чинності Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччі тварин» у травні 2017 року відсутність форми звернення, порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та правила поводження з ними, призведе до:

неможливості застосування вимог чинного законодавства, зокрема, Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччі тварин», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»;

порушення Україною зобов’язань в рамках Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціація), зокрема в частині імплементації заходів державного контролю у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (Директива Ради 97/78/ЄC від 18 грудня 1997 р.);

підвищення загроз ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, що потенційно призведе до погіршення епізоотичної ситуації в країні.

В свою чергу, порушення Україною зобов’язань в рамках виконання Угоди про асоціації призведе до визнання української системи державного контролю нееквівалентною, а відповідно до неефективною. Варто зазначити, що визнання вітчизняної системи державного контролю неефективною з боку Європейських партнерів напряму пов’язане із закриттям ринків збуту для українських виробників харчових продуктів та кормів. Відповідно до даних Державної служби статистики України щодо динаміки товарної структури імпорту з країнами ЄС обсяги експорту живих тварин та продуктів тваринного походження до країн ЄС у 2016 році склав 263 132 100 доларів США, готових харчових продуктів 703 422 500 доларів США.

Відповідно до вищевказаного, проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у т.ч. суб’єкти малого підприємництва

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є забезпечення вимог чинного законодавства України, виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, а також зниження загрози ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, що потенційно несуть загрозу для епізоотичної ситуації в країні.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, що не відповідає Законам України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччі тварин», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань «status quo»

Альтернатива 2

Погодження та затвердження проекту наказу

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів внаслідок невиконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію і визнання української системи державного контролю неефективною (нееквівалентною). Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 20 392 218 275 грн. (обрахунки для обсягів експорту української продукції за 2016 рік);

 

2) Підвищення загроз виникнення та або розповсюдження на території України інфекційних захворювань тварин, а також захворювань спільних для людей і тварин внаслідок ввезення (пересилання) на митну територію  України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, що потенційно несуть загрозу.

Сукупні прямі збитки свинарської галузі від виникнення та розповсюдження АЧС на території України оцінюються щонайменше у 150 млн. грн, при цьому найбільших втрат зазнали підприємства промислового сектору свинарства — більше 125 млн грн.

 

3) Підвищення ризиків контрабанд-ного ввезення (пересилання) на митну територію України торговельних (виставкових) зразків або об’єктів наукових досліджень.

Альтернатива 2

1) Виконання Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію, а також вимог національного законодавства.

2) Зниження загрози ввезення (пересилання) на митну територію України торговельних (виставкових) зразків або об’єкти наукових досліджень, що потенційно несуть загрозу для епізоотичної ситуації в країні

3) Встановлення Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними

1) Затвердження проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними» не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів.

Витрати державних органів складатимуть:

за перший рік – 406 875 грн

00 коп;

за п’ять років – 81 375 грн

00 коп

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Мікро та

Малі

Середні

Великі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

217

174

43

434

Питома вага групи у загальній кількості, %

50

40

10

100

У зв’язку із проблемами наведеними у розділі І наразі в Україні відсутня інформація щодо кількості суб’єктів господарювання, які здійснюють ввезення (пересилання) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, а також обсяги ввезення (пересилання) таких товарів. Крім того, варто зазначити, що торговельні (виставкові) зразки та об’єкти наукових досліджень можуть бути ввезенні (переслані) на митну територію України відповідно до цілого ряду кодів товарів згідно УКТЗЕД.

Єдиним джерелом інформації щодо суб’єктів господарювання, що можуть ввозити (пересилати) на митну територію України продукти, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень наразі є Реєстр операторів потужностей (об’єктів) неїстівних продуктів, на які видано експлуатаційний дозвіл. Зазначений Реєстр ведеться Держпродспоживслужбою та не передбачає поділу суб’єктів господарювання за категоріями.

У зв’язку із абсолютною відсутністю інформації щодо поділу суб’єктів господарювання за категоріями для висувається гіпотеза про наступний поділ:

50% операторів потужностей (об’єктів) неїстівних продуктів, на які видано експлуатаційний дозвіл можна віднести до малих та мікро- суб’єктів господарювання;

40% - до середніх суб’єктів господарювання;

10% - великих суб’єктів господарювання.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Економічні витрати пов’язані із можливістю виявленням збудників інфекційних захворювань тварин у ввезених товарах (збитки від загибелі тварин, знецінення капітальних інвестицій, обмеження переміщення тварин та продукції тваринництва, а також заходів з дезінфекції). Непрямими витратами будуть  недоотримання прибутку через вимушений забій та припинення виробничої діяльності.

Розрахунки, проведені фахівцями Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) за результатами виникнення фактичного випадку АЧС на ПАТ «Агрокомбінат Калита», втрати на 1 голову склали близько 12 420 грн.

2) Загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів внаслідок невиконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію і визнання української системи державного контролю неефективною (нееквівалентною). Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 20 392 218 275 грн. (обрахунки для обсягів експорту української продукції за 2016 рік);

3) Економічні втрати для суб’єктів господарювання, що дотримують вимог чинного законодавства України пов’язані із підвищенням ризиків контрабандного ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень

Альтернатива 2

1) Можливість упорядкова-ного ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, визначеність з подальшим поводженням з такими продуктами;

2) Державний контроль ризиків щодо занесення на територію України збудників небезпечних хвороб.

3) Розширення та відкриття нових ринків збуту завдяки виконання Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію.

Економічні витрати пов’язані із виконанням вимог регулювання складатимуть:

за перший рік – 81 375 грн 00 коп;

за 5 років – 406 875 грн 00 коп.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення встановлених цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв’язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Альтернатива зберігає всі наявні недоліки, що наведені у розділі І.

Альтернатива 2

4

Очікується, що альтернатива дозволить досягти цілі, що зазначені в розділі ІІ.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Загроза закриття ринків збуту торгівельних партнерів України;

2) Підвищення загроз виникнення та/або розповсюдження на території України інфекційних захворювань тварин, а також захворювань спільних для людей і тварин;

3) Підвищення ризиків контрабандного ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (вистав-кові) зразки або об’єкти наукових досліджень та економічні витрати для суб’єктів господарювання пов’язані з цим.

Дана альтернатива є не ефективною, оскільки є більш витратною та не дозволяє вирішити поточні проблеми.

Альтернатива 2

1) Виконання Україною міжнародних зобов’язань та можливість реалізації вимог чинного законодавства.

2) Зниження загрози ввезення (пересилання) на митну територію товарів, що несуть загрозу для епізоотичної ситуації в Україні.

3) Розширення та відкриття нових ринків збуту.

1) Витрати пов’язані із виконанням норм проекту наказу

Дана альтернатива є найбільш доцільною з огляду на поточний стан проблеми.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Дана альтернатива є малоефективною, оскільки не дозволяє вирішити поточні проблеми наведені у розділі І.

Х

Альтернатива 2

Дана альтернатива є найбільш доцільною з огляду на поточний стан проблеми та співвідношення витрат пов’язаних із запровадженням альтернативи та вигод від її впровадження.

Х

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою досягнення цілей, визначених у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу, пропонується погодити проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними».

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для розв’язання проблеми:

провести погодження проекту наказу з Державною регуляторною службою України;

провести погодження проекту наказу з Державною фіскальною службою України,

провести погодження проекту наказу з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України;

провести державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua), веб-сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) та провести громадське обговорення проекту наказу.

довести до відома співробітників відповідних підрозділів Держпродспоживслужби.

при надходженні заяви від операторів ринку у сфері поводження із побічними продуктами тваринного походження прийняти рішення про надання дозволу на ввезення пересилання) на митну територію України торговельних (виставкових) зразків або об’єктів наукових досліджень.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання для розв’язання проблеми:

провести навчання відповідного персоналу щодо особливостей Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними.

при ввезенні (пересиланні) на митну територію України торговельних (виставкових) зразків або об’єктів наукових досліджень звернутися до Держпродспоживслужби із заявою встановленої форми.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Можливість виконання вимог регуляторного акта оцінюється як висока, оскільки ресурсів, які є у розпорядженні компетентного органу та суб’єктів господарювання, на яких поширюватимуться відповідні вимоги, достатньо для їх виконання.

Витрати органів виконавчої влади на виконання вимог регуляторного акта пов’язані із необхідністю навчання посадових осіб Держпродспоживслужби новим нормам законодавства та проведенням роз'яснювальної роботи серед зацікавлених сторін, є достатніми та будуть здійснені в рамках посадових обов’язків відповідальних осіб.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно наведено з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

Державне регулювання за проектом Закону не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого органу.

VІI. Обґрунтування строку дії акта

Враховуючи постійні загрози пов’язані виникненням інфекційних захворювань тварин, що можуть виникати та/або розповсюджуватися внаслідок ввезення (пересилання) на митну територію України торговельних (виставкових) зразків або об’єктів наукових досліджень, строк дії регуляторного акту не встановлюється.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до вимог законодавства після його офіційного опублікування, але не раніше дати набрання чинності відповідних положень Закону.

Зміна строку дії можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, рекомендацій відповідних міжнародних організацій чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу.

VІII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1)      Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2)      Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – 434 (одиниці), у тому числі малого та мікропідприємства 217 (одиниць).

3)      Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua/) у розділі «Діяльність», підрозділ «Обговорення проектів документів».

4)      Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта – одноразово орієнтовно 4 години для відповідальних працівників на ознайомлення із Порядком проведення, а також для проведення навчання персоналу, в залежності від рівня попередньої підготовки, орієнтовно до 8 годин. Час витрачений в даному випадку має обліковуватись в межах норм часу, що витрачається на виконання безпосередніх фахових обов’язків.

Показниками результативності регуляторного акта є:

1)      Кількість звернень щодо ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та подальшого поводження з ними;

2)      Кількість рішень Держпродспоживслужби про надання дозволу на ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та подальшого поводження з ними;

ІX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу даних відповідно до встановлених показників результативності Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання ним чинності регуляторного акту, але не пізніше дня з якого почнеться повторне відстеження, шляхом моніторингу статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Повторне відстеження здійснюватиметься не пізніше ніж через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом порівняння статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності – статистичні.

Для відстеження результативності будуть використовуватися дані, отримані за результатами моніторингу, що здійснюватиметься структурними підрозділами Держпродспоживслужби та її територіальними органами.

 

 

Голова                                                                                                                                                  Володимир ЛАПАДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux