Проект Наказу Мінагрополітики від 14 травня 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми типового договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

 

 

Про затвердження форми договору про передачу геодезичних

пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок,

на території яких вони розташовані 

 

Відповідно до пункту 9 Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада
2017 року № 836, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), та з метою забезпечення охорони геодезичних пунктів
 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити форму договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані, що додається. 

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

 Перший заступник Міністра                                                                                                                 М. МАРТИНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми типового договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані»

 

1. Розробник

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані» розроблено відповідно до пункту 9 Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 836, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15 (із змінами).

Метою прийняття проекту наказу є затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані», що дозволить врегулювати питання охорони геодезичних пунктів.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект наказу, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (www.land.gov.ua) в мережі Інтернет.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції направляються на адресу

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24; тел.: (044) 278-81-71, тел./факс: (044) 278-76-02,  e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картограіії та кадастру: МСП 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3; тел.: 249-96-91, факс: 249-96-70,
e-mail: topomaps@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; тел.: 254-56-73, факс: 254-43-93, e-mail: inform@dkpp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                    Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані» (далі – проект наказу)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статей 7, 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» охорона геодезичних пунктів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пунктами 8, 9 Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 836, встановлено, що облік геодезичних пунктів здійснюється Держгеокадастром шляхом ведення бази даних геодезичних пунктів. Формування переліку та зведеного акта інвентаризації геодезичних пунктів, що підлягають обліку, здійснюється підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру (далі – підприємства).

Підприємства передають геодезичні пункти Державної геодезичної мережі, в тому числі мереж згущення, відповідно до договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони знаходяться, за формою, що затверджується Мінагрополітики.

Державна геодезична мережа – мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж.

Сьогодні близько вісімдесяти відсотків будь-якої інформації тією чи іншою мірою пов’язані з просторовими аспектами, і тому топографо-геодезична та картографічна інформація повинна бути високоточною в усіх сферах економіки, оборони, науки та освіти і є важливою складовою національної безпеки і оборони та одним із найбільш вагомих завдань держави, у зв’язку з чим є дуже важливим питання охорони та збереження геодезичних пунктів.

Проектом наказу запропоновано затвердити форму договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані, що дозволить врегулювати питання охорони геодезичних пунктів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є приведення у відповідність до вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» заходів із здійснення охорони геодезичних пунктів.

Для досягнення зазначеної мети пропонується затвердити наказом Мінагрополітики форму договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;

постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами) «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною регуляторною службою України, а також проведення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить норм права, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для громадського обговорення на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект акту не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу сприятиме удосконаленню нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Врегулювання питання охорони геодезичних пунктів

Витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Використання непошкоджених пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення як вихідної основи під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт

Витрати відсутні

Інтереси фізичних осіб

Забезпечення законних прав на отримання  більш якісних топографо-геодезичних і картографічних матеріалів

Витрати відсутні

 

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці.

Реалізація проекту акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані» забезпечить врегулювання питання охорони геодезичних пунктів.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                               Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та

продовольства України «Про затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам)земельних ділянок, на території яких вони розташовані»

 

І. Визначення проблеми

Згідно з абзацом першим статті 24 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до підстав, визначених Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Одним із завдань державного геодезичного нагляду є, зокрема, забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами режиму охорони геодезичних пунктів.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» охорона геодезичних пунктів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пунктами 8, 9 Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 836, встановлено, що облік геодезичних пунктів здійснюється Держгеокадастром шляхом ведення бази даних геодезичних пунктів. Формування переліку та зведеного акту інвентаризації геодезичних пунктів, що підлягають обліку, здійснюється підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру (далі – підприємства).

Підприємства передають геодезичні пункти Державної геодезичної мережі, в тому числі мереж згущення, відповідно до договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони знаходяться, за формою, що затверджується Мінагрополітики.

Згідно з абзацом п’ятим статті 1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» державна геодезична мережа – мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж.

Сьогодні близько вісімдесяти відсотків будь-якої інформації тією чи іншою мірою пов'язані з просторовими аспектами, і тому топографо-геодезична та картографічна інформація повинна бути високоточною в усіх сферах економіки, оборони, науки та освіти і є важливою складовою національної безпеки і оборони та одним із найбільш вагомих завдань держави. Крім того це комплекс польових робіт, пов'язаних з відповідним ступенем ризику.

Знищення або пошкодження геодезичних пунктів призводить до використання неперевірених вихідних даних під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт, що в свою чергу може призвести до непередбачених наслідків, пов’язаних з недостовірним відображенням та з необхідною точністю на картографічних матеріалах державного кордону, меж землекористувань та землеволодінь, газо-, нафто- та продуктопроводів, системи промислових, гідротехнічних, інших інженерних споруд, підземних комунікацій тощо, що може загрожувати життю та здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу та безпеці держави.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує законодавчого врегулювання.

Існуючі правові норми не дають змоги у повній мірі реалізувати положення Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» в частині забезпечення збереження геодезичних пунктів.

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» заходів із здійснення охорони геодезичних пунктів пропонується затвердити наказом Мінагрополітики форму договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам)земельних ділянок, на території яких вони розташовані.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є врегулювання питання охорони геодезичних пунктів, які використовуються під час проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Вимогами

Відсутність регулювання

Альтернатива 2

Прийняття проекту регуляторного акта

Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та врегулює питання охорони геодезичних пунктів.

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного проекту наказу, є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні, так як проблема не вирішується

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Це призведе до зниження якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт через використання неперевірених вихідних даних під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт

Альтернатива 2

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Врегулювання питання охорони геодезичних пунктів.

Додаткові витрати відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні, так як проблема не вирішується

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Використання неперевірених вихідних даних під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт може призвести до непередбачених наслідків, що може загрожувати життю та здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу та безпеці держави.

Альтернатива 2

Забезпечення законних прав на отримання більш якісних топографо-геодезичних і картографічних матеріалів

Додаткові витрати відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

2 927

2 927

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні, так як проблема не вирішується

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети, що може призвести до виготовлення суб’єктами господарювання неякісної і неточної топографо-геодезичної і картографічної продукції

Альтернатива 2

Забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт

точними та перевіреними вихідними даними

Додаткові витрати відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації

без змін

0,00

Прийняття проекту акта

0,00

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Унеможливлюється передача геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та мереж згущення для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Пошкодження або знищення геодезичних пунктів призведе до використання неперевірених вихідних даних під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт, що в свою чергу може призвести до непередбачених наслідків, які можуть загрожувати життю та здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу та безпеці держави

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів на зберігання користувачам (власникам)земельних ділянок, на території яких вони розташовані

У разі прийняття проекту акта, держава, суб’єкти господарювання та громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат

 

У разі прийняття регуляторного акта задекларована ціль буде досягнута повною мірою

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується та не будуть виконані вимоги Порядку охорони геодезичних пунктів.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та

у врегулюванні питання охорони геодезичних пунктів. Тому обраною альтернативою вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта.

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати не достатня обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього регуляторного акта

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:

погодити запропонований проект наказу з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною регуляторною службою та забезпечити проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим наказом вимоги шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастру;

суб’єктам топографо-геодезичної і картографічної діяльності обов’язково дотримуватися вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Додаткові бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію акта, відсутні.

Проектом акта не передбачається запровадження нових норм для суб’єктів господарювання, що потребуватимуть додаткових витрат.

Витрати у органів виконавчої влади не передбачаються, а тому розрахунки витрат згідно з Додатком 2 та з Додатком 3 Методики не розроблялися.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сферах землеустрою і топографо-геодезичної картографічної діяльності.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – на всіх суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи.

3. Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта: залишиться незмінним.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб про основні положення регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів".

Показниками результативності проекту регуляторного акту будуть:

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – не прогнозується;

- кількість переданих на збереження користувачам (власникам) земельних ділянок геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, в тому числі мереж згущення, – не прогнозується;

- кількість наданих відомостей про стан пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж як вихідні дані – не прогнозується.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття  чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння  показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичні дані, дані територіальних органів Держгеокадастру та дані Банку геодезичних даних.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання, які є виконавцями топографо-геодезичних і картографічних робіт.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                        Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux